marele divin director


  Iubitul MARE DIVIN REGIZOR,
 Extras din discursul nr. 2.

  Prin autoritatea Prezenţei Mele Preaiubite Puternice AY AM şi a Fiinţelor Cosmice care guvernează acest Sistem de Lumi:
  Ayam – Eu Cer şi Poruncesc retragerea oricărei substanţe şi a oricărui mijloc de acţiune de la toţi cei care abuzează de bunurile, darurile şi resursele Vieţii, în această Naţiune şi în Lume.
  Fie ca Focul Cosmic al lui Hristos Victorios să întoarcă orice intenţie şi orice plan distructiv asupra celor care l-au conceput, şi să nimicească instantaneu tot acest egoism şi această depravare, acum şi pentru totdeauna,
– O, Puternic AY AM (x3)!
  Întoarceți-vă la „Eu cer și Eu poruncesc…”, cu:
– de Mâna lui Cristos Cosmic Victorios (x3)!
– Prin raza albastră (x3)
– de către Eclair Violet (x3)!

  Cu o asemenea Viteză, Forţă, Putere şi Acţiune Herculeană – o asemenea Avalanşă irezistibilă a Iubirii Miraculoase şi a Victoriei lui Cristos Cosmic – şi a tuturor Activităţilor Focului Sacru pe care nimic nu le poate opri, şi care niciodată nu lipseşte sau nu Se face aşteptat,

  AY AM – Eu cer ca acest Apel să fie manifestat fizic, Eu poruncesc ca El să se manifeste fizic; Eu sunt Puterea care Îl face să apară pe planul fizic în toată Victoria, Lumina şi Libertatea Preaiubitului nostru Învăţător, Isus Cristos Înălţat, manifestate acum şi menţinute în permanenţă,
– o, Puternic AY AM (x3)!  1. Prin Numele şi Victoria Prezenţei Puternice AY AM, şi prin Octava Perfecţiunii Maestrilor Ascensionaţi, Eu Apăr că niciodată (x3) discordia nu se poate manifesta prin mine sau în mine, sau în orice parte a Vieţii din Univers. Eu Poruncesc acest lucru în special pentru toți cei care sunt sub această Radiație.
 – O, puternic AYAM! (x3)

  2. În numele iubirii, înţelepciunii, puterii, autorităţii şi victoriei propriei mele Prezenţe Puternice AY AM, Eu Cer, Poruncesc, Insist şi Sunt această Prezenţă Puternică AY AM care forţează (x) şi menţine pentru totdeauna: ca niciodată (x3) să nu simt suferinţă în trup! Să nu se manifeste niciodată (x3) discordia, lupta sau problemele în mine sau în sfera mea de acţiune, pentru că am pătruns în Împărăţia Inimii Divine, şi deplina Autoritate a Puterii (x3), a Puterilor (x 3) şi a Victoriei (x) a acestei Iubiri Divine care transcende orice concept uman, sunt victoria şi libertatea mea invincibilă, acum şi pentru Veşnicie.
 – O, puternic AYam! (x3)

  3. În numele iubirii, înţelepciunii, puterii, autorităţii şi victoriei propriei mele Prezenţe Puternice AY AM, Eu Cer, Poruncesc, Insist şi Sunt această Prezenţă Puternică AY AM care obligă şi menţine pentru totdeauna că: “AY AM, Eu Sunt Prezenţa Iluminantă, Purificatoare, Consumatoare, Eliberatoare, Victorioasă, şi care înalţă tot ce Contactez! Îmi Revendic întreaga moștenire a propriei mele Flăcări Divine a Prezenței Puternice AY AM și cer, poruncesc Ființei mele și celor din jurul meu să fie Manifestarea ei, pentru a binecuvânta toată Viața cu Victoria lor Invincibilă și Libertatea lor de Lumină pentru totdeauna.
 – O, puternic AYAM! (x3)

  4. În Numele Iubirii, Înţelepciunii, Puterii, Autorităţii şi Victoriei Prezenţei Mele Prea Iubite Puternice AY AM, Eu Cer, Eu Poruncesc, Eu Insist și Eu Sunt Această Prezență Puternică AY AM care mă forțează (x3) și susține că: niciodată (x3), Eu Nu Uit Puterea Luminii din Peștera Luminii în India. Eu Poruncesc ca toată Puterea și Victoria acestei Lumini să intre în Acțiune pentru a elibera calea Mea și pentru a produce Realizarea Planului Divin în tot ceea ce vreau să întreprind!
  Niciodată (x3) Nu uit să acord atenţie Discului de Lumină pe care Marele Director Divin l-a plasat în corpul meu emoţional, acum şi pentru totdeauna!
 – O, puternic AYAM! (x3)

  Vizualizare:
  Priviți-vă în Radiația Capului, Inimii și Mâinilor Marelui Director Divin și spuneți:
– 1. AY AM, Eu Sunt Iubirea Miraculoasă a Autorității Marelui Director Divin asupra întregii Vieți și Rămân în Iubire Lui Miracolă a Focului Sacru! (x10)
– 2. AY AM, Eu Sunt Iubirea Miraculoasă a Autorității Marelui Director Divin asupra întregii vieți și – AY AM – Eu Sunt Dragostea Lui Miracolă a Focului Sacru care eliberează toate ființele de la elemente pentru totdeauna! (x10)
– 3. AY AM – Eu Sunt Victoria Cosmică și Autoritatea de Lumină a Marelui Director Divin! (x10)

  Recunoaştere: Marele Divin Director.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *