godfré

  Apeluri de bine iubit GODFRE.

  1. Prin Preaiubita Prezența AYAM Puternică care Eu Sunt, întotdeauna victorios!
  Eu Porunc ca Corul Îngerulor să intre din ce în ce mai mult în contactul zilnic cu noi, punând la dispoziția noastră Puterea Iubirii lor pentru a ne ajuta să realizăm aici, în lumea fizică, ceea ce ne va oferi cea mai mare bucurie și victorie pentru eternitate.

  2. Preaiubita puternică Prezență AY AM, Eu Accept în mod conștient că Îngerii sunt întotdeauna alături de Mine.

  Înainte de a începe ceva, efectuați următorul apel:
  3. Prezență Puternică Iubită AY AM, cu ajutorul Tău și cu cel al Îngerilor, această Iubire va manifesta Victorie Nemuritoare!
  Eu Poruncesc ca aceste Activități Focului Sacru, care sunt darurile iubirii, și măiestrie acelei iubiri nemuritoare care forțează victoria să se manifeste, să intre în acțiune externă. Eu Simt această Putere, în interiorul și în afara mea, în orice moment. Eu Poruncesc ca El să preia stăpânirea circumstanțelor externe, pentru Eu a putea primi ajutor mai repede oriunde Eu Merg pentru îndeplinirea Planului divin și pentru a mă face victorios pretutindeni în toate lucrurile constructive.

  4. AY AM – Eu Sunt – Legea imortală a prevenției, împiedicând orice discordie să-mi atingă lumea.
 (Deveniți astfel Autoritatea în condițiile atmosferice din jur, care apoi activeaza Comandamentul pentru perfecțiune.)

  5. Preaiubită Prezență puternică AY AM!
Eu comand ca, cu ajutorul Maeștrilor Ascensionați, Ființe Cosmice și Coruri Angelice, care sunt pentru totdeauna Stăpâni ai tuturor lucrurilor din această lume, victoria mea se manifestă.

  6. Iubita mea puternică Prezență AY AM, cu ajutorul Maeștrilor Ascensiți și a corurilor îngerice, mă fac să fac ce care executa Planul divin și obligă Fericirea Nemuritoare și Flacăra Perfecțiunii să se manifeste în lumea fizică cu Porunca Veșnică.

  7. AY AM – Eu Sunt – Legea Prevenției Veșnice, care împiedică oameni să acționeze aici, pentru totdeauna!
 (Notă: de fiecare dată când emiți acest Decret, vizualizează o Flăcări Veșnice a Prezenței, Păzitorul Protecției Eterne și Victorie, care se manifestă pentru a preveni orice acțiune umană în lumea ta, și vei deveni Autoritatea tuturor Minunilor pe care le dorești în Octave fizică.)

  8. Preaiubita mea Prezență puternică AY AM! Vreau totul de la Tine, aici în mine! și AY AM – Eu Sunt – Legea minunilor tale nemuritoare în acțiune fizică de către mine, și pentru mine, ordonând ca totul din Cercul existenței mele să apară în Ordinea Divină Perfectă, îndeplinind Marele Plan Divin în conformitate cu Ordinele Iubirii Nemuritoare.
 (Notă: Prezența voastră vrea să puneți în acțiune Flacăra Iubirii Nemuritoare a propriei sai Inimi, în voi, de către voi și din jurul vostru. Vrea să puneți această Flacăra Iubirii – observați: veșnic victorios – în acțiune în toti cei pe care îi iubești, în afacerile tale și în lumea exterioară, și această Flăcări a iubirii eterne, victorioase este o forță foarte pozitivă și puternică, care nu este niciodată negativă.)

  9. Când te ridici în fiecare dimineață spune:
  AY AM – Eu Ordon ca această zi să fie Ziua Mea de Iubire Victorie Nemuritoare!

  10. Iubita mea Puternica Prezență AYAM !
  Inundați-mi ființa și lumea mea cu Flacăra Iubirii Victorii Nemuritoare și faceți din această zi cea mai fericită din Viața mea, cea mai invincibilă vizavi de creația umană, deoarece, prin Invincibila și Nemuritoare Ta Iubirea, Prezența mea Iubită AY AM, Eu Sunt Legea cosmică a acțiunii victorioase!
  AY AM – Eu Sunt – Legea cosmică a prevenției nemuritoare care împiedică pentru totdeauna uman să existe în ființa mea și în lumea mea!

  11. AY AM – Eu sunt – Iubirea victorioasă nemuritoare a Prezenței mele iubite Puternice AY AM!
  AY AM – Eu Sunt – Legea Sa cosmică de Prevenire, care împiedică tot ceea ce este uman să acționeze în lumea mea, deoarece, cu ajutorul Maeștrilor Ascendenți, Ființe Cosmice și Coruri Angelice, Eu Comand ca lumea mea să fie Flacăra Nemuritorul iubirii miraculoase. Perfecțiunea va manifesta Miracolele Creației și Planul divin împlinit se manifestă în tot ceea ce este în lumea mea pentru totdeauna!
 (Notă: Iubitul Godfré a emis acest Decret pentru noi. El a spus: „Lasă lumea să remarce Ajutorul pe care Corul Angelice ți le oferă”.)

  12. AY AM – Eu Poruncesc ca Iubirea victorioasă nemuritoare a Prezenței mele iubite și puternice AY AM și corurile Îngerulor să fie prezente acum lângă mine. Eu Recunosc că Legea cosmică a prevenției nemuritoare exclude orice altă acțiune din lumea mea. Nu numai că am înființat singura Autoritate divină în lumea mea și am numit Puterea Sacrului Foc în ajutorul meu, dar am poruncit, de asemenea, ca această Iubire Victorie să se stabilească veșnic în lumea mea și astfel lumea mea devine lumea lui ‘Iubire nemuritoare.
  Mă atrag automat asupra mea Corurile Angelice, Maeștrii Ascensiți și Ființele Cosmice când fac din lumea mea lumea iubirii victorioase nemuritoare. Eu Poruncesc ca Miracolele puterii Sale nelimitate să-și manifeste Binecuvântările lor la viață – așa că Eu Am intrat în Unire deplină cu Octava Maeștrilor Ascensionați.

  13. AY AM – Eu comand ca Legea iubirii nemuritoare să devină prezența victorioasă în această Octave fizică; poate Legea victoriei, care este Legea iubirii eterne, să devină Legea și Autoritatea în lumea fizică, oriunde omul se pare fi.

  14. AY AM – Eu Reclam lucrurile și circumstanțele acestei lumi exterioare în posesia și sub autoritatea iubirii eterne.
 (Notă: cel care este înțelept, fără teamă, care îndrăznește să acționeze și care tace, va fi umplut prin Legiunile Îngerilor cu tot ceea ce își dorește Inima. Este suficient să îți concentrezi atenția asupra Prezenței AY AM și corurile din Iubire nemuritoare, pentru a le oferi Iubirea ta în fiecare zi, si a repeta solicitarea: asta întotdeauna îi apropie de tine și îți umple lumea cu Puterile lor.)

  15. AY AM – Îmi poruncesc ca propria mea Prezență Puternică Iubită AY AM să anihileze orice dorință umană din mine și din lumea mea prin Puterea Sa nemuritoare a Focului Sacru și să o înlocuiesc cu Dorința divină eternă a Prezenței mele și a Maestrilor Ascensionați, și cu Satisfacția și Mulțumire lor, și ordon ca lumea mea să fie lumea iubirii nemuritoare victorioasă, pentru totdeauna!

  16. Îmi poruncesc ca, de astăzi, lumea mea să fie Lumea Iubirii Nemuritoare Victorioase a Prezenței mele și a Octavei Maeștrilor Ascensionați!
  Lumea mea este Lumea Miracolelor nemuritoare ale Perfecțiunii Victorioase și a Iubirii Nelimitate!
  Lumea mea este Lumea Protecției Nemuritoare împotriva a tot ceea ce este uman!
   Si Acțiunea Victorie Nemuritoare a Legii Cosmice de Prevenire împotriva totului uman care mă ating sau lumea mea este pusă în Acțiune și Garda este instituită pentru totdeauna!
 (Notă: dacă creați un Forță-Vie prin acest Decret, veți constata că în viitor lumea voastră va scăpa de limitările actuale.)

  17. AY AM – Eu Sunt – Legea Prevenției Nemuritoare care împiedică orice să acționeze în lumea mea, cu excepția Victoriei Iubirii Nemuritoare de către propria Autoritate Conștientă. Prezență mea Iubită Puternică AY AM este Stăpână oriunde Eu Sunt: Eu Ordon lumii mele să devină Lumea Veșnicilor Lui Miracole!
 (Notă: păstrați acest Decret timp de 30 de zile. Creați o Forță-Vie. Nu spuneți nimănui despre asta – pur și simplu, persistați în acest Decret. Fiți hotărât să aveți Manifestarea acestuia – ascultați-vă doar pe dvs., și Manifestarea va veni mult mai repede.)

  18. Bien Aimé Godfré spune: AY AM – Am Venit! Iar Flacăra Prevenției Nemuritoare împotriva lui uman, care acționează în lumea ta, stă la pază și forțează Pacea să fie alături de tine, și Miracolele pe care le dorești devinează acum lumea a propria ta Preaiubita Prezența puternica AY AM.

  19. (Ridicați-vă dimineața dând această ordine foarte ferm:)
  „AYAM – Eu Sunt si Eu Ordon, ca nimic să nu vină în lumea mea de azi, cu excepția Victoriei Iubirii Nemuritoare!”
 (Aceasta pune în acțiune o anumită activitate a Focului Sacru, care va continua să crească. Când veți simți puterea înălțătoare, revigorantă care menține controlul în timpul zilei, veți începe să înțelegeți ce oportunități sunt ale voastre din oră în oră.)

  20. AYAM – Eu Sunt Legea cosmică a prevenției nemuritoare, care împiedică orice să acționeze în lumea mea, cu excepția Victoriei Eterne a Iubirii lui Hristos Cosmic! …
 (Notă: atunci Îngerii vor veni în ajutorul Tău, Ele vor păzi, și vor respinge tot ceea ce nu este Victoria acestei Iubiri, chiar și atunci când nu știți conscient că aveți nevoie de acest Ajutor. Faceți din acest obicei un cotidian.)

  21. (În fața oricărei aparențe a discordiei, nu uitați de Comandă:)
  „Iubirea nemuritoare victorioasă a prezenței puternice AY AM este acum lumea mea, iar Legea cosmică a prevenției, care împiedică orice altceva să acționeze în mine, prin mine și în jurul meu, a fost pusă în acțiune pentru a fi Garda mea ”.
 (Atunci, dacă discordia persistă, spuneți, în fața de această apariție umană:)
  „Foarte bine! Am nevoie de mai mult de această Flamură nemuritoare a Iubirii Victorioase și a acțiunii Legii cosmice care împiedică orice altceva se apropie.”
 (Apoi, unul sau mai mulți dintre Îngeri vor proiecta Flacăra în tine și în jurul tău și în treburile tale – precum o bătăi de inimă care se va intensifica prin folosire și care va deveni Absolut Invincibilă pentru ura, lipsa și limitările din lumea exterioară.)

  22. AY AM – Eu Sunt – Legea Iubirii Victorioase Nemuritoare în Acțiune aici, iar Prezența mea puternică și iubită AY AM stă pază în jurul meu și împiedică în lumea mea orice altă acțiune decât Propria Sa Perfecțiune, pentru totdeauna!

  23. AY AM – Eu Sunt – Legea Cosmică a Prevenției nemuritoare a tuturor celorlalte acțiuni din lumea mea, cu excepția celei a Victoriei Prezenței mele Preaiubite, AY AM!

  24. Iubita mea Prezență puternică AY AM este Legea Cosmică a Prevenției Nemuritoare aici și interzice abordarea a ceea ce este uman!
  În această zi, intru în Inima Sa de Iubire Victorioasă și nemuritoare și, în Bucuria Veșnică, îndeplinesc Marele Său Planul Divin!

  (Notă: Bien Aimé Godfré a dat toate aceste decrete pentru toți cei care se află sub această radiație.)

  25. AY AM – Eu Sunt – Acțiunea Nemuritoare a Legii Cosmice care împiedică că necinstea este proiectată împotriva Activităților AYAM din Bien Aimé Saint-Germain, sau împotriva celor care se află sub această radiație.

  26. AY AM – Eu Poruncesc ca Legea Cosmică a Iubirii Victorioase Nemuritoare să devină acum Autoritatea Cosmică de Prevenire și Eu Progresez fără întârziere sau interferențe, pentru totdeauna!

  27. AY AM – Eu Sunt – Marea Iubire Nemuritoare, Victorioasă a acestei Prezențe PreaIubite AY AM, care comandă în mod conștient și dinamic, în fiecare zi, care devine Legea Cosmică a Prevenirii, prevenind orice ar provoca suferință sau limitări pentru a intra în ființa mea sau în lumea mea în viitor.

  Recunoaștere: Preaiubitii Godfré și Lotus, Îngeri de Prevenire iubiti, vă iubim, vă mulțumim și vă binecuvantam.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *