victoryFă apelul la iubirea miraculoasă a Inimii Victoriei, așa cum s-a indicat mai sus, apoi…
APELURI DATE DE VICTORIA.

  1. AYAM – Eu Sunt Forța Cosmică a Victoriei care ordonă îndeplinirea Planului Divin pentru Europa (…pentru Franța, pentru Planetă sau pentru umanitate),
  O, puternic AYAM x3

 apoi, cu
   prin Mâna Divină x3
   prin Marea Poruncă Divină x3
   de către toate Legiunile Fulgerului Albastru al lui Hristos Cosmic și al Vocii lui Dumnezeu x3
   cât mai repede posibil x3
   prin toată Iubirea Miraculoasă a Mamei Cosmice x3

   2. AYAM – Eu Sunt Forța Cosmică a Victoriei care ordonă Manifestarea tuturor Dorințelor Divine din Ființa și Sfera mea de Acțiune,
  O, măreț AYAM x3
   etc.

   3. AYAM – Eu Sunt Forța de Victorie Cosmică spulberând toate înregistrările eterice distructive și concepțiile umane referitoare la Fecioara Mamă și la Immaculata Concepție.

   4. AYAM – Eu Sunt Forța a Victoriei Cosmice a Iubitei Maria anihilând toate conceptele false referitoare la Fecioara Mamă și la Concepția Imaculată.

 5. Zeița Luminii (este Fiica Iubitei Victorii), și Îngeri de Lumină!
   În politica Europei,
– coboara, coboara, coboara!
– apărați, apărați, apărați,
– și așa mai departe.

Idem cu finanțele, apărarea, cercetarea atomică, cercetarea științifică, chestiunile educaționale, bestia sexuală…

 6. Zeița Purității și Îngerii Purității x3,
  în politica Europei,
– coboară, coboară, coboară!
– etc.

Idem cu finanțele, etc.
idem pentru tot ceea ce privește de noua generație,
– coboară, coboară, coboară!
– etc.

 7. Forța Cosmică a Victoriei Cosmice a Flăcării Violete a Marelui Soare Central,
  coboară peste…
– coboară, coboară, coboară, coboară,
– etc.

 8. AYAM – Eu Sunt Victoria Cosmică a Forței Cosmice a celor Zece Mii de Sori ai Marelui Soare Central care acționează în fiecare dintre noi,
– care ne înalță pe toți,
– care ne eliberează pe toți,
– care ne luminează pe toți,
– care este victoria noastră și protecția noastră,
– etc.


APELURI PENTRU EUROPA,
  (extrase din discursul rostit de Victory.)

   1. AYAM – EU SUNT Victoria Cosmică a lui Victory care acționează în noi toți, 
– care ne înalță pe toți,
– care ne eliberează pe toți,
– care ne luminează pe toți,
– care este victoria noastră și protecția noastră,
– care ne face pe toți să fim ca Tine,
  O, puternic AYAM, puternic AYAM, puternic AYAM.

   repetați acest apel de trei ori, 
  sau aplicați o formulă precum cea de mai jos,
  pentru că ceea ce este necesar, pe lângă apel, este să afirmăm că apelul a fost îndeplinit.

   repetați : AYAM – Eu Sunt Victoria Cosmică… cu 
– de mâna divină x3
– prin marea Comandă divină x3
– de către toate Legiunile Fulgerului Albastru al Christului Cosmic si Vocea lui Dumnezeu x3
– cât mai repede posibil x3
– prin toată Iubirea Miraculoasă a Mamei Cosmice x3,

   și încheie cu
  luați în posesie acum, produceți perfecțiunea, stați de pază pentru totdeauna, îndepliniți Planul divin, stabilit, protejat, menținut și susținut pentru toată eternitatea,
  și/sau
  cu atâta Tărie, Putere, Rapiditate, Autoritate Herculiană și atâta Iubire miraculoasă care nu eșuează, nu dă greș și nu se lasă așteptată niciodată,

   AYAM – Eu Cer ca această Chemare să se manifeste fizic, Eu Ordon ca ea să se manifeste fizic, Eu Sunt puterea care o face să apară în planul fizic,
  în toată Lumina, Libertatea și Victoria tuturor Iubiților noștri Maeștri, manifestată în acest moment și menținută permanent și pentru totdeauna,
 ô Puternic AYAM x3!

 faceți același lucru cu apelurile ulterioare:

  2. AYAM – EU SUNT Victoria Cosmică și Opulența de Lumină a lui Mahachohan care acționează în noi toți, etc.

   3. AYAM – EU SUNT Victoria Cosmică și Opulența de Lumină a iubitei Virgo, care actioneaza în noi toti, etc…

   4. AYAM – EU SUNT Victoria Cosmică și Libertatea de Lumină a Iubitului Saint-Germain…

   5. AYAM – EU SUNT Victoria Cosmică și Puterea de Lumină a lui Hercule…

   6. AYAM – EU SUNT Victoria Cosmică și Iubirea de Lumină a Domnului Maitreya…

   7. AYAM – EU SUNT Tăcerea Cosmică și Puterea de Lumină a Observatorului Tăcut…

   8. AYAM – EU SUNT Victoria Cosmică și Autoritatea de Lumină a Marelui Director Divin…

   9. AYAM – EU SUNT Victoria Cosmică a Marilor Ființe care dirijează Forțele Elementelor….

   10. AYAM – EU SUNT Victoria Cosmică și Puterea de Lumină a Zeiței Luminii…

   11. AYAM – EU SUNT Victoria cosmică și Puterea de Lumină a Reginei Luminii…

   12. AYAM – EU SUNT Victoria Cosmică și Vindecarea prin Lumină a Iubitei Maria…

   13. AYAM – EU SUNT Victoria Cosmică și Vindecarea prin Lumina Iubitei Nada…

   14. AYAM – EU SUNT Victoria Cosmică și Vindecarea prin Lumina Iubitei Meta…

   15. AYAM – EU SUNT Victoria Cosmică și Vindecarea prin Lumina Iubitei Quan Yin și a Iubitei Diana…

  16. AYAM – EU SUNT Victorie și Protecție Cosmică prin Lumina Iubitului Rose de Lumină…

   17. AYAM – EU SUNT Victoria Cosmică și Bucuria Luminii lui Fun Wey…

   18. AYAM – EU SUNT Victoria Cosmică și Măiestria Iubirii lui Neptun…

   19. AYAM – EU SUNT Victoria Cosmică și Voința de Perfecțiune a lui Iisus Hristos Ascensionat (sau a Mamei Cosmice)…

   20. AYAM – EU SUNT Victoria Cosmică și Viziunea de Lumină a Ciclopei…

   21. AYAM – EU SUNT Victoria Cosmică și Pulsul Inimii lui Cyclopea…

   22. AYAM – EU SUNT Victoria Cosmică și Zidul Magic al Zeiței Justiției…

   23. AYAM – EU SUNT Victoria Cosmică și Sabia Flăcării Albastre a Zeiței Justiției…

   24. AYAM – EU SUNT Victoria Cosmică și Vindecarea prin Iubirea Miraculoasă, cu Presiune Cosmică, a Marii, Marii Tăceri a Iubitei Diana…

   25. AYAM – EU SUNT Victoria Cosmică și Sentimentul Marii Porunci a Iubitei Nada…

   26. AY AM – EU SUNT Victoria Cosmică a Marilor Ființe care dirijează Ființele Elementelor, care consumă toate paraziții, buruienile din… și din împrejurimile sale.

   27. AYAM – EU SUNT Victoria Cosmică și Puterea Iluminatoare a Înțelepciunii Cassiopeia…

   28. AYAM – EU SUNT Victoria Cosmică și Presiunea Cosmică a Puterii Iubirii lui Orion…

   29. AYAM – EU SUNT Victoria Cosmică și Puterea Luminii lui Ioan cel Iubit…

   30. AYAM – EU SUNT Victoria Cosmică și Puterea Luminii lui Pelleur Polaris…

   31. AYAM – EU SUNT Victoria Cosmică și Puterea Luminii Heruvimului cu Inima de Aur…

   32. AYAM – EU SUNT Victoria Cosmică Îngerului Cosmic „Union”…

   33. AYAM – EU SUNT Victoria Cosmică a Flăcării Miraculoase a Recunoștinței Cosmice…

   34. AYAM – EU SUNT Flacăra Miraculoasă a Iubirii Cosmice a Focului Cosmic al lui Helios pentru toată Viața…

   35. AYAM – EU SUNT presiunea cosmică a puterii cosmice a iubirii miraculoase a iubitului Domn Maitreya…

  36. AYAM – EU SUNT Victoria Cosmică și Zăpada de Aur a Iubitului Himalaya…

   37. AYAM – EU SUNT Victoria Cosmică și Puterea de Lumină a Iubitei Speranța…

   38. AYAM – EU SUNT Victoria Cosmică și Legiunile de Îngeri ale Focului Sacru din Oromasis care acționează în noi toți, în atmosferă, în apă și în pământ x3, acum si totdeauna !
   O, puternic AYAM x3,
   prin Mâna Divină x3,
   prin marea Poruncă Divină x3 …  ALTE APELURI de la Iubita VICTORY.

  1. AYAM – EU SUNT Fulgerul Albastru al Anihilării Cosmice a tuturor vortexurilor distructive, emoționale sau mentale,
  a/ în Romania,
  b/ în Europa,
  c/ în planetă,

  – O, puternic AYAM x3
 – prin Mâna Divină x3

   2. AYAM – EU SUNT și Trăiesc într-o Sferă de Flacără Violetă și Îngerii ei stau de pază în jurul meu pentru toată Eternitatea.

   (vizualizați această Sferă care se extinde până la 15 metri în toate direcțiile, aceasta este Intensitatea Flăcării Violete așa cum este folosită pe Venus)

   3. Atunci când vrei să realizezi ceva, spune:
  Iubita Prezență Puternică AYAM! Încarcă Puterea Ta Nemuritoare Nelimitată a Victoriei în acest lucru.
  Iubită Victorie și Legiunile Tale Nemuritoare de Victorie Cosmică Cristică! Încarcă, încarcă, încarcă Puterea Ta de Maestru Ascensionat în jurul a ceea ce îi Eu Cer Puternicei Mele Prezențe AY AM, pentru a depăși orice opoziție în octava fizică în acest lucru/această afacere.
  Forțați-vă Perfecțiunea să se manifeste aici, pentru totdeauna!

  4. Iubita Prezență Puternică AYAM!
  Încarcă-mă, încarcă-mă, încarcă-mă pe mine, lumea mea, cercul meu electronic și pe toți cei din cadrul acestei radiații cu Puterea Ta Cristică Cosmică Nemuritoare și Victorioasă, pentru a împlini Planul Divin de aici.
  Iubita Victorie, și Legiunile Tale de Victorie Nemuritoare, și Puterea Ta de Victorie Venus cu Tine! Uniți-vă Puterea voastră cu cea a Puternicei mele Prezențe AY AM pe care am chemat-o și produceți Perfecțiunea pe care o doresc acum, în Expansiune și pentru totdeauna!

  5. Iubită Prezență Puternică AYAM și Iubită Victorie!
  Eu Poruncesc Prezenței tale Victorioase să intre în acest lucru/afacere și să zdrobească absolut tot ce este uman imediat și pentru totdeauna!

  6. Iubită Prezență Puternică AYAM! Îți ofer toată Iubirea acestui eu exterior, și Eu Poruncesc Prezenței Tale Victorioase să se manifeste în lumea mea și în acest lucru/afacere, pentru că AYAM – EU SUNT Legea Ta în lumea mea!

  AYAM – EU SUNT Legea Prezenței Tale Victorioase în lumea mea și în Cercul meu Electronic. Ia-mă în stăpânire pe mine și pe lumea mea – manifestă Prezența Ta Victorioasă, Victoria Ta!
  Iubita Victorie și Legiunile Tale de Victorie Nemuritoare! Vino, vino, vino, și încarcă, încarcă, încarcă, Legea Victoriei Tale în toate afacerile mele și produce Perfecțiunea, imediat și pentru totdeauna!

  7. Dacă ceva nu manifestă Perfecţiune, opreşte totul! Nu privi înapoi. Nu te condamna pe tine sau pe altii. Înfruntă Lumina Perfecțiunii Eterne și spune:

Preaiubită Prezență Puternică AYAM! Iată-l!

  Te Iubesc şi Eu Poruncesc ca Legea Nemuritoare a Victoriei Tale să ia în stăpânire tot ce există în lumea mea şi să o conducă!
  Eu Apel aici Victoria Prezenţei Tale. Vezi tu ca mă supun.
  AYAM – Eu Sunt Legea Victoriei Tale în Acţiune aici!
  Iubită Victorie şi Îngeri ai Templului Victoriei! Eu Poruncesc ca Puterea voastră Cosmică și Autoritatea Victorioasă să vină acum și să guverneze această situație și să mențină Victoria voastră acolo pentru totdeauna!

  8. Preaiubită Prezență Puternică AYAM și Iubită Victory!
  Eu Poruncesc Puterea, Puterea, Puterea Prezenței voastre Victorioase să intre în treburile mele exterioare, producând, răspândind și acum Perfecțiunea.
  Eu Poruncesc ca Puterea, Puterea, Puterea ta Victoriei lui Venus să intre în Ființa mea, în Cercul meu Electronic și în lumea mea și să mențină Suveranitatea Ta Victorioasă acolo pentru totdeauna!
  Eu Poruncesc ca Prezența Ta Victorioasă să aparea și să producă Perfecțiune pentru mine și să îndeplinească Planul Tău Divin, aici și pentru totdeauna!
  Eu Poruncesc ca un Înger al Victoriei să se ridice şi să păzească mine şi afacerile mele, și forțați totul în ființa mea și în lumea mea să îndeplinească Planul Divin al Maeștrilor Ascensionați în tot ceea ce fac, pentru totdeauna!
  Eu Comand acest lucru pentru toți cei care sunt sub această Radiație, până când toți sunt Ascensionați și Liberi!

  9. Preaiubită Prezență Puternică AYAM, vino în această situație și fii Victoria mea aici!
  AYAM – Eu Sunt – Legea Prezenței Puternicei Victorii aici, producând Perfecțiunea pentru Eternitate!

   10.Concentrează-te și ia în posesie diferite Calități (Puritate, Ascultare, Bucurie, Pace.) și spune:
   Eu Poruncesc Puterii Purităţii Nemuritoare Victorioase şi Iubirii Miraculoase a Puternicei mele Prezenţe AYAM să vină în mine şi în treburile mele, să fac ceea ce doresc prin mine şi pentru mine şi să oblig, să constrâng Perfecţiunea să se manifeste, pentru totdeauna!

   11. Pentru o problemă:
   Preaiubită Prezență Puternică AYAM! Eu Poruncesc ca Puterea Ta Victorioasă și Atotputernică să facă din aceasta problemă cea mai mare oportunitate pe care am avut-o vreodată să forțez Perfecțiunea să întra în Acțiune, să extindă și să mențină aceasta Perfecțiunea pentru totdeauna!

   12.  Prin Preaiubita Puternică Prezență AYAM – Omniprezent – care Eu Sunt!
   Eu Poruncesc ca Puterea, Puterea, Puterea mele Prezenţe Victorioase AYAM, şi Puterea, Puterea, Puterea Victoriei lui Venus, să intre în această problemă, dizolvați-l și consumați-l, imediat și pentru totdeauna, de către cea mai Mare Iubire a Universului!

   13. AYAM – Eu Sunt Puterea, Puterea, Puterea Puternicei mele Prezențe AYAM Victorioase în această problema și va fi transformată de mine în Victoria Perfecțiunii, pentru totdeauna!

   14. În Numele Iubirii, Puterii, Înțelepciunii, Autorității și Victoriei Preaiubitei Mele Prezențe Puternice AYAM!
   Eu Cer, Eu Poruncesc că toată Puterea, Puterea, Puterea Prezenței mele Puternice Victorioase AYAM intră în acțiune în toate problemele și Eu Poruncesc ca Planul Său Divin să fie împlinit în toate acțiunile fizice exterioare, răspândit și menținut pentru totdeauna!

   15. Prin Preaiubita Puternică Prezenţă AYAM care Eu Sunt!
   Eu Poruncesc ca Puterea, Puterea, Puterea Prezenţei mele Puternice şi Victorioase AYAM să fie încărcată în mine şi în toate afacerile mele exteriore, până în punctul în care această Putere este suficientă pentru a mă face Victorios peste tot în această lume, cu Viteza Fulgerului, acum și pentru totdeauna!

  16. Încărcați muzica redată și cântată:
   Preaiubită Prezență Puternică AYAM și Iubită Victorie!
   Încărcaţi, încărcaţi, încărcaţi această Muzică cu Puterea Nemuritoare a Prezenţei voastre Victorioase şi cu tot ceea ce este necesar pentru a produce Perfecţiunea aici şi pentru totdeauna!

  17. Înainte de a reda un disc sau un CD, calmați-vă pentru o clipă și spuneți:
   Preaiubită Prezență Puternică AYAM și Iubită Zeiță a Muzicii! Încărcaţi, încărcaţi, încărcaţi acest disc sau această Muzică cu Puterea Nelimitată a Nemuritoare Puternicei voastre Prezenţe AYAM Victorioase pentru a vindeca instantaneu pe oricine are nevoie de ea.
   (aceasta este Energia Armonioasă și poate pătrunde în sufletul și corpul ființelor, în corpurile lor mentale și emoționale sau în afacerile lor, și aduceți Puterea Prezenței Sa Victorioase în manifestare pentru a le vindeca pentru totdeauna)

   18. Preaiubită Prezenţă Puternică AYAM şi Preaiubit Maestru Isus! Încărcaţi aceste înregistrări atunci când Muzica se ridică în atmosferă, cu Puterea Cosmică Nemuritoare a lui Hristos şi Prezenţa Puternică Victorioasă AYAM, şi răspândiţi-o cu Acţiunea Cosmică si Putere Plină peste toate, pentru totdeauna!

   19. Iubit Victory!
  Crește Lumina Ta, Protectia si Perfectiunea din jurul meu de la o ora la alta! x10.

  20. Lumina, Răspândire te! (x3)   Răspândire te! (x3)
   AYAM – Eu Sunt Lumina! (x3)   AYAM! (x3)
   (toate x10)

  21. AYAM – Eu Sunt Victory! (x3)
   Victory, ia în stăpânire pe mine și lumea mea și învăluie-mă în Flacăra Iubirii al Inimii Tale! (x3)

   22. Prin Preaiubita Prezență Puternică AYAM – Omniprezent – că Eu Sunt! Eu Poruncesc ca Puterea Nemuritoare a Prezenței mele Puternice Victorioase AYAM, Puterea Iubirii Victorioase a lui Hristos Cosmic, să răspândească și să anihileze toată ura de pe Pământ!
   Forteaza, forteaza, forteaza Lumina Cosmica sa patrunda in toate umbrele Pamantului si sa le transmute in Perfectiunea care elibereaza totul pentru totdeauna!

   23. Preaiubită Prezență Puternică AYAM! Încarcă, încarcă, încarcă toată ființa mea și lumea mea cu Puterea Ta Victorioasă – Puterea Nemuritoare a Prezenței Puternice Victorioase AYAM!
   Eu Poruncesc ca Iubirea Nemuritoare a lui Hristos Cosmic să-Şi manifeste Victoria asupra întregii urii şi întunericului, chiar aici şi pentru totdeauna!

   24. Prin Preaiubita Prezență Puternică AYAM – Omniprezent – care Eu Sunt, și în Numele lui Isus Hristos Înălțat!
   Eu Poruncesc ca Puterea – Puterea Nemuritoare a Iubirii Victorioase a Cristosului Cosmic – să se ridice și să fie îndrumată de Preaiubitul Maestru Isus să purifice și să elibereze totul pentru totdeauna!

   25. Prin Preaiubita Prezență Puternică AYAM – Omniprezent – că Eu Sunt!
   Eu Poruncesc Prezenţei Victorioase AYAM să se manifeste atât de puternic, în mine şi în jurul meu şi în toţi cei care sunt sub această Radiaţie, încât, zi de zi, împlinirea Marelui Plan Divin ne înalță la -deasupra tuturor problemelor și ne dă Libertate Necondiționată: permițându-ne să atragem Puterea care protejează tot ceea ce este constructiv și care eliberează pe cei pe care îi iubim din ghearele hoardelor întunericului, cu Viteza Fulgerului, acum și pentru totdeauna!

   26. În Numele Iubirii, Înțelepciunii, Puterii, Autorității și Victoriei Preaiubitei Mele Prezențe Puternice AYAM!
   Eu Poruncesc ca Puterea Nemuritoare și Iubirea Nemuritoare a Preaiubitei Prezențe Puternice AYAM să se manifeste imediat.
   Eu Poruncesc ca Stăpânirea Sa Nemuritoare asupra oricărei ură să ia porunca a ceea ce Îi aparţine. Fie ca Ea să Se descopere şi să fie propria Ei Apărare! Propria Sa Aprovizionare şi Libertate, pentru toţi cei care invocă Prezenţa şi Victoria Sa în octava fizică!

  Recunoaștere:
   Preaiubita Zeiță a Luminii, Iubită Victory și Legiunile Tale de Victorie!
  Victorie Puternică! Știu că AYAM – Eu Sunt Învierea și Viața Guvernului Constituțional al României – care domnește suveran în țara noastră până la venirea Maeștrilor Ascensionați!
   AYAM – Eu Sunt întreaga Victorie Invincibilă a Luminii care acționează de către guvernul României pentru Protecția Invincibilă a poporului său, pentru Eliberarea Vietii de tot ceea ce nu este Lumina, acum si pentru totdeauna!
   ô, Puternic AYAM! x3
APELURI PENTRU O ȚARĂ.

   1. ARHANGHELUL MIHAIL – Cu Autoritatea Ta Miraculoasă și Sabia Flacără Albastră a Marelui Soare Central (x3),
   sparge (x3), și dizolva (x3) toate înregistrările eterice distructive ale … (Romania) !
   ô Puternic AYAM (x3)!

   Reluaţi „sparge…
   cu cele şase propoziţii….

   2. VICTORIE ÎNFLĂCĂRATĂ A FLACĂREI VIOLETE A MARELUI SOARE CENTRAL (X3)!
   Consuma (x3) toate înregistrările eterice distructive de… (Romania) şi politica sa!
   ô Puternic AYAM (x3)!

  Reluaţi la „consuma… „
   cu cele şase propoziţii.

   3. ALBASTRU FULGERUL COSMIC DE PURITATE.
   In Numele Iubirii, Intelepciunii, Puterii, Autoritatea şi Victoria Preaiubitei Mele Prezenţe Puternice AY AM – în Numele Autoritatea şi Puterea a Octavei a Maeştrilor Ascensionaţi – Marile Fiinţe Cosmice – Elohim şi Zeiţa Purităţii – a tuturor activitățile Focului Sacru – și a întregii Iubiri Infinite a Universului! 

   Eu Întreb, Eu Poruncesc, Eu Insist şi Eu Sunt această Prezenţă Puternică AY AM care comandă şi menţine pentru totdeauna că:
   AY AM, Eu Sunt Prezența Vie, Vizibilă și Tangibilă – Puterea, Acțiunea și Autoritatea Substanței Flacără a Purității Eterne a Zeiței Purității, care saturează toată substanţa şi energia minţii, corpului şi împrejurimilor mele, cu Purităţea Sa Eterna, cu Controlul Divin Victorios pentru totdeauna!
   Pătrundeţi, forţaţi, încărcaţi şi pătrundeţi Fulgerul Cosmic Albastru al Purităţii Cosmice a Cristosului Cosmic al celor Zece Mii de Sori în tot ceea ce priveşte … (țara și politica ei)!
   ô, Puternic AYAM (x3)!

  Reluați de la „penetrați, putere, sarcină..”
   cu cele șase propoziții.

  (Același apel cu flacăra spirală albastră)

  4. In Numele Iubirii, Intelepciunii, Puterii, Autoritatea şi Victorie Preaiubitei Mele Prezenţe Puternice AYAM – Autoritatea şi Puterea Octavei Maeştrilor Ascensionaţi – in Numele a Marilor Fiinţe Cosmice – a Elohimilor şi Zeiţei a Purităţii – a tuturor Activităţilor Focului Sacru – şi a întregii Iubiri Infinite a Universului!
   Eu Întreb, Eu Poruncesc, Eu Insist şi Eu Sunt această Prezenţă Puternică AY AM care comandă şi menţine pentru totdeauna asta: 

   AYAM, Eu Sunt Prezenţa Vie, Vizibilă şi Tangibilă – Puterea, Acţiunea şi Autoritatea Substanţei în Flacără a Purităţii Eterne a Zeiţei Purităţii, care saturează toată substanţa şi energia minţii, corpului şi împrejurimilor mele, cu Purităţea Sa Eterne, cu Controlul Divin Victorios pentru totdeauna!
    Proiectați, mențineți și rotiți Flacăra Spirală Albastră în toate lucrurile .. (în Romania și politica sa)!
   ô, Puternic AYAM (x3)!
   …. Prin Mâna Divină…

   5. ZEIȚA PURITĂȚII ȘI LEGIUNILE PURITĂȚII (x3)!
   În tot ceea ce privește .. (Romania și politica sa),
  coboara, coboara, coboara!
   apăra, apăra, apăra!
   comandă…

  6.  În Nume şi prin Iubire, Înţelepciune, Putere, Autoritatea şi Victoria Preaiubitei noastre Prezenţe AYAM – si cel a întregii omeniri – a Soarelui fizic şi a Marelui Soare Central – a tuturor Fiinţelor Mari – a Puterilor şi Legiunilor Luminii – al Marelui Cor al Maeştrilor Ascensionaţi – al Marelui Cor de Îngeri – al Marilor Fiinţe Cosmice – al tuturor Celor care conduc Focul Sacru pe Pământ şi în special a Puternicului Elohim al Purităţii – al Dumnezeului şi Zeiţei Purităţii – Îngeri, Legiuni şi Temple ale Purităţii – şi a Preaiubitului nostru Neptun, Preaiubiţii noştru Ariès, preaiubita noastra Virgo, Preaiubitul nostru Helios, Preaiubita noastra Vesta, Preaiubitele noastre Himalaya, Preaiubita noastra Astrea! 

   Vino x3 în Corpurile Tale de Lumină, Vizibile și Tangibile,
   Mânuiește-ți Săbiile Cosmic de albastru flacara și proiectați Fulgerul Cosmic Albastru al Marelui Soare Central,
   şi purifica tot ceea ce se referă .. (Romania şi politica sa),
   – ô, Puternic AYAM x3
   – prin Mâna Divină x3,
   – prin Marea Poruncă Divină x3,
   – cât mai curând posibil x3,
   – prin toată Iubirea Miraculoasă Puterii a Fulgerului Albastru x3,
   – prin puterea Fulgerului Albastru al Marelui Soare Central x3,
   – prin Puterea Cosmică a Soarelui fizic x3,
   – prin toată Puterea Maeștrilor Ascensionați x3,
   – prin toată Puterea Magnetică a Marelui Soare Central x3,
   – prin toată Puterea Cosmică a lui Isus Înălțat x3, 

   acum, puneţi stăpânire – produceţi Perfecţiune – tineți fortul pentru totdeauna – domniţi ca Suveran Absolut – împliniţi Planul Divin, Stabilit, Protejat, Susţinut şi Răspândit pentru toată Eternitatea, 

   cu o astfel de viteză, putere, Puterea şi Acţiunea Herculeană – o astfel de Valanşă Irezistibilă a Iubirii şi Victoriei Miraculoase a Cristosului Cosmic – şi cu toate Activităţile Focului Sacru pe care nimic nu le poate opri, și asta nu eșuează niciodată sau este întârziat, 

   AYAM, Eu Cer ca aceste Apeluri să se manifeste fizic,
   Eu Ordon ca ele să se manifeste în planul fizic,
   Eu Sunt Puterea care îi face să apară în planul fizic,
   în toată Victoria, Lumina şi Libertatea Preaiubitului nostru Maestru Isus Cristos Înălţat, manifestată în acest moment şi menţinută permanent,
   ô, Puternic AYAM x3! 

  7. PUTERNIC ASTREA!
   Plasează-ți cercul de flacără albastră în jurul tuturor premiselor politice ale acestei țări și în jurul tuturor celor care le frecventează. Dizolva şi consuma tot ceea ce susţine nedreptatea şi discordia în aceste activităţi şi înlocuiţi-le cu Perfecţiunea Eternă a Maeştrilor Ascensionaţi! 

   8. DECRETUL MARELUI DIVINE DIRECTOR.
   Prin Autoritatea Preaiubitei Mele Prezenţe Puternice AYAM şi cea a Fiinţelor Cosmice care guvernează acest Sistem Mondial:
   AYAM – Eu Cer şi Eu Poruncesc retragerea întregii substanţe şi a tuturor mijloacelor de acţiune ale tuturor celor care abuzează de bunurile, darurile şi resursele Vieţii, în această naţiune şi în lume.
   Fie ca Focul Cosmic al lui Hristos cel Victorios să restitui toate intenţiile şi planurile distructive asupra celor care le-au conceput şi să anihileze instantaneu tot acest egoism şi depravare, acum şi pentru totdeauna,
  – ô, Puternic AYAM (x3)!

   Reluați la „Eu Cer si Eu Poruncesc…”, cu
  – prin Mâna lui Hristos Cosmic Victorios (x3)!
  – prin Raza Albastră (x3)!  
  – prin Fulgerul Violet (x3)!

   Cu o astfel de viteză, Forță, Puterea şi Acţiunea Herculeană – o avalanşă irezistibilă de Iubire şi Victorie Miraculoasă a Cristosului Cosmic – şi a tuturor Activităţilor Focului Sacru pe care nimic nu le poate opri, și asta nu eșuează niciodată sau este întârziat, 

   AYAM, Eu Cer ca aceste Apeluri să se manifeste fizic,
   Eu Ordon ca ele să se manifeste în planul fizic,
   Eu Sunt Puterea care îi face să apară în planul fizic,
   în toată Victoria, Lumina şi Libertatea Preaiubitului nostru Maestru Isus Cristos Înălţat, manifestată în acest moment şi menţinută permanent,
   ô, Puternic AYAM x3! 

   9. AYAM – Eu Sunt Victoria Cosmică și Respirația de Foc a Atotputernicului ARIES care acționează în tot .. (în țară și politica sa),
   care ridică tot…

  care eliberează tot…
   …

   10. ILUMINAREA (x3) SUBSTANȚEI FOCULUI SACRU de Zeiță VESTA,
   în .. (țara și politica sa),
   coboara, coboara, coboara!

  apăra, apăra, apăra!
   comandă…

  Ditto cu „Protecția substanței FOCULUI de VESTA”…

   11. CONTROLUL FOCULUI COSMIC AL LUI HELIOS,
   coboara în toți parlamentarii și agenții guvernului din țării!
&nbsp  coboara, coboara, coboara!
&nbsp  apăra, apăra, apăra!
   comandă…

   Vezi Apelurile lui Helios.

   12. AYAM – Eu Sunt Victoria Cosmică a Victory care acționează în… (țara și politica ei),
   care ridică …
   care eliberează …

   13. AYAM – Eu Sunt Victoria Cosmică și Libertatea Luminii de Saint-Germain care acționează în .. (țara și politica sa),
    care ridică …

   14. APELURI CUPA DE CRISTAL.
   Puterea (x3) a Cupei de Cristal a celor Zece Mii de Sori (x3), în… (țara și politica ei), coboară!
   coboara x3,
   apăra x3,
   …

   Același apel cu
   Puterile (x3) din Cupa de Cristal a celor Zece Mii de Sori (x3), în … (țara și politica sa), coboară!
   Coboară, coboară, coboară…

   15. AYAM – Eu Sunt Prezența care stă de pază în … (țara și politica sa), și consuma instantaneu tot ceea ce provoacă discordie (x10)!

   16. AYAM – Eu Sunt Puterea lui Hercule care stă de pază în .. (țara și politica ei), și care consuma instantaneu tot ceea ce provoacă discordie (x10)!

   17. SINARHIA TEOCRATICĂ.
   AYAM – Eu Sunt Imaculata Concepţie a Sinarhiei Teocratice de… (x10)!
   AYAM – Eu Sunt Învierea şi Viaţa Sinarhiei Teocratice din … (x10)!

   18 APELURI CĂTRE ELOHIM.

   IERTAREA (x3) a Flăcării Septuple a Elohimilor, în …
    coboara! (x3)
   PACEA (x3) a Flăcării Septuple a Elohimilor, în …
   coboara! (x3)
   ÎNŢELEPCIUNEA (x3) a Flăcării Septuple a Elohimilor, în …
   coboara! (x3)
   ILUMINAREA (x3) a Flacării Septuple a Elohimilor, în …
   coboara! (x3)
   DRAGOSTE (x3) a Flacarii Septuple a Elohimilor, in …
   coboara! (x3)
   PURITATEA (x3) a Flăcării Septuple a Elohimilor, în …
   coboara! (x3)
   PUTEREA (x3) a celor Şapte Flăcări ale Elohimilor, în …
   coboara! (x3)

   19. APELURI LA IUBIREA ARZĂTOARE A FIINȚELOR COSMICE.

  de exemplu:
   Flacăra Miraculoasă a Iubirii Ardente a Inimii Marelui Soare Central și a Ființelor Cosmice (x3),
   în .. (țara și politica ei), coboară!
     coboara, coboara, coboara!
     apăra, apăra, apăra!
     comandă, comandă, comandă!

  AYAM-AYAM-AYAM x3
     control, control, control!
     sprijină, sprijină, sprijină!
     înconjoară, înconjoară, înconjoară!
     fii Victoria, fii Victoria, fii Victoria!
     răspândeşte-te, răspândeşte-te, răspândeşte-te!
     elibera, elibera, elibera!

  Eu Sunt în Tine, Eu Sunt în Tine, Eu Sunt în Tine,
     AYAM-AYAM-AYAM x3
     Eu Sunt Prezenţa Unică în Acţiune,

  AYAM, Eu Cer ca acest Apel să se manifeste fizic, Eu Ordon ca el să se manifeste fizic, Eu Sunt Puterea care o face să apară în planul fizic, în toată Lumina, Victoria şi Libertatea Preaiubitului nostru Maestru, Saint-Germain Înălţat, manifestate imediat şi menţinute permanent.
     ô Puternic AYAM x3.

   Puteți da aceeași Chemare fiecărui Maestru Ascensionat pe care îl cunoașteți.

Sfârșitul apelurilor Victoriei

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *