intreaga cartea

  MAEȘTRII ÎNĂLȚAȚI SCRIU CARTEA VIEȚII
  Dedicăm această carte Ierarhiei Spirituale care a avut amabilitatea de a-și elibera înțelepciunea pentru iluminarea popoarelor care locuiesc pe această planetă.

  EXISTENȚA LUI DUMNEZEU.
  „La început a fost Dumnezeu. Și Dumnezeu a spus: „Să fie Lumină”, și a fost Lumină. Geneza I:3.

  Există astăzi pe pământ cineva care să nu-și fi pus măcar o dată în viață întrebarea: „De unde am venit? și „Unde mă duc?
  Ți s-ar părea foarte ciudat să-l vezi pe unul dintre acești indivizi adunând diverse lucruri pentru a pleca într-o călătorie, urcându-se în mașină și conducând o vreme pe o autostradă foarte dificilă și, când îl întrebi de ce călătorește, de unde vine și unde se duce, să-l auzi răspunzând că nu știe nimic despre asta și că, de fapt, nu s-a gândit niciodată la asta! Și totuși, aceasta este situația în care se află cei mai mulți oameni astăzi.
  Este posibil să determini de unde vii – să-ți cunoști rațiunea de a fi – și să știi care este scopul tău final – acesta este motivul pentru care instrucțiunea din ediția „Podul spre libertate” este oferită acum omenirii.

  „Un pod”, spune Webster, „este ceea ce asigură trecerea peste tot ceea ce stă în cale – pentru cei care aleg să îl folosească.” Nimeni nu ar alege să înfrunte un torent înghețat, decât să treacă în siguranță peste o pasarelă construită cu grijă.
  Bărbați și femei sinceri, pe toată fața Pământului, caută astăzi „o Cale” dincolo de aparențele pământești ale războiului, foametei, bolii, sărăciei, ignoranței și limitărilor, spre o lume a Păcii, Sănătății, Opulenței, Adevărului și Libertății. O Cale prin care nu numai ei, ci întreaga omenire, se vor putea bucura de permanența Epocii de Aur (Țara Făgăduinței despre care se vorbește în profeții încă din timpurile biblice). O Cale prin care ei și toți oamenii vor putea să ia contact cu Voința Divină și să coopereze în mod inteligent cu Ea, pentru a extinde frontierele Împărăției lui Dumnezeu.

  Tatăl a trimis Maeștri Spirituali în cele mai îndepărtate colțuri ale Împărăției Sale, iar marii bărbați și femei care au lucrat pentru a construi aceste Punți, peste care trece conștiința bărbaților și femeilor pentru a găsi mai multă pace și înțelegere, au devenit nemuritori în memoria rasei umane.
  Este acum voința Tatălui ca copiii săi să nu cunoască doar micul portal de lângă ei, ci să pășească și pe podurile care duc spre alte Credințe, spre alte credințe și ca, în conștiința sporită și toleranța adusă de acest studiu, să învețe că Frăția și Credința Universală sunt posibile și pot fi realizate în cadrul Doctrinei propriului lor Crez.
  Toate religiile lumii și toate domeniile de cercetare spirituală care au fost trezite de valul Noii Ere au fost inspirate de Maeștrii Ascensionați ai Înțelepciunii Eterne, care au stat în spatele acestor activități și care, prin intermediul organizațiilor lor, au încercat să deverse forța dătătoare de viață care reprezintă răscumpărarea rasei. Este păcat că oamenii refuză atât de des să lase Soarele să strălucească și prin alte ferestre decât cele ale lor!
  De fapt, aceste școli de gândire pretind prea des că sunt singurii deținători ai Învățăturilor Maeștrilor Înțelepciunii și fac afirmații pe care nici timpul, nici circumstanțele nu le pot justifica, deoarece Maeștrii Ascensionați au discipoli și adepți peste tot, iar ei lucrează prin intermediul mai multor organisme și a mai multor aspecte ale Adevărului. Ar fi înțelept să căutați aceste fapte și să vă cultivați capacitatea de a recunoaște Adevărul în locurile și grupurile cele mai puțin probabile.

  În 1952, din cauza apropierii accelerate a Noii Ere, a fost creat Podul Libertății , cu scopul de a uni membrii tuturor școlilor de gândire și credință. Aceștia nu trebuie neapărat să-și părăsească organizațiile respective în ceea ce privește dogmele sau principiile. Ei pot, prin ACȚIUNE COOPERATIVĂ COORDONATĂ în dezvoltarea personală, în serviciul lumii și pe o linie comună cu toți, sa creeze o forță mai unită și mai puternică pentru binele individului și al întregii rase umane. Acest lucru trebuie realizat prin rugăciune zilnică dirijată și sincronizată, meditație și vizualizare, cooperând nu numai pentru protecția unei țări, ci pentru întreaga lume.
  „Iubirea perfectă”, spune Sfântul Ioan, „exorcizează frica”. Atunci când ne temem să contemplăm sau să examinăm un alt aspect al Adevărului, este pentru că nu suntem siguri de propriile noastre convingeri. Așadar, în Iubire, să intrăm în lumea fratelui nostru și să-l invităm, în Iubire, să intre în lumea noastră…
  Frăția mondială, așa cum este sponsorizată de „Podul spre libertate” și de toate publicațiile sale, nu înseamnă coborârea tuturor oamenilor la standardele inferioare ale celor mai joase straturi ale rasei umane. Ceea ce este în joc, mai degrabă, este ridicarea conștientă a întregii rase de către individ, la cele mai înalte standarde de maturitate morală, etică, economică și spirituală, prin educație și îndrumare corespunzătoare.

  Cel podul vine la voi ca un Mesager al Păcii, un vestitor al speranței, un pod peste care conștiința voastră exterioară poate merge în siguranță în prezența Marii Frății Albe. Conștiința voastră poate participa la planurile și eforturile acestei Frății. Vă puteți folosi acum de radiațiile și binecuvântările pe care le va aduce această cunoaștere.
  În ciuda tuturor afirmațiilor contrare, vi se cere să examinați fibrele care sunt țesute în corzile filozofiei Sale într-o judecată individuală onestă și imparțială. Întrebați-vă ce organizație oferă, în acest moment, sau a oferit anterior, informații de această natură, cu binecuvântările individuale aferente și cu valoarea sa spirituală în unirea energiilor rasei cu Marea Frăție Albă. Aceasta fără a comercializa credulitatea, fără a idealiza personalitatea, fără a interzice libertatea individuală de conștiință sau acțiunea personală în limitele naturale ale purității morale și etice.

  Bazele acestei instrucții sunt:
– LIBERTATEA pentru fiecare curent de viață să-și dezvolte, să-și manifeste și să-și folosească talentele pentru binele vieții!
– JUSTIȚIA pentru fiecare suflet care s-a angajat în muncă, independent de deficiențele de caracter personal care ar fi putut diminua efectul complet al serviciului.
– UNITATEA membrilor Marii Fraternități Spirituale Albe, prin coordonare și instrucțiuni ale Legii Cosmice Universale dirijate ritmic, în funcție de nevoile momentului.
– IUBIREA ȘI TOLERANȚA pentru orice formă de viață, care tinde să unească în loc să divizeze popoarele pământului, studenții conștienți de pe calea lor și conducătorii care au suficientă putere să recunoască că Soarele nu poate limita razele sale la o singură rază.
– ADEVĂRUL dezvăluit astfel încât toți cei care se întorc către Fântâna Cosmică să poată bea din belșug și niciunul să nu fie trimis înapoi în amărăciune și vidul.
– PACEA care emană din LIBERTATEA de conștiință și acțiune în limitele rezonabile ale onoarei și purității etice.
– ACȚIUNEA prin instrucțiuni coordonate, dirijate și distribuite sistematic pentru Cauza Binelui în Lume.  LA ÎNCEPUT, DUMNEZEU…

  Scopul PODULUI CĂTRE LIBERTATE este de a atrage atenția omenirii asupra ADEVĂRULUI nemuritor și etern că DUMNEZEU ESTE – CĂ DUMNEZEU ESTE TOT CE ESTE – UN TOT ÎN TOATE – PREZENT PESTE TOT. Scopul său secundar este de a oferi cititorilor săi un Mod de Viață simplu și practic. Un mod și un mijloc prin care fiecare individ, precum și cei care doresc să slujească împreună în armonie în comunitate, să coopereze ușor și cu dragoste cu Dumnezeu, pentru a da în viața de zi cu zi o imagine a Împărăției Cerului care trăiește în Viața Divină, care bate în fiecare inimă fizică („Împărăția Cerurilor este înăuntrul vostru”, Isus).

NOTE.
  1. Pentru fiecare Prezență EU SUNT individualizată, care a acceptat responsabilitatea de a trece prin Cele Șapte Sfere și, eventual, de a coborî în lumea formei, au existat cel puțin douăsprezece sau mai multe care au preferat să se întoarcă la Universal, care era mai plăcut pentru ele decât să asume responsabilitatea implicată în individualizare. Unele altele, apoi, folosindu-și liberul arbitru, au refuzat să fie împărțite în două Prezențe EU SUNT, preferând să rămână nedespărțite și să treacă singure prin Cele Șapte Sfere.
  2. Marele Director Divin, referindu-se la cuvintele EU SUNT, a spus că aceste cuvinte nu sunt o invenție umană recentă, așa cum ar putea crede unii, ci au ajuns până în prezent de la începutul venirii omului pe Pământ. Dovezi în acest sens, a adăugat el, se găsesc în arhivele Royal Teton, unde sunt păstrate înregistrările tuturor generațiilor trecute. Exact așa cum au fost scrise inițial, cuvintele EU SUNT se găsesc acolo, așa cum sunt utilizate astăzi. El a mai spus că aceste cuvinte sunt Puterea lui Dumnezeu.
  3. Iubitul Mahachohan a spus:
  După cum vi s-a spus, fiecare Prezență locuiește într-o sferă de activitate determinată de cantitatea de Lumină pe care o preia și o distribuie. Cererea este Puterea de motivare din spatele furnizării; astfel încât, dacă cele patru vehicule exterioare (reprezentând conștiința exterioară) s-au angajat de-a lungul secolelor și, prin rugăciune, fapte bune, invocații, au cerut ca Prezența să le ofere Lumină pentru a-i susține în încercările lor, atunci Lumina a crescut în intensitate datorită cererii Eului exterior.
  Când Eu-ul exterior a absorbit complet și a pus în practică întreaga Perfecțiune în care funcționează Prezența EU SUNT, Legea Cosmică propulsează această Prezență EU SUNT către o Sferă mai înaltă, în pregătire pentru noile cereri pe care le va face Eu-ul exterior. Astfel, vedeți că Prezența EU SUNT avansează în funcție de devotamentul rugăciunilor interioare pe care Eu-ul uman i le adresează și că acest UNIC UNUL întotdeauna atent, răbdător și glorios așteaptă cu nerăbdare cooperarea Eu-lui exterior.
  Cu cât Eu-ul personal evoluează, cu atât Prezența EU SUNT a sa este înălțată în Octava Perfecțiunii, prin intermediul Luminii Electronice a Sfântului Crist în Sine în interiorul Inimii umane.
EXISTENTA FIINTELOR DIVINE.

  Atunci când Soarele unui Sistem primește Inițierea Cosmică și este îmbrăcat cu Puterea de a crea un Univers, se oferă o oportunitate celor trei inteligențe evolutive de a se dezvolta și a se maturiza: Angelica, Umană și Elementară.

  Regatul Elementar se dezvoltă de la cea mai mică inteligență (atât de mică în fapt încât milioane dintre ele nu ar ocupa mai mult de doi centimetri pătrați de spațiu) până la Constructorii de Formă care ajută la crearea corpurilor pentru omenire, apoi Devele Naturii care creează munți și orașe și devin Elohim înainte de a fi în cele din urmă Observatori tăcuți ai unei planete, univers sau galaxie.
  Elohimii sunt marii constructori de forme. Ei au acces continuu la planul de proiectare care este menţinut în conştiinţa Observatorului tăcut al fiecărei planete. Ei coboară în formă substanța elementară necesară și construiesc în jurul Razelor care acționează ca leagăne pentru planete.
  Regatul Elementar, acționând sub îndrumarea preaiubitiilor Virgo (gnomi), Neptun (undinele), Aries (silfide) și Helios și Vesta (salamandrele), a creat mai întâi planeta într-o formă locuibilă. Apoi a venit gazda îngerească înainte ca nici o fiinţă umană să nu-şi pună piciorul pe pământ. Natura evoluţiei îngerului este foarte frumoasă.

  Aceste Inteligente din interiorul Marelui Soare Central, care sunt Copiii acestui Soare, sunt numite Arhangheli. Ei sunt în posesia deplină a Puterii Divine a Tatălui și Mamei Galaxiei și trăiesc pentru a radia Lumina care umple sistemul formând atmosfera strălucitoare a Inimii lui Dumnezeu.
  Atunci când un Soare mai mic își asumă responsabilitatea de a crea un sistem în interiorul acestei Galaxii, Șapte Arhangheli, împreună cu Complementele Divine Arhaice, sosesc pentru a deveni Prezența Gardiană a tuturor Ființelor Angelice, a Umanității și a Elementelor care vor cuprinde evoluția acestui Soare și a planetelor sale. Arhanghelul Mihail a sosit cu Soarele nostru actual (Helios şi Vesta) şi cu alţi şase Arhangheli – Iophiel, Chamuel, Gabriel, Raphael, Uriel şi Zadkiel – care formează garda nu numai pentru Pământ, ci şi pentru Soare fizic, celelalte şase Planete ale acestui Sistem, şi cele şapte Sferele Interioare care alcătuiesc Cerurile pentru acest Pământ.
Arhanghelii sunt exilaţi voluntari ai Inimii şi Sintii lui Dumnezeu. Ei trăiesc doar pentru a iubi şi nu cunosc răutatea. Când gazdele îngereşti au fost chemate, după Împărăţia Elementară, Serviciul lor a constat dîn crearea unui dais de radiaţie armonioasă, care este emanaţia şi radiaţia propriei lor Vieţi şi Lumină, asupra Curenţilor de Viaţă ai rasei umane care urma să ia trup pe planetă.

  Împreună cu Arhanghelii, au venit nenumărate Legiuni de Ființe Angelice, al căror Scop de a fi este de a îndeplini pe deplin Voința Arhanghelilor, care nu este decât Una cu voința Tatălui și Mamei Divine. Activitatea Arhanghelilor este extrem de diversificată, acoperind toate domeniile protecţiei, iluminării, iubirii în acţiune, perfecţiunii, consacrării, slujirii şi invocării. Marea Împărăţie Angelică a venit pe pământul nostru mai întâi ca protector şi amplificator al Virtuţilor lui Dumnezeu. Aceşti îngeri au venit să aducă în Trupurile lor Strălucitoare amintirea acestor Calităţi Divine care provin din Inima Eternului. Ei stau acum în aura bărbaților și femeilor care sunt prinși în propriile lor creații umane și, prin puterea de radiație, Ei îi ajută să continue să pună un picior înaintea celuilalt, mergând înainte și în sus, până când se poate da un ajutor suplimentar.
Îngerii evoluează mai întâi şi mai ales prin controlul radiaţiei (sentimente calificate ale Binelui). Ei învață prin controlul energiei să devină Heruvimi, Serafimi, Arhangheli și, în cele din urmă, Mari Ființe care păzesc și protejează planetele, galaxiile și marile sisteme ale lumilor.

  Regatul Serafimilor este un Regat al Puterii, iar Fiinţele numite Gardieni Serafimi sunt de o statură imensă, de o forţă şi de o determinare extrem de concentrate. Există Mari Ființe de două sau patru metri cincizeci înălțime care sunt Păzitorii Forțelor Spirituale. Ei sunt întotdeauna activi cu Elohimele pentru a construi planete și centre spirituale pe diferite globuri. Ele sunt atât masculine cât și feminine. Ei sunt lipsiți de personalitate în puterile lor concentrate de protecție. Ei se mișcă în grupuri de șapte, care este întotdeauna numărul care denotă creația; și dintre acești șapte cel care este conducătorul se miște înainte cu cele Trei perechi care zboară în V în spatele lui. Atunci când Serafimii traversează cerurile sau sfera Pământului, ei emit o Lumină Albă şi multe stele plutitoare, sau comete, şi trecerea lor este astfel înregistrată de ştiinţă, în timp ce este vorba despre progresul fulgerător al unui grup de Serafini în atmosfera superioară.


  Zeiţa Libertăţii.
  În momentul în care Soarele Sistemului nostru a decis să creeze un Univers, douăsprezece Mari Fiinţe s-au oferit să încorporeze cele doisprezece aspecte ale Naturii Dumnezeului Soare şi să devină fasciculele virtuţilor puternice în Cercul Electronic care se află în jurul Soarelui. Am fost una dintre ele. Relaţia noastră cu Soarele constă în a ne specializa prin atragerea, concentrarea şi iradierea uneia dintre Virtuţile Divine în particular. Cele douăsprezece virtuţi sunt încorporate în conştiinţa şi natura lui Helios şi Vesta. Virtutea pe care am ales-o să o atrag, să o concentrez şi să o conduc este virtutea Libertăţii.
  Zodiacul original vorbea despre aceste Douăsprezece Temple, sau Case Cosmice, din care fiecare dintre Noi, reprezentând Cele Doisprezece Virtuți ale lui Dumnezeu, își îndreaptă binecuvântările spre Pământ. Radiaţia noastră revarsă în Univers raze de lumină care sunt asemănătoare cu cele ale Soarelui. Pe măsură ce planetele se învârt în jurul Soarelui în ordinea prevăzută, radiaţia şi puterea concentrată a fiecăreia dintre cele Doisprezece Virtuţi se intensifică pentru o perioadă de treizeci sau treizeci şi una de zile, în timpul căreia planeta se află în Templul unui Raze concentrat special. Cunoașterea adevăratului zodiac a fost distorsionată. Conștiința umană a creat aceste simboluri care nu sunt expresia reală a fasciculelor noastre. Eu Sunt Cineva (virtutea Libertății) care a avut norocul să rămână în memoria exterioară a omenirii. În timpul lunii în care conștiința umană se concentrează pe Balanță, conștientizarea, radiația și puterea Libertății curge prin Pământ și hrănește Flacăra de Libertate în sufletul și sinele intim al întregii omeniri.
  Când Pământul se învârte în jurul Soarelui timp de douăsprezece luni, una dintre Virtuțile puternice acționează, pentru fiecare perioadă de treizeci de zile, pe planetă și prin corpurile interioare ale locuitorilor săi. Atunci când Zodiacul Cosmic de origine se va întoarce, iar Legea va permite acest lucru, cei dintre voi care sunteți înțelepți, având grijă de revărsarea acestei Virtuți Cosmice, vor putea magnetiza Libertatea, Adevărul sau Puritatea în ei înșiși, sau Virtutea casei în care va odihni planeta în acel moment.


  PREAIUBITA MARIA.
  Radiația care este dată omenirii și chiar studenților este foarte graduată. De exemplu, în jurul iubitului Soare însuși se află cele Doisprezece Mari Ființe care reprezintă Virtuțile, Natura lui Dumnezeu – și acestea sunt Ființele cu o putere imensă. Marele lor privilegiu și onoare este să înmoaie radiațiile strălucirii glorioase a Soarelui, a lui Dumnezeu și a Zeiței, astfel încât chiar și îngerii, heruvimii și serafimii să poată primi această radiație în ființele lor, fără a fi complet copleșiți de Prezența Sa. Apoi, Fiinţele Cherubinice şi Serafice, apoi, la rândul lor, Arhanghelii, înmoaie radiaţia acestei splendoare. Ei o transportă de la Sferă la Sfera, avansând spre periferia Universului.
  Noi, Ierarhia, care stăm în jurul Sanat Kumara şi care suntem Păzitorii Umanităţii, primim la rândul nostru în propriile noastre corpuri această Lumină orbitoare şi o înmuiem, conform propriei noastre naturi, pentru a o oferi studenţilor care au devenit întrupările conştiinţelor cele mai dezvoltate. Acești studenți din întreaga lume, la rândul lor, încorporează natura noastră, Lumina noastră, împărtășesc conștiința noastră, planurile și ideile noastre pentru a le duce la cei din etajele de mai jos pe scara evoluției.
  În acest fel, marea glorie a Capului Divin, a Ideilor Divine, a Perfecţiunii exquisite a Eternului, este desfăşurată treptat. Lumina Sa, atunci când trece de la Sfera la Sferă, este îmbrăcată cu atmosfera lor în corpurile Inteligenţelor care trăiesc în interior şi este umbrită până la punctul în care cei care se află în Sfera de mai jos pot să se bucure de ea fără a fi copleşiţi de Prezenţa Sa.
  Fiecare dintre marile scheme de evoluţie a fost adusă la maturitate pe aripile iubitoare ale Gazdei Angelice, ale Develor şi ale Constructorilor de Formă. Acestea sunt expresiile invizibile ale Focului Creației, care dau forma Substanței și Luminii conform Inteligenței Directoare a Ființelor Divine.

  Din cele mai vechi timpuri, Marea Ierarhie Angelică a slujit omenirii şi lui Dumnezeu. Cele trei sferturi bune din tot ceea ce s-a realizat se datorează serviciilor lor amabile și administrațiilor dezinteresate. Pentru că ei slujesc în Ființa lor, fără dorințe sau voință omenească, natura Ființei lor este „obediența față de iubire”. Cea mai mare bucurie și cea mai mare fericire a Inimii lor este să se scufunde în toate încercările de construcție progresivă și să se dedice pe deplin realizării lor de succes.
  Maestrii Ascensionati, Înțelepciunii și Luminii, care, din când în când, au ghidat progresul planetelor și al locuitorilor lor, cunosc bine camaraderia și prietenia glorioasă, precum și serviciul fără preț oferit de gazda Angelică, pentru că nici o traiectorie ascendentă nu ar putea fi realizată fără Prezența lor. Datorită stării imense de conștiință materială adoptată de omenire, oamenii au devenit insensibili față de rezidenții invizibili ai Împărăției Angelice, ceea ce le-a făcut cooperarea conștientă mai dificilă.
  Datorită unei dispensaţii speciale, de acum încolo, Gazda Angelică va deveni parte conştientă activă în adorarea omenirii, evoluţia ei şi progresul ei spre Desăvârşire. Ei sunt Mesagerii Binelui, care precede întotdeauna Manifestarea Divină, așa cum au făcut-o înainte de nașterea lui Isus și așa cum fac acum, precedând desfăşurarea Epocii de Aur întreaga.

  Vă pot sugera să vă instruiți conștiința pentru a accepta Prezența Îngerilor în casele voastre, aurele, sanctuarele și în viețile celor care vă par dragi. Îl onorăm pe gazda angelică de la cea mai mică zână de mărimea unui deget mare până la Deva, care este mai mare decât cel mai înalt vârf al Andelor. Dacă ați lucra cu omenirea atâta timp cât am lucrat cu Ea, ați înțelege recunoștința pe care o exprimăm față de gazda Angelică, mereu prezentă, generoasă și constantă, care trăiește pentru Iubire, care trăiește în ascultarea de cea mai mică dorință a Inimii Noastre și care face mai ușor slujirea noastră față de omenire, în timp ce ar fi monotonă și agitată fără El.
  Fraternitatea Oamenilor și Îngerilor își va găsi expresia pe planul pământesc și aș vrea ca voi să acceptați profund prietenia lor în Inima voastră și în sentimentele voastre. Făcând acest lucru, vă pot asigura că veți avea un ajutor puternic pentru a face să se manifeste Dorințele Divine și Secrete ale Sfântului vostru Cristos în Sine.


  MAHACHOAN.
Atunci când o Ființă Angelică are ajutorul conștient al unui individ pe Pământ, El folosește energiile partenerului său uman ca o ușă deschisă prin care se ajunge la conștiința umană a unei rase, a unei națiuni sau a unui popor. Deși complexitatea procedurii nu poate fi explicată aici, în viitor, asocierea unui înger și a unui membru al rasei umane va contribui foarte mult la dezvoltarea Epocii de Aur. Unele Ființe Angelice își dedică în prezent toate energiile pentru a dizolva nucleul interior al forțelor răului care încearcă în mod deliberat să trezească emoțiile umanității adormite în anumite puncte ale Pământului.

  ARHANGELUL MICHEL.
  Cu mult timp în urmă, când Maica Maria era un copil foarte mic, singur în acest Mare Templu, Mi-am propus să fiu pentru ea o mângâiere iubitoare. Uneori am vizitat micul Său dormitor noaptea, înainte ca El să doarmă și L-am distrat, învățându-L, povestindu-I povești despre Împărăția Noastră. Apoi I-am adus uneori îngeri mici, făcându-i să facă dansuri ritmice sau alte manifestări de Har și Frumusețe acolo, pe acoperișul patului Său. Știți, avea doar trei ani când a ajuns la Templu și am încercat să-i vindec singurătatea și să-I dau un pic de fericire.
  Venirea Epocii Libertății va aduce o colaborare imensă între spiritele sensibile ale Pământului și gazda Angelică. Ei vor lucra mână în mână pentru a stabili Legea lui Dumnezeu pe pământ. Între timp, deoarece aceste spirite cerești sunt exilați temporari din Regatele Păcii și Armoniei, crearea și menținerea unei atmosfere în care ei ar putea găsi pacea și răcorirea este un mare serviciu care nu a fost încă înțeles de călătorii de-a lungul drumului. În casele și grădinile fizice ale oamenilor, s-ar putea rezerva secțiuni în care totul ar putea fi făcut în favoarea Prezenței și a sanctuarului Gazdei Angelice. Aceste locuri ar fi foarte favorizate de Prezenţa şi Recunoştinţa lor, astfel încât orice fiinţă umană care intră în ele ar experimenta Extaza Împărăţiei Cerurilor, care este o radiaţie naturală a Îngerului.
  În est, în sudul Franței, în ținuturile scoțiene, există unele grădini vechi și locuri îndepărtate în natură care, cu multe secole în urmă, au fost dedicate de suflete pure Regatului Angelic și oamenii sensibili pot simți instantaneu această radiație. În viitor, astfel de locuri vor fi locuri naturale de vindecare. Orice curent de viaţă poate dedica aceste locuri şi apoi să-şi asume responsabilitatea de a atrage şi a focaliza Iubirea Regatului Angelic, dacă doreşte, pentru a face un serviciu acestor exilaţi ai Iubirii.
  În Marile Munți din Himalaya există adăposturi pentru călători, care le permit să se odihnească și să fie protejați de rigoarea elementelor, oferindu-le în același timp ocazia de a-și restabili forțele pentru călătoria lor spirituală. Focarele Regatului Angelic trebuie să fie stabilite înainte de intrarea și șederea lor în octavele inferioare ale Pământului. În mod constant, le plac florile, parfumurile naturale, spațiile ușoare și aerisite, muzica și, evident și mai presus de toate, pacea.

  Cuvântul Dumnezeu, așa cum îl folosim astăzi, era scris inițial în limba engleză cu două ‘o’, iar God însemna Good (Bun) ca Good, Binele, și asta este exact ceea ce este Dumnezeu: Esența, Substanța, Conștiința, Inteligența și Activitatea Binelui – PREZENT PESTE TOT.
  Dumnezeu a spus „Fie Lumina”, Geneza I.3, și creația a avut loc din această Substanță Luminoasă Inteligentă, Radiantă, Ascultătoare și care umple întregul Spațiu. Din această Substanță a emis tot ceea ce există – ȘI A FOST BINE! – Geneza I.4.
  Substanța Luminoasă creată de Dumnezeu era ascultătoare și a luat forma a tot ceea ce Dumnezeu gândea, simțea sau spunea. Dumnezeu, Proprietarul și Distribuitorul TUTUROR VIEȚILOR din Galaxia noastră, este de asemenea numit MARELE SOARE CENTRAL. Este Soarele din spatele Soarelui nostru fizic și este Sursa întregii Vieți și a tuturor lucrurilor din întreaga Galaxie. Galaxia noastră este compusă din Marele Soare Central cu Directorii săi Alpha și Omega, și din șapte Soare fizice, fiecare având șapte planete, dintre care Pământul nostru face parte ca planetă într-un Sistem.

  Nu ar trebui să fie dificil să acceptăm un Dumnezeu Mamă și un Dumnezeu Tată, deoarece fiecare ființă umană are o mamă și un tată: așa fie sa fac deasupra ca este facut jos. Dumnezeii Tată și Mamă – Dumnezeul nostru în ceea ce privește Pământul și Sistemul la care aparține – sunt doi Ființe Divine, numiți Helios și Vesta, care trăiesc în interiorul minunatului și gloriosului nostru Soare fizic. Aceste două Ființe dau Viață totului, nu doar pe Pământul nostru, ci și pe toate planetele Sistemului la care aparține Pământul nostru.

  Hélios și Vesta au cerut Marelui Cauză Primară, Sursa întregii Creații, adică Marele Soare Central, adică Alfa și Omega, posibilitatea de a crea un sistem de planete și de a le popula cu conștiințele lor individuale. Legea Cosmică le cerea acestor Mari Ființe să demonstreze capacitatea lor de a susține o radiație de energie suficientă pentru a menține Viața, Mișcarea și Lumina într-un sistem planetar. Au trecut cu succes această etapă de inițiere și au fost înzestrați de Marele Soare Central cu Autoritatea și Puterea necesare pentru crearea unui univers.
  Când Cei Iubiți Hélios și Vesta au fost încoronați cu Autoritatea necesară pentru a crea un univers, ca toți părinții cosmici iubitori, au conceput în gândurile și sentimentele lor dimensiunea planetelor, locația lor, numărul de curente vitale care ar locui pe fiecare dintre ele, și la fel cum oamenii fac planuri pentru o casă, și-au imaginat una pe care au reținut-o în gândurile și sentimentele lor. Au făcut să apară din Inima lor însăși o mare sferă de influență. Periferia acestei sfere de influență este granița universului în care planetele, stelele și tot ceea ce aparține acestui univers rămân. Cu consimțământul de la „Fie Lumina să fie”, Hélios și Vesta au eliberat din propria lor Ființă această substanță universală – Lumina – din care Elohim au creat planetele și din care provine existența oricărei forme.

  OBSERVATORUL COSMIC TĂCUT.
  Când concepția a fost finalizată, un ființă măreață și puternică a fost chemată din Marele Tăcere, era Observatorul Cosmic Tăcut al acestui univers. În conștiința sa au fost plasate concepțiile tuturor planetelor care urmau să facă parte din sistem. Această Mare Ființă a absorbit planul părinților divini și a acceptat responsabilitatea de a menține Concepția Imaculată pentru fiecare planetă, până în momentul în care Hélios și Vesta ar desemna momentul cosmic în care această planetă în particular ar putea fi exteriorizată.

  OBSERVATORUL PLANETAR TĂCUT.
La momentul potrivit, o altă Mare Ființă a fost chemată pentru Pământ, care a primit de la Observatorul Cosmic Tăcut planul pentru planeta Pământ, acceptând la rândul său responsabilitatea de a menține Concepția Imaculată până în momentul în care planul divin ar fi fost îndeplinit în cele mai mici detalii. Marele Observator Cosmic Tăcut păstrează cele șapte planete ale acestui sistem în interiorul inimii sale, în timp ce Observatorul Planetar Tăcut păstrează doar una singură.
Desigur, o Mare Ființă este chemată în același mod pentru a deveni observatorul tăcut pentru fiecare dintre planetele sistemului.
  Observatorul Planetar Tăcut a preluat responsabilitatea de a menține Concepția Imaculată pentru Pământ, cu râurile sale, oceanele sale, munții săi mari și câmpiile sale vaste, punând la dispoziția Celor Șapte Puternici Elohim, Constructorii de Formă, modelul pe care aceștia l-au țesut apoi cu Lumina Eternă – Corpul lui Hélios și Vesta.
  Prima activitate a Observatorului Planetar Tăcut este să-și dezvolte Corpul Cauzal, care devine leagănul pe care planeta se va odihni. Cele Șapte Mari Sfere, despre care vom vorbi adesea, sunt cele șapte benzi de culori ale Corpului Cauzal al Observatorului Planetar Tăcut. Marile Spirite Gardieni, Marile Îngeri Cosmici și Devii provin din aceste Mari Sfere, creând astfel Cele Șapte Regate Cerești ale conștiinței pentru evoluțiile planetei.
  Templele și atmosfera în sine a acestor Sfere interioare sunt țesute din aceleași substanțe și energii, din culorile Corpului Cauzal. Din substanța acestui corp sunt extrase elementele Pământului vostru și sunt țesute hainele care sunt CELE ȘAPTE VEHICULE ALE FIECĂRUI CURS DE VIAȚĂ.
  Omenirea nu are nicio idee despre loialitatea, consacrarea și sacrificiul unei Ființe care alege să mențină Modelul și Planul Divin, ca Observator Tăcut al unei planete, timp de milioane de ani dincolo de timpul prevăzut inițial pentru perfecțiunea sa. Această Mare Ființă este un prizonier al Iubirii. Acest Mare Observator Tăcut binecuvântat al Pământului nostru a menținut modelul Pământului așa cum a fost desenat în inima lui Hélios și Vesta și modelul pentru fiecare curs de viața destinat să manifeste Perfecțiunea lui Dumnezeu.
  El a menținut, pentru voi și pentru cei care au folosit Pământul ca sală de studiu în trecut și cei care îl vor folosi ca atare în viitor, modelul neschimbat care este Concepția lui Dumnezeu pe care toți trebuie să o manifeste într-o zi!
În cele din urmă, Momentul Cosmic pentru nașterea planetei Pământ a sosit. Observatorul Tăcut al Pământului era pregătit, iar apoi, cei Șapte Elohim Puternici – Constructorii Cosmici ai Formei – au fost chemați.

  CEI ȘAPTE ELOHIM PUTERNICI.
  Cei Șapte Elohim au răspuns chemării lui Hélios și Vesta și, stând în jurul Observatorului Planetar Tăcut, au studiat cu atenție planul menținut în conștiința sa pentru blânda Pământ pe care aveau Bucuria, Serviciul și Ocazia de a o da formă.
  Prima lor activitate în această direcție a fost să proiecteze Puternicii Rai de Lumină provenind din conștiințele lor combinate, pentru a forma astfel matricea noii planete. După ce acest lucru a fost făcut, ei au chemat la rândul lor Directorii Forțelor Elementelor și Constructorii de Formă mai mici: Îngerul Deva și Spiritele Elementare. Aceste Ființe, magnetizate de Substanța Electronică a Luminii, au umplut planeta și i-au dat forma conform instrucțiunilor pe care Elohim le-au dat. La fel cum Observatorii se referă la planul conceput de Arhitect, la fel și Elohim se întorc din nou și din nou la studiul modelului luminos menținut în conștiința Observatorului Tăcut.

  DIRECTORII MARELOR FORȚE ALE NATURII.
  Elohim au invocat Directorii Forțelor Naturii, Mărețul Virgo pentru Pământ, Puternicul Neptun pentru Apă și Iubitul Ariès pentru Aer. Cu bucurie, aceștia au răspuns invitației, recunoscându-și recunoștința pentru oportunitatea de a contribui, cu darurile elementelor lor respective, la confortul și bunăstarea Pământului, nou născut, și a viitorilor săi locuitori. Hélios și Vesta au furnizat ei înșiși Elementul Focului.

  Apoi a venit invocarea Spiritului Primăverii, Fericita Amaryllis, pentru a veni și a împrăștia Ritmul Primăverii înflorite și Frumusețea Naturii. Acest frumos Ființă a venit, răspunzând chemării, aducând cu ea Legiunile sale de Ajutoare Îngerești și Elementare ale căror energii combinate au îmbrăcat blânda Pământ cu o asemenea Frumusețe și Mulțumire încât părea o Dryadă superbă, purtând o coroană de flori pe cap, așteptând să îi întâmpine pe Spiritele care urmau să își facă rezidența acolo.
  Nouă sute de ritmuri consecutive de Primăvară venind în pulsație din centrul Pământului, acest Mare Soare Etern de Presiune Egală, au venit și au făcut-o din ce în ce mai frumoasă: lacurile, râurile mari, cascadele uriașe, mările de cristal, munții își îndreptau vârfurile către Dumnezeu și Flacăra Sa Triplă Integrată și Nemuritoare. Nu credeți că omenirea, care era pe cale să primească această Planetă ca locuință, era destinată la lucruri mari?
  Elementarele au făcut cele mai mici și cele mai frumoase flori; Marele Deva a desfășurat frunzele pe copaci; Puternicii Spirite ale Aerului lucrau activ în propriul lor Element; întreaga Natură lucra armonios și colectiv la ritmul Muzicii Creării.
  În timp ce Marele Elohim și cei mai mici Constructori de Formă, Îngerul Deva și Membrii Regatului Elementar lucrau pentru a crea și a înfrumuseța Planeta, Helios și Vesta extrăgeau din Marele Soare Central Scântei de Spirit, sau Curentele de Viață Individuale, care urmau să beneficieze de toată această pregătire și de tot acest Amor. Aceste Scântei au rămas în Inima lui Vesta până în momentul în care Zeii Părinți au fost pregătiți să proiecteze aceste Ființe de Foc Alb și Corpuri Electronice care au devenit Hainele acestor Spirite.

  Marele Regat Elementar care a ales să creeze râurile voastre, văile voastre, dealurile și toate gloriile care sunt în Natură, este localizat și menținut în cea mai mare parte într-o orbită naturală. Micile spirite elementare nu ies niciodată din sferă decât câțiva metri. Ele își trăiesc viața, fac iarba și florile să crească în grădina plăcută a cuiva. Altele, cele mai mari, își pot trăi Viața poate în interiorul unei munți sau a unui lac, dar toate sunt localizate și nu călătoresc, în special de când omenirea, prin discordia sa, a creat antagonismul între cele două Regate. În mod tot mai mare, Legea Cosmică a întărit Legea care obligă la închiderea acestor Ființe în interiorul acestor sfere locale, pentru a nu scăpa din marile orașe, unde discordia, impuritatea și imperfecțiunea lovesc corpurile lor magnifice. Într-o zi, omenirea va realiza că fără ajutorul Regatului Elementar, viața de zi cu zi nu ar mai putea fi suportată.
  Când Dragostea, produsă conștient, este eliberată de un grup de ființe neascensionate, Legea Cosmică însăși își pleacă capul, și nu există sferă din care aceste Ființe să nu poată fi atrase pentru Binecuvântările Dragostei.
  Omenirea, în majoritatea ei, nu mai știe că Ființele Regatului Elemental există. Și nu știe că trăiește datorită sacrificiului acestui Mare Regat Invizibil, ai cărui membri lucrează neîncetat, noapte și zi, pentru a evita ca poluarea emanărilor lor să îl sufocă într-o măsură în care suflul să nu mai poată fi aspirat în nări sau reținut în interiorul formei.
  Există indivizi sau grupuri de indivizi dispuși să binecuvânteze și să devină prieteni ai acestui Regat al Naturii? Trebuie să vă amintiți că acești Elementalii au o conștiință inocentă, ca a copiilor mici în mare parte, și că întotdeauna doresc să răspundă dragostei cu dragoste. Vă voi reaminti cu umilință că, în cadrul activităților clasei voastre de lucru, nu există înălțimi pe care să nu le puteți atinge invocând ajutorul Regatului Elemental pentru a echilibra extremele care se manifestă în prezent prin condițiile atmosferice. Dacă, pe fiecare continent, s-ar putea forma doar un grup care să iubească acești Elementalii pur și simplu pentru ei înșiși, și nu pentru serviciile pe care le-ar putea oferi, am putea fi în măsură să echilibrăm activitățile lor care, altfel, au ca rezultat declanșarea forțelor cataclismice.

  Și așadar, într-o Zi Cosmică, Lucrarea de creație a fost finalizată și cei Șapte Elohim au informat Zeii Părinți, adică Soarele nostru fizic, că planeta Pământ era pregătită să fie locuită.
  Pentru a crea planeta, Elohimii și-au proiectat Puternicii lor Raze Convexe care s-au unit ca o pereche de clești la capătul manifestării, creând o sorta de matrice, un vortex care atrăgea Substanța Electronică a Luminii Universale pentru a forma corpul planetei. Raza Masculină s-a concentrat în regiunea pe care o numim astăzi Munții Himalaya, care sunt păziți de Marele Ființă Cosmică numit Domnul Himalaya, iar Raza Feminină s-a concentrat în Lanțul Anzilor din America de Sud, spre Lacul Titicaca, care este păzit de o altă Mare Ființă Cosmică, Dumnezeul Meru, care este Manu al Șaselea Rayon.
  Până de curând, ca o încurajare specială pentru umanitate, Raza Masculină a fost cea mai susținută și mai activă. Dar recent, ca rezultat al unei tendințe și direcții noi, Raza Mare Feminină devine mai activă și mai evidentă. Prima impuls în acest sens a avut loc pe 16 august 1952.
  Centrul Pământului este sub conducerea unei Ființe inteligente, Pelleur. Inima planetei Pământ este Lumină. Această Lumină trece de la Inimă prin corpul Pământului către suprafață, exact în același mod în care Lumina care susține corpul uman se deplasează către diferitele extremități pentru a susține viața vehiculului.
  Marele Elemental al Pământului trimite pulsul, care este sub conducerea Mea și a celor iubiți Virgo și Pelleur, precum și presiunea care dă viață tuturor plantelor, recoltelor, florilor și copacilor care permit corpurilor fizice ale rasei umane să supraviețuiască. Acolo unde presiunea luminii este mai intensă, ridică crusta pământului pentru a forma munții, dealurile și platourile înalte. Concepția divină a acestei planete, precum și a tuturor celorlalte, cere ca, în anumite puncte, lumina concentrată să fie bine susținută, pentru a menține echilibrul planetei pe axa sa, la fel cum puneți suporturi pentru a menține tavanul unei clădiri. Acestea sunt „bolțurile” cosmice, așa să spunem, care mențin Pământul în locul său în univers. Acestea sunt aripile care împiedică bascularea sa.
  Aceste puncte de lumină formează marile lanțuri muntoase. Datorită intensității luminii în aceste locuri, care sunt plasate geometric, este mai ușor pentru cei care caută iluminarea să o obțină acolo unde concentrarea naturală accelerează flacăra lor. Acesta este motivul pentru care în munții Himalaya și în alte lanțuri înalte, bărbații și femeile sfinți pot atinge mai ușor scopul lor. Este o activitate naturală furnizată de inteligența interstelară care guvernează universul.
  Există și munți fabricați, precum Dealul Tara, unde indivizii atrag conștient lumina, nu doar de sus, ci și de sub suprafața pământului. Este un fapt științific că începând din 1892, Muntele Everest a crescut spre cer și că această creștere se datorează invocațiilor concentrate din partea multor, multor curente de viață ascunse în peșterile acestui munte sfânt.
  Adesea, oamenii vorbesc despre Mine, Spiritul Primăverii, ca dansând pe flori și iarbă cu o coroană de flori în păr, atingând ici și colo un tufiș, o floare, o ramură, un copac, în fine, mergând într-un mod grațios, poate, dar ineficient. Cei dragi, în calitate de Spirit al Primăverii, lăsați-Mă să vă reamintesc că timp de nouă sute de ani înainte ca primul Manu al Marii Originii să aducă „Sfinții Inocenți” pe Pământ, eu făcusem deja experimente pentru dezvoltarea celor mai frumoase tipuri posibile de frunziș, flori, păsări, iarbă, mare, aer, până când Pământul era pregătit să fie locuit. Purta o haină atât de frumoasă și semăna atât de mult cu Împărăția lui Dumnezeu încât primii indivizi care au ajuns din Inima lui Dumnezeu nu au văzut nicio diferență între Regatele Cerurilor și Pământ. A fost acum multe milioane de ani, așa că există o puțină constanță și energie în serviciul pe care îl ofer…

  Vă mulțumesc pentru gândurile voastre de primăvară. Voi crea din nou, cu ajutorul Elementarilor și al nostru Domn Mahachohan, o perfecțiune atât de frumoasă pe această Pământ pentru iubitul nostru Maestru Înălțat Saint-Germain, ca un cadou de încoronare a Vârstei de Aur a Lui, înainte să plec către o altă Stea.

  FIINȚELE DE FOC ALB ȘI PREZENȚA INDIVIDUALĂ EU SUNT.
  În timp ce cei Șapte Elohim Mari și Puternici trăgeau din Inima Observatorului Planetar Tăcut Modelul Divin pentru Pământ, iar Constructorii de Formă împreună cu Regatul Elementar îl pregăteau într-o astfel de Frumusețe și Perfecțiune, Zeii Părinți, cei iubiți Hélios și Vesta, au extras din Marele Soare Central Scânteile Spiritului care urmau să beneficieze de toată această pregătire și de tot acest Amor. Aceste Scântei au rămas în Inima lui Hélios și Vesta până în momentul în care Zeii Părinți au fost pregătiți pentru proiecția Corpurilor de Foc Alb din care au fost proiectate la rândul lor Corpurile Electronice care urmau să fie Hainele acestor Spirite.
  Hélios și Vesta, cu Substanța Luminii Electronice, au modelat aceste corpuri strălucitoare frumoase numite Ființe de Foc Alb. Acestea au fost create în forma și concepția Zeilor Părinți – Geneza I.27, Razele luminoase puternice convergând din Corpurile lor pentru a forma fascicule individuale ale Triplei Flăcări Integrate a lui Dumnezeu care ar servi ca magneți pentru Substanța Luminii Universale. Când acest lucru a fost realizat, Scântei Spirituale (Tripla Flacără Integrată) au fost transferate în Inima celor iubiți Hélios și Vesta în flacăra din Inima Corpului strălucitor pregătit pentru Ele. Astfel, fiecare Scânteie Spirituală a devenit conștientă de propria sa identitate și, prin cuvintele magice EU SUNT, a dobândit o Inteligență, a început să respire și să aibă Viață, Oportunitatea de a Alege Liber, și un drum prin întregul Univers deschis înaintea sa pentru a face ceea ce ar alege.
  Când tu, și fiecare ființă umană, ați început să ieșiți din Inima Zeilor Părinți respirând, ați avut cunoștință de identitatea voastră. V-ați gândit și simțit EU SUNT. V-ați văzut ca Ființe, conștiente de voi înșivă și, în fiecare fibră, fiecare celulă a Prezenței voastre, ați realizat Ființa EU SUNT. Când slujeaiți în această inocență, împărtășind cunoștința părinților voștri, știați că această Viață Primară era a voastră, și că o puteați folosi așa cum ați alege să o faceți. Ați fost Sfinții Inocenți, iar Viața Primară Exquisă, Iridescentă, curgând în Triple Flacără Integrată Nemuritoare a Inimii voastre, a preluat controlul asupra personalității voastre. Ați rămas în această Inocență și cu această Viață Primară, ați început să creați conform a ceea ce vedeați în jurul vostru.

  Trăiați într-un Regat aproape de sânul Eternului, unde nu existau forme care să nu fie exquis, Totul era de o magnificență strălucitoare.
  Conștientizarea gândului l-a determinat să reprezinte ceea ce vedea, și ați început să creați în jurul vostru în acest fel, timid la început, cu forme mici și subțiri de heruvimi și temple mici. Sentimentele voastre apreciind individualizarea și puterea de realizare în creație, aceste forme mici au început să apară din voi în aura voastră și în sfera în care trăiați. Ați cunoscut bucuria creației individuale, alegând prin voința voastră liberă ceea ce veți realiza cu această Substanță Lumină Inteligentă.
  Când Zeii Părinți au preluat responsabilitatea evoluției unei rase pe planetele universului nostru și au luat miliardele de scântei spirituale din Marele Soare Central al Sistemului nostru, le-au dat fiecăruia individualitatea, modelând fiecare Arhetip Divin, Ființele de Foc Alb, și apoi Prezențele Electronice, după propria lor imagine și asemănare. Fiecare Prezență Superbă a devenit SINGURUL FIU NĂSCUT.
  Unele dintre aceste Prezențe Divine s-au divizat și au devenit două perfecte „Prezențe EU SUNT”, care au trimis o parte din ele în lumea formei pentru a-și dezvolta propria Natură Divină și a extinde granițele Împărăției Tatălui. Personalitățile care formează locuitorii Pământului astăzi încorporează Eu-ul proiectat al acestor Prezențe Divine EU SUNT (Sfântul Cristos în Sine). Aceste personalități, din păcate, și-au uitat Scopul Divin și Identitatea Divină.

  Scopul creației, precum și substanța oricărui sistem de lumi, este de a permite fiecărei Prezențe EU SUNT, chemată din Inima Universală a lui Dumnezeu, să dezvolte o natură spirituală (Sfântul Spirit), să devină Stăpân al energiei și vibrației prin controlul conștient și utilizarea propriilor facultăți creative de gândire și sentiment.
  Astfel, fiecare Prezență Divină Individualizată este cu adevărat Fiul sau Fiica lui Dumnezeu și Moștenitoarea tot ceea ce are Tatăl, cu voința liberă de a crea, prin gând și sentiment, Frumusețea și Perfecțiunea Tatălui. Prezența Divină Individualizată conține în ea însăși întreaga Lumină, Iubire, Putere, Frumusețe, Opulență, Purețe, Armonie și Calități Divine ale Tatălui.
  ȘI ASTFEL DUMNEZEU A CREAT OMUL DUPĂ PROPRIA SA IMAGINE.

  ARHANGELUL MICHEL.
  Cu mult timp în urmă, când Maica Maria era un copil foarte mic, singur în acest Mare Templu, Mi-am propus să fiu pentru ea o mângâiere iubitoare. Uneori am vizitat micul Său dormitor noaptea, înainte ca El să doarmă și L-am distrat, învățându-L, povestindu-I povești despre Împărăția Noastră. Apoi I-am adus uneori îngeri mici, făcându-i să facă dansuri ritmice sau alte manifestări de Har și Frumusețe acolo, pe acoperișul patului Său. Știți, avea doar trei ani când a ajuns la Templu și am încercat să-i vindec singurătatea și să-I dau un pic de fericire.
  Venirea Epocii Libertății va aduce o colaborare imensă între spiritele sensibile ale Pământului și gazda Angelică. Ei vor lucra mână în mână pentru a stabili Legea lui Dumnezeu pe pământ. Între timp, deoarece aceste spirite cerești sunt exilați temporari din Regatele Păcii și Armoniei, crearea și menținerea unei atmosfere în care ei ar putea găsi pacea și răcorirea este un mare serviciu care nu a fost încă înțeles de călătorii de-a lungul drumului. În casele și grădinile fizice ale oamenilor, s-ar putea rezerva secțiuni în care totul ar putea fi făcut în favoarea Prezenței și a sanctuarului Gazdei Angelice. Aceste locuri ar fi foarte favorizate de Prezenţa şi Recunoştinţa lor, astfel încât orice fiinţă umană care intră în ele ar experimenta Extaza Împărăţiei Cerurilor, care este o radiaţie naturală a Îngerului.
  În est, în sudul Franței, în ținuturile scoțiene, există unele grădini vechi și locuri îndepărtate în natură care, cu multe secole în urmă, au fost dedicate de suflete pure Regatului Angelic și oamenii sensibili pot simți instantaneu această radiație. În viitor, astfel de locuri vor fi locuri naturale de vindecare. Orice curent de viaţă poate dedica aceste locuri şi apoi să-şi asume responsabilitatea de a atrage şi a focaliza Iubirea Regatului Angelic, dacă doreşte, pentru a face un serviciu acestor exilaţi ai Iubirii.
  În Marile Munți din Himalaya există adăposturi pentru călători, care le permit să se odihnească și să fie protejați de rigoarea elementelor, oferindu-le în același timp ocazia de a-și restabili forțele pentru călătoria lor spirituală. Focarele Regatului Angelic trebuie să fie stabilite înainte de intrarea și șederea lor în octavele inferioare ale Pământului. În mod constant, le plac florile, parfumurile naturale, spațiile ușoare și aerisite, muzica și, evident și mai presus de toate, pacea.

NOTE.
  1. Pentru fiecare Prezență EU SUNT individualizată, care a acceptat responsabilitatea de a trece prin Cele Șapte Sfere și, eventual, de a coborî în lumea formei, au existat cel puțin douăsprezece sau mai multe care au preferat să se întoarcă la Universal, care era mai plăcut pentru ele decât să asume responsabilitatea implicată în individualizare. Unele altele, apoi, folosindu-și liberul arbitru, au refuzat să fie împărțite în două Prezențe EU SUNT, preferând să rămână nedespărțite și să treacă singure prin Cele Șapte Sfere.
  2. Marele Director Divin, referindu-se la cuvintele EU SUNT, a spus că aceste cuvinte nu sunt o invenție umană recentă, așa cum ar putea crede unii, ci au ajuns până în prezent de la începutul venirii omului pe Pământ. Dovezi în acest sens, a adăugat el, se găsesc în arhivele Royal Teton, unde sunt păstrate înregistrările tuturor generațiilor trecute. Exact așa cum au fost scrise inițial, cuvintele EU SUNT se găsesc acolo, așa cum sunt utilizate astăzi. El a mai spus că aceste cuvinte sunt Puterea lui Dumnezeu.
  3. Iubitul Mahachohan a spus:
  După cum vi s-a spus, fiecare Prezență locuiește într-o sferă de activitate determinată de cantitatea de Lumină pe care o preia și o distribuie. Cererea este Puterea de motivare din spatele furnizării; astfel încât, dacă cele patru vehicule exterioare (reprezentând conștiința exterioară) s-au angajat de-a lungul secolelor și, prin rugăciune, fapte bune, invocații, au cerut ca Prezența să le ofere Lumină pentru a-i susține în încercările lor, atunci Lumina a crescut în intensitate datorită cererii Eului exterior.
  Când Eu-ul exterior a absorbit complet și a pus în practică întreaga Perfecțiune în care funcționează Prezența EU SUNT, Legea Cosmică propulsează această Prezență EU SUNT către o Sferă mai înaltă, în pregătire pentru noile cereri pe care le va face Eu-ul exterior. Astfel, vedeți că Prezența EU SUNT avansează în funcție de devotamentul rugăciunilor interioare pe care Eu-ul uman i le adresează și că acest UNIC UNUL întotdeauna atent, răbdător și glorios așteaptă cu nerăbdare cooperarea Eu-lui exterior.
  Cu cât Eu-ul personal evoluează, cu atât Prezența EU SUNT a sa este înălțată în Octava Perfecțiunii, prin intermediul Luminii Electronice a Sfântului Crist în Sine în interiorul Inimii umane.
EXISTENTA FIINTELOR DIVINE.

  Atunci când Soarele unui Sistem primește Inițierea Cosmică și este îmbrăcat cu Puterea de a crea un Univers, se oferă o oportunitate celor trei inteligențe evolutive de a se dezvolta și a se maturiza: Angelica, Umană și Elementară.

  Regatul Elementar se dezvoltă de la cea mai mică inteligență (atât de mică în fapt încât milioane dintre ele nu ar ocupa mai mult de doi centimetri pătrați de spațiu) până la Constructorii de Formă care ajută la crearea corpurilor pentru omenire, apoi Devele Naturii care creează munți și orașe și devin Elohim înainte de a fi în cele din urmă Observatori tăcuți ai unei planete, univers sau galaxie.
  Elohimii sunt marii constructori de forme. Ei au acces continuu la planul de proiectare care este menţinut în conştiinţa Observatorului tăcut al fiecărei planete. Ei coboară în formă substanța elementară necesară și construiesc în jurul Razelor care acționează ca leagăne pentru planete.
  Regatul Elementar, acționând sub îndrumarea preaiubitiilor Virgo (gnomi), Neptun (undinele), Aries (silfide) și Helios și Vesta (salamandrele), a creat mai întâi planeta într-o formă locuibilă. Apoi a venit gazda îngerească înainte ca nici o fiinţă umană să nu-şi pună piciorul pe pământ. Natura evoluţiei îngerului este foarte frumoasă.

  Aceste Inteligente din interiorul Marelui Soare Central, care sunt Copiii acestui Soare, sunt numite Arhangheli. Ei sunt în posesia deplină a Puterii Divine a Tatălui și Mamei Galaxiei și trăiesc pentru a radia Lumina care umple sistemul formând atmosfera strălucitoare a Inimii lui Dumnezeu.
  Atunci când un Soare mai mic își asumă responsabilitatea de a crea un sistem în interiorul acestei Galaxii, Șapte Arhangheli, împreună cu Complementele Divine Arhaice, sosesc pentru a deveni Prezența Gardiană a tuturor Ființelor Angelice, a Umanității și a Elementelor care vor cuprinde evoluția acestui Soare și a planetelor sale. Arhanghelul Mihail a sosit cu Soarele nostru actual (Helios şi Vesta) şi cu alţi şase Arhangheli – Iophiel, Chamuel, Gabriel, Raphael, Uriel şi Zadkiel – care formează garda nu numai pentru Pământ, ci şi pentru Soare fizic, celelalte şase Planete ale acestui Sistem, şi cele şapte Sferele Interioare care alcătuiesc Cerurile pentru acest Pământ.
Arhanghelii sunt exilaţi voluntari ai Inimii şi Sintii lui Dumnezeu. Ei trăiesc doar pentru a iubi şi nu cunosc răutatea. Când gazdele îngereşti au fost chemate, după Împărăţia Elementară, Serviciul lor a constat dîn crearea unui dais de radiaţie armonioasă, care este emanaţia şi radiaţia propriei lor Vieţi şi Lumină, asupra Curenţilor de Viaţă ai rasei umane care urma să ia trup pe planetă.

  Împreună cu Arhanghelii, au venit nenumărate Legiuni de Ființe Angelice, al căror Scop de a fi este de a îndeplini pe deplin Voința Arhanghelilor, care nu este decât Una cu voința Tatălui și Mamei Divine. Activitatea Arhanghelilor este extrem de diversificată, acoperind toate domeniile protecţiei, iluminării, iubirii în acţiune, perfecţiunii, consacrării, slujirii şi invocării. Marea Împărăţie Angelică a venit pe pământul nostru mai întâi ca protector şi amplificator al Virtuţilor lui Dumnezeu. Aceşti îngeri au venit să aducă în Trupurile lor Strălucitoare amintirea acestor Calităţi Divine care provin din Inima Eternului. Ei stau acum în aura bărbaților și femeilor care sunt prinși în propriile lor creații umane și, prin puterea de radiație, Ei îi ajută să continue să pună un picior înaintea celuilalt, mergând înainte și în sus, până când se poate da un ajutor suplimentar.
Îngerii evoluează mai întâi şi mai ales prin controlul radiaţiei (sentimente calificate ale Binelui). Ei învață prin controlul energiei să devină Heruvimi, Serafimi, Arhangheli și, în cele din urmă, Mari Ființe care păzesc și protejează planetele, galaxiile și marile sisteme ale lumilor.

  Regatul Serafimilor este un Regat al Puterii, iar Fiinţele numite Gardieni Serafimi sunt de o statură imensă, de o forţă şi de o determinare extrem de concentrate. Există Mari Ființe de două sau patru metri cincizeci înălțime care sunt Păzitorii Forțelor Spirituale. Ei sunt întotdeauna activi cu Elohimele pentru a construi planete și centre spirituale pe diferite globuri. Ele sunt atât masculine cât și feminine. Ei sunt lipsiți de personalitate în puterile lor concentrate de protecție. Ei se mișcă în grupuri de șapte, care este întotdeauna numărul care denotă creația; și dintre acești șapte cel care este conducătorul se miște înainte cu cele Trei perechi care zboară în V în spatele lui. Atunci când Serafimii traversează cerurile sau sfera Pământului, ei emit o Lumină Albă şi multe stele plutitoare, sau comete, şi trecerea lor este astfel înregistrată de ştiinţă, în timp ce este vorba despre progresul fulgerător al unui grup de Serafini în atmosfera superioară.


  Zeiţa Libertăţii.
  În momentul în care Soarele Sistemului nostru a decis să creeze un Univers, douăsprezece Mari Fiinţe s-au oferit să încorporeze cele doisprezece aspecte ale Naturii Dumnezeului Soare şi să devină fasciculele virtuţilor puternice în Cercul Electronic care se află în jurul Soarelui. Am fost una dintre ele. Relaţia noastră cu Soarele constă în a ne specializa prin atragerea, concentrarea şi iradierea uneia dintre Virtuţile Divine în particular. Cele douăsprezece virtuţi sunt încorporate în conştiinţa şi natura lui Helios şi Vesta. Virtutea pe care am ales-o să o atrag, să o concentrez şi să o conduc este virtutea Libertăţii.
  Zodiacul original vorbea despre aceste Douăsprezece Temple, sau Case Cosmice, din care fiecare dintre Noi, reprezentând Cele Doisprezece Virtuți ale lui Dumnezeu, își îndreaptă binecuvântările spre Pământ. Radiaţia noastră revarsă în Univers raze de lumină care sunt asemănătoare cu cele ale Soarelui. Pe măsură ce planetele se învârt în jurul Soarelui în ordinea prevăzută, radiaţia şi puterea concentrată a fiecăreia dintre cele Doisprezece Virtuţi se intensifică pentru o perioadă de treizeci sau treizeci şi una de zile, în timpul căreia planeta se află în Templul unui Raze concentrat special. Cunoașterea adevăratului zodiac a fost distorsionată. Conștiința umană a creat aceste simboluri care nu sunt expresia reală a fasciculelor noastre. Eu Sunt Cineva (virtutea Libertății) care a avut norocul să rămână în memoria exterioară a omenirii. În timpul lunii în care conștiința umană se concentrează pe Balanță, conștientizarea, radiația și puterea Libertății curge prin Pământ și hrănește Flacăra de Libertate în sufletul și sinele intim al întregii omeniri.
  Când Pământul se învârte în jurul Soarelui timp de douăsprezece luni, una dintre Virtuțile puternice acționează, pentru fiecare perioadă de treizeci de zile, pe planetă și prin corpurile interioare ale locuitorilor săi. Atunci când Zodiacul Cosmic de origine se va întoarce, iar Legea va permite acest lucru, cei dintre voi care sunteți înțelepți, având grijă de revărsarea acestei Virtuți Cosmice, vor putea magnetiza Libertatea, Adevărul sau Puritatea în ei înșiși, sau Virtutea casei în care va odihni planeta în acel moment.


  PREAIUBITA MARIA.
  Radiația care este dată omenirii și chiar studenților este foarte graduată. De exemplu, în jurul iubitului Soare însuși se află cele Doisprezece Mari Ființe care reprezintă Virtuțile, Natura lui Dumnezeu – și acestea sunt Ființele cu o putere imensă. Marele lor privilegiu și onoare este să înmoaie radiațiile strălucirii glorioase a Soarelui, a lui Dumnezeu și a Zeiței, astfel încât chiar și îngerii, heruvimii și serafimii să poată primi această radiație în ființele lor, fără a fi complet copleșiți de Prezența Sa. Apoi, Fiinţele Cherubinice şi Serafice, apoi, la rândul lor, Arhanghelii, înmoaie radiaţia acestei splendoare. Ei o transportă de la Sferă la Sfera, avansând spre periferia Universului.
  Noi, Ierarhia, care stăm în jurul Sanat Kumara şi care suntem Păzitorii Umanităţii, primim la rândul nostru în propriile noastre corpuri această Lumină orbitoare şi o înmuiem, conform propriei noastre naturi, pentru a o oferi studenţilor care au devenit întrupările conştiinţelor cele mai dezvoltate. Acești studenți din întreaga lume, la rândul lor, încorporează natura noastră, Lumina noastră, împărtășesc conștiința noastră, planurile și ideile noastre pentru a le duce la cei din etajele de mai jos pe scara evoluției.
  În acest fel, marea glorie a Capului Divin, a Ideilor Divine, a Perfecţiunii exquisite a Eternului, este desfăşurată treptat. Lumina Sa, atunci când trece de la Sfera la Sferă, este îmbrăcată cu atmosfera lor în corpurile Inteligenţelor care trăiesc în interior şi este umbrită până la punctul în care cei care se află în Sfera de mai jos pot să se bucure de ea fără a fi copleşiţi de Prezenţa Sa.
  Fiecare dintre marile scheme de evoluţie a fost adusă la maturitate pe aripile iubitoare ale Gazdei Angelice, ale Develor şi ale Constructorilor de Formă. Acestea sunt expresiile invizibile ale Focului Creației, care dau forma Substanței și Luminii conform Inteligenței Directoare a Ființelor Divine.

  Din cele mai vechi timpuri, Marea Ierarhie Angelică a slujit omenirii şi lui Dumnezeu. Cele trei sferturi bune din tot ceea ce s-a realizat se datorează serviciilor lor amabile și administrațiilor dezinteresate. Pentru că ei slujesc în Ființa lor, fără dorințe sau voință omenească, natura Ființei lor este „obediența față de iubire”. Cea mai mare bucurie și cea mai mare fericire a Inimii lor este să se scufunde în toate încercările de construcție progresivă și să se dedice pe deplin realizării lor de succes.
  Maestrii Ascensionati, Înțelepciunii și Luminii, care, din când în când, au ghidat progresul planetelor și al locuitorilor lor, cunosc bine camaraderia și prietenia glorioasă, precum și serviciul fără preț oferit de gazda Angelică, pentru că nici o traiectorie ascendentă nu ar putea fi realizată fără Prezența lor. Datorită stării imense de conștiință materială adoptată de omenire, oamenii au devenit insensibili față de rezidenții invizibili ai Împărăției Angelice, ceea ce le-a făcut cooperarea conștientă mai dificilă.
  Datorită unei dispensaţii speciale, de acum încolo, Gazda Angelică va deveni parte conştientă activă în adorarea omenirii, evoluţia ei şi progresul ei spre Desăvârşire. Ei sunt Mesagerii Binelui, care precede întotdeauna Manifestarea Divină, așa cum au făcut-o înainte de nașterea lui Isus și așa cum fac acum, precedând desfăşurarea Epocii de Aur întreaga.

  Vă pot sugera să vă instruiți conștiința pentru a accepta Prezența Îngerilor în casele voastre, aurele, sanctuarele și în viețile celor care vă par dragi. Îl onorăm pe gazda angelică de la cea mai mică zână de mărimea unui deget mare până la Deva, care este mai mare decât cel mai înalt vârf al Andelor. Dacă ați lucra cu omenirea atâta timp cât am lucrat cu Ea, ați înțelege recunoștința pe care o exprimăm față de gazda Angelică, mereu prezentă, generoasă și constantă, care trăiește pentru Iubire, care trăiește în ascultarea de cea mai mică dorință a Inimii Noastre și care face mai ușor slujirea noastră față de omenire, în timp ce ar fi monotonă și agitată fără El.
  Fraternitatea Oamenilor și Îngerilor își va găsi expresia pe planul pământesc și aș vrea ca voi să acceptați profund prietenia lor în Inima voastră și în sentimentele voastre. Făcând acest lucru, vă pot asigura că veți avea un ajutor puternic pentru a face să se manifeste Dorințele Divine și Secrete ale Sfântului vostru Cristos în Sine.


  MAHACHOAN.
Atunci când o Ființă Angelică are ajutorul conștient al unui individ pe Pământ, El folosește energiile partenerului său uman ca o ușă deschisă prin care se ajunge la conștiința umană a unei rase, a unei națiuni sau a unui popor. Deși complexitatea procedurii nu poate fi explicată aici, în viitor, asocierea unui înger și a unui membru al rasei umane va contribui foarte mult la dezvoltarea Epocii de Aur. Unele Ființe Angelice își dedică în prezent toate energiile pentru a dizolva nucleul interior al forțelor răului care încearcă în mod deliberat să trezească emoțiile umanității adormite în anumite puncte ale Pământului.

  ARHANGELUL MICHEL.
  Cu mult timp în urmă, când Maica Maria era un copil foarte mic, singur în acest Mare Templu, Mi-am propus să fiu pentru ea o mângâiere iubitoare. Uneori am vizitat micul Său dormitor noaptea, înainte ca El să doarmă și L-am distrat, învățându-L, povestindu-I povești despre Împărăția Noastră. Apoi I-am adus uneori îngeri mici, făcându-i să facă dansuri ritmice sau alte manifestări de Har și Frumusețe acolo, pe acoperișul patului Său. Știți, avea doar trei ani când a ajuns la Templu și am încercat să-i vindec singurătatea și să-I dau un pic de fericire.
  Venirea Epocii Libertății va aduce o colaborare imensă între spiritele sensibile ale Pământului și gazda Angelică. Ei vor lucra mână în mână pentru a stabili Legea lui Dumnezeu pe pământ. Între timp, deoarece aceste spirite cerești sunt exilați temporari din Regatele Păcii și Armoniei, crearea și menținerea unei atmosfere în care ei ar putea găsi pacea și răcorirea este un mare serviciu care nu a fost încă înțeles de călătorii de-a lungul drumului. În casele și grădinile fizice ale oamenilor, s-ar putea rezerva secțiuni în care totul ar putea fi făcut în favoarea Prezenței și a sanctuarului Gazdei Angelice. Aceste locuri ar fi foarte favorizate de Prezenţa şi Recunoştinţa lor, astfel încât orice fiinţă umană care intră în ele ar experimenta Extaza Împărăţiei Cerurilor, care este o radiaţie naturală a Îngerului.
  În est, în sudul Franței, în ținuturile scoțiene, există unele grădini vechi și locuri îndepărtate în natură care, cu multe secole în urmă, au fost dedicate de suflete pure Regatului Angelic și oamenii sensibili pot simți instantaneu această radiație. În viitor, astfel de locuri vor fi locuri naturale de vindecare. Orice curent de viaţă poate dedica aceste locuri şi apoi să-şi asume responsabilitatea de a atrage şi a focaliza Iubirea Regatului Angelic, dacă doreşte, pentru a face un serviciu acestor exilaţi ai Iubirii.
  În Marile Munți din Himalaya există adăposturi pentru călători, care le permit să se odihnească și să fie protejați de rigoarea elementelor, oferindu-le în același timp ocazia de a-și restabili forțele pentru călătoria lor spirituală. Focarele Regatului Angelic trebuie să fie stabilite înainte de intrarea și șederea lor în octavele inferioare ale Pământului. În mod constant, le plac florile, parfumurile naturale, spațiile ușoare și aerisite, muzica și, evident și mai presus de toate, pacea.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *