EXISTENTA FIINTELOR DIVINE

EXISTENTA FIINTELOR DIVINE.

  Atunci când Soarele unui Sistem primește Inițierea Cosmică și este îmbrăcat cu Puterea de a crea un Univers, se oferă o oportunitate celor trei inteligențe evolutive de a se dezvolta și a se maturiza: Angelica, Umană și Elementară.

  Regatul Elementar se dezvoltă de la cea mai mică inteligență (atât de mică în fapt încât milioane dintre ele nu ar ocupa mai mult de doi centimetri pătrați de spațiu) până la Constructorii de Formă care ajută la crearea corpurilor pentru omenire, apoi Devele Naturii care creează munți și orașe și devin Elohim înainte de a fi în cele din urmă Observatori tăcuți ai unei planete, univers sau galaxie.
  Elohimii sunt marii constructori de forme. Ei au acces continuu la planul de proiectare care este menţinut în conştiinţa Observatorului tăcut al fiecărei planete. Ei coboară în formă substanța elementară necesară și construiesc în jurul Razelor care acționează ca leagăne pentru planete.
  Regatul Elementar, acționând sub îndrumarea preaiubitiilor Virgo (gnomi), Neptun (undinele), Aries (silfide) și Helios și Vesta (salamandrele), a creat mai întâi planeta într-o formă locuibilă. Apoi a venit gazda îngerească înainte ca nici o fiinţă umană să nu-şi pună piciorul pe pământ. Natura evoluţiei îngerului este foarte frumoasă.

  Aceste Inteligente din interiorul Marelui Soare Central, care sunt Copiii acestui Soare, sunt numite Arhangheli. Ei sunt în posesia deplină a Puterii Divine a Tatălui și Mamei Galaxiei și trăiesc pentru a radia Lumina care umple sistemul formând atmosfera strălucitoare a Inimii lui Dumnezeu.
  Atunci când un Soare mai mic își asumă responsabilitatea de a crea un sistem în interiorul acestei Galaxii, Șapte Arhangheli, împreună cu Complementele Divine Arhaice, sosesc pentru a deveni Prezența Gardiană a tuturor Ființelor Angelice, a Umanității și a Elementelor care vor cuprinde evoluția acestui Soare și a planetelor sale. Arhanghelul Mihail a sosit cu Soarele nostru actual (Helios şi Vesta) şi cu alţi şase Arhangheli – Iophiel, Chamuel, Gabriel, Raphael, Uriel şi Zadkiel – care formează garda nu numai pentru Pământ, ci şi pentru Soare fizic, celelalte şase Planete ale acestui Sistem, şi cele şapte Sferele Interioare care alcătuiesc Cerurile pentru acest Pământ.
  Arhanghelii sunt exilaţi voluntari ai Inimii şi Sintii lui Dumnezeu. Ei trăiesc doar pentru a iubi şi nu cunosc răutatea. Când gazdele îngereşti au fost chemate, după Împărăţia Elementară, Serviciul lor a constat dîn crearea unui dais de radiaţie armonioasă, care este emanaţia şi radiaţia propriei lor Vieţi şi Lumină, asupra Curenţilor de Viaţă ai rasei umane care urma să ia trup pe planetă.

  Împreună cu Arhanghelii, au venit nenumărate Legiuni de Ființe Angelice, al căror Scop de a fi este de a îndeplini pe deplin Voința Arhanghelilor, care nu este decât Una cu voința Tatălui și Mamei Divine. Activitatea Arhanghelilor este extrem de diversificată, acoperind toate domeniile protecţiei, iluminării, iubirii în acţiune, perfecţiunii, consacrării, slujirii şi invocării. Marea Împărăţie Angelică a venit pe pământul nostru mai întâi ca protector şi amplificator al Virtuţilor lui Dumnezeu. Aceşti îngeri au venit să aducă în Trupurile lor Strălucitoare amintirea acestor Calităţi Divine care provin din Inima Eternului. Ei stau acum în aura bărbaților și femeilor care sunt prinși în propriile lor creații umane și, prin puterea de radiație, Ei îi ajută să continue să pună un picior înaintea celuilalt, mergând înainte și în sus, până când se poate da un ajutor suplimentar.
  Îngerii evoluează mai întâi şi mai ales prin controlul radiaţiei (sentimente calificate ale Binelui). Ei învață prin controlul energiei să devină Heruvimi, Serafimi, Arhangheli și, în cele din urmă, Mari Ființe care păzesc și protejează planetele, galaxiile și marile sisteme ale lumilor.

  Regatul Serafimilor este un Regat al Puterii, iar Fiinţele numite Gardieni Serafimi sunt de o statură imensă, de o forţă şi de o determinare extrem de concentrate. Există Mari Ființe de două sau patru metri cincizeci înălțime care sunt Păzitorii Forțelor Spirituale. Ei sunt întotdeauna activi cu Elohimele pentru a construi planete și centre spirituale pe diferite globuri. Ele sunt atât masculine cât și feminine. Ei sunt lipsiți de personalitate în puterile lor concentrate de protecție. Ei se mișcă în grupuri de șapte, care este întotdeauna numărul care denotă creația; și dintre acești șapte cel care este conducătorul se miște înainte cu cele Trei perechi care zboară în V în spatele lui. Atunci când Serafimii traversează cerurile sau sfera Pământului, ei emit o Lumină Albă şi multe stele plutitoare, sau comete, şi trecerea lor este astfel înregistrată de ştiinţă, în timp ce este vorba despre progresul fulgerător al unui grup de Serafini în atmosfera superioară.


  Zeiţa Libertăţii.
  În momentul în care Soarele Sistemului nostru a decis să creeze un Univers, douăsprezece Mari Fiinţe s-au oferit să încorporeze cele doisprezece aspecte ale Naturii Dumnezeului Soare şi să devină fasciculele virtuţilor puternice în Cercul Electronic care se află în jurul Soarelui. Am fost una dintre ele. Relaţia noastră cu Soarele constă în a ne specializa prin atragerea, concentrarea şi iradierea uneia dintre Virtuţile Divine în particular. Cele douăsprezece virtuţi sunt încorporate în conştiinţa şi natura lui Helios şi Vesta. Virtutea pe care am ales-o să o atrag, să o concentrez şi să o conduc este virtutea Libertăţii.
  Zodiacul original vorbea despre aceste Douăsprezece Temple, sau Case Cosmice, din care fiecare dintre Noi, reprezentând Cele Doisprezece Virtuți ale lui Dumnezeu, își îndreaptă binecuvântările spre Pământ. Radiaţia noastră revarsă în Univers raze de lumină care sunt asemănătoare cu cele ale Soarelui. Pe măsură ce planetele se învârt în jurul Soarelui în ordinea prevăzută, radiaţia şi puterea concentrată a fiecăreia dintre cele Doisprezece Virtuţi se intensifică pentru o perioadă de treizeci sau treizeci şi una de zile, în timpul căreia planeta se află în Templul unui Raze concentrat special. Cunoașterea adevăratului zodiac a fost distorsionată. Conștiința umană a creat aceste simboluri care nu sunt expresia reală a fasciculelor noastre. Eu Sunt Cineva (virtutea Libertății) care a avut norocul să rămână în memoria exterioară a omenirii. În timpul lunii în care conștiința umană se concentrează pe Balanță, conștientizarea, radiația și puterea Libertății curge prin Pământ și hrănește Flacăra de Libertate în sufletul și sinele intim al întregii omeniri.
  Când Pământul se învârte în jurul Soarelui timp de douăsprezece luni, una dintre Virtuțile puternice acționează, pentru fiecare perioadă de treizeci de zile, pe planetă și prin corpurile interioare ale locuitorilor săi. Atunci când Zodiacul Cosmic de origine se va întoarce, iar Legea va permite acest lucru, cei dintre voi care sunteți înțelepți, având grijă de revărsarea acestei Virtuți Cosmice, vor putea magnetiza Libertatea, Adevărul sau Puritatea în ei înșiși, sau Virtutea casei în care va odihni planeta în acel moment.


  PREAIUBITA MARIA.
  Radiația care este dată omenirii și chiar studenților este foarte graduată. De exemplu, în jurul iubitului Soare însuși se află cele Doisprezece Mari Ființe care reprezintă Virtuțile, Natura lui Dumnezeu – și acestea sunt Ființele cu o putere imensă. Marele lor privilegiu și onoare este să înmoaie radiațiile strălucirii glorioase a Soarelui, a lui Dumnezeu și a Zeiței, astfel încât chiar și îngerii, heruvimii și serafimii să poată primi această radiație în ființele lor, fără a fi complet copleșiți de Prezența Sa. Apoi, Fiinţele Cherubinice şi Serafice, apoi, la rândul lor, Arhanghelii, înmoaie radiaţia acestei splendoare. Ei o transportă de la Sferă la Sfera, avansând spre periferia Universului.
  Noi, Ierarhia, care stăm în jurul Sanat Kumara şi care suntem Păzitorii Umanităţii, primim la rândul nostru în propriile noastre corpuri această Lumină orbitoare şi o înmuiem, conform propriei noastre naturi, pentru a o oferi studenţilor care au devenit întrupările conştiinţelor cele mai dezvoltate. Acești studenți din întreaga lume, la rândul lor, încorporează natura noastră, Lumina noastră, împărtășesc conștiința noastră, planurile și ideile noastre pentru a le duce la cei din etajele de mai jos pe scara evoluției.
  În acest fel, marea glorie a Capului Divin, a Ideilor Divine, a Perfecţiunii exquisite a Eternului, este desfăşurată treptat. Lumina Sa, atunci când trece de la Sfera la Sferă, este îmbrăcată cu atmosfera lor în corpurile Inteligenţelor care trăiesc în interior şi este umbrită până la punctul în care cei care se află în Sfera de mai jos pot să se bucure de ea fără a fi copleşiţi de Prezenţa Sa.
  Fiecare dintre marile scheme de evoluţie a fost adusă la maturitate pe aripile iubitoare ale Gazdei Angelice, ale Develor şi ale Constructorilor de Formă. Acestea sunt expresiile invizibile ale Focului Creației, care dau forma Substanței și Luminii conform Inteligenței Directoare a Ființelor Divine.

  Din cele mai vechi timpuri, Marea Ierarhie Angelică a slujit omenirii şi lui Dumnezeu. Cele trei sferturi bune din tot ceea ce s-a realizat se datorează serviciilor lor amabile și administrațiilor dezinteresate. Pentru că ei slujesc în Ființa lor, fără dorințe sau voință omenească, natura Ființei lor este „obediența față de iubire”. Cea mai mare bucurie și cea mai mare fericire a Inimii lor este să se scufunde în toate încercările de construcție progresivă și să se dedice pe deplin realizării lor de succes.
  Maestrii Ascensionati, Înțelepciunii și Luminii, care, din când în când, au ghidat progresul planetelor și al locuitorilor lor, cunosc bine camaraderia și prietenia glorioasă, precum și serviciul fără preț oferit de gazda Angelică, pentru că nici o traiectorie ascendentă nu ar putea fi realizată fără Prezența lor. Datorită stării imense de conștiință materială adoptată de omenire, oamenii au devenit insensibili față de rezidenții invizibili ai Împărăției Angelice, ceea ce le-a făcut cooperarea conștientă mai dificilă.
  Datorită unei dispensaţii speciale, de acum încolo, Gazda Angelică va deveni parte conştientă activă în adorarea omenirii, evoluţia ei şi progresul ei spre Desăvârşire. Ei sunt Mesagerii Binelui, care precede întotdeauna Manifestarea Divină, așa cum au făcut-o înainte de nașterea lui Isus și așa cum fac acum, precedând desfăşurarea Epocii de Aur întreaga.

  Vă pot sugera să vă instruiți conștiința pentru a accepta Prezența Îngerilor în casele voastre, aurele, sanctuarele și în viețile celor care vă par dragi. Îl onorăm pe gazda angelică de la cea mai mică zână de mărimea unui deget mare până la Deva, care este mai mare decât cel mai înalt vârf al Andelor. Dacă ați lucra cu omenirea atâta timp cât am lucrat cu Ea, ați înțelege recunoștința pe care o exprimăm față de gazda Angelică, mereu prezentă, generoasă și constantă, care trăiește pentru Iubire, care trăiește în ascultarea de cea mai mică dorință a Inimii Noastre și care face mai ușor slujirea noastră față de omenire, în timp ce ar fi monotonă și agitată fără El.
  Fraternitatea Oamenilor și Îngerilor își va găsi expresia pe planul pământesc și aș vrea ca voi să acceptați profund prietenia lor în Inima voastră și în sentimentele voastre. Făcând acest lucru, vă pot asigura că veți avea un ajutor puternic pentru a face să se manifeste Dorințele Divine și Secrete ale Sfântului vostru Cristos în Sine.


  MAHACHOAN.
Atunci când o Ființă Angelică are ajutorul conștient al unui individ pe Pământ, El folosește energiile partenerului său uman ca o ușă deschisă prin care se ajunge la conștiința umană a unei rase, a unei națiuni sau a unui popor. Deși complexitatea procedurii nu poate fi explicată aici, în viitor, asocierea unui înger și a unui membru al rasei umane va contribui foarte mult la dezvoltarea Epocii de Aur. Unele Ființe Angelice își dedică în prezent toate energiile pentru a dizolva nucleul interior al forțelor răului care încearcă în mod deliberat să trezească emoțiile umanității adormite în anumite puncte ale Pământului.

  ARHANGELUL MICHEL.
  Cu mult timp în urmă, când Maica Maria era un copil foarte mic, singur în acest Mare Templu, Mi-am propus să fiu pentru ea o mângâiere iubitoare. Uneori am vizitat micul Său dormitor noaptea, înainte ca El să doarmă și L-am distrat, învățându-L, povestindu-I povești despre Împărăția Noastră. Apoi I-am adus uneori îngeri mici, făcându-i să facă dansuri ritmice sau alte manifestări de Har și Frumusețe acolo, pe acoperișul patului Său. Știți, avea doar trei ani când a ajuns la Templu și am încercat să-i vindec singurătatea și să-I dau un pic de fericire.
  Venirea Epocii Libertății va aduce o colaborare imensă între spiritele sensibile ale Pământului și gazda Angelică. Ei vor lucra mână în mână pentru a stabili Legea lui Dumnezeu pe pământ. Între timp, deoarece aceste spirite cerești sunt exilați temporari din Regatele Păcii și Armoniei, crearea și menținerea unei atmosfere în care ei ar putea găsi pacea și răcorirea este un mare serviciu care nu a fost încă înțeles de călătorii de-a lungul drumului. În casele și grădinile fizice ale oamenilor, s-ar putea rezerva secțiuni în care totul ar putea fi făcut în favoarea Prezenței și a sanctuarului Gazdei Angelice. Aceste locuri ar fi foarte favorizate de Prezenţa şi Recunoştinţa lor, astfel încât orice fiinţă umană care intră în ele ar experimenta Extaza Împărăţiei Cerurilor, care este o radiaţie naturală a Îngerului.
  În est, în sudul Franței, în ținuturile scoțiene, există unele grădini vechi și locuri îndepărtate în natură care, cu multe secole în urmă, au fost dedicate de suflete pure Regatului Angelic și oamenii sensibili pot simți instantaneu această radiație. În viitor, astfel de locuri vor fi locuri naturale de vindecare. Orice curent de viaţă poate dedica aceste locuri şi apoi să-şi asume responsabilitatea de a atrage şi a focaliza Iubirea Regatului Angelic, dacă doreşte, pentru a face un serviciu acestor exilaţi ai Iubirii.
  În Marile Munți din Himalaya există adăposturi pentru călători, care le permit să se odihnească și să fie protejați de rigoarea elementelor, oferindu-le în același timp ocazia de a-și restabili forțele pentru călătoria lor spirituală. Focarele Regatului Angelic trebuie să fie stabilite înainte de intrarea și șederea lor în octavele inferioare ale Pământului. În mod constant, le plac florile, parfumurile naturale, spațiile ușoare și aerisite, muzica și, evident și mai presus de toate, pacea.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *