regina a luminii

  IUBITA REGINĂ A LUMINII.

  1. Puternica prezență AYAM și iubita Regină a Luminii!
  Fie ca Steaua Ta de Cristal să strălucească în mine și în jurul meu! Fie ca Flacăra Sa să se proiecteze și Fie ca Razele Sale de Lumină Cristalină să strălucească în mod constant în jurul meu și să îndepărteze tot ceea ce, în mediul meu înconjurător, ar putea provoca lupte sau confuzie!
  Fie ca această Lumină să se nască în structura mea cerebrală și să risipească tot ceea ce nu este Protecția și Perfecțiunea Invincibilă pe care o Invoc. Intensificați Activitățile Tubului meu de Lumină, astfel încât să nu simt niciodată (x3) presiunea discordiei!
  Fă-mă să progresez, izolat în această Substanță Invincibilă de Lumină Cristalină, liber (x3) de orice discordie umană, acum și pentru totdeauna.
  O, puternic AYAM (x3)!

  2. Puternica Prezență AYAM și Marele Cor al Maeștrilor Înălțați!
  Preia comanda întregii Energii din sufletul și corpul meu și din jurul acestuia, în special a corpului meu mental și a lumii emoționale și guvernează orice impuls brusc.
  Eu Cer și Poruncesc Corpului meu Mental Superior să plaseze Centura de Cristal de Foc Alb cu Crucea de Cristal deasupra plexului solar și să păstreze Controlul Divin asupra întregii Energii din interiorul și din jurul meu, în fiecare zi și pentru totdeauna.
  O, puternic AYAM (x3)!

  3. AYAM – EU SUNT Victoria Cosmică și Puterea de Lumină a Reginei Luminii care lucrează…

  Recunoaștere: Iubită Regină a Luminii.

  Decretele pentru Lumina Cosmica.
  Recomandare:
Precedați fiecare Apel sau serie de Apeluri cu A și încheiați cu B.

  A. Iubită Prezență Puternică AYAM și Marele Cor al Maeștrilor Ascensionați! Veniți (x3) în Corpurile Voastre Vizibile și Tangibile, fluturați Sabiile Voastre Cosmice din Flacăra Albastră a celor Zece Mii de Sori ai Marelui Soare Central care transcende orice concept uman și dați aceste Decrete împreună cu noi. Răspândiți-le și păstrați-le pentru totdeauna!

  B. Prin Porunca lui Hristos Cosmic și prin Victoria Nemuritoare a Puternicei Prezențe AYAM a Marelui Soare Central care niciodată(x3) nu eșuează să îndeplinească aceaste Apelurile de îndată ce aceste Cuvinte sunt rostite,
  AYAM – Eu Cer ca aceaste Apeluri să se manifeste fizic,
  Eu Ordon să fie manifestată fizic,
  Eu Sunt Puterea care o face să apară în planul fizic.

*

  1. AYAM – Eu Poruncesc ca Lumina Cosmică a celor Zece Mii de Sori, ca Substanța acestei Lumini să coboare în atmosfera Pământului, să fie inspirată de oameni, să le consume toată iritarea și toate dorințele lor distructive, să le ridice vibrațiile și să îi facă să se auto-lumineze pentru ca totul să poată Ascende, ființele și structura Pământului însuși.

  2. AYAM – Eu Ordon ca tot ceea ce Eu Fac în această zi să fie făcut prin Substanța de Lumină Cosmică a Iubirii Maeștrilor Ascensionați.
   Încărcați-mă pe mine și tot ce se află în Cercul meu Electronic, tot ce se află în această casă, bunurile mele și pe cei care îmi sunt dragi, cei care se află sub această Radiație, cu Substanța de Lumină a Iubirii Maeștrilor Ascensionați.

  3. AYAM – Eu Ordon ca lumea mea să fie umplută cu Substanța de Lumină Cosmică a Iubirii Maeștrilor Ascensionați într-o Concentrație Herculiană atât de Înspăimântătoare, o Victorie Cosmică a Marelui Soare Central atât de Invincibilă, pentru ca Acesta să fie gardianul meu pentru totdeauna și pentru ca nicio perturbare umană să nu pătrundă în lumea mea!

  4. AYAM – Eu Poruncesc ca Substanța de Lumină a Iubirii Invincibile a Maeștrilor Înălțați să fie încărcată în partea inferioară a atmosferei Pământului și să devină o parte permanentă a atmosferei acestei lumi și o parte permanentă a Fluxului meu de Viață!

  5. AYAM – Eu Ordon ca o Sferă gigantică de Substanță – Lumină a Iubirii și Purității Eterne, Invincibile a Maeștrilor Ascensionați să mă pătrundă și să mă înconjoare pe o rază de 15 metri; ca să devină lumea mea, Locuința mea de Puritate și Lumină atâta timp cât nu Am făcut Ascensiunea!
  În jurul acestei Sfere de Substanță de Lumină de Puritate Eternă și Invincibilă a Maeștrilor Ascensionați, este cercul meu electronic.

  6. AYAM – Eu Sunt – îmbrăcat într-o Sferă Scânteietoare de Lumină Substanța de Puritate și Iubire Eternă, Invincibilă, a cărei Flacără, Iubire și Autoritate de Viață Sunt Stăpânii a tot ceea ce există în această lume,
  ô Puternic AYAM x3.

  7. AYAM – Eu Poruncesc ca Substanța de Lumină Cosmică Invincibilă și Victorioasă să învăluie fiecare Punct de Lumină din corpul meu fizic; fie ca ea să îmbrace aceste Puncte de Lumină cu Tinerețe și Frumusețe Eternă, Sănătate și Forță, acum și pentru totdeauna!
  (Vizualizați Substanța de Lumină Cosmică umplând fiecare celulă a corpului și înconjurând Punctele de Lumină).

  8. Îl iubesc pe Iubita mea Prezență Puternică AYAM!
  Iubesc Lumina Cosmică pentru că știu că este radiația Iubitei Puternice Prezențe AYAM a Marelui Soare Central. Este unul dintre Darurile acestei Iubite Prezențe Puternice AYAM. O iubesc și o binecuvântez!
  Îl voi chema în Acțiunea exterioară și voi crea o Forță Vie din oră în oră. O voi intensifica în jurul meu și în jurul tuturor celor care se află sub această Radiație, asupra națiunii și asupra Europei, astfel încât Legea Cosmică să aibă ocazia să producă Manifestări care să arate tuturor că Lumina Cosmică este Protecția în această lume.

  9. AYAM – Eu Intru în Octava de Lumină a Maeștrilor Înălțați și Atrag Substanța de Lumină a Iubirii Maeștrilor Înălțați și o Incarc (x3) în aerul pe care îl inspir, în ființa mea și în lumea mea, în afacerile mele și ale tuturor celor care se află sub această Radiație, acum și pentru totdeauna!

  10. Puternica Prezență AYAM!
  Încarcă-mă pe mine și tot ce se află în Cercul meu Electronic, tot ce se află în casa mea, în afacerile mele, în activitățile mele și ale celor dragi mie, cu Substanța de Lumină Cosmică a Iubirii Maeștrilor Ascensionați, menținută și răspândită pentru totdeauna.

  11. AYAM – Eu Poruncesc ca Substanța de Lumină a Iubirii Maeștrilor Ascensionați să fie încărcată și concentrată în și în jurul corpului meu de carne și să îl facă din ce în ce mai luminos, să devină cu adevărat ca o haină în jurul meu și ca atmosfera din jurul meu să fie Mantia mea de Protecție pentru totdeauna!

  12. AYAM – Eu Poruncesc ca Puterea mereu crescândă a Substanței de Lumină Cosmică necesară pentru a mă izola de presiunea haosului general al lumii exterioare, să coboare în mine și în jurul meu, acum și pentru totdeauna!

  13. Iubită Regină a Luminii!
  Fă ca Substanța de Lumină Cosmică să se ridice din Cercul Electronic din jurul Soarelui fizic în mine și umple lumea mea cu Amintirea Cuvintelor Tale, astfel încât această Substanță de Lumină să-mi amintească adesea că trebuie să pun Prezența Iubitei mele Puternice AYAM mai presus de toate și să poruncesc Victoriei Flăcării din propria ei Inimă să vină în mine și în jurul meu; să mă îmbrace cu Substanța de Lumină Cosmică înainte de a întreprinde ceva în lumea exterioară.

  14. Iubită Regină a Luminii!
  Încarcă (x3) această Substanță de Lumină Cosmică, Substanța de Lumină Eternă Pură și Invincibilă a Octavei Maeștrilor Ascensionați, care nu poate fi recalificată prin discordie, în lumea mea emoțională.
  Încărcați-o în energia acestei încăperi, în hainele mele și în structura fizică a corpului meu.
  Încărcați-o în și în jurul a tot ceea ce este constructiv; fie ca ea să se mențină și să crească veșnic.

  15. AYAM – Eu Poruncesc ca Substanța de Lumină Cosmică a Octavei Maeștrilor Ascensionați să pătrundă în toate circumstanțele distructive și discordante, să forțeze purificarea lor și să încununeze tot ceea ce facem cu Victoria și Succesul Puternicei Prezențe AYAM!

  16. AYAM – Eu Poruncesc ca Substanța de Lumină Cosmică a Iubirii și Purității Maeștrilor Ascensionați să intre în această lume, să forțeze Purificarea tuturor, să încoroneze tot ceea ce este Divin cu Succesul Puternicei Prezențe AYAM – Dumnezeu în Acțiune – în această lume, pentru totdeauna!

  17. AYAM – Eu Ordon ca Puterea Nelimitată a Substanței de Lumină Cosmică a Octavei Maeștrilor Ascensionați să pătrundă în toți cei și în tot ceea ce contactez!
  Eu Ordon ca tot ceea ce realizez să fie încununat cu Succesul Planului Divin Realizat, pentru totdeauna!

  18. AYAM – Eu Cer și Poruncesc ca Victoria Invincibilă a Luminii Cosmice, în Pulsul ei cel mai concentrat existent în acest Sistem al Lumilor, să treacă prin corpurile noastre la intervale regulate, ca bătăile unei Inimi: să se acumuleze în noi și apoi să se răspândească fără limite prin noi, și să devină Victoria noastră a lui Hristos Cosmic, acum și pentru totdeauna!

  Recunoaștere: Iubită Regină a Luminii și Iubită Lumină Cosmică,
  Te iubim, Îți mulțumim și Te binecuvântăm.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *