Toate articolele scrise de eusunt_mm

regina a luminii

  IUBITA REGINĂ A LUMINII.

  1. Puternica prezență AYAM și iubita Regină a Luminii!
  Fie ca Steaua Ta de Cristal să strălucească în mine și în jurul meu! Fie ca Flacăra Sa să se proiecteze și Fie ca Razele Sale de Lumină Cristalină să strălucească în mod constant în jurul meu și să îndepărteze tot ceea ce, în mediul meu înconjurător, ar putea provoca lupte sau confuzie!
  Fie ca această Lumină să se nască în structura mea cerebrală și să risipească tot ceea ce nu este Protecția și Perfecțiunea Invincibilă pe care o Invoc. Intensificați Activitățile Tubului meu de Lumină, astfel încât să nu simt niciodată (x3) presiunea discordiei!
  Fă-mă să progresez, izolat în această Substanță Invincibilă de Lumină Cristalină, liber (x3) de orice discordie umană, acum și pentru totdeauna.
  O, puternic AYAM (x3)!

  2. Puternica Prezență AYAM și Marele Cor al Maeștrilor Înălțați!
  Preia comanda întregii Energii din sufletul și corpul meu și din jurul acestuia, în special a corpului meu mental și a lumii emoționale și guvernează orice impuls brusc.
  Eu Cer și Poruncesc Corpului meu Mental Superior să plaseze Centura de Cristal de Foc Alb cu Crucea de Cristal deasupra plexului solar și să păstreze Controlul Divin asupra întregii Energii din interiorul și din jurul meu, în fiecare zi și pentru totdeauna.
  O, puternic AYAM (x3)!

  3. AYAM – EU SUNT Victoria Cosmică și Puterea de Lumină a Reginei Luminii care lucrează…

  Recunoaștere: Iubită Regină a Luminii.

  Decretele pentru Lumina Cosmica.
  Recomandare:
Precedați fiecare Apel sau serie de Apeluri cu A și încheiați cu B.

  A. Iubită Prezență Puternică AYAM și Marele Cor al Maeștrilor Ascensionați! Veniți (x3) în Corpurile Voastre Vizibile și Tangibile, fluturați Sabiile Voastre Cosmice din Flacăra Albastră a celor Zece Mii de Sori ai Marelui Soare Central care transcende orice concept uman și dați aceste Decrete împreună cu noi. Răspândiți-le și păstrați-le pentru totdeauna!

  B. Prin Porunca lui Hristos Cosmic și prin Victoria Nemuritoare a Puternicei Prezențe AYAM a Marelui Soare Central care niciodată(x3) nu eșuează să îndeplinească aceaste Apelurile de îndată ce aceste Cuvinte sunt rostite,
  AYAM – Eu Cer ca aceaste Apeluri să se manifeste fizic,
  Eu Ordon să fie manifestată fizic,
  Eu Sunt Puterea care o face să apară în planul fizic.

*

  1. AYAM – Eu Poruncesc ca Lumina Cosmică a celor Zece Mii de Sori, ca Substanța acestei Lumini să coboare în atmosfera Pământului, să fie inspirată de oameni, să le consume toată iritarea și toate dorințele lor distructive, să le ridice vibrațiile și să îi facă să se auto-lumineze pentru ca totul să poată Ascende, ființele și structura Pământului însuși.

  2. AYAM – Eu Ordon ca tot ceea ce Eu Fac în această zi să fie făcut prin Substanța de Lumină Cosmică a Iubirii Maeștrilor Ascensionați.
   Încărcați-mă pe mine și tot ce se află în Cercul meu Electronic, tot ce se află în această casă, bunurile mele și pe cei care îmi sunt dragi, cei care se află sub această Radiație, cu Substanța de Lumină a Iubirii Maeștrilor Ascensionați.

  3. AYAM – Eu Ordon ca lumea mea să fie umplută cu Substanța de Lumină Cosmică a Iubirii Maeștrilor Ascensionați într-o Concentrație Herculiană atât de Înspăimântătoare, o Victorie Cosmică a Marelui Soare Central atât de Invincibilă, pentru ca Acesta să fie gardianul meu pentru totdeauna și pentru ca nicio perturbare umană să nu pătrundă în lumea mea!

  4. AYAM – Eu Poruncesc ca Substanța de Lumină a Iubirii Invincibile a Maeștrilor Înălțați să fie încărcată în partea inferioară a atmosferei Pământului și să devină o parte permanentă a atmosferei acestei lumi și o parte permanentă a Fluxului meu de Viață!

  5. AYAM – Eu Ordon ca o Sferă gigantică de Substanță – Lumină a Iubirii și Purității Eterne, Invincibile a Maeștrilor Ascensionați să mă pătrundă și să mă înconjoare pe o rază de 15 metri; ca să devină lumea mea, Locuința mea de Puritate și Lumină atâta timp cât nu Am făcut Ascensiunea!
  În jurul acestei Sfere de Substanță de Lumină de Puritate Eternă și Invincibilă a Maeștrilor Ascensionați, este cercul meu electronic.

  6. AYAM – Eu Sunt – îmbrăcat într-o Sferă Scânteietoare de Lumină Substanța de Puritate și Iubire Eternă, Invincibilă, a cărei Flacără, Iubire și Autoritate de Viață Sunt Stăpânii a tot ceea ce există în această lume,
  ô Puternic AYAM x3.

  7. AYAM – Eu Poruncesc ca Substanța de Lumină Cosmică Invincibilă și Victorioasă să învăluie fiecare Punct de Lumină din corpul meu fizic; fie ca ea să îmbrace aceste Puncte de Lumină cu Tinerețe și Frumusețe Eternă, Sănătate și Forță, acum și pentru totdeauna!
  (Vizualizați Substanța de Lumină Cosmică umplând fiecare celulă a corpului și înconjurând Punctele de Lumină).

  8. Îl iubesc pe Iubita mea Prezență Puternică AYAM!
  Iubesc Lumina Cosmică pentru că știu că este radiația Iubitei Puternice Prezențe AYAM a Marelui Soare Central. Este unul dintre Darurile acestei Iubite Prezențe Puternice AYAM. O iubesc și o binecuvântez!
  Îl voi chema în Acțiunea exterioară și voi crea o Forță Vie din oră în oră. O voi intensifica în jurul meu și în jurul tuturor celor care se află sub această Radiație, asupra națiunii și asupra Europei, astfel încât Legea Cosmică să aibă ocazia să producă Manifestări care să arate tuturor că Lumina Cosmică este Protecția în această lume.

  9. AYAM – Eu Intru în Octava de Lumină a Maeștrilor Înălțați și Atrag Substanța de Lumină a Iubirii Maeștrilor Înălțați și o Incarc (x3) în aerul pe care îl inspir, în ființa mea și în lumea mea, în afacerile mele și ale tuturor celor care se află sub această Radiație, acum și pentru totdeauna!

  10. Puternica Prezență AYAM!
  Încarcă-mă pe mine și tot ce se află în Cercul meu Electronic, tot ce se află în casa mea, în afacerile mele, în activitățile mele și ale celor dragi mie, cu Substanța de Lumină Cosmică a Iubirii Maeștrilor Ascensionați, menținută și răspândită pentru totdeauna.

  11. AYAM – Eu Poruncesc ca Substanța de Lumină a Iubirii Maeștrilor Ascensionați să fie încărcată și concentrată în și în jurul corpului meu de carne și să îl facă din ce în ce mai luminos, să devină cu adevărat ca o haină în jurul meu și ca atmosfera din jurul meu să fie Mantia mea de Protecție pentru totdeauna!

  12. AYAM – Eu Poruncesc ca Puterea mereu crescândă a Substanței de Lumină Cosmică necesară pentru a mă izola de presiunea haosului general al lumii exterioare, să coboare în mine și în jurul meu, acum și pentru totdeauna!

  13. Iubită Regină a Luminii!
  Fă ca Substanța de Lumină Cosmică să se ridice din Cercul Electronic din jurul Soarelui fizic în mine și umple lumea mea cu Amintirea Cuvintelor Tale, astfel încât această Substanță de Lumină să-mi amintească adesea că trebuie să pun Prezența Iubitei mele Puternice AYAM mai presus de toate și să poruncesc Victoriei Flăcării din propria ei Inimă să vină în mine și în jurul meu; să mă îmbrace cu Substanța de Lumină Cosmică înainte de a întreprinde ceva în lumea exterioară.

  14. Iubită Regină a Luminii!
  Încarcă (x3) această Substanță de Lumină Cosmică, Substanța de Lumină Eternă Pură și Invincibilă a Octavei Maeștrilor Ascensionați, care nu poate fi recalificată prin discordie, în lumea mea emoțională.
  Încărcați-o în energia acestei încăperi, în hainele mele și în structura fizică a corpului meu.
  Încărcați-o în și în jurul a tot ceea ce este constructiv; fie ca ea să se mențină și să crească veșnic.

  15. AYAM – Eu Poruncesc ca Substanța de Lumină Cosmică a Octavei Maeștrilor Ascensionați să pătrundă în toate circumstanțele distructive și discordante, să forțeze purificarea lor și să încununeze tot ceea ce facem cu Victoria și Succesul Puternicei Prezențe AYAM!

  16. AYAM – Eu Poruncesc ca Substanța de Lumină Cosmică a Iubirii și Purității Maeștrilor Ascensionați să intre în această lume, să forțeze Purificarea tuturor, să încoroneze tot ceea ce este Divin cu Succesul Puternicei Prezențe AYAM – Dumnezeu în Acțiune – în această lume, pentru totdeauna!

  17. AYAM – Eu Ordon ca Puterea Nelimitată a Substanței de Lumină Cosmică a Octavei Maeștrilor Ascensionați să pătrundă în toți cei și în tot ceea ce contactez!
  Eu Ordon ca tot ceea ce realizez să fie încununat cu Succesul Planului Divin Realizat, pentru totdeauna!

  18. AYAM – Eu Cer și Poruncesc ca Victoria Invincibilă a Luminii Cosmice, în Pulsul ei cel mai concentrat existent în acest Sistem al Lumilor, să treacă prin corpurile noastre la intervale regulate, ca bătăile unei Inimi: să se acumuleze în noi și apoi să se răspândească fără limite prin noi, și să devină Victoria noastră a lui Hristos Cosmic, acum și pentru totdeauna!

  Recunoaștere: Iubită Regină a Luminii și Iubită Lumină Cosmică,
  Te iubim, Îți mulțumim și Te binecuvântăm.

godfré

  Apeluri de bine iubit GODFRE.

  1. Prin Preaiubita Prezența AYAM Puternică care Eu Sunt, întotdeauna victorios!
  Eu Porunc ca Corul Îngerulor să intre din ce în ce mai mult în contactul zilnic cu noi, punând la dispoziția noastră Puterea Iubirii lor pentru a ne ajuta să realizăm aici, în lumea fizică, ceea ce ne va oferi cea mai mare bucurie și victorie pentru eternitate.

  2. Preaiubita puternică Prezență AY AM, Eu Accept în mod conștient că Îngerii sunt întotdeauna alături de Mine.

  Înainte de a începe ceva, efectuați următorul apel:
  3. Prezență Puternică Iubită AY AM, cu ajutorul Tău și cu cel al Îngerilor, această Iubire va manifesta Victorie Nemuritoare!
  Eu Poruncesc ca aceste Activități Focului Sacru, care sunt darurile iubirii, și măiestrie acelei iubiri nemuritoare care forțează victoria să se manifeste, să intre în acțiune externă. Eu Simt această Putere, în interiorul și în afara mea, în orice moment. Eu Poruncesc ca El să preia stăpânirea circumstanțelor externe, pentru Eu a putea primi ajutor mai repede oriunde Eu Merg pentru îndeplinirea Planului divin și pentru a mă face victorios pretutindeni în toate lucrurile constructive.

  4. AY AM – Eu Sunt – Legea imortală a prevenției, împiedicând orice discordie să-mi atingă lumea.
 (Deveniți astfel Autoritatea în condițiile atmosferice din jur, care apoi activeaza Comandamentul pentru perfecțiune.)

  5. Preaiubită Prezență puternică AY AM!
Eu comand ca, cu ajutorul Maeștrilor Ascensionați, Ființe Cosmice și Coruri Angelice, care sunt pentru totdeauna Stăpâni ai tuturor lucrurilor din această lume, victoria mea se manifestă.

  6. Iubita mea puternică Prezență AY AM, cu ajutorul Maeștrilor Ascensiți și a corurilor îngerice, mă fac să fac ce care executa Planul divin și obligă Fericirea Nemuritoare și Flacăra Perfecțiunii să se manifeste în lumea fizică cu Porunca Veșnică.

  7. AY AM – Eu Sunt – Legea Prevenției Veșnice, care împiedică oameni să acționeze aici, pentru totdeauna!
 (Notă: de fiecare dată când emiți acest Decret, vizualizează o Flăcări Veșnice a Prezenței, Păzitorul Protecției Eterne și Victorie, care se manifestă pentru a preveni orice acțiune umană în lumea ta, și vei deveni Autoritatea tuturor Minunilor pe care le dorești în Octave fizică.)

  8. Preaiubita mea Prezență puternică AY AM! Vreau totul de la Tine, aici în mine! și AY AM – Eu Sunt – Legea minunilor tale nemuritoare în acțiune fizică de către mine, și pentru mine, ordonând ca totul din Cercul existenței mele să apară în Ordinea Divină Perfectă, îndeplinind Marele Plan Divin în conformitate cu Ordinele Iubirii Nemuritoare.
 (Notă: Prezența voastră vrea să puneți în acțiune Flacăra Iubirii Nemuritoare a propriei sai Inimi, în voi, de către voi și din jurul vostru. Vrea să puneți această Flacăra Iubirii – observați: veșnic victorios – în acțiune în toti cei pe care îi iubești, în afacerile tale și în lumea exterioară, și această Flăcări a iubirii eterne, victorioase este o forță foarte pozitivă și puternică, care nu este niciodată negativă.)

  9. Când te ridici în fiecare dimineață spune:
  AY AM – Eu Ordon ca această zi să fie Ziua Mea de Iubire Victorie Nemuritoare!

  10. Iubita mea Puternica Prezență AYAM !
  Inundați-mi ființa și lumea mea cu Flacăra Iubirii Victorii Nemuritoare și faceți din această zi cea mai fericită din Viața mea, cea mai invincibilă vizavi de creația umană, deoarece, prin Invincibila și Nemuritoare Ta Iubirea, Prezența mea Iubită AY AM, Eu Sunt Legea cosmică a acțiunii victorioase!
  AY AM – Eu Sunt – Legea cosmică a prevenției nemuritoare care împiedică pentru totdeauna uman să existe în ființa mea și în lumea mea!

  11. AY AM – Eu sunt – Iubirea victorioasă nemuritoare a Prezenței mele iubite Puternice AY AM!
  AY AM – Eu Sunt – Legea Sa cosmică de Prevenire, care împiedică tot ceea ce este uman să acționeze în lumea mea, deoarece, cu ajutorul Maeștrilor Ascendenți, Ființe Cosmice și Coruri Angelice, Eu Comand ca lumea mea să fie Flacăra Nemuritorul iubirii miraculoase. Perfecțiunea va manifesta Miracolele Creației și Planul divin împlinit se manifestă în tot ceea ce este în lumea mea pentru totdeauna!
 (Notă: Iubitul Godfré a emis acest Decret pentru noi. El a spus: „Lasă lumea să remarce Ajutorul pe care Corul Angelice ți le oferă”.)

  12. AY AM – Eu Poruncesc ca Iubirea victorioasă nemuritoare a Prezenței mele iubite și puternice AY AM și corurile Îngerulor să fie prezente acum lângă mine. Eu Recunosc că Legea cosmică a prevenției nemuritoare exclude orice altă acțiune din lumea mea. Nu numai că am înființat singura Autoritate divină în lumea mea și am numit Puterea Sacrului Foc în ajutorul meu, dar am poruncit, de asemenea, ca această Iubire Victorie să se stabilească veșnic în lumea mea și astfel lumea mea devine lumea lui ‘Iubire nemuritoare.
  Mă atrag automat asupra mea Corurile Angelice, Maeștrii Ascensiți și Ființele Cosmice când fac din lumea mea lumea iubirii victorioase nemuritoare. Eu Poruncesc ca Miracolele puterii Sale nelimitate să-și manifeste Binecuvântările lor la viață – așa că Eu Am intrat în Unire deplină cu Octava Maeștrilor Ascensionați.

  13. AY AM – Eu comand ca Legea iubirii nemuritoare să devină prezența victorioasă în această Octave fizică; poate Legea victoriei, care este Legea iubirii eterne, să devină Legea și Autoritatea în lumea fizică, oriunde omul se pare fi.

  14. AY AM – Eu Reclam lucrurile și circumstanțele acestei lumi exterioare în posesia și sub autoritatea iubirii eterne.
 (Notă: cel care este înțelept, fără teamă, care îndrăznește să acționeze și care tace, va fi umplut prin Legiunile Îngerilor cu tot ceea ce își dorește Inima. Este suficient să îți concentrezi atenția asupra Prezenței AY AM și corurile din Iubire nemuritoare, pentru a le oferi Iubirea ta în fiecare zi, si a repeta solicitarea: asta întotdeauna îi apropie de tine și îți umple lumea cu Puterile lor.)

  15. AY AM – Îmi poruncesc ca propria mea Prezență Puternică Iubită AY AM să anihileze orice dorință umană din mine și din lumea mea prin Puterea Sa nemuritoare a Focului Sacru și să o înlocuiesc cu Dorința divină eternă a Prezenței mele și a Maestrilor Ascensionați, și cu Satisfacția și Mulțumire lor, și ordon ca lumea mea să fie lumea iubirii nemuritoare victorioasă, pentru totdeauna!

  16. Îmi poruncesc ca, de astăzi, lumea mea să fie Lumea Iubirii Nemuritoare Victorioase a Prezenței mele și a Octavei Maeștrilor Ascensionați!
  Lumea mea este Lumea Miracolelor nemuritoare ale Perfecțiunii Victorioase și a Iubirii Nelimitate!
  Lumea mea este Lumea Protecției Nemuritoare împotriva a tot ceea ce este uman!
   Si Acțiunea Victorie Nemuritoare a Legii Cosmice de Prevenire împotriva totului uman care mă ating sau lumea mea este pusă în Acțiune și Garda este instituită pentru totdeauna!
 (Notă: dacă creați un Forță-Vie prin acest Decret, veți constata că în viitor lumea voastră va scăpa de limitările actuale.)

  17. AY AM – Eu Sunt – Legea Prevenției Nemuritoare care împiedică orice să acționeze în lumea mea, cu excepția Victoriei Iubirii Nemuritoare de către propria Autoritate Conștientă. Prezență mea Iubită Puternică AY AM este Stăpână oriunde Eu Sunt: Eu Ordon lumii mele să devină Lumea Veșnicilor Lui Miracole!
 (Notă: păstrați acest Decret timp de 30 de zile. Creați o Forță-Vie. Nu spuneți nimănui despre asta – pur și simplu, persistați în acest Decret. Fiți hotărât să aveți Manifestarea acestuia – ascultați-vă doar pe dvs., și Manifestarea va veni mult mai repede.)

  18. Bien Aimé Godfré spune: AY AM – Am Venit! Iar Flacăra Prevenției Nemuritoare împotriva lui uman, care acționează în lumea ta, stă la pază și forțează Pacea să fie alături de tine, și Miracolele pe care le dorești devinează acum lumea a propria ta Preaiubita Prezența puternica AY AM.

  19. (Ridicați-vă dimineața dând această ordine foarte ferm:)
  „AYAM – Eu Sunt si Eu Ordon, ca nimic să nu vină în lumea mea de azi, cu excepția Victoriei Iubirii Nemuritoare!”
 (Aceasta pune în acțiune o anumită activitate a Focului Sacru, care va continua să crească. Când veți simți puterea înălțătoare, revigorantă care menține controlul în timpul zilei, veți începe să înțelegeți ce oportunități sunt ale voastre din oră în oră.)

  20. AYAM – Eu Sunt Legea cosmică a prevenției nemuritoare, care împiedică orice să acționeze în lumea mea, cu excepția Victoriei Eterne a Iubirii lui Hristos Cosmic! …
 (Notă: atunci Îngerii vor veni în ajutorul Tău, Ele vor păzi, și vor respinge tot ceea ce nu este Victoria acestei Iubiri, chiar și atunci când nu știți conscient că aveți nevoie de acest Ajutor. Faceți din acest obicei un cotidian.)

  21. (În fața oricărei aparențe a discordiei, nu uitați de Comandă:)
  „Iubirea nemuritoare victorioasă a prezenței puternice AY AM este acum lumea mea, iar Legea cosmică a prevenției, care împiedică orice altceva să acționeze în mine, prin mine și în jurul meu, a fost pusă în acțiune pentru a fi Garda mea ”.
 (Atunci, dacă discordia persistă, spuneți, în fața de această apariție umană:)
  „Foarte bine! Am nevoie de mai mult de această Flamură nemuritoare a Iubirii Victorioase și a acțiunii Legii cosmice care împiedică orice altceva se apropie.”
 (Apoi, unul sau mai mulți dintre Îngeri vor proiecta Flacăra în tine și în jurul tău și în treburile tale – precum o bătăi de inimă care se va intensifica prin folosire și care va deveni Absolut Invincibilă pentru ura, lipsa și limitările din lumea exterioară.)

  22. AY AM – Eu Sunt – Legea Iubirii Victorioase Nemuritoare în Acțiune aici, iar Prezența mea puternică și iubită AY AM stă pază în jurul meu și împiedică în lumea mea orice altă acțiune decât Propria Sa Perfecțiune, pentru totdeauna!

  23. AY AM – Eu Sunt – Legea Cosmică a Prevenției nemuritoare a tuturor celorlalte acțiuni din lumea mea, cu excepția celei a Victoriei Prezenței mele Preaiubite, AY AM!

  24. Iubita mea Prezență puternică AY AM este Legea Cosmică a Prevenției Nemuritoare aici și interzice abordarea a ceea ce este uman!
  În această zi, intru în Inima Sa de Iubire Victorioasă și nemuritoare și, în Bucuria Veșnică, îndeplinesc Marele Său Planul Divin!

  (Notă: Bien Aimé Godfré a dat toate aceste decrete pentru toți cei care se află sub această radiație.)

  25. AY AM – Eu Sunt – Acțiunea Nemuritoare a Legii Cosmice care împiedică că necinstea este proiectată împotriva Activităților AYAM din Bien Aimé Saint-Germain, sau împotriva celor care se află sub această radiație.

  26. AY AM – Eu Poruncesc ca Legea Cosmică a Iubirii Victorioase Nemuritoare să devină acum Autoritatea Cosmică de Prevenire și Eu Progresez fără întârziere sau interferențe, pentru totdeauna!

  27. AY AM – Eu Sunt – Marea Iubire Nemuritoare, Victorioasă a acestei Prezențe PreaIubite AY AM, care comandă în mod conștient și dinamic, în fiecare zi, care devine Legea Cosmică a Prevenirii, prevenind orice ar provoca suferință sau limitări pentru a intra în ființa mea sau în lumea mea în viitor.

  Recunoaștere: Preaiubitii Godfré și Lotus, Îngeri de Prevenire iubiti, vă iubim, vă mulțumim și vă binecuvantam.

meta
  APELURI DE LA IUBITA META.

  I. Iubită Prezență Atotputernică AYAM și Iubită Meta!
  Prin Iubita Prezență Atotputernică AYAM pe care Eu Sunt!
  AYAM – Eu Sunt Atracția magnetică irezistibilă a Magnetului Marelui Soare Central, care atrage energia eului meu exterior, care îmi atrage atenția și energia în Tărâmul Perfecțiunii, în Sfera de Putere, de Substanță, de Activitate a Focului Sacru al Corpului meu Mental Superior care este Autoritatea Iubitei mele Puternice Prezențe AYAM, pretutindeni și pentru totdeauna!

  II. Prin Iubita Prezență Puternică AYAM pe care Eu Sunt, și prin Iubita Meta!
  Eu Cer, Eu Poruncesc ca Iubita mea Prezență Puternică AYAM să fie un Regat, o Flacără Individualizată, un Focar de Lumină, o Substanță, o Energie și Autoritatea fiecărei Calități manifestate în Univers care poate crea Perfecțiune!
  Casa mea se află în Inima Iubitei mele Puternice Prezențe AYAM și Inima Prezenței mele se află în mine, deci Suntem UNA!
  Atunci când atrag în mine Iubita mea Puternică Prezență AYAM și îmi încarc Cercul Electronic cu această Flacără, atunci Prezența mea umple lumea mea până la refuz și trăiesc pentru totdeauna în Împărăția Perfecțiunii.

  III. Iubita Prezență Puternică AYAM și Iubita Meta!
  Eu Cer, Eu Poruncesc ca Autoritatea Flăcării Spontane din Inima mea să preia Comanda în structura mea atomică și să își extindă Activitatea de Foc Sacru în toată structura celulară a corpului meu!
  Aceasta este Autoritatea Iubirii Sacre a Focului Sacru, Autoritatea Împărăției Perfecțiunii, Autoritatea Flăcării Spontane a Victoriei lui Dumnezeu asupra oricărei forțe din această lume fizică, inclusiv asupra violenței fizice, acum și pentru totdeauna!

  IV. Iubita Prezență Atotputernică AYAM și Iubita Meta!
  Flacăra Spontană din Inima mea are Autoritatea asupra corpului meu! Ea are Autoritate asupra Vieții mele! Radiația acestei Flăcări este Puterea de Coeziune a celulelor corpului meu! Îi Eu Predau toată Autoritatea din lumea mea!
  Flacăra spontană din inima mea este UNA cu Flacăra spontană a Corpului meu mental superior, a Corpului meu electronic și a Marelui Soare Central: Autoritatea și Împărăția Perfecțiunii! Îi Eu Ordon acestei Flăcări Spontane să se extindă și să mă umple în totalitate!
  Îi Ordon să-mi umple corpul și toată atmosfera din jurul meu! Fie ca ea să se extindă în Cercul meu Electronic și să îl umple complet și pentru totdeauna!

  V.  AYAM – EU SUNT Victoria și Vindecarea Cosmică prin Lumina Iubitei Meta care acționează…

  RECUNOAȘTERE: Iubita Meta.

marele divin director


  Iubitul MARE DIVIN REGIZOR,
 Extras din discursul nr. 2.

  Prin autoritatea Prezenţei Mele Preaiubite Puternice AY AM şi a Fiinţelor Cosmice care guvernează acest Sistem de Lumi:
  Ayam – Eu Cer şi Poruncesc retragerea oricărei substanţe şi a oricărui mijloc de acţiune de la toţi cei care abuzează de bunurile, darurile şi resursele Vieţii, în această Naţiune şi în Lume.
  Fie ca Focul Cosmic al lui Hristos Victorios să întoarcă orice intenţie şi orice plan distructiv asupra celor care l-au conceput, şi să nimicească instantaneu tot acest egoism şi această depravare, acum şi pentru totdeauna,
– O, Puternic AY AM (x3)!
  Întoarceți-vă la „Eu cer și Eu poruncesc…”, cu:
– de Mâna lui Cristos Cosmic Victorios (x3)!
– Prin raza albastră (x3)
– de către Eclair Violet (x3)!

  Cu o asemenea Viteză, Forţă, Putere şi Acţiune Herculeană – o asemenea Avalanşă irezistibilă a Iubirii Miraculoase şi a Victoriei lui Cristos Cosmic – şi a tuturor Activităţilor Focului Sacru pe care nimic nu le poate opri, şi care niciodată nu lipseşte sau nu Se face aşteptat,

  AY AM – Eu cer ca acest Apel să fie manifestat fizic, Eu poruncesc ca El să se manifeste fizic; Eu sunt Puterea care Îl face să apară pe planul fizic în toată Victoria, Lumina şi Libertatea Preaiubitului nostru Învăţător, Isus Cristos Înălţat, manifestate acum şi menţinute în permanenţă,
– o, Puternic AY AM (x3)!  1. Prin Numele şi Victoria Prezenţei Puternice AY AM, şi prin Octava Perfecţiunii Maestrilor Ascensionaţi, Eu Apăr că niciodată (x3) discordia nu se poate manifesta prin mine sau în mine, sau în orice parte a Vieţii din Univers. Eu Poruncesc acest lucru în special pentru toți cei care sunt sub această Radiație.
 – O, puternic AYAM! (x3)

  2. În numele iubirii, înţelepciunii, puterii, autorităţii şi victoriei propriei mele Prezenţe Puternice AY AM, Eu Cer, Poruncesc, Insist şi Sunt această Prezenţă Puternică AY AM care forţează (x) şi menţine pentru totdeauna: ca niciodată (x3) să nu simt suferinţă în trup! Să nu se manifeste niciodată (x3) discordia, lupta sau problemele în mine sau în sfera mea de acţiune, pentru că am pătruns în Împărăţia Inimii Divine, şi deplina Autoritate a Puterii (x3), a Puterilor (x 3) şi a Victoriei (x) a acestei Iubiri Divine care transcende orice concept uman, sunt victoria şi libertatea mea invincibilă, acum şi pentru Veşnicie.
 – O, puternic AYam! (x3)

  3. În numele iubirii, înţelepciunii, puterii, autorităţii şi victoriei propriei mele Prezenţe Puternice AY AM, Eu Cer, Poruncesc, Insist şi Sunt această Prezenţă Puternică AY AM care obligă şi menţine pentru totdeauna că: “AY AM, Eu Sunt Prezenţa Iluminantă, Purificatoare, Consumatoare, Eliberatoare, Victorioasă, şi care înalţă tot ce Contactez! Îmi Revendic întreaga moștenire a propriei mele Flăcări Divine a Prezenței Puternice AY AM și cer, poruncesc Ființei mele și celor din jurul meu să fie Manifestarea ei, pentru a binecuvânta toată Viața cu Victoria lor Invincibilă și Libertatea lor de Lumină pentru totdeauna.
 – O, puternic AYAM! (x3)

  4. În Numele Iubirii, Înţelepciunii, Puterii, Autorităţii şi Victoriei Prezenţei Mele Prea Iubite Puternice AY AM, Eu Cer, Eu Poruncesc, Eu Insist și Eu Sunt Această Prezență Puternică AY AM care mă forțează (x3) și susține că: niciodată (x3), Eu Nu Uit Puterea Luminii din Peștera Luminii în India. Eu Poruncesc ca toată Puterea și Victoria acestei Lumini să intre în Acțiune pentru a elibera calea Mea și pentru a produce Realizarea Planului Divin în tot ceea ce vreau să întreprind!
  Niciodată (x3) Nu uit să acord atenţie Discului de Lumină pe care Marele Director Divin l-a plasat în corpul meu emoţional, acum şi pentru totdeauna!
 – O, puternic AYAM! (x3)

  Vizualizare:
  Priviți-vă în Radiația Capului, Inimii și Mâinilor Marelui Director Divin și spuneți:
– 1. AY AM, Eu Sunt Iubirea Miraculoasă a Autorității Marelui Director Divin asupra întregii Vieți și Rămân în Iubire Lui Miracolă a Focului Sacru! (x10)
– 2. AY AM, Eu Sunt Iubirea Miraculoasă a Autorității Marelui Director Divin asupra întregii vieți și – AY AM – Eu Sunt Dragostea Lui Miracolă a Focului Sacru care eliberează toate ființele de la elemente pentru totdeauna! (x10)
– 3. AY AM – Eu Sunt Victoria Cosmică și Autoritatea de Lumină a Marelui Director Divin! (x10)

  Recunoaştere: Marele Divin Director.

ray-ô-layteDECREȚELE DE IUBITUL RAY-O-LAYTE.

  Vizualizare:
  Vizualizează Flacăra Iubirii Miraculoase și a Neînfricării Absolute ca un Soare Scânteietor în jurul tău la 15 metri distanță, în toate direcțiile. Inima Flăcării este Roz, înconjurată de o Radiație de Aur mărginită de Albastru.

  1. AYAM – Eu Sunt în Inima Flăcării Iubirii Miraculoase și a Neînfricării Absolute a Iubitului Ray-O-Layte, și o fac să apară în ființa, în împrejurimile și în afacerile tuturor celor care se află sub această Radiație și în întreaga umanitate și pe Pământ.
  O, Atotputernicule AYAM (x3).
  Prin Mâna Divină (x3)…

  2. AYAM – Eu Sunt Flacăra Iubirii Miraculoase și a Neînfricarii Absolute a Iubitului Ray-O-Layte care lucrează prin noi toți,
 – care ne înalță pe toți….

  3. AYAM – Am intrat în Inima Iubitului Ray-O-Layte și rămân în Inima Flăcării Sale de Iubire Cosmică și Neînfricare Absolută.
  – O, măreț AYAM (x3).
  – Prin Mâna Divină …

  4. În Numele și prin Iubirea Iubitei mele Puternice Prezențe AYAM și a Forței Cosmice a Flăcării Iubirii Miraculoase și a Neînfricării Absolute a Iubitei Ray-O-Layte, Eu Ordon dizolvarea și consumarea oricărei substanțe din corpurile mele care nu constituie Perfecțiunea pentru mine.
  – O, Atotputernicule AYAM (x3),
  – Prin Mâna Divină…

  5. AYAM – Poruncesc ca Flacăra Iubirii Miraculoase și a Neînfricării Absolute a Iubitei mele Puternice Prezențe AYAM, însărcinată de Autoritatea Iubitei Ray-O-Layte, să se reverse în mine și, prin mine, în tot ceea ce intru în contact cu mine.
  O, Atotputernicule AYAM (x3),
  Prin Mâna Divină…

  6. În numele și prin Autoritatea Iubitului Ray-O-Layte, și prin Flacăra Sa de Iubire Miraculoasă și de Neînfricare Absolută, Eu Poruncesc să simt Eliberarea mea de orice frică, de orice îndoială și de orice presiune a tuturor discordiei umane, în mine și în jurul meu.
  O, Atotputernicule AYAM (x3),
  Prin Mâna Divină…

  (Făcând acest Apel, creați o Forță Vie și manifestările vor urma).
   7. În Numele Iubitei mele Prezențe Puternice AYAM și în Numele Autorității Iubitei Ray-O-Layte, Eu Poruncesc ca Flacăra Iubirii Miraculoase și a Neînfricării Absolute să mă învăluie și să controleze totul în ființa mea și în lumea mea.
  – O, Atotputernicule AYAM (x3),
  – Prin Mâna Divină…
 Vizualizați această Mantie de Flacără Vie ca un Soare în jurul vostru. Forțele sinistre vă vor evita!

  8. Iubită Prezență Atotputernică AYAM și Iubită Raza-O-Layte!
  Sigilează-mă (x3) – pe mine în Soarele Flăcării Tale Miraculoase de Iubire și de Intrepiditate Absolută, și Eu Refuz în mine și în jurul meu orice sentiment care nu este Perfecțiunea Invincibilă a Iubirii Miraculoase.
  – O, Atotputernicule AYAM (x3).
  – Prin mâna divină…
 (aceeasi vizualizare ca si pentru nr 7.)

  9. În numele Iubirii, Înțelepciunii, Puterii, Autorității și Victoriei Prezenței mele Puternica AYAM și al Flăcării Iubirii Miraculoase și a Neînfricarii Absolute a Iubitului Ray-O-Layte!
  Eu Cer să cunosc Fericirea pe care o procură Intrepiditatea Absolută și Iubirea Miraculoasă.
  – O, Atotputernicule AYAM (x3),
  – Prin Mâna Divină…

  (Făcând acest Apel, nimeni nu va putea să vă impună umbrele nenorocirii!)
  10. Iubita Prezență Puternică AYAM și Iubitul Maestru Cosmic Ray-O-Layte!
  În Numele Iubirii, Înțelepciunii, Puterii, Autorității și Victoriei tuturor Ființelor Cosmice și Maeștrilor Ascensionați ai Universului!
  Eu Poruncesc ca lumea să fie eliberată de frică!
  Fie ca orice substanță calificată drept frică să fie purificată și reîncărcată de Iubirea Miraculoasă a Creației.
  – O, Atotputernicule AYAM (x3),
  – Prin Mâna Divină…

  GRAȚIERII:
  Iubite Ray-O-Layte și Mari Ființe Cosmice,
  Va multumesc, va iubesc si va binecuvantez !

maïtreya

  

Apeluri și decrete luate dintr-un discurs
al îndrăgitului Lord Maïtreya.

  Vizualizare: fiți pozitiv din punct de vedere dinamic, și înainte de a da porunca dvs., luați un moment pentru a vizualiza Flacăra Inimii Mele, Aurul și Roz, învăluindu-vă extern, apoi traversând corpul tău fizic, ca și cum aș fi în spatele tău și că Flacăra Mea treci prin tine.
  Înainte de a începe decretele, simțiți-vă întotdeauna unirea voastră cu Flacăra Inimii Mele și cu Inima Marelui Soare Central.

  1. AYAM, Eu Cer toată puterea focului sacru al Marelui Soare Central, care este necesară pentru a bloca orice concept uman!
  Pentru a opri sentimentele care produc haos într-o ființă: În Numele Preaiubite Puternice Prezență AY AM și al Iubitului Domn Maitreya și prin Flacăra Inimii Sale, ordon încetarea a tot ceea ce este uman!

  Fii alert și când observi un lucru discordant, dă următoarele comenzi:
  2. Iubita Puternica AY AM Prezență și Puternica AY AM Prezența a tot ce este în Europa și în Marele Soare Central!
  Eu comand anihilarea (x3) a tot ceea ce a produs distrugerea sau care ar produce-o în continuare, acum și pentru totdeauna!

  3. Preaiubita mea puternica Prezență AYAM, și iubita puternica Prezența AYAM a soarelui fizic!
  Declanșează toate puterile elementului de foc care sunt necesare pentru a anihila și a preveni orice distrugere îndreptată împotriva națiunii noastre și a Europei și împotriva a tot ceea ce este constructiv în lume.

  4. În numele Preaiubitei Puternice Prezențe AY AM, Eu Fac apel la Marele Soare Central, astfel încât toate lucrurile distructive să fie anihilate!

  5. Prin Prezența Invincibilă, Arzătoare și Victorioasă Puternică că AYAM Eu Sunt, prin Mâna Invincibilă și Arzătoare a lui Hristos Cosmic, și prin toată Dragostea curentului meu de viață, cer ca Ființele Flăcării, Purtătorii intensității puterii Domnului Maitreya, și a Iubirii Sale pentru Octava fizică, să intre în atmosfera Pământului și să binecuvânteze Europa iubită, și să menţină Perfecțiunea acolo, pentru totdeauna!

  6. Prin Prezența Puternică Iubită AY AM – Omniprezentă că Eu Sunt, Eu Comand ca lumina Iubirii Miraculoase să apară și să forțeze dizolvarea și soluția permanentă a tuturor erorilor și a tuturor problemelor, trecutului și prezentului, imediat si pentru totdeauna!

  7. Prezență Puternică Iubită AY AM, și Marele Cor al Maeștrilor Ascendenți, Eu Comand că toată Puterea Cosmică a Iubirii Nemuritoare și al Luminii eterne a Maeștrilor Ascendenți ai Marelui Soare Central coboară în toate problemele, în obiceiurile, dorințe și circumstanțe discordante și le anihilează (x3) pe toate, și obligă Flacăra Maeștrilor Ascensi să le ia locul și să le stăpânească peste tot și pentru totdeauna!

  8. Iubită prezență puternică AY AM!
  Eu Poruncesc ca Flacăra Inimii Domnului Maitreya și Flăcarea Iubirii inimii Tale să se radieze prin mine și să se deschidă ca un evantai pe Neamul nostru și Europa, astfel încât să se țină în Iubirea Inimii noastre care va pătrunde Lumina cosmică, Iubirea nemuritoare și Lumina Prezenței puternice AY AM a Marelui Soare Central în toate problemele naționale, în sentimentele popurilor, intensificându-le Lumina, trezindu-le și arătându-le ceea ce trebuie sa face să oprească forțele sinistre care încearcă să distrugă totul în granițele noastre.

  9. În numele dragostei, înțelepciunii, puterii, autorității și victoriei Prezenței mele puternice iubite AY AM, Eu Comand ca intensificarea forței luminii cosmice la popoarele din Europa pentru a distruge egoismul care încearcă să distrugă Neamul nostru. Eu Ordon ca puterea luminii nemuritoare a Maeștrilor Ascensi, a Marelui Soare Central, să fie încărcată (x3) în Europa, și să forțeze (x3) dizolvarea întunericului care acoperă motivele celor care vor să ne distrugă poporul.

  10. Preacurată Prezență Puternică AY AM și Iubitul Domn Maitreya!
  Încărcați (x3) prin mine și toți cei care sunt sub această radiație, întreaga intensitate a luminii cosmice care este necesară pentru a distruge întunericul și egoismul, care sunt introduse în guvernul nostru și care încearcă să înlănțuiască poporul nostru!

  11. Iubita Prezența puternica AY AM și Marele Cor al Maeștrilor Ascensiți!
  Încărcați (x3) Puterea nemuritoare a Iubirii și luminii Maeștrilor Ascensiți în sentimentele popoarelor europene!
  Poate consolidează impulsurile lor constructive și inflamă hotărârea lor de a lupta pentru Protecția binecuvântărilor și a libertății care ramează.

  12. Preaiubită Prezență Puternică AY AM, Marele Cor al Maeștrilor Ascensiți, toate Marile Ființe și Puterile Luminii!
  Eu Ordon ca un fulger de lumină să pătrundă în orice substanță calificată drept distrugere, producând un șoc care o dezintegrează și obligând (x3) popoarele să genereze presiunea necesară pentru a respinge toate aceste umbre!
  Cu apeluri noastre, fie ca acțiunea aceasta de lumină să fie declanșată cu viteza fulgerului, în toate activitățile acestei națiuni și să fie menținută acolo pentru totdeauna!

  13. Prin Prezența puternică AY AM – Omniprezent că Eu Sunt!
  Eu Ordon ca Puterea Iubirii Marelui Soare Central, a Maeștrilor Ascensi să spulbească, să se dezintegreze și să consume tot egoismul care întunecă țara noastră!
  Eu Stau în Flacăra Inimii Maeștrilor Ascensi și Eu Poruncesc Focului Sacru să consume tot egoismul peste tot și pentru totdeauna!

  14. Preaiubita Prezență puternică AY AM!
  Accept Lumina și Flacăra Iubirii din Inima Iubitului Domn Maitreya, că El revarsă din Marele Soare Central asupra mea și asupra tuturor celor care se află sub această Radiație, pentru ca El să ne deconecteze sinele nostru exterior de hoarde de întuneric încercând să ne lege în activitățile lor distructive!
  Preaiubita Prezență puternică AY AM! În virtutea acestei Inițieri și pentru că încep să înțeleg ce înseamnă să rămâi în Flacăra Inimii Domnului Maitreya, Eu Am devenit astfel o Extindere a acestei Flăcări în această Națiune! Eu Porunc ca Flacăra Inimii Sale să ofere Curajul Nelimitat tuturor celor care încearcă să protejeze această Națiune de egoismul întregii planete!

  15. În Numele și de către Autoritatea Prezenței Mea Puternica AY AM!
  Eu ordon ca tot egoismul să fie anihilat în mine și în toți cei pe care îi contactez! Eu Am interzic că umbrele sunt încă aruncate pe Curentul de Viata al Dragoste Divin!

  16. În Numele Prezenței Puternice AY AM, și în Numele Libertății Europei, Eu Ordon că toate Puterile Focului Sacru, esențiale pentru a distruge și anihila tot egoismul în cei care încearcă să se dezbrace Europa libertății sale, ar fi dezlănţuit acum și pentru totdeauna!

  17. Preaiubita Prezență puternică AY AM și Marele Cor al Maeștrilor Ascensiți!
  Pecetluiește-mă în Flacăra inimii tale, și în cea a inimii iubitului Lord Maitreya. Apelez la Marele Soare Central, astfel încât toată puterea de foc sacră necesară, să fie declanșată pentru a forța anihilarea a tot ceea ce nu are dreptul să existe!

  creați o forță-vie prin acest apel:
  18. AY AM – Eu Comand Coborârea puterii (x3) a Hristosului Învingător, într-o lumină atât de intensă, încât nimic uman nu poate subzista acolo!

  19. AY AM – Eu Sunt Legea focului sacru al Prezenței puternice AY AM care anihilează umanul înainte să poată acționa! Oriunde o văd!

  20. AY AM – Eu Sunt Legea Prezenței puternice AY AM care anihilează tot ceea ce este uman pentru totdeauna!

  21. Prin Prezența Puternică Iubită AY AM – Omniprezentă că sunt!
  Eu Comand autorității nemuritoare a Prezenței puternice AY AM din Marele Soare Central și Flacăra Domnului Maitreya, care este Legea, să apară și să forțeze anihilarea a tot ceea ce înfățișează lucruri distructive!

  22. Prin Prezența Puternică AYAM că Eu Sunt!
  Eu ordon ca popoarele Europei să fie încărcate (x3) cu conștiința stăpânilor ascendenți, cu autoritatea și puterea lor de la Marele Soare Central. Fie ca acestea să fie imbuiate de o astfel de putere a luminii, încât numai Iubirea le poate influența, a le face să acționeze și să ducă la îndeplinire Voința Iubirii – Voința divină și Puritatea!

  23. Preaiubită Prezență puternică AY AM!
  Încărcați-mă și pe toți cei care sunt sub această radiație cu Flacăra Inimii Domnului Maitreya! Cu puterea nelimitată de lumină a Marelui Soare Central, cu Conștiința și autoritatea Maeștrilor Ascendenți, care sunt atât de intense încât vederea fizică este orbit! Faceți aceste Flăcări, pătrundând în și în jurul nostru, să disipați instantaneu toate forțele distructive!

  24. Prin Prezența Puternică Iubită AY AM – Omniprezentă că Eu Sunt și Prezența Puternică Iubită AY AM a Marelui Soare Central!
  Eu Poruncesc ca toată obstinația din mine și în toți cei care se află sub această Radiație să fie anihilată instantaneu și pentru totdeauna!
  Interzic orice incapatinare sa ma opun actiunii vietii!
  Îi poruncesc Flacăra Inimii Domnului Maitreya să ne învăluie și să pună capăt a tot ceea ce este uman!

  25. Prin Prezența Puternică Iubită AY AM – Omniprezentă că Eu Sunt!
  Eu numesc corurile îngerilor care sunt sub conducerea îndrăgitului Domn Maitreya! Fie ca ei să mă facă să simt Flacăra Iubirii Sale, care îmi permite să consum orice lucru distructiv pe care îl observ – și care face ca toate forțele distructive să cedeze până la dispariția lor completă!

  26. Prezența mea iubită Puternică AY AM și Prezența Puternică Iubită AY AM a Marelui Soare Central!
  Îți Eu Ordon să te ridici! Zdrobiți (x3) și anihilați (x3) toată distrugerea îndreptată împotriva acestui oraș și împotriva acestei regiuni, împotriva națiunii și împotriva Europei, înainte să poată acționa și să provoace toată viața să sufere!

  27. Eu Ordon Puterilor și Acțiunii Prezenței Puternice Iubite AY M din Marele Soare Central să toarne toată Lumina Focului Sacru necesară anihilării (x3) a tot ceea ce nu aparține Hristosului Cosmic Victorios aici !

  28. Prezență puternică iubită AY AM și Prezență puternică iubită AY AM a Marelui Soare Central!
  Vă mulțumesc că m-ați investit cu Autoritatea Ta asupra tuturor vietii, ceea ce îmi permite să vă atrag Puterea și Puterile voastre în planul fizic și să pun capăt experiențelor distructive ale umanității!

  29. AY AM – Eu Sunt Presiunea Cosmică a Iubirii Miraculoase a Iubitului Domn Maitreya care acționează …

  30. AY AM – Eu sunt Victoria Cosmică și Iubirea Luminii Domnului Maitreya care acționează …

  recunoaștere:
  Iubit Lord Maitreya,
  Iubit Marele Soare Central și Marile Ființe Cosmice.

rose de lumina


   EXTRASE DIN DISCURSURI
DE PREAIUBITA ROSE DE LUMINA.

  1. În numele puternicei mele prezențe AY AM, în numele Corpului meu mental superior și în numele al Iubita Rose de Lumină!
  Eu binecuvântez fiecare celulă a Corpului meu cu Iluminare Cosmică. Văd această Flacără trecând prin corpul meu fără întrerupere, până când fiecare celulă a corpului meu va reflecta Frumusețea și Perfecțiunea Corpului Mental Superior. (x3)

  2. Flacăra Miraculoasă a Iubirii Cosmice din Inima mea!
  Binecuvântează fiecare atom al structurii mele atomice, fără întrerupere, cu Marea Fericire și Iluminare Cosmică a Iubirii Miraculoase. (x3).

  3. Flacăra Miraculoasă a Iubirii Cosmice !
  Binecuvântează toată substanța cu Puritate, Fericire și Expansiune de Lumină. (x3)

  4. În Numele Puternicei mele Prezențe AY AM, în Numele Corpului meu Mental Superior și în Numele al Iubita Rose de Lumină !
  Poruncesc fiecărui Punct de Lumină din structura mea atomică să își desfășoare Frumusețea prin carne, așa cum trandafirul își desfășoară petalele. (x3)
  Visualizarea:
  Vizualizează fiecare Punct de Lumină din structura ta atomică întinzându-și Frumusețea și Lumina din ce în ce mai mult. Această Lumină conține Fericirea. Intensificați această Lumină, lăsați-o să se răspândească în tot corpul vostru până când formează un Trandafir Scânteietor de Lumină. Vedeți-vă în centrul acestui minunat Trandafir Alb cu Petale de Foc Alb.

  5. Iubita Rose de Lumină!
  Înfășoară-mă în Flacăra Miraculoasă a Iluminării și Iubirii Inimii Tale. Fă-mă să simt Iubirea Ta, să cunosc Iluminarea prin Inimă, să locuiesc pentru totdeauna în Fericire și să acționez cu Înțelepciune și Iubire (x3).

  6. AY AM – Eu Sunt Flacăra Miraculoasă a tuturor Minunilor Cosmice în acțiune, Iluminarea lor, Iubirea lor Miraculoasă, Fericirea lor cea mai mare, care înlătură orice sentiment de depresie de la cei cu care intru în contact. (x3)

  7. AY AM – Eu Sunt Prezența care produce Miracolele care ne eliberează instantaneu de tot ceea ce nu este Bucuria Maeștrilor Ascensionați. (x10)

  8. AY AM – Eu Sunt Prezența care produce Miracolele care ne eliberează instantaneu de tot ceea ce nu este Bucuria a Iubita Angela. (x10)

  9. AY AM – EU SUNT Victoria Cosmică și Protecția de Lumină a Rose de Lumină care acționează…

  RECUNOAȘTEREA:
  Iubita Rose de Lumină și Iubita Angela.

maria

  

APELURI DE PREAIUBITA MARIA.

  1. Iubită Prezență Puternică AYAM, Iubită Maria și Iubită Iubire Sacră Invincibilă a Focului Sacru, învăluiți-mă în Flacăra Vie și Iubire a Focului Sacru, pentru a preveni ca eu să accept în mod inconștient în lumea mea imaginea sau contactul cu condițiile și creațiile discordante a căror disoluție sau corecție Apelurile mele le cer pentru Eliberarea umanității, acum și pentru totdeauna!
    O, măreț AYAM (x3)!

   VIZUALIZAREA:
   – Unește-te Inimă cu Inimă cu Iubita Maria.
   – Vizualizați Prezența ei luminoasă deasupra acestui loc.
   – Vizualizați Prezența ei luminoasă deasupra planetei.
   – Vedeți valuri succesive de Lumină roz și aurie emanând din Inima voastră.

  2. AYAM – Eu Sunt Pacea Iubirii Miraculoase (x10).
   AYAM (x3) – Eu Sunt Marea Suflare a Iubirii Miraculoase a Atotputernicului.
   AYAM (x3) – Eu Sunt Marea Suflare de Foc, Focul Sacru al Flăcării Miraculoase de Vindecare a lui Dumnezeu.
   AYAM (x3) – Eu Sunt Flacăra de Vindecare a lui Dumnezeu, Eu Sunt Flacăra de Miraculoasă Vindecare pentru toată Viața.
   AYAM (x3) – Eu Sunt Marea Suflare de Foc, Focul Sacru al Flăcării Miraculoase a Păcii lui Dumnezeu.
   AYAM (x3) – Eu Sunt Flacăra de Pace a lui Dumnezeu, Eu Sunt Flacăra a Miraculoase Păcii pentru toată viața.

  3. AYAM – Eu Sunt Victoria și Vindecarea Cosmică prin Lumina Iubitei Maria care acționează…

  4. AYAM – Eu Sunt Forța a Cosmice Victoriei a Iubitei Maria anihilând toate conceptele false referitoare la Fecioara Mamă și la Concepția Imaculată.

  Recunoaștere: Iubita Maria, vă mulțumesc, vă iubesc și vă binecuvântez.

nada


Apeluri de iubita Nada

   1. Prin iubit prezența puternic AYAM omniprezent că Eu Sunt!
   AYAM – Eu Sunt acoperită în Marea flacără de dragoste a victorios cosmic Hristos al inima de propria mea iubita prezență puternică AYAM, de inima soarelui fizice, de inima marelui soare central, de inimile Maestrilor ascensionati, de ființe cosmice și de coruri angelice. Aceste flăcări, care coboară de sus, forma, în jurul meu și toți cei care sunt sub această radiație, piloni mari de forță a căror putere se intensifică atunci când Eu Apel iubita mea puternica prezența AYAM în acțiune pentru manifestarea victoriei lui Hristos Cosmic în octavă fizică, acum și pentru totdeauna!

  2. Ia atitudine:
   AYAM – Eu Sunt legea poruncii cosmice a lui Cristos victorios!
   AYAM – Eu Sunt legea poruncii cosmice a lui Hristos victorios în deplină suveranitate în tot ceea ce facem pentru totdeauna!

  3. Prin iubita prezența puternica AYAM omniprezent că Eu Sunt!
  Eu Poruncesc ca toată puterea nemuritoare de purificare a întregului univers, care este Marea activitate a focului sacru, să treacă în intenția îngrozitoare a umanității de a-i conduce pe toți cei care tânjesc după lumină în distrugerea și depravarea forțelor destructive. Eu Poruncesc ca impuritatea lor să fie anihilată pentru totdeauna!

  4. Iubita prezență puternică AYAM!
   Fă-mă să mă simt, și pentru toți cei care sunt sub această radiații, ceea ce este Sentimentul ființelor cosmice care sunt legea de Comandamentul cosmic pentru pamant!
   Eu Comand ca sentimentul lor de Hristos victorios pătrunde în toată energia ființei noastre și a lumii noastre, și fă ne să ne simțim ceea ce simt ei în suveranitatea lor asupra tuturor lucrurilor din această lume.
  Trăiești apoi în aceste SENTIMENTS până când esti saturate cu suveranitatea acestei flăcări.

  5. AYAM – Eu Sunt puterea legii de Hristos cosmic care guvernează toate acest sistem de lumi, cu control pe tot pentru totdeauna!

  6. AY AM – Eu Sunt legea de cosmică comandă, și Hristos victorios guvernează în pacea nemuritoare a posedării veșnică a totul, peste tot. Toate rutele externe sunt controlate și își pierd așa-numita autoritate, acum și pentru totdeauna!

  7. Iubita prezență puternică AYAM, și bine iubita Zeita muzicii!
   Prin iubita prezența puternic AYAM omniprezent că Eu Sunt! Eu Poruncesc să produci tonurile, acorduri și sunete ale muzicii al lui octavian vostru, și Eu Ordon ca ei să treacă prin atmosfera Pământului și ca ei să facă tăcea sunetul tuturor discordiei pentru totdeauna!

  8. În numele și prin autoritatea poruncii lui Hristos cosmic a tuturor energiei Pământului!
   Eu Poruncesc ca Cristos victorios să fie suveranul și autoritatea în fiecare națiune, să fie el legea și controlul energiei în fiecare națiune, pentru a permite focului sacru, condus de ființele cosmice în atmosfera Pământului, să purifice toate circumstanțe mai repede și pentru totdeauna!

  9. Iubita prezență puternică AYAM și corul mare de masterat Ascensionați!
  Eu Ordon ca toți cei din Europa care doresc să conducă o viață constructivă, să fie umple (x3) cu puterea și cunoașterea poruncii cosmice a lui Cristos victorios, astfel încât dorința lor de a fi constructivă să fie intensificată.

  10. Iubita prezență puternică AYAM!
   Permiteți-mi să experimenteze ceea ce aceste mari ființe, care sunt legea-în-acțiune, simt despre legea vieții din toate acest sistem de lumi; care este sentimentul lor de legea poruncii cosmice a lui Cristos victorios!
   Eu comand ca ei să guverneze totul în mine și în jurul meu, toți cei care sunt sub această radiație, tot ceea ce se referă la cei care sunt constructive, și că victoria lor să fie menținută în noi toți, pentru totdeauna!

  11. Bine iubita prezență puternică AYAM, și bine iubit prezența puternic AYAM al Mare Centrală Soare!
   Toate dintre voi care sunt legea de acțiune și de viață în toate acest sistem de lumi, Eu Poruncesc să va apară – să fie legea acestui octavian fizic! Face toată lumea să se simtă puterea ta de cosmică comandă, care este întotdeauna victorios în utilizarea focului sacru! Încărcați-vă dragostea și senzație în mine – Fă-mă să simt autoritatea voastră și control voastra asupra tuturor forțelor distructive în această lume, pentru totdeauna!

  12. AYAM – Eu Sunt – legea poruncii cosmice, și Hristos victorios zdrobește tot ceea ce nu este ca el, acum și pentru totdeauna!

  13. AY AM – Eu Sunt – legea de cosmică comandă, și victorios Hristos este acum singura autoritate în octavă fizice în tot ceea ce privește ființa mea și lumea mea!

  14. AYAM – Eu Sunt – legea Comandamentului cosmic al luminii pentru pamant: Cristos victorios! Simt lumina asta! Se întoarce să ne servească! Este propria lui apărare și asigură toate nevoile celor care-l instituie în lume: Ele sunt autoritatea și puterea poruncii sale cosmice, care le face cu ei Hristos victorios în tot ceea ce ei realizează, pentru totdeauna!

  15. AYAM – Eu Sunt legea cosmică a iubirii nemuritoare a flăcării spontane a prezenței puternice victorioase AYAM !
  Putem face un apel complet cu acest appel.

  16. AYAM – Eu Sunt Victoria cosmică și sentimentul de porunca mare de iubita Nada !
  Putem face un apel complet cu acest appel.

  17. Prezență puternică AY AM, iubita Zeita a justiției și Seraphs iubit!
   Simt prezența ta lângă mine. Vă ofer dragostea și binecuvântările mele. Vă implor să răspândiți puterea invincibilă a iubirii voastre prin mine, pentru a asista națiunea și lumea noastră. Vizualizează-le în lumina creației divine, și ridică-le în echilibrul perfect care permite planului divin să se împlinească-acum și pentru totdeauna!
   ô Puternic AY AM (x3)!
   Mulțumesc, s-a făcut.

  Recunoştinţă:
   Iubita Nada și iubitul Donald.

steaua iubirii

TRIMIȘII DE LA STEAUA IUBIRII SECRETE.

  1. În Numele Iubirii, Înțelepciunii, Puterii, Autorității și Victoriei Iubitei mele Puternice Prezențe AYAM, Eu Cer, Eu Poruncesc, Eu Insist și EU SUNT acea Puternică Prezență AYAM care poruncește (x3) și menține pentru totdeauna ca toți indivizii din Europa și din întreaga lume care refuză să slujească Lumina și Viața Constructivă să fie întemnițați în Substanța Arzătoare a Stelei Secrete a Iubirii – ca această Substanță să fie solidificată în jurul lor până când se vor pocăi și vor da Supunere și Perfecțiune Vieții,
  Eu Poruncesc acest lucru în special pentru toți cei care participă la guvernele din România, din Europa și din lume, pentru toți cei care ocupă poziții de încredere, de autoritate și de influență, în toate activitățile financiare, economice și comerciale, în domeniul politic, religios, educațional și al sănătății, pentru tot ceea ce îi privește pe cei care se află sub această Radiație, bunurile și proprietățile lor, peste tot în România, în Europa și în lume.
  Ô Atotputernic AYAM (x3) !

  2. Prezența măreață AYAM !
  Încarcă-mă (x3) cu Puterea Invincibilă a Marii Mari Tăceri și cu Flacăra Stelei Iubirii Secrete!
  Eu Cer și Eu Poruncesc ca Perfecțiunea și Iubirea Revelatoare a Stelei Iubirii Secrete să fie intensificate în mine și în jurul meu: ca Revelația Planului Divin să fie mărită, intensificată și răspândită de o mie de ori în fiecare oră, în ființa mea, în anturajul meu și în toți cei care se află sub această Radiație, în această localitate și peste tot pe unde circul, manifestată (x3) acum și pentru totdeauna!
  O, măreț AYAM (x3) !

  3. AYAM (x3)! Prin toată Iubirea Divină, știu că sunt izolat în Marele Stâlp Invincibil, învârtitor de Substanță Arzătoare a Stelei Secrete a Iubirii.
  Eu Cer și Eu Poruncesc ca toată energia și esența distructivă din mine și din jurul meu să fie absorbită în acest Stâlp, purificată și returnată în Ființa mea, producând acolo un Poftaj Invincibil, Pace și Liniște oriunde aș fi.
  Încarcă (x3) această Putere Nelimitată, Invincibilă și mereu Activă, în mine și în jurul meu, taie liniile de forță care încearcă să-mi controleze atenția, sau care încearcă să acționeze asupra minții și sentimentelor mele, sau să producă iritare, discordie sau suferință,
manifestată (x3) acum și pentru totdeauna,
  O, Atotputernicule AYAM (x3)!

  4. AYAM – EU SUNT Victoria Cosmică și Substanța Arzătoare a Stelei Secrete a Iubirii care lucrează prin noi toți,
  care ne înalță pe toți…