MAHACHOHAN 1 – 2

  

MAHACHOHAN.
Discurs 1: Puterile Vieții (Extracte)

  Misiunea mea în această zi este să vă aduc Darurile pe care le împart din Octava mea, prin activitățile naturii și activitatea celor Cinci Raze pe care le dirijez prin creierul și corpurile, mintea și sentimentele fiecărei ființe umane.
Prin Legea Cosmică, Eu Sunt Autoritatea în tot ceea ce privește aceste cinci Raze care funcționează prin ființe individualizate, și vreau să vă ajut să păstrați echilibrul în activitățile voastre din viața exterioară și mai ales în mintea și sentimentele voastre.
Mari și infinite sunt Puterile Vieții voastre, ale întregii Vieți de pretutindeni. Pentru că fiecare curent de viaţă individualizată este Comoara tuturor Puterilor Preaiubitei Prezenţe Atotputernice a Marelui Soare Central. Fiecare dintre voi are în curentul său de viață, fiecare calitate, fiecare putere, fiecare facultate a Focului Sacru al Iubirii Cosmice și Lumina Vieții Marelui Soare Central, dar într-un grad mai mic de concentrare. Cu toate acestea, prin Unitatea Vieţii care este Flacăra Individualizată a Inimii Divine, voi participaţi, prin această Flacără, la toate Atributele şi Activităţile lui Dumnezeu.
În calitate de păzitori ai acestei Flăcări, aveți responsabilitatea de a folosi toate Darurile propriei voastre Vieți așa cum fac Maeștrii și Ființele Cosmice.
Omenirea nu a înţeles responsabilitatea fiecărei fiinţe în folosirea Darurilor şi Puterilor Vieţii sale.
În realitate, această responsabilitate este dublă.
Marea Lege Cosmică cere ca, prin legea Expansiunii, să restituiți la Universul Infinit, în jurul vostru, întreaga Perfecțiune a Curentului vostru de Viață Individual. Acesta este scopul încorporării voastre în planul fizic. Sunteți obligați să răspândiți Perfecțiunea prin trupurile și sufletele voastre, prin sentimentele și gândurile voastre și trebuie să o scufundați în Universul din jurul vostru. Aceasta este Responsabilitatea voastră Divină pentru propriul vostru Curent al Vieții.
A doua parte a responsabilității față de Viață se referă la folosirea Darurilor Vieții care vin la voi din Viața Universală și din unele Ființe Individualizate.
Asta a uitat omenirea. Legea Cosmică te face responsabil pentru modul în care folosești Darurile Vieții.
Aceste Daruri pot veni ca un serviciu pe care o Ființă vi-l face prin Energia Curentului Său de Viață, de la care primiți beneficiul, sau ca Binecuvântări ale Naturii, sau ființele elementelor, sau Darurile pe care le fac Eu Însumi, de exemplu prin regatul plantelor. Căci întregul regn vegetal și creșterea lui sunt Darul Curentului Vieții mele făcut Pământului și omenirii.
Bogățiile solului sunt Darurile Ființei Cosmice Virgo. Este Viaţa Lui, Puterea Lui şi Darul Său pentru omenire.
Ființele elementelor vă dau în mod constant binecuvântările și puterile vieții lor și prin modul în care utilizați substanța lumii care vă înconjoară, voi determinați evenimentele și condițiile existenței voastre pentru săptămânile, lunile și anii următori.
Folosind energia voastră vitală și puterile sale, voi creați cauze care produc manifestări în jurul vostru.
Prin modul în care acceptați ceea ce vă oferă Viața, prin cei din jurul vostru, voi determinați această ofertă pentru Prezența voastră Puternică AY AM și Octava Luminii.
Ceea ce oferiți Puternicei voastre Prezențe AY AM devine factorul care guvernează evenimentele viitoare. Omenirea nu mai oferă Prezenței Puternice AY AM nimic care poate contribui la înălțarea ființelor în mod individual în Ascensiune.
Care este actiunea vibratorie care apare din gandurile si sentimentele umane din atmosfera Pamantului? Ce Sunet auzim când ne apropiem de această planetă?
Gândeşte! Lumea și ființele se plâng și strigătele de durere și suferință din atmosfera planetei voastre ar trebui să vă facă să vă gândiți! Ai adăugat Bucurie la Cântarea Vieţii? Sau ai intensificat strigătul de durere? Care este sunetul produs de fiecare zi a existenței tale? Ce ton ai vorbit? V-aţi mulţumit voi, prin cuvintele de Bunatate şi Binecuvântării, lumii exterioare pentru tot ceea ce aţi primit atât de mult? Este cuvântul tău cântecul Armoniei care permite Vieţii să-şi răspândească Perfecţiunea şi să te umple cu Darurile Sale din ce în ce mai mult? sau ai emis de voce și sentiment care generează doar durere?
Pentru o Scopul Ordinii Cosmice vă atrag atenția asupra acestor întrebări, pentru că Legea Cosmică vă ține responsabili pentru sunetele pe care le emiteți în atmosfera voastră.
Toate sentimentele tale produc sunete la fel de mult ca vocea ta, şi dacă nu emiteţi Sunetele Iubirii şi Bucuria Sa care cântă Recunoştinţa pentru Binecuvântările Vieţii din jurul vostru, apoi aţi intensificat suferinţa şi cauzele ei care produc doar lamentaţii de durere.
Dacă ascultați avertismentele mele, acestea vă vor ajuta.
Omenirea și Pământul trec prin inițierea răstignirii (a patra), iar corpurile tuturor sunt sfâșiate de agonie. Voi, cei care cunoașteți Legea, puteți fi Îngeri Binecuvântați care oferă „Cupa Păcii” omenirii în suferință. Prin Radiaţia Pură a Preaiubitei voastre Prezenţe AY AM, puteţi răspândi această Pace chiar şi în timpul somnului.
Viața voastră poate fi o Flacără Magnifică a Iubirii, Vindecării, Binecuvântării, Luminii și Bucuriei sau o altă voce în plângerile maselor.
Mă întreb dacă vă daţi seama ce înseamnă pentru Maeştri şi pentru Fiinţele Cosmice să audă, secol după secol, strigătul de suferinţă al umanităţii care cere ajutor?
De multă vreme oamenii îl cheamă pe Dumnezeu să fie eliberat de război și de relele sale, dar, secol după secol, ei au continuat să trăiască exclusiv preocupați de satisfacerea nevoilor corpului fizic și a sentimentelor inferioare.
Amintiți-vă pentru totdeauna că trăind pentru satisfacerea senzațiilor corpului, veți găsi doar durere, și că oamenii vor continua să plângă în suferință până când se vor întoarce la Sursa Vieții, Prezența Puternică AY AM, şi la Maeştrile şi Marile Fiinţe care i-au precedat pe Calea Înălţării, dând suficientă Laudă şi Binecuvântări pentru a-I ridica mai presus de orice suferinţă.
Ai mari obligații față de Viața care te înconjoară, substanța pe care o atingi. Această Substanţă, pe care vă puneţi picioarele, are dreptul la Iubirea voastră, la Binecuvântarea voastră şi chiar la Puritatea voastră.
Nu luaţi uşor ceea ce impuneţi asupra substanţei acestei lumi. Toţi cei prezenţi aici vă puteţi, dacă doriţi, purifica complet trupurile, dacă invocaţi Prezenţa voastră Puternică AY AM şi pe Fraţii voştri Bătrâni cu o determinare invincibilă: Ființele Elementelor din structurile voastre atomice vor refuza orice impuritate și vor lăsa doar să intre în voi ceea ce va produce Puritatea și Parfumul Dulce al Corpului vostru Mental Superior.
Dacă vrei să știi ce ai impus asupra Vieții și a substanței pe care le oferă ființele celor Patru Elemente, observă-ți formele fizice! Răspândesc ei mirosul florilor?
Priviți la voi înșivă pentru a vedea cum ați folosit cele mai Divine Daruri ale Vieții. Trupul tău este Cartea Vieții, a Vieții tale.
Ești liber să tragi concluzii de acest…
Pământul este Cartea Vieţii a acestei Fiinţe Mari numită Virgo! Eflorescenţa vegetaţiei este Cartea Vieţii Mele! Pe acest, omenirea a impus unele degradări de neiertat, pentru că ceea ce nu este pur este impur.
Ceea ce nu este luminos în esenţă, sau o Binecuvântare a Bunătăţii şi Iubirii, este doar cruzime şi întuneric. Şi cum voi toţi sunteţi capabili să discerneţi binele de rău, armonia discordiei, lumina întunericului, realitatea irealului, vedeţi unde staţi!
Când sunteți în meditație sau rugăciune, sunteți ținuți în Flacăra, Substanța și Puterea unuia sau mai multor Maeștri și Mari Ființe Cosmice. Este ca și cum v-am fi luat să vă vindecăm, să vă purificăm, să vă luminăm și să vă eliberăm.
Perspectivele din fața ta sunt magnifice!
Ne v-am dat tot ceea ce ați putut absorbi. Acum este Privilegiul și Obligația voastră să stați în Armonie.
Evitați conversațiile despre condițiile umane. Vorbește despre ceea ce ai învățat din activitățile AYAM. Păstrați-vă atenția asupra a tot ceea ce este înalt, pentru că de Sus vin Puterile și Darurile care trebuie să vă satureze, pentru a aduce la Împlinirea Planului Divin al Vieții voastre.
Vă cerem atenția focalizată pe Prezența voastră Puternică AYAM, pentru că vrem să ancorăm prin voi, în structura Pământului, un Val Intens al Flăcării Purității și Păcii Cosmice.
Putem conta pe cooperarea dumneavoastră?
Apreciez efortul făcut de către studenții AYAM de a recunoaște și binecuvânta Ființele Elementelor în ultimii ani.
Aceasta reprezintă un bun enorm, nu numai pentru Ființele Naturii, ci și pentru Eliberarea Ființelor din Elementele care constituie corpurile voastre. Astfel, multe necazuri vor fi cruțate.
Darul Iubirii voastre atrage la voi Activități ale Legii Cosmice, care nu pot încă acționa pentru restul omenirii.
Dacă fiecare fiinţă umană înţelege că este cand el da Iubirea, Binecuvântările şi Darurile Curentului Vieţii sale, pentru Binecuvântarea şi Eliberarea întregii Vieţi din anturajul său, ca el răspândeste Puterile din ce în ce mai mari ale Octavei Luminii pe Pământ, nu el ar înceta să mai dea. Întreaga existență ar fi atunci o Cântare a Bucuriei și a Luminii care ar declanșa Eliberarea tuturor ființelor.
Maeștrii vă veghează de atâta timp.
Ei v-au dat tot ceea ce ați putut să asimilați. Ei te iubesc și te protejează și te ajută în mod constant.
Umorul nostru. Nu v-ar plăcea să vă puneți în ideea că Maeștrilor nu le lipsește nici bucuria, nici umorul?
Umorul și bucuria noastră sunt de un fel care aduce mai multă perfecțiune și binecuvântare, și nu glume care leagă și înlănțuie mai mult în sentimente de discordie și limitări.
Numai în Conștiința Maestrului, cea a Puternicei voastre Prezențe AYAM și a Corpului vostru Mental Superior, Conștiința Christului Cosmic, există fericire fără amestec.
Viața, eliberată de discordia umană, este fundamental fericită. Vieţii îi place să-şi dea Substanţa, Frumuseţea şi Perfecţiunea în valuri succesive şi în continuă expansiune. Acestea sunt Beatitudinea Vieții Divine și Expansiunea Flăcării Iubirii Inimii Divine.
Este o sugestie foarte subtilă a forţei sinistre de a-I face pe oameni să creadă că ei pierd bucuria şi plăcerile Vieţii în Octava fizică atunci când se întorc la Puternicul AYAM Prezența, Maeștrilor sau Activităților Spirituale. Când te întorci la Ei, singurele lucruri pe care le pierzi sunt mizeriile, lanțurile și limitările tale. Nu există fericire, măiestrie, puritate, perfecţiune permanentă în lumea exterioară. Bucuria propriei voastre Vieți vine numai din Prezența voastră.
Pot să-ți dau o idee? Aceasta este o activitate care mă privește, precum și Puternic Astrea.
Dacă cereți anihilarea completă a stratului psihic din atmosfera Pământului, veți vedea că viciul, corupția și perversitatea dispar rapid din activitățile omenirii.
Dar vă implor, Preaiubiții Mei Studenți din AYAM, să nu fiți iritabili, nervoși, emoționali sau fanatici. Renunţă la aceste atitudini, fii calm. Demnitatea Puternică, Maestră a Maeștrilor Ascensionați trebuie să devină a voastră.
Ce folos este dacă oamenii din lumea exterioară, într-un impuls de emoție și adorație emoțională, își îndreaptă atenția către Dumnezeu și daca, în momentul următor, atenţia lor oscilează cu aceeaşi forţă în direcţia opusă? Unde este binecuvântarea?
Timp de secole, atenția poporului s-a îndreptat adesea spre Dumnezeu, dar nimeni nu a explicat cum să păstreze atenția fixată în Dumnezeu până în momentul Victoriei.
Numai Saint-Germain a dezvăluit această Cunoaștere a AYAM.
Dacă, ca şi noi, aţi observat timp de secole că omenirea îşi dedică devotamentul faţă de Dumnezeu sub influenţa impulsurilor sale emoţionale, în loc să faceți acest lucru cu o înțelegere conștientă și un imperiu divin asupra energiei vitale, prin control atenției, ați ști că nu există nici o garanție a succesului permanent, cu excepția a ceea ce se obține printr-o înțelegere a Prezenței Puternice AY AM și prin utilizarea Conștiinței a Maeștrilor.
Numai folosind Conștiința Maestrului, în loc de conștiința intelectuală umană, veți stăpâni problemele lumii exterioare și vă veți ridica deasupra lanțurilor discordiei umane.
Omenirea și-a folosit doar propria conștiință umană, care este doar un concept uman, și vadă unde este! Apelați la Conștiința unuia sau mai multor Maeștri cu care sunteți special acordați, acest lucru vă va permite să ancorați Lumina-Substanța noastra și Flăcările noastre în voi și în jurul vostru. Putem astfel să vă consumăm conceptele voastre umane și acumularea voastră distructivă mai repede și să le înlocuim cu Iluminismul nostru.
Preaiubiţilor, doresc să acceptaţi să afirmaţi: „AYAM! Sunt liber de toată creația umană, acum și pentru totdeauna!” , cu un sentiment de victorie completă, și, de asemenea, vă rugăm să nu vă odihniți pe lauri și nu să credeți că puteți renunța la utilizarea Flacării Violet și a Flash-ului Albastru al Purității pentru a vă ridica vibrațiile până la punctul Iluminării.
Este indispensabil să afirmăm că voi sunteți Puritatea și Libertatea pe care doriți să le manifestați, înainte ca acest lucru să se întâmple în exterior, pentru că este cand afirmâti ce voi doriți să-l manifestați, vibrația acestei Porunci trece în trupul tău.
Trebuie să faci acest Apel, este Lege.
Faptul că am început să punem Legea în acțiune nu înseamnă că rezultatul este obținut imediat. Dacă ai avea Forța Vie necesară, corpurile tale ar deveni luminoase instantaneu, este evident. Dar tu nu o ai încă, așa că nu renunți la apeluri sau Afirmații!
Acceptă Perfecțiunea. Extindeți-vă aplicarea Flăcării Violet Consumante și a Fulgerului Albastru al Purității Cosmice. De asemenea, ar trebui să iubiți intens utilizarea Flacării Spiralei Albastre din Saint-Germain, pentru că această Acțiune a Focului Sacru rupe rapid tentaculele astrale care se agață de ființe.
În explicația mea despre Lege, vă recomand să nu încetați niciodată să folosiți aceste Activități până în ziua în care veți fi în Octava noastră prin Victoria Ascensiunii voastre.
Dragilor, vreau să vă îndrept atenția spre anumite Afirmații ale Preaiubitului vostru Isus pe care Îl binecuvântăm și îl iubim la infinit. Aceste Afirmații sunt de o importanță capitală pentru stabilirea Păcii Permanente pe Pământ.
El a spus, „Vezi! Eu Sunt (AYAM) cu tine până la sfârșitul lumii!”, lumea voastră a creației umane.
El a mai spus, „Faptele pe care le fac, le veți face și chiar mai mari. Fii perfect!”
După Înălțarea Sa, el a trimis un Înger ca mesager care a spus celor care au asistat la această realizare: „De ce plângi? Donează ştii că acelaşi Isus pe care l-ai văzut făcând Înălţarea se va întoarce în acelaşi fel?” A fost o promisiune făcută de Isus însuși celor care au rămas pe Pământ.
Omenirea a avut nevoie de această experiență pentru a dizolva minciunile, îndoielile și frica care au intensificat umbrele în și în jurul oamenilor, până la punctul de a produce circumstanțele actuale.
Nu vă temeţi, va suna Ora Cosmică, unde manifestările Octavei de Lumină a Maeştrilor Ascensionaţi vor Impune tăcerea, pentru toate generaţiile viitoare, la cuvintele umane care au mărturisit împotriva Perfecţiunii Vieţii şi a Sursei Supreme din care provin toate.
Activitatea pe care o reprezint pentru Pământ include o acțiune individuală cu privire la fiecare Curent al Vieții.
La un moment dat pe Calea Luminii, fiecare dintre voi apare în fața mea pentru examinare interioară și exterioară. Când am măsurat Undele de Lumină care trebuie să fie puse la dispoziție pentru a vă ajuta, puteți colabora mai activ cu mine, înțelegând tipul de asistență pe care o dau pentru Iluminare voastre.
Vă amintiţi ce le-a spus Isus celor pe care i-a iubit? El a spus, „Voi trimite Duhul Sfânt, Mângâietorul, care vă va face să vă amintiți cuvintele mele”. Aceasta înseamnă că Flacăra Iubirii Mele a coborât, învăluindu-I pe discipolii săi și păstrând în ei adevărata înțelegere a învățăturilor lui Isus, până când Puterile Mai Înalte ale Prezenței lor s-ar putea manifesta în utilizarea lor exterioară, permițându-le să avanseze și să aducă Lumina la umanității.
Nu refuz nimănui acest Dar al Iubirii mele. Preaiubiții Mei Copii ai Luminii, nu vă dați seama că, la Chemarea voastră pentru aceste Flăcări ale Iluminării, Eu Sunt aici să vi le dau chiar acum?
Când ați făcut un anumit număr de apeluri, trebuie să extind un anumit grad de Iluminare prin cele cinci simțuri fizice, şi aceasta vă oferă Înţelegerea Activităţilor Interioare ale Legii care în prezent vi se par inexistente sau lipsite de importanţă.
Când citeşti Instrucţiunile Maeştrilor, pari să le înţelegi şi încerci să le asimilezi, dar când reciteşti aceste texte o lună sau chiar o zi mai târziu, într-un Flash al Iluminării, în voi apare o înțelegere infinit mai largă, care vă dovedește că, la prima lectură, acest sens profund v-a scăpat.
Care este motivul acestei schimbări? Este că unul dintre Noi, dintre cei care veghează asupra voastră, își dă seama că Corpul vostru Mental Superior v-a îndreptat atenția spre o anumită Acțiune a Legii și că voi vă străduiți, prin meditație și contemplare, pentru a înțelege acest punct și a lăsa Lumina voastră să crească. Apoi, instantaneu, Maestrul proiectează Flacăra Iubirii Sale și Lumina Inimii Sale, pentru a vă proteja Lumina Individuală și pentru a o ajuta în activitatea sa de Expansiune.
Nu puteți ști de câte milioane și milioane de ori aceste flash-uri de Lumină au venit la voi de-a lungul secolelor, şi prin acest Ajutor sunteţi astăzi aici, cu cunoaşterea acestei Instrucţiuni şi cu Forţa de Viaţă dobândită în mod conştient, în timp ce restul omenirii încă se luptă în umbra urii.
Permiteți Luminii voastre să se dezvolte și amintiți-vă că aceasta crește prin Expansiunea Iubirii Cosmice a Prezenței voastre.
Lumina voastră crește mai întâi în Inimă și apoi în intelect. Dar intelectul nu poate iubi atâta timp cât inima poate. Acesta este motivul pentru care Expansiunea Luminii voastre depinde de cantitatea de Iubire pe care o puteti desfasura pentru a produce Armonie in jurul vostru.
Cu alte cuvinte, cantitatea de Iubire și Armonie pe care o generezi determină Intensitatea și Puterea Extinzătoare a propriei tale Lumini.
Aceasta este Explicarea unei Activitati Interioare a Legii pe care nu am dat-o pana acum: iubirea voastra de Armonie determina cantitatea de Lumina care se raspandeste in jurul vostru, iar Iubirea voastră de Armonie ne spune cât de mult doriți să răspândiți.
Nu permiteți intelectului vostru să vă spună: „Iubesc armonia, am iubit întotdeauna armonia, dar oamenii din jurul meu sunt cei care mă împiedică să fiu armonioasă!” Nimeni din Univers nu te poate forța să fii discordant dacă nu vrei. Iar părerea ta despre alții te face discordant.
Acesta este motivul pentru care TOŢI Maeştrii v-au spus – de atâtea ori! – „Nu aveţi nicio opinie! nu judecaţi! Nu lăsați nimic altceva decât iubire să iasă din voi, către o altă fiinţă vie, decât o binecuvântare sau o descărcare a propriei voastre Lumini, pentru a ridica rata de vibrație a întregii Vieți pe care o contactați în lume”.
Dragi copii ai Pământului! Dacă ceva nu este în ordine în lumea exterioară, Nu trebuie să te năpustești asupra celui care greșește sub pretextul de a-l împiedica să facă rău. Nu! Nu este obligația ta pe viață! Nu este ceea ce v-ați angajat înainte de a părăsi Marele Soare Central: metoda violenței nu există în Conștiința Universală.
Obligația voastră este de a răspândi Lumina, Iluminarea și înțelegerea Curentului Vieții voastre, în toată Viața din jurul vostru și de a ordona umanului să dispară din existență.
Care sunt aceia dintre voi care știu că Bucuria și Fericirea Vieții constă în a iubi pur și simplu Prezența voastră Ayam!
De-a lungul secolelor, ați devenit atașați uneori de unul, uneori de celălalt, și l-ați numit Iubire. Dar voi ați neglijat total să oferiți aceeași Iubire și Adorație intensă Preaiubitei voastre Prezențe Interioare, Prezența AYAM.
Dacă ați fi avut, ea v-ar fi dat deja Ascensiunea voastră.
Vă reamintesc că aveţi o Autoritate Divină, o Responsabilitate şi o Convenţie Divină a Vieţii, care te obligă să răspândești prin tine și în jurul tău Iubirea care îți va lumina Calea, care va binecuvânta tot ceea ce contactezi, pentru opriți țipetele de durere din atmosfera Pământului.
Recunoscând şi închinându-vă Prezenţei voastre AYAM, veţi folosi Puterile Sale pentru a produce ceea ce lumea numeşte „Miracole”.
Totuşi, „miraole” sunt doar manifestări naturale care însoţesc Ascultarea de Legile Divine! Și veți fi ca un meteorit strălucitor, a cărui Trezire a Luminii va ajuta la iluminarea Căii aproapelui vostru.
Dragi copii, vă binecuvântez!
AYAM – Eu Sunt Mahachohan.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *