iisus


AFIRMAŢIILE LUI ISUS.

Vizualizarea Prezenţei luminoasă a Preaiubitului Isus (valabilă şi pentru un alt Maestru Înălţat).
    Vizualizaţi Prezenţa luminoasă a Preaiubitului Isus deasupra acestui casa. Vizualizaţi Prezenţa Sa Luminoasă, alcătuită dintr-un Corp de Lumină de Materie Albă Strălucitoare, care emite Raze Lungi de Lumină pâlpâind continuu şi pătrunzând în starea care trebuie tratată.
    Alegeţi Culoarea corespunzătoare Razelor, Corpul de Masterat rămânând Alb Spumant.
  (a se vedea și instrucțiunile de bază)

  1. AYAM – Eu Sunt Învierea şi Viaţa Focului lui Hristos Cosmic Victorios pentru Pământ, forţând întreaga omenire să se ridice şi să meargă la Tatăl, prezența Puternică AYAM – pentru a merge la Flacăra Divină a Universului care distribuie Libertatea.
  2. AYAM – Eu Sunt Devoțiunea Ardentă a lui Isus Hristos Ascensionat la Prezența Divină.
  3. AYAM – Eu Sunt Flacăra lui Hristos Cosmic Victorios.
  4. AYAM – Eu Sunt Victoria Nemuritoare a Flăcării Schimbării la Față a lui Isus Cristos Ascensionat.
  5. AYAM – Eu Sunt Victoria Nemuritoare a Flăcării Învierii lui Isus Hristos Ascensionat.
  6. AYAM – Eu Sunt Victoria Nemuritoare a Flăcării Înălţării Domnului Isus Hristos.

 ÎNĂLȚAREA, de Isus și Saint- Germain.
  7. AY AM – EU SUNT Ascensiunea în Lumină.
 8. AY AM – Eu Sunt Legea Ascensiunii Vieții mele în această încorporare.
 9. AY AM – Eu Sunt Legea Marii Iubiri Magnetice a înregistrării eterice a Înălțării Maestrului Isus.
 10. AY AM – Eu Sunt Ființa Ascensionată pe care Eu Doresc să o manifest acum.
 11. AY AM – Acest trup este Templul Dumnezeului Celui Preaînalt și Viu, și este ascensionat acum.
 12. AY AM – Eu Sunt Prezența Ascensionată care emană și menține Forța prin care Eu Ating Măiestria mea Deplină.
 13. AY AM – Eu Sunt Prezența Activă a tuturor Canalelor de distribuție pentru toate lucrurile care acționează pentru Binele mele.
 14. AY AM – EU SUNT Prezența Eternă în Activitate Armonioasă oriunde AY AM – EU SUNT, si a toate lucrurile spre care mintea mea se îndreaptă.

 Afirmațiile lui Iisus în discursul său despre Înălțare.
  a/ AY AM – Eu Sunt Prezența care simte mereu Lumina Iubirii Divine care transcende orice concept uman și care este acțiunea pe care o desfășor.
  b/ AY AM – Eu Sunt Victoria Cosmică, și Voința de Perfecțiune a lui Iisus Ascensionat care acționează prin noi toți…

Recunoaștere: Iubite Isus.


FOCUL COSMIC AL LUI HRISTOS.

  1. AY AM – Eu Comand și Eu Sunt tot Focul Cosmic Cristic necesar,
– care acționează în toți cei care se află sub această Radiație, în anturajul lor și în afacerile lor,
– care îi înalță pe toți cei care se află sub această Radiație, anturajul lor și afacerile lor,
– care îi eliberează pe toți cei care se află sub această Radiație, anturajul lor și afacerile lor,
– care îi luminează pe toți cei care se află sub această Radiație, anturajul lor și afacerile lor,
– care este Victoria pentru toți cei care se află sub această Radiație, anturajul lor și afacerile lor,
– care este Protecția pentru toți cei care se află sub această Radiație, anturajul lor și afacerile lor,
– care îi face pe toți cei care se află sub această Radiație, anturajul și afacerile lor, asemenea Ție,
  O, Atotputernicule AY AM (x3) !
acelasi apel cu:
 Prin Mâna Divină (x3) !
 Prin Marea Poruncă Divină…

  2. AY AM – EU SUNT – Focul Cosmic al Christosului Victorios, Focul Autorității Eterne a Perfecțiunii Maeștrilor Înălțați, Focul Soarelui fizic, al Marilor Ființe Cosmice și Focul Sacru al Marelui Soare Central.
  3. AY AM – EU SUNT – Flacăra Iubirii Cosmice a lui Cristos Victorios, generată de Puterea Magnetică a Forței Electronice a Iubirii Miraculoase a Marelui Soare Central, care nu încetează niciodată să dizolve și să consume tot ceea ce nu este asemenea Lui.

  VIZUALIZARE (dată de Isus, pentru un serviciu special de ascensiune, când Isus își intensifică radiația):
 Vizualizați Prezența Luminoasă a Iubitului Isus deasupra Înregistrării Eterice a Înălțării Sale deasupra Dealului Betaniei.
 Vizualizați Raze de Aur transformându-se în Curenți de Foc de Aur din această Înregistrare Eteric și vedeți-le Ancorând în inimile celor aflați sub această Radiație.
(muzică AYAM – Vino la noi.)

  Același vizualizare: vezi acești Curenți de Foc de Aur ancorați în inimile tuturor celor închiși în Tabăra Luminii.
(muzică AYAM – Vino la noi.)  Încă o chemare a Iubitului Isus.
 Prin Iubita Prezență Puternică AYAM și prin Marea Poruncă Divină a Iisus Hristos Înălțat!
 Eu Numesc Mâna Divină Invincibilă în Acțiune pentru că AYAM AYAM AYAM, prin toată Iubirea lui Dumnezeu, Eu Știu că AYAM – Eu Sunt Protecția Cosmică a Noului Guvern Constituțional al României care este singura Autoritate și singura Putere care acționează în țara noastră și țările asociate.
 Prin Libertatea Mondială și Victoria Planului Divin Finalizat, acum și pentru totdeauna!

 Recunoaștere: Iubite Isus, Cristos Cosmic.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *