HERCULE 1

  

Iubiți Hercule,Philidelphia, Pennsylvania,
  10 noiembrie 1952.

  Iubiți care se aflaţi în Inima Libertății, pot să vă ofer în această seară o explicație a anumitor activități ale Dragostei Divine care vă va elibera de tot ceea ce, în această lume, vă provoacă suferință și limitare? Și din moment ce trăiești în Orașul Iubirii Frățești (Philidelphia), trebuie să înțelegem, tot împreună, în ce constă această Iubire. Vedeți, trebuie să deveniți interpreți ai Majestății Sale și ai Puterii Sale. Și din moment ce vă aflați în chiar Foyerul Flăcării Sale, nu ar trebui să puteți exprima altceva.
Ascultă-mă atent. Trebuie să fiu o ființă de mare forță și mare putere și sper că Eu Sunt! Dar, în opinia dumneavoastră, de unde vine Forța și Puterea care îmi oferă posibilitatea cosmică de a crea circumstanțele cosmice care binecuvântează Viața într-un întreg sistem de lumi? Reușesc datorită Puterii acestei Iubiri pe care am acumulat-o.
Când veți înțelege ? că Eliberarea dvs. de limitele acestei lumi exterioare va veni doar concentrându-vă cu Iubire atenția voastră asupra Prezenței voastre iubite AYAM – Eu Sunt, atenția voastră transportându-vă dragostea către ea, apoi dragostea voastră venind la Octave-ul nostru, pentru că e din Octave-ul nostru că trebuie să vină Puterea și Iubirea, care te vor îndepărta de tot ceea ce te-a legat de discordie de-a lungul secolelor.
Pentru a înțelege care este Puterea Magnetului Marelui Soare Central, iată ce aș dori să vă amintiți: Puterea acestui Magnet este Activitatea care constă în extragerea Iubirii din Marele Soare Central. Deci, atunci când îți îndrepți Iubirea către Magnetul Marelui Soare Central, este chiar fluxul energiei vieții tale care, ca atare, devine o Putere Elevatoare și o Activitate Elevatoare pentru structura atomică a ta corpul fizic. Și permiteți-mi să vă arăt acum cât de magnifică este această putere, atunci când o invocați în afacerile tale.
Știi că acțiunea unui magnet constă în atragerea, nu-i așa? Așadar, atunci când îți trimiți iubirea către Magnetul Marelui Soare Central, propria ta iubire te atrage spre ea prin atenția ta. Iubirea din acest Magnet al Marelui Soare Central te va atrage către El. Prin urmare, atunci când numiți Autoritatea și Puterea Sa în Acțiune în circumstanțe fizice, El va atrage, în mod firesc, această substanță și energie în Flacăra propriei Sale Iubiri pentru a le transforma în Iubire Veșnică.
Iubiților mei, obligațiile tale față de Viață pentru a-ți obține propria Eliberare constau, în primul rând, în a-ți manifesta dragostea față de Prezența ta, față de Armata Ascensionată, de Soarele Fizic și de Marele Soare Central. Dar, în Slujirea Dumneavoastră pentru umanitate, datoria voastră absolută constă, Iubiții mei, de a învăța la umanității Iubirea pentru Prezența Puternică AYAM – Eu Sunt și pentru Ființele Divine care Sunt Foyerul a Puterii Sale și Acțiunea magnetică a Prezenței Sale care o va extrage din circumstanțele pe care ea le-a creat și care nu au fost Iubirea. Așadar, veți avea un singur lucru care să înveți umanitatea: în primul rând, existența acestei Puternice Prezenței AYAM – Eu Sunt, care este UNUL cu toți Maeștrii Ascensionați. Învățarea umanității să iubească această Prezență și Armata Ascensionață este cea mai mare asistență, în ceea ce privește înțelegere, pe care o puteți aduce vieții!
Fiecare dintre Activitățile acestei Prezențe este o Activitate a Iubirii! Darul său al Flăcării Violete Consumatoare este Puterea Purificatoare a Iubirii Sale; Darul Cuvântului Său Puternic AYAM – Eu Sunt, Marele Cuvânt Creator al Universului, este Darul Puterii Sale de Iubire de a crea manifestare. Darul Inteligenței Sale este Flacăra Iubirii Omnisciente care vine de la Marele Soare Central.
Prin urmare, dragii mei, serviciul tău pentru viață, pentru eliberarea ta și pentru colegii tăi, constă în a învăța pe totul și pe tuturor celor cu care ești în contact, să iubești Prezența puternică AYAM – Eu Sunt și Armata Ascensionată, pentru că această Iubire este Puterea care scoate totul și pe toți cei care își fixează atenția asupra Lui de la acțiunii vibratoare a acestei lumi și îi ridică în Iubirea Perfecțiunii Sale Eterne.
Purtând Lumina Instrucțiunii Prezenței puternice AYAM – Eu Sunt de către Maeștrii Ascensionați, Radiația care însoțește chiar Cuvintele Armatei ascensionate este atât Flamă, cât și Substanță. Și este și radiația razelor de lumină ale acestei flăcări.
Aceste raze de lumină trebuie să pătrundă absolut în substanța structurii creierului și a energiei lumii emoționale care se propagă în individ prin inimă și plexul solar – stomacul.
Știi că energia din stomac este cea care simte în primul rând frica, iritarea, stresul, mânia, tristețea și depresia, toate acestea fiind sentimente discordante. Stomacul este cel care este loveșt mai întâi, deoarece cantitatea mare de energie din ea, din cauza alimentelor care sunt introduse în ea în fiecare zi, o face o țintă sau un punct de contact pentru forțele distrugerii.
*****
Ascultă-mă, ar trebui să exersezi să-ți trimiți iubirea în Prezență, să-ți trimiți iubirea către Magnetul Marelui Soare Central, rugându-i să te abată de la tot ceea ce nu este Victoria Eternă a lor Dragoste. Vă spun sincer, iubitii mei, când veţi simţi nevoia de a-i învăța pe toți oamenii iubirea acestei vieți care este mai mare decât ei, dacă numai ei și-ar putea turna dragostea în ea, ei s-ar ridica peste limitele lor. Ei și-au iubit de mult dorințele umane, iar discordia le-a legat de substanța acestei lumi. Din cauza discordiei pe care au creat-o aici în această octavă și din această cauză, ei se leagă, se ancorează și stau aici în limitele lor, pentru că nu vor să-și ofere dragostea acolo unde este Atracție Magnetică care i-ar ridica mai presus de limitele lor.
Acesta este motivul pentru care vă spun, iubiții mei, că serviciul suprem pentru viață constă în instruirea acelei părți a vieții pe care creația umană a legat-o cu substanța calificată cu discordia. Trebuie să înveți umanității că ea trebuie să iubească Viața din care provine, această Viață mai mare care guvernează Universul; și trebuie să anunțați bărbații că dacă își trimit iubirea acolo, Iubirea pe care o vor primi în schimb va fi infinit mai mare, și că Iubirea de susul este un magnet care îi va smulge de condițiile care constituie suferința și limitările lor în această lume.
De ce crezi că, în lumea fizică, oamenii se gândesc la Mine că sunt o ființă foarte puternică? Vă puteți imagina? Se datorează faptului că Puterea Iubirii Magnetului Marelui Soare Central este Nota Mea Cheie pentru această lume, făcându-Mă Forța Iubirii în Viață pentru a abate atenția departe de la discordia umană și a fi Puterea care ridică omenirea în Împărăția unde domnește Iubirea, Puterea Supremă fără limite!
Ascultă-mă atent! Nu trebuie să-ți placă discordia – deloc! Vreau să fie înțeles clar acest lucru. Dragostea voastră pentru Viață, pentru Prezența voastră puternică AYAM – Eu Sunt, pentru Prezența puternică AYAM – Eu Sunt de toate vieții, dragostea voastră pentru această viață este o acțiune a voinței voastre libere, este cadoul pe care eul vostru extern îl face – prin vointa sa liberă, și prin autoritatea sa – către Viața mai mare a Prezenței voastre și a Armatei Ascensionata, cadou datorită căruia Dragostea lor infinit mai mare poate coborî în chestiunile cu care trebuie să vă ocupați, în voi și în jurul vostru, și deveni Protecția și Puterea care vă pun circumstanțele care vă privesc departe forțelor de distrugere.
Dragostea voastră pentru Prezența voastră puternică AYAM – Eu Sunt și pentru Octavele noastre de viață vă atrage, în schimb, o Putere din care nu puteți înțelege ce este, până când nu ați început să o calificați și atâta timp cât nu știi că este Puterea de Atracție a Iubirii Magnetului Marelui Soare Central. Doar pe măsură ce propriile experiențe te învață mai mult, sau pe măsură ce îți permiți propria Prezență AYAM – Vă dezvălui-o prin propria desfășurare a acestei Iubiri – că puteți începe să înțelegeți ce este aceasta Puterea este cu adevărat.
Iubitul Saint-Germain v-a spus că atunci când utilizați energie, aceasta devine Putere. Energia devine Putere atunci când o utilizați! Deci, dacă preiați energia din sinele exterior, și că, prin dragoste și devotament pentru Prezența voastră AYAM – Eu Sunt, dați această iubire, dați energia iubirii tale Prezenței voastre, vă puteți imagina care ar fi răspunsul Prezenței tale? Nu Ea te-ar inunda cu și mai multă iubire? Evident că da! Apoi Marea Putere a Magnetului Marelui Soare Central, vărsând Iubirea Sa în circumstanțele vieții tale, i-ar face să se ridice prin Puterea Sa de atracție și să le transforme în circumstanțe tot mai bune.
Acest lucru se va întâmpla cu tine atunci când îi înveți pe alții să iubească Prezența puternică AYAM – Eu Sunt, și Armata Ascensionată. Învață-i doar să trimită dragoste către ceea ce este mai mare decât ei înșiși, astfel încât, singuri, vor experimenta că iubirea lor pentru viața mai mare îi aduce în schimb Putere care le permite să transforme circumstanțele care îi privesc în ceva care este Perfecțiunea permanentă.
Asculta-ma! Întrucât am forța și puterea a Iubirii Magnetului Marelui Soare Central pentru Pământ, pentru a elibera o Putere pe care umanitatea o înțelege greu, vreau să înțelegeți că această Putere pe care o dau de Radiatie Mea este inca Dragostea Magnetului Marelui Soare Central; căci Îl ofer prin Tine, trăgându-l din viața Mea și din Puterea mea a iubirii lui Magnetul Marelui Soare Central, pentru a putea fi, pentru tine, Puterea Iubirii al Viața Mea care te va ridica și care te va deconecta de ceea ce nu a fost calificat cu Iubire.
Prin urmare, atunci când invocați Flăcarea Invincibilă a Onoarei Iubirii Veșnice a Marii Inimi Cosmice a lui Dumnezeu, este o adevărată Flacăra pe care o extrageți din Magnetul Marelui Soare Central. Marea Putere a acestui Magnet, pe măsură ce El își revarsă Iubirea pentru Pământ pentru a ridica totul spre o Putere mai mare, asociată cu dragostea voastra pentru Prezența voastra AYAM – Eu Sunt și pentru acest Magnet al Marelui Soare Central, constituie Puterea Elevatoare a acestei Lumi. Și voi nu faceți altceva decât să închideți Circuitul, sau curgerea acestei Flăcări, parte din Viața inimii voastre până la această Viață mai mare; și această Viață mai mare coboară la această Viață mai mic și ridică substanța și energia lumii exterioare la Perfecțiunea Octavei noastre. Nu poți avea Perfecțiunea Octavei Maeștrilor Ascensi dacă ignori Acțiunea acestui Magnet al Marelui Soare Central.
E din acest motiv, Maestrul Iubit Isus te-a instruit în existența acestui Magnet al Marelui Soare Central și că El ți-a spus: „Cu cât îl folosești mai mult, cu atât îl vei înțelege și cu atât mai mult puterea lui va lucra pentru tine! ”
Oamenii nu înțeleg Puterea Magnifică și toate Binecuvântările de care sinele extern poate beneficia, făcând altceva decât să-și trimită dragostea la Prezența Puternică AYAM – Eu Sunt, la Armata Ascendentă, la Marele Soare Central și la Soarele fizic! Vă puteți imagina că ființe absolut perfecte, ființe divine cu perfecțiune a vieții cosmice, ar putea rămâne surde la iubirea voastră? Dacă îți trimiți dragostea Acolo, ce circumstanță ar putea împiedica Prezența ta să-ți răspundă, trimițându-ți Iubirea Sa în schimb?
Consideri că, în conformitate cu convențiile acestei lumi, este firesc, când cineva face ceva pentru tine, să spună-l mulțumiri, nu-i așa? Ești de acord? Ei bine, crezi că suntem ceva mai puțin politicos decât tine? Dacă îți trimiți dragostea, crezi că nu vom spune mulțumiri și că nu vom trimite Dragostea noastră în schimb, Noi, care veghează Pământul și care îi oferă Serviciul care îl va purifica și ridica, până ea devenit din nou luminoasa?
Mai vreau să înțelegi ceva. Dacă doriți să vă faceți corpurile cărnii luminoase, trebuie să vă invocați Prezența și Dragostea Magnetului Marelui Soare Central și cereți-le să se manifeste în carnea voastră, sub formă de Lumină, pentru că această Iubire poate produce orice manifestare în această lume, auziți-ma bine! orice calitate care produce Perfecțiune.
Dacă doriți ca Iubirea acestei Lumini să se manifeste în voi sub formă de Forță, Putere, Sănătate, Curaj, atunci această Iubire va veni în voi și vă va face să simțiți experiența acestor Calități. Dacă vrei ca carnea ta să fie luminoasă, atunci această Iubire – trimite-ți mai întâi dragostea către El – atunci această Iubire a Magnetului Marelui Soare Central se va întoarce la tine și se va manifesta sub formă de Lumină! Nu vezi că El conține în El toate calitățile, toată puterea, toate resursele, toată inteligența? Și dacă doriți El să se manifeste ca protecție, va produce o substanță în jurul vostru care va fi mai tare decât oțelul. Deși este invizibil pentru ochiul fizic, concentrația sa va fi atât de amețitoare încât distrugerea nu va putea trece.
Acum imaginați-vă că doriți să luminați atmosfera din jurul vostru. Dacă îți trimiți dragostea solicitând această manifestare la Prezența ta, apoi către noi, apoi către Magnetul Marelui Soare Central, și solicitați ca Dragostea Magnetului Marelui Soare Central să coboare în jurul tău, în atmosfera din jurul tău, sub forma de Luminozitate, Nu ar dura mult timp să se manifeste.
Este de la sine înțeles că nu voi fi răspunzător pentru nicio întrebare care poate fi pusă – în orice caz – dacă o faceți vreodată! Dar, din nou, ai putea invoca, prin dragostea ta, Prezența ta iubită AYAM – Eu Sunt și să-L rogi să răspundă Ea însăși la aceste întrebări!
Puteți înțelege tot ceea ce, în acest Univers, este al lui Dumnezeu sau este o Manifestare a lui Dumnezeu, trimițându-vă Iubirea, prin atenția voastră asupra a ceea ce doriți să înțelegeți și cerând Iubirii Magnetului Marelui Soare Central pentru a extrage această Înțelegere și a o transmite la tine. Prezența voastră binecuvântată AYAM va avea apoi o deschidere clară și deplină pentru a atrage în voi, în orice moment, ceea ce dorește să folosească pentru a vă face să trăiți în această lume o experiență magnifică, care vă va aduce bucurie pentru toți ‘Eternitate.
Mai am un lucru de spus. Asculta-ma. Nu te voi ține mult timp în seara asta, dar vreau să-ți spun câteva lucruri simple, care sunt atât de clare încât e puțin probabil să le pierzi sau să le uiți.
Vindecarea de care are nevoie umanitatea nu poate fi decât o Vindecare adusă de acea Iubire. Prin urmare, dacă îți trimiți iubirea către Prezența puternică AYAM – Eu Sunt, și către Magnetul Marelui Soare Central, și ceri ca Iubirea Lui să intre și în jurul tău, sub formă de Iubire Vindecătoare a Universului , El ar atrage automat totul în sus, și asta ar îndepărta-l de acțiunea vibrațională a discordiei. Acesta ar modifica toate vibrațiile din tine și din jurul tău și ar deveni Flacăra Purificatoare care eliberează substanța sinelui exterior de la discordia și impuritatea care i-au fost impuse.
Știți acum că Dragostea Magnetului Marelui Soare Central este absolut necesară dacă doriți să atrageți resurse la voi. De prea multe ori, știi, te întorci spre lumea de afară și te zgârii la dreapta și la stânga în căutarea acestui sau altului lucru, ceea ce știu? Săraci oameni binecuvântați! În ziua în care veți obține de îi să-și trimită dragostea la Prezența lor puternică AYAM – Eu Sunt, și către Armata Ascensionată, pentru a cere Prezenței să atragă de ei ceea ce au nevoie – pur și simplu pentru că iubește-i Prezența lor – nu va mai exista nimic care pare penurie, nicăieri în lume.
Atunci când oamenii au nevoie de resurse care trebuie a fi atrasi din lumea exterioară, ei ar trebui mai întâi să iubească Prezența, să se abată de la nevoia lor, să trimită dragoste la Prezență, și să apeleze la Magnetul Marelui Soare Central pentru ca El să elibereze Iubirea care extrage lucruri – dacă sunt lucruri de care au nevoie – din această lume pentru a le folosi armonios în lumea exterioară și pentru a produce Perfecțiune pentru ele, fără ca aceste lucruri nu aduc niciodată cea mai mică problemă.
Ființele umane cred că Eu Sunt puternic. Este Înțelegerea Mea a acestei iubiri mă face puternică și sunt hotărât să folosesc, dacă este necesar, toată Puterea Creației pentru a aduce ceea ce vă spun în atenția umanității, astfel încât bărbații mă cred suficient pentru a experimenta măcar asta, până când le dovedesc, prin folosirea pe care ei o vor face ei înșiși, că puterea Lui este magnifică și că acțiunea Lui este Legea eternă.
Așa că data viitoare când ai nevoie de ceva din lumea exterioară, indiferent că este vorba despre bani, obiecte, prieteni sau oportunități, chiar înainte de a te întoarce către lumea exterioară ca sa le iau pentru tine, de ce să nu-ți trimiți iubirea la Prezența ta, apoi la Magnetul Marelui Soare Central, pentru a-L cere să-și toarne Iubirea Sa asupra ta și în jurul tău și să-ți atragă ceea ce realizează totul ce se cere, ce îndeplinește Planul divin, și care lasa mai mult Iubire în lumea ta, mai mult ca niciodată va fi necesar!
Ziua în care umanitatea va învață să atragă – după ce și-a trimis mai întâi dragostea la Prezență și către Marea Armată – să atragă Iubirea în această lume, să rezolve problemele, hoardele umbrelor nu vor mai putea a supravietui. Dacă sunt negri, este pentru că sunt lipsiți de această Iubire.
Ceea ce se găsește aici jos trebuie, într-o zi sau alta, să fie purificată și să devină din nou auto-luminoase, iar Dragostea Magnetului Marelui Soare Central este Puterea unică capabilă să o facă. Această Dragoste este Flacăra violeta voastră consumatoare. Această Dragoste este Marele Cuvânt Creativ AYAM – Eu Sunt. Această Dragoste este Prezența voastră Electronică. Această Dragoste este Totalitatea Substanței-Luminoase a Universului. Iar această Dragoste este Puterea Supremă. Această Dragoste este Victoria eternă a lui Dumnezeu, El este cel pe care l-ai folosit în Decretul tău în această seară. Mențineți ritmul de apeluri tale, deoarece știți că este Iubirea Magnetului Marelui Soare Central, că este puterea Lui de dragoste pe care o utilizați, atunci când dați aceste decrete și vedeți pentru voi înșivă – dacă, da sau nu, răspunsurile pe care le primiți sunt instantanee și eterne. Pentru a primi un răspuns rapid, poate dura un timp; cu toate acestea, când sentimentul pe care trimiteți va fi suficient de intens, Răspunsul va fi instantaneu.
Iubiții mei, cât de mare va fi Bucuria ta când vei ști că ai toată Puterea, toată Libertatea, toată Autoritatea pentru a da această Iubire; când vei ști că Puterea Iubirii a Magnetului Marelui Soare Central se revarsă în circumstanțele acestei Lumea și că vei fi acolo pentru a observa circumstanțele care sunt modificate pentru a răspunde chemării tale. De multe ori nici nu va trebui să faci un lucru! Evenimentele Vieții vor schimba în mod automat aceste circumstanțe pentru tine, într-un mod armonios și permanent, iar aceste circumstanțe noi nu vă vor mai crea probleme.
Obligația ta față de Prezența ta și de toate Vieții este să dai mai întâi acea Iubire. Obligația ta față de semenii tăi din această lume este să înveți la toată Viața să iubească Sursa Vieții căreia toată lumea îi datorează existența și să iubească Sursa Centrală care produce Manifestare.
Fie ca Forța Iubirii Inimii Mele să rămână în tine și în jurul tău și să reprezinte Victoria eternă a lui Dumnezeu pe care ai chemat-o. Și când te gândești la Mine, în loc să mă gândesc la Mine ca la o persoană cu mușchi puternici, aș prefera să te gândești la Mine ca fiind a cărui flăcări a inimii își atrage forța dintr-o inepuizabilă iubire pentru Viața, care iubește să iubească, și care iubește să dea de la Sine, să aducă totul în Marea Bucurie a Victoriei Eterne a Perfecțiunii lui Dumnezeu, în Octavele Maeștrilor Ascensi și să se dizolve și să consume toate cele n nu este Dragostea Luminii Veșnice, Dragostea Perfecțiunii Veșnice.
De asemenea, iubiți mei, atunci când ceri Protecția mea herculeană, este exact același lucru ca și când ai cere dragostea mea herculeană să vină între tine și distrugerea lumii exterioare. Și dacă veți cere Iubirea Mea, o veți primi obligatorie întotdeauna! Nu i-am spus niciodata „nu” nimanui, oricui parte al Vieții. Și voi, veți cunoaște asemeana într-o bună zi Gloria puterii Sale, folosind Dragostea Magnetului Marelui Soare Central. Când crezi că ai nevoie de ceva în această lume, când apare imperfecțiunea, apelează la această putere în acțiune și vei fi mereu, pentru totdeauna, în afara forței distructive a acestei lumi. Din această seară, nu mai ai de ce să te temi!
Trimite-ți dragostea la Prezența ta, trimite-ne iubirea ta, trimite-o pe Magnetul Marelui Soare Central. Pentru că, știți, că acea Iubirea este Maestrie asupra tuturor lucrurilor din această lume!
Dacă ceri această Iubire a Magnetului Marelui Soare Central să vină în tine, prin tine și în jurul tău, în momentul în care Asta – Eliberatorul tău – apare, ura nu se mai poate apropia, ura nu poate cu cât trăiești mai mult în tine, ura nu se mai poate manifesta în lumea ta. Și nu este nimic care să fie egal cu această iubire supremă, care este propria ta Prezență puternică AYAM – Eu Sunt, care este Viața Marelui Soare Central, care este Viața Maeștrilor Ascendenți în marea lor octavă de frumusețe și perfecțiune. Iar această Iubire, această Putere, această Viață, este Libertatea!
Pot să vă învălu, în această seară, într-un lucru pe care trebuie să îl păstrați permanent în amintirile voastre: Dragostea Magnetului Marelui Soare Central, care se revarsă întotdeauna în voi, pentru a vă răspunde atunci când îl chemați, este Soluția la toate problemele tale din această lume. Pune-mă la încercare! Și să mergem mai departe. Să învățăm pe toate Vieții pretutindeni să iubească Marea Sursă, Prezența puternică AYAM – Eu Sunt, cel care ne oferă totul.
Eu Mulțumesc la voi cu această Dragoste în această seară.
Hercule.
Despre flacăra albastră de șapte ori a iubitului Hercule – extract.
Mai vreau să vă atrag atenția pentru a vă arăta că recunoașterea Existenței mele merge extrem de departe în timp. Ideea unui gigant al puterii cu numele de Hercules nu a murit niciodată în mintea oamenilor. Ba chiar au făcut uneori un portret destul de amuzant al Mea, dar mulțumesc Domnului că Eu nu par aceste portrete pe care mi le-au făcut. Aceasta a fost ideea pe care au avut-o de Mine, nu cum arăt. Sper ca înainte de mult să vedeți cum sunt și cred că nu veți fi dezamăgiți, cel puțin nu de Portretul meu, care reprezintă unele dintre activitățile mele cu elementul de foc.
Fiecare dintre cei șapte Elohim are, prin natura Sa, un serviciu specific care să furnizeze la Pământul și fiecare dintre ele are Putere Nelimitată și Energie Nelimitată. Fiecare dintre noi are toate calitățile celorlalți, iar El are una în care El excelează. Pentru că fiecare dintre ele este un serviciu specific oferit de Curentul vieții. Deci, de exemplu, daca Elohimul păcii vă spune că Puterea păcii este necesară în lumea exterioară, Eu, în același mod, vă spun că fiecare dintre calitățile constructive pe care le invocați trebuie să conțină o anumită doză de acțiune din Raza albastru, altfel nici o energie nu o va pune în mișcare …
Dacă sunteți de acord să invocați Septupla Mea Flăcăra Albastră pentru a consolida fiecare calitate constructivă pe care o aveți și pentru a proteja fiecare calitate constructivă, atunci voi putea să vă ofer Binecuvântări și mai mari decât înainte. Amintiți-vă că o flacără directă a Inimii Mele este ancorată în fruntea fiecărei ființe umane de pe Pământ și că e prin această Flamă v-am oferit Binecuvântările Curentului Meu al Vieții de la început.
Apeluri, iubite Elohim Hercule.
1. Puternică Prezență AY AM și Hercule iubiți!
Adu-ți Flăcarea Herculeană a Iubirii Miraculoase Invincibile în mine, prin mine și în jurul meu și a tuturor celor care sunt sub această radiație.
Întreb, comand că relaxarea, liniștea și bunăstarea perfectă se manifestă în fiecare mușchi din corpul meu. Că structura atomică să fie armonizată, controlată și că totul să fie păstrat la locul său corect.
Încărcați-mă (x3) cu toată puterea, energia, puterea și protecția lui Hercule necesare pentru a depăși tot ceea ce nu este Lumină pe această planetă, pentru totdeauna!
Sigilați-mă (x3) în armura ta a Septupla Flacara invincibila al Elohim, și oferă-mi protecție Invincible, acum și pentru totdeauna!
ô Puternic AY AM x3.
2. Prin Iubita Prezența Puternică AYAM că Eu Sunt, comand ca Puterea lui Hercules Puternic, ca Puterea Sa de Puritate și Puterea Sa de Foc Sacru să dizolve toată substanța psihică, oriunde AYAM – Eu Sunt.
Eu ordon ca tot ce este psihic în atmosfera Pământului să fie spulberat și dizolvat, cu viteza Fulgerului și pentru totdeauna!
3. Prin Prezența puternică AY AM care Eu Sunt, ordon ca Prezența puternică AY AM a națiunii române și a tuturor națiunilor europene să intre în acțiune în guverne și ca tot ceea ce dezonorează viața să fie expulzat și instantaneu consumat pentru totdeauna în Flacăra Violetului.
4. AY AM – Eu Sunt Victoria Cosmică și Puterea Lumină a lui Hercule, care acționează prin noi toți …
Recunoaștere: Bien Aimé Elohim Hercule, te iubesc, îți mulțumesc și te binecuvântez.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *