misterele dezvaluite

de Godfré Ray King

Tribut:

   Acum vine momentul în care Marea Înțelepciune, păstrată secretă pentru secole în Orientul îndepărtat, trebuie să fie dezvăluită Americii, în urma ordinului dat de Maestrii Ascensionați care dirijează, protejează și asistă la expansiunea Luminii în umanitatea care trăiește pe pământ.
   Marele Maestru Saint-Germain, care se manifestă prin această serie de cărți, este una dintre acele ființe cosmice puternice a căror adunare prezidează asupra destinului acestei planete. Este aceeași prezență suverană pe care am văzut-o intervenind la curtea Franței, înainte și în timpul Revoluției franceze și a cărei opinie, dacă ar fi fost urmată, ar fi evitat o mulțime de suferințe. Este inextricabil legată de America, trecut, prezent și viitor, pentru că o parte foarte importantă a serviciului său de pe pământ este de a purifica, proteja și lumina poporul american, astfel încât America să poată transporta „Cupa luminii” la alte națiuni ale Pământului în epoca de aur care se deschide înaintea noastră.
   Libertatea care domneste în Statele Unite ale Americii de la începutul existenței sale se datorează în mare parte eforturilor sale neobosite de a proteja și de a încuraja pionierii acestei noi concepții a vieții. Redactarea declarației de independență este un rezultat direct al ajutorului și influenței sale, și a fost dragostea, protecția și inspirația lui care au sprijinit Washington și Lincoln în timpul celor mai întunecate ore din viața lor.
   Acest Maestru Ascensionati, care a lucrat în mod constant pentru iluminarea și eliberarea umanității, este încă în prezent (scris în 1931) în America și oferă sprijinul său în cercurile guvernamentale, în scopul de a aduce anumite schimbări care vor fi o sursă de binecuvântări pentru Statele Unite și, prin intermediul lor, pentru întreaga lume. Timpul nu este departe când America și pământul vor deveni conștienți de tot binele pe care îl datorează acestui mare maestru, la care este imposibil să i facă dreptate deplină, daca nu printr-o dragostea profundă, o acceptare completă a învățăturilor sale, și prin cel mai altruist serviciu idealului pe care el ni-l oferă. Această cunoaștere profundă a activității sale în țara noastră dă naștere la un contact cu el și trezește un sentiment de dragoste față de el, dragostea care devine o forță vie și tangibilă în viața cititorului.
   Radiația acestei cărți este de așa natură încât poate fi oferită doar de un maestru ascensionati care, în acest caz, este iubitul nostru „purtător de lumină” Saint-Germain.


Prefaţă.

  Cu ajutorul lui Saint-Germain am avut privilegiul de a trăi experiențele descrise în această carte și mi s-a dat permisiunea să le prezint publicului. Nimeni nu își poate imagina, dacă el nu a avut experiențe similare, ce sunt dragostea și recunoștința ce mă leagă la el și de alti Maestrii Ascensionați a căror asistență am primit-o.
   Cu excepția lui Saint-Germain, numele adevărat al unor Maeștri Ascensionați și locația exactă a arhivelor și comorilor menționate în această carte au fost omise intenționat, la ordinul său, din motive evidente. Este doar prin serviciul iubitor și la invitația Maestrilor Ascensionați că putem obtine dreptul de a-i întâlni în corpurile lor tangibile, vizibile și perfect vii. Orice altă încercare de abordare nu va culege nimic, decât eșec și dezamăgire, pentru ca „Marea Prezență” și puterea care i-au protejat timp de secole încă le protejează. Puritatea, tăria caracterului, dezvoltarea spirituală sunt singurele pașapoarte care ne permit să împărtășim aceste activități și să fim asociați cu activitatea Maestrilor Ascensionați. Când o ființă, prin corectarea conștientă a slăbiciunilor sale, ajunge la un anumit punct, nimic din univers nu-l poate împiedica să îi întâlnească.

  În America, exista unul dintre cele mai vechi centre ale Marii Frăției Albe, unul dintre cele mai vechi centre ale radiațiilor Maestrilor Ascensionați care au lucrat continuu pentru eliberarea omului de la apariția lui pe pamant. Unele dintre activitățile acestui centru de inițiere sunt dezvăluite cititorului, astfel încât el să poată, dacă este pregătit, să vină în contact, prin propria sa lumină, cu curentul puternic de lumină transmis de acest puternic centru al radiațiilor divine. El va fi capabil să bea din nou la fântâna de înțelepciune, transporta Cupa de Cristal și să dea pace, dragoste, forta si victorie pentru fraților săi epuizati.
   Scopul urmarit, punand această carte în mâinile publicului, este de a investi individul cu puterea suficientă care îi va permite să crească și să se mențină în timpul perioadei de tranziție în care intrăm acum. Scopul nostru este, de asemenea, de a dezvălui o parte din fundamentul înțelept și solid, pe care civilizația țării noastre se va baza în viitor, precum și din primele lucrări de construcție ale acestei epoci viitoare.
   Această carte a fost scrisă sub radiația prezenții sublime și maiestuoase a Muntelui Shasta, al cărui vârf, de un alb pur și strălucitor, este simbolul Luminii Eterne. Aceste pagini descriu felul in care am fost către condus la iubitul meu maestru Saint-Germain, și către alți maeștri care lucrează neobosit pentru a ajuta umanitatea pe acest pământ, în timp ce ea se luptă pe calea de Păcii, Dragostei, Luminii și a Perfecțiunii Eterne.

   Înainte de această experiență, am avut întotdeauna în mine dorința intensă de a vedea, auzi și cunoaște, fără umbră de îndoială, Adevărul despre Viață. Am fost condus pas cu pas spre recunoașterea și acceptarea „Prezenței Divine Puternice” în ființa mea, „Lumina care luminează pe fiecare om care vine în lume”, „Hristos”. O modalitate de a intra în contact cu această lumină, Omniștiința sa, Omniprezența sa, și Activitatea sa infailibilă, mi-a fost revelată și o dăruiesc în aceste pagini.
   Am fost în măsură să dezvălui doar o parte din evenimentele și instrucțiunile primite. Una câte una, dorințele mele mari au fost satisfăcute, pentru că aceste dorințe au fost constructive și altruiste. Căutarea mea pentru Adevăr și Fericire a fost lungă și dificilă, dar le-am găsit pe amândouă: nimeni nu le poate lua de la mine, deoarece acestea sunt eterne și emana de la însuși Sinele meu Divin. În prezentarea acestor experiențe, din adâncul inimii mele se inaltă o rugăciune, astfel încât cititorul să poată primi Lumină, Binecuvântare și Succes pe măsură ce el merge pe Calea Adevărului care, singur, dăruiește Fericirea. Acolo, și numai acolo, Căutătorul Luminii va găsi Pacea și Activitatea permanente în Serviciul Iubirii. Dacă efortul meu, scriind aceste linii, poate aduce celor de pe pămant care caută, de asemenea, Lumina, un pic de Dragoste, Lumină si Fericirea pe care eu le-am primit, voi fi amplu recompensat.
   Marele Maestru Ascensionat Saint-Germain a spus că cărțile „seriei Saint-Germain” sunt păstrate, în Octava Luminii unde trăiesc Maestrii Ascensionați, în îmbinarile pietrelor prețioase. Ei exprimă Legea Eternă a Vieții și vor fi păstrâtori ai Legii pentru umanitate și pământ timp de mii de ani care vor veni. Legea Înălțării, Legea „AYAM – Eu Sunt” este însăși Legea care duce la Starea de Maestru Ascensionat. Este singura Cale oferită de Viață pentru a înălța activitatea ființelor umane pâna la Octava imediat superioră. Aceasta este singura cale prin care oamenii să-si corecteze greșelile trecute și să avanseze, eliberați, către viitor. Aceasta este singura cale ce permite individului să-si restabilească Echilibrul în Univers și de a compensa abuzul de el a făcut din energia vieții – ceea ce evită restituirea de la individ la individ, fapt ce ar deveni un lanț de reacții nesfârșite.
   Acest metoda pusă la dispoziția noastră pentru a restabili echilibrul în toate privințele este cu siguranță cea mai mare dovadă a Mila Vieții față de creațeia sa. Este Harul despre care Iisus a vorbit și prin care și-a câștigat Ascensiunea. Toți Maestrii Ascensionați, și există mulți, au urmat exact aplicarea metodei înainte de a exprima Perfecțiunea și Puterea Vieții că au devenit si sunt acum.

  Citind această serie de cărți, veți încerca să dobândiți Înțelegerea unei Perfecțiuni infinit mai înaltă decât a voastra, sau decât a oricărei ființe umane care se exprimă pe acest pământ. Nu este nimic incorect, în Explicația Legii, așa cum Maestrii Ascensionați ne-au dat-o. Ei sunt in intregime Puri, Perfecți, Atotputernici și niciodată nu fac greșeli. Cine Citește această carte trebuie să ia în considerare cât de puțin știe despre acest univers magnific despre care nu a auzit niciodată.
   Daca cititorul admite că există o Putere Inteligentă și o Activitate a Viații infinit superioare celor care se exprimă în propriul său trup și în inteligența lui, sau în cele ale umanității; dacă acceptă că Lumea noastră și Sistemul nostru de Lumi, la care pământul aparține, sunt concepute, manifestate și întreținute de către o Inteligență și Putere mult superioare conștiinței și inteligenței care există pe planeta noastră; dacă el recunoaște, în sfârșit, veridicitatea experiențelor raportate aici, atunci, în loc să gândească, să simtă sau să spună că pot exista erori în această Învățătură – care este perfectă – el va încerca să realizeze cat de putin intelectul său, sau cel al umanității, știe despre această Perfecţiune. Cum ar indrăzni ființe umane, care sunt atât de limitate și care fac atât de multe greșeli, să spună că Maestrii Ascensionați, care sunt absolut Pure, Perfecți, in intregime Dragoste și Atotputernici, se înșeală, când de fapt este imposibil? O asemenea atitudine nu poate fi decât fructul ignoranței umane, care judecă Viața Divină și manifestarea sa prin sentimente umane discordante născute din rebeliunea împotriva Legii Vieții.  Maeștrii Ascensionați nu folosesc niciodată o forță distructivă – nu este nevoie! Orice energie calificată în sensul distructiv este instrumentul forței sinistre care operează în indivizi într-o stare de revoltă, și care refuză să se supună Legii propriei Vieți, împotriva binelui lor cel mai mare.

   Puterea și Victoria Luminii se afirmă din ce în ce mai mult în Statele Unite și în lume, deoarece Maestrii Ascensionați și Ființele Cosmice au emis un FIAT, astfel încât Perfecțiunea Vieții să se exprime pe scară largă și în totalitate prin locuitorii pamantului. Această Perfecțiune începe cu înțelegerea conștientă și utilizarea cuvântului Creator AYAM – Eu Sunt, așa cum este explicat de către Maeștri Ascensionați.
   Toți cei care folosesc acest Cuvânt în modul în care Maeștrii Ascensionați îl folosesc vor obține aceeași Victorie Atotputernică și Perfecțiunea Luminii. Maeștrii Ascensionați sunt Atotputernici și Perfecțiunea, si au devenit asa pentru ca au folosit Cuvantul Creator. Putem face la fel și să devenim perfecți și atotputernici la rândul nostru.
   Proverbul „Adevărul este mai ciudat decât ficțiunea” se aplică acestei cărți. Este in voia cititorului de a accepta sau respinge asa cum vrea, dar Maestrii Ascensionați de la care am primit ajutor, mi-au spus foarte des: „Cu cât umanitatea va fi capabilă să accepte Prezența Noastră, cu atât mai mult se va deschide Poarta prin care va trece Ajutorul Nostru. Dar dacă ea Ne respinge pentru că ea nu este de acord cu Prezentă Învatatură despre Adevăr, asta nu Ne va face să dispărem și nu va schimba Acțiunea Adevărului în Univers”. Cei care vor accepta Adevărul relatat în această carte vor descoperi că o Forță Puternică nouă a intrat în viața lor. Fiecare exemplar poartă cu el această Prezență Glorioasă, cu Radiația sa și cu Forța sa revigorantă. Toți cei care studiază aceste pagini fără idei preconcepute, în mod profund, sincer, consecvent, vor intra în contact cu Realitatea și cu Forța acestei Prezențe.
   Pentru cei care citesc această carte, declar că aceste experiențe sunt la fel de reale și autentice ca însăși existența umanității pe acest pământ astăzi, și că au avut loc în lunile august, septembrie și octombrie ale ani 1930, pe coastele Muntelui Shasta, California, Statele Unite ale Americii.

Godfré Ray King.
Capitolul 1: Întâlnirea cu Maestrul.

  Muntele Shasta stătea cu îndrăzneală pe cerul asfințit, cu coniferele și brazii incercuindu-i baza, atât de mult încât semăna cu un diamant, cu lumini albastre alb-strălucitoare, încrustat într-un filigran de verdeață. Vârfurile acoperite de zăpadă străluceau și îsi schimbau culoarea dintr-un moment în altul, în timp ce umbrele cresteau pe măsură ce soarele cobora la orizont.
   Zvonurile spuneau că există un grup de ființe, de fapt, oameni divini, numiți Frăția Muntelui Shasta, o ramură a Marii Frății Albe, și se spunea că existența acestui centru nu a fost niciodată întreruptă din antichitate până în ziua de azi. Guvernul mi-a atribuit o misiune într-un orășel de la poalele Muntelui, și în timpul în care am fost reținut acolo de munca mea, mi-am folosit timpul meu liber pentru a pătrunde acest zvon despre Fraternitatea în cauză.
   Am știut din călătoriile mele din Orientul îndepărtat că majoritatea zgomotelor, miturilor și legendelor, au, la originea lor, un adevăr fundamental și profund care, în general, rămâne înțeles greșit, cu excepția de către adevăratii Studenți a Vieții. M-am îndrăgostit de Shasta și, în fiecare dimineață, aproape neintenționat, am salutat Spiritul Muntelui și Membrii Ordinului. Am simțit ceva foarte special în această regiune și, în lumina experiențelor care urmau să vină, nu mai sunt surprins de faptul că unele m-au atins cu un sentiment premonitoriu.

  Am făcut un obicei din drumețiile de-a lungul traseelor de fiecare dată când am vrut să aprofundez o problemă sau să ia o decizie importantă. Aici, pe acest Gigant al naturii, am găsit relaxare, inspirație, și o pace care armonizau sufletul meu și totodată îmi consolidau mintea și corpul meu.
   Într-o zi, în timp ce am fost pe o excursie (pentru plăcerea mea, m-am gândit) și am fost de planificare să se scufunde în inima muntelui, am trăit experiența pe care eu Reconta aici și care a schimbat viața mea atât de complet că am putea fi crezut pe o alta planeta, cu excepția întoarcerii la viața de zi cu zi, cea pe care eu o trăiam de luni întregi.
   În dimineața acelei zile am plecat în zori, decizând să-mi urmez fantezia, și l-am rugat pe Dumnezeu să-mi conducă pașii. Mă aflam chiar aici, în jurul prânzului, la un punct înalt de pe partea laterală a muntelui, de unde vederea spre sud a descoperit un peisaj de frumusete de vis. Pe masura ce ziua a progresat, caldura a crescut si eu am oprit frecvent sa se odihneasca si sa se bucure de aceasta priveliste remarcabila a raului si a văii, in imediata vecinatate a orasului Mac Cloud. La prânz, am început să caut o sursă. După ce am găsit apă proaspătă, limpede, m-am aplecat, o ceașcă în mână, când curentul electric a fugit în mine din cap până în picioare. M-am întors, și am văzut, chiar în spatele meu, un tânăr care mi s-a părut, la început, să fie un excursionist ca mine, dar a vad mai intens, gândul că el nu era o persoană obișnuită mi-a trecut prin minte. El a zâmbit și a spus: „fratele meu, dacă vrei să-mi dai paharul tău, îți voi da o băutură care este chiar mai revigorantă decât această apă de izvor.” M-am supus, și Cupa, instantaneu, a fost umplut cu un lichid cremos. Mi-a dat-o înapoi, spunând, « bea! »
   Aceasta este ceea ce am făcut și trebuie să fi părut uimirea personificată, deoarece gustul a fost rafinat, și efectul electrizant și revigorantă a produs în corpul meu și mintea mea ma sesizat cu surpriza. El nu avea pus nimic în ceașcă, și mă întrebam doar ce sa întâmplat.

  „Ceea ce tocmai ați băut”, mi-a explicat el, vine direct din Rezervația universală. Pură și revigorantă ca însăși viața-omniprezentă viata-pentru că există pretutindeni în jurul nostru. Acesta este supus controlului nostru și direcția conștientă nostra, ea este spontan ascultător atunci când avem destulă dragoste pentru că întregul univers se supune ordinelor de dragoste. Tot ceea ce doresc se manifestă atunci când îl comand cu dragoste. Am tinut ceașcă și ceea ce am vrut pentru tine a apărut. Vedeti: tot ce eu trebuie să face este să ajungă și, dacă vreau să fac uz de aur, aurul este acolo.

  Imediat am văzut în palmă sale o monedă de aur de mărimea unei monede de zece dolari. El a continuat: „eu denota o anumită înțelegere interioară a” Marii legi „, dar, în exterior, nu sunteți conștienți de ea suficient pentru a produce ceea ce doriți direct de la omniprezent și universal Reserve. Dar ai vrut să vezi o operațiune de acest fel cu o astfel de intensitate, o astfel de puritate, o astfel de determinare, că a fost imposibil să vă nega aceasta experienta de mai mult timp.

  „Precipitarea este una dintre cele mai puțin importante activități ale marelui adevăr al ființei. Dacă dorința ta nu ar fi fost liberă de egoism și fascinația fenomenelor, o astfel de experiență nu ar fi putut, totuși, să devină a ta.

  „Când ai plecat de acasă în această dimineață, ai crezut că ar lua doar o excursie, cel puțin în ceea ce privește activitatea externă a minții tale este în cauză. Într-un sens mai profund, mai larg, ați urmat de fapt impulsul ființei voastre interioare divine, care v-a condus sinele acolo unde dorința voastră intensă ar putea fi satisfăcută.

  „Unul dintre adevărurile vieții este că poți doar să-ți dorești ce se poate întâmpla undeva în univers. Cu cât este mai intens sentimentul în dorință, cu atât mai repede va fi realizat. Cu toate acestea, dacă cineva este suficient de prost pentru a dori ceea ce poate dăuna altui copil al lui Dumnezeu, sau orice altă parte a creației, acea persoană va plăti și culege discordie și eșec în viața lui.

  „Este foarte important să realizăm pe deplin că Dumnezeu dorește pentru copiii săi abundența de toate bune și perfecțiune în toate lucrurile. A creat totul perfect și i-a înzestrat pe copiii săi cu aceeași putere. Și ei pot să creeze și să mențină perfecțiunea în toate lucrurile și să-și exercite puterea divină pe tot pământul și ceea ce conține. Umanitatea a fost creată inițial în imaginea și asemănarea lui Dumnezeu. Singurul motiv pentru care nu toată lumea își arată puterea este că ei nu își folosesc autoritatea divină-autoritatea pe care fiecare individ o posedă și pe care trebuie să o folosească pentru a-și guverna sfera de acțiune. Dar nu toți se supun legii și nu toate răspândirea dragoste și pace peste toate creație.

  „Eșecul lor vine pe care ei nu devin conștienți și să accepte să fie „Templul celui mai înalt Dumnezeu de viață”, și că acestea nu menține că conștiința în orice moment. Omenirea, în starea sa actuală de limitare aparent de timp, spațiu și activitate, este în aceeași stare ca o persoană nevoiași, la care o mână de bani ar fi înmânate, și care nu ar face un gest să-l ia. poate ea beneficia de acest lucru? Masa umanității este exact în această stare, și va rămâne acolo până când va recunoaște că Dumnezeul care animă fiecare inimă, posedă, dă și creează tot ceea ce este bun în viață.

  „Sinele fiecărui individ trebuie să recunoască pe deplin și necondiționat că activitatea externă a conștiinței cuiva nu are nimic în sine. Chiar și energia prin care recunoaștem Dumnezeul lăuntric este radiată în sinele exterior de către Sinele Divin mare. Și așa, dacă vă menține în mod constant-te într-o stare de dragoste și adorație pentru sinele vostru interior, și în cazul în care atenția dumneavoastră rămâne axat pe adevărul, sănătate, libertate, pace, abundenta, sau orice altceva doriti, pentru un bun utilizare, va asigur că această atitudine le va aduce în viața ta, la fel de sigur ca marea lege a atracției magnetice acționează în univers.

  „Căci aceasta este legea eternă a vieții: gândurile și sentimentele noastre ne formează, unde gândul tău este, esti, și devii  ceea pe ce meditezi. De asemenea, atunci când vă lăsați mintea ta să locuiască pe gânduri de ură, critici, pofta, invidie, gelozie, frică, îndoială, suspiciune, și dacă permiteți sentimente de iritație să apară în tine, vă confruntați cu discordie în mod infailibil, eșec, tulburare în mintea ta, corp și împrejurimi. Tot timpul o persoană persistă în menținerea accentul său pe astfel de gânduri-fie despre națiuni, oameni, locuri, condiții de viață, sau pur și simplu lucruri-el absoarbe acest tip de activitate în substanța din mintea lui, corpului și a afacerilor sale. De fapt, îi obligă să intre în propriul său domeniu de experiență.

  „Este prin propriile sentimente și gânduri că aceste activități discordante ajunge la individ. Sentimentul apare adesea cu viteza fulgerului, înainte de a deveni conștienți de gândul formulat în conștiința exterioară și care ar fi trebuit să fie folosit pentru a-l controla. Acest tip de experiență ar trebui să ne facă să înțelegem cât de mare este energia acumulată în multele creații, care o obiceiul forma în sentimente.

  „Activitatea naturii emoționale este punctul cel mai vulnerabil al conștiinței umane. Această energie acumulată este utilizată pentru a proiecta idei în substanța atomică și, astfel, ideile devin lucruri. Îți spun, nu vă puteți monitoriza niciodată sentimentele prea mult, iar controlul emoțional e cel mai important lucru din viață. Aceasta este ceea ce produce echilibrul în minte, de sănătate în organism, realizarea și succesul în afaceri și în împrejurimile fiecărui individ. Ideile nu pot deveni lucruri decât dacă sunt încărcate cu substanță prin sentimente.

   „Duhul Sfânt este partea „substanțială” a vieții divine, activitatea iubirii divine, sau manifestarea aspectului matern al divinității. Acesta este motivul pentru care „păcatul împotriva Duhului Sfânt” este considerat sursa celui mai mare necaz, pentru orice activitate discordante în sentimentul pauze legea iubirii, care este Legea echilibrului, armonie și perfecțiune. Și umanitatea continuă să comită cea mai mare crimă împotriva legii iubirii, pentru că niciodată nu încetează să-și exprime sentimentele de distrugere și iritație.

  „Într-o zi, rasa umană va ajunge să înțeleagă că forța sinistră, forța distructivă care se manifestă pe pământ și în atmosfera sa (este spawned, observați bine, prin sentimentele și gândurile oamenilor) a intrat în treburile ca urmare a „lipsei de control al emoțiilor” în timpul experiențelor zilnice ale fiecărei persoane. Chiar și gândurile distructive se pot manifesta sub formă de acțiuni, evenimente sau lucruri fizice doar prin sentimente, pentru că este în această fază de manifestare că atomii fizici imbraca forme de gândire.

  „Aceasta este ceea ce omenirea este în mod constant de operare pe structura atomică a organismelor umane: pentru a da frâu liber la gânduri discordante și sentimente, adică să urmeze calea de cea mai mică rezistență prin angajarea în activitatea obișnuită a unui individuale nu-dezvoltat, neascultător, încăpățânat, care refuză să înțeleagă legea propriei sale ființei, și să oblige pe sinele exterior, care este doar instrumentul său de exprimare, la supunerea față de această lege.

  „Cel care nu poate sau nu vrea să-și controleze gândurile și sentimentele este într-o poziție proastă, pentru că el deschide larg ușile conștiinței sale la activitatea de dezintegrare emisă de gândurile și emoțiile altora. Nu este nevoie de putere, înțelepciune sau disciplină să se predea la impulsurile rele si distructive, și adulții care se angajeze în ele nu au mai mult de auto-control decât copiii.

  „Este o calamitate în viața omenirii astăzi că controlul emoțiilor este atât de puțin practicat de la leagăn la mormânt. Concentrarea asupra acestui punct special este cea mai urgentă din lumea occidentală de astăzi. Este cu atât mai ușor în prezent să se predea la gânduri discordante, sentimente sau acțiuni, ca masa umanității este copleșit, ca să spunem așa, de către un mediu și asociații care sunt munca sa.

  „Prin controlul conștiinței sale externe, individul trebuie să facă efortul, liber consimțit, să se ridice deasupra acestei situații. Acest va transcende astfel propriile limitări permanent. Nimeni nu poate spera să-și elibereze viața de nenorocire, discordie, distrugere, daca el nu se mentine pe lesa gândurile și sentimentele. În acest fel, previne viața, care animă mintea și corpul, de a fi deranjat de toate incidentele mici din lumea înconjurătoare.

  „La început, o astfel de disciplină necesită un efort determinat și susținut, pentru gândurile și sentimentele de 95% din umanitate sunt la fel de puțin controlate ca rătăcirile unui câine tânăr. Cu toate acestea, indiferent de cât timp este nevoie pentru a aduce aceste două funcții sub controlul nostru, timpul și energia pe care le dedicăm acestora sunt bine în valoare de cheltuieli, deoarece, fără acest efort, nu vom fi capabili de a obține controlul permanent al vieții noastre și a noastră Entourage. Va fi o plăcere și un privilegiu pentru mine să vă învăț utilizarea acestor legi superioare. Utilizarea lor vă va permite să elibereze adevărata înțelepciune în tine și să dea naștere la perfecțiunea total….”

  « Primul pas spre auto-control este împăciuire al tuturor activității externe în minte și în fizică. Utilizați exerciții de meditație vă ofer, pentru 15-20 de minute, în seara înainte de a adormi, iar în dimineața când te trezești:

  « Asigurați-vă că nu sunteți deranjat în nici un fel și, după ce v-ați calmat complet, Vizualizați și simțiți corpul înfășurat într-o lumină strălucitoare alba. În primele 5 minute, în timp ce țineți această imagine, recunoașteți intens și simțiți legătura dintre forma exterioară și prezența voastră puternică AYAM, și vă concentrați atenția asupra inimii, vizualizând-o ca un soare auriu.

  « Următoarea fază este recunoașterea: „Acum accept cu bucurie plinătatea prezenței divine, Hristosul pur. Simțiți Marea claritate a luminii și intensitatea sa în fiecare electron din corpul dumneavoastră timp de cel puțin 10 minute.

  « Sfârșitul meditație cu afirmatii: „AYAM – Eu Sunt un copil de lumină, îmi place lumina, eu servesc lumina, eu trăiesc în lumină, AYAM – Eu Sunt protejate, luminat, umplut, susținută de lumina si am binecuvânta lumina.” 

  « Amintiți-vă întotdeauna: deveniți ceea la ce meditați, și din moment ce totul vine de la lumina, lumina lui Dumnezeu este perfecțiunea Supremă și controlează totul. Contemplarea și cult al luminii, forțeaza iluminismul în minte, forțeaza de sănătate, ordinea și forta de a se stabili în organism, forțeaza de pace, armonie și succes să se manifeste în treburile celui care se angajează în ea. cu sinceritate și persistență. »

  „De-a lungul secolelor și în orice moment, în ciuda condițiilor de trai diferite, cele mai evoluate au predat întotdeauna supremația luminii. Este peste tot-și este în și prin lumina că totul primește existența. Acest adevăr este la fel de adevărat acum a fost cu milioane de ani în urmă. Cat mai departe putem gasi urme de oameni, înțelepți și liderii spirituali au fost mereu reprezentate cu un halou de lumină în jurul capului și a corpului.

  „Această lumină este reală, la fel de reală ca lumina electrica din casele noastre. Ziua nu este departe când vom construi instrumente care vor evidenția Emanația luminii în jurul fiecărui individ. Un astfel de instrument va arăta, de asemenea, contaminarea și decolorarea care formează un nor în jurul acestei lumini divine. Această întunecare este produsă de gânduri discordante și sentimentele de sine exterior. Aceasta este cale, și singura cale, pe care ne facem utilizarea necorespunzătoare al energia marelui curent al vietii, și pe care ne la descalifica.

  „Dacă practicați acest exercițiu cu credință și îl simțiți în fiecare atom al minții și trupului vostru, cu mare intensitate, veți primi dovezi abundente despre activitatea extraordinară, tăria și perfecțiunea care locuiesc și sunt activ etern în lumină. Odată ce ați făcut acest experiment, chiar și pentru o perioadă scurtă de timp, nu veți mai avea nevoie de nici o dovadă. Vei deveni propria ta dovadă. Lumina este împărăția: introduceți-l și să fie în pace. Întoarce-te la casa tatălui.

   „După primele zece zile ale acestui exercițiu, va fi bine să o facem de trei ori pe zi, dimineața, la prânz și seara.

   „Deseori auzim această obiecție: Oh! Nu am tot acest timp! Pentru cel care se gândește în acest fel, eu doresc doar să răspundă că, dacă timpul pe care o persoană petrece vina, critica sau condamnarea oameni, lucruri și circumstanțe, deoarece acestea nu sunt altfel decât sunt, dacă a fost folosită acest timpul pentru a recunoaște existența luminii și de a face uz de ea, cerul s-ar manifesta pe pământ pentru cel care ar dori să încerce și care ar menține efortul său, pentru lumina niciodată nu a eșuat.

  „Prin lumină, Dumnezeu creează și menține ordinea, pacea și perfecțiunea în întreaga manifestare. Dacă dorința lui este destul de intensă, fiecare ființă umană va găsi timpul necesar pentru a practica ceea ce eu spun. Simpla intensitate a dorintei poate reordona viata unei fiinte, sau schimba circumstantele, astfel incat sa-i ofere timpul dorit, daca doreste aceasta cu o intensitate suficienta si cu scopul de a creste. Nu există nicio excepție de la această lege, pentru o dorință puternică, constructivă, atunci când devine suficient de intensă, este o forță divină care implică energia necesară pentru a crea și exprima în lumea exterioară lucrul dorit.

  „Toată lumea are același privilegiu suprem de a fi capabil să vină în contact cu prezența Atotputernicul lui Dumnezeu, și această prezență este o forță care a fost, este și va fi mereu în măsură să ridice sinele exterior și sfera sa de acțiune de mai sus limitări, și discordului de pamant.

  „Fiul meu preaiubit, încercați acest lucru cu mare determinare și știu că toate în tine este asigurat victoriei.”

  În același timp în care el a fost de finisare discursul său, am început să realizez că el a fost un maestru ascensionati, pentru că nu numai că mi-a dat dovada puterii sale precipitațiilor asupra elementelor, dar el mi-a explicat, de asemenea, cum a reușit să face. Stăteam acolo întrebându-mă cum mă cunoaște.

  „Fiul meu”, a spus el, răspunzând imediat la gândul meu, „te-am cunoscut din timpuri imemoriale. Este pentru că ai ridicat gândirea ta-printr-un efort personal și conștient-că am avut ocazia de a veni la tine. În timp ce eu am fost întotdeauna în contact cu tine atunci când suntem în corpurile noastre subtile, efortul dumneavoastră conștient de a contacta unul dintre Maestrii Ascensionați mi-a dat posibilitatea de a veni la tine într-un mod mai tangibil, adică mai tangibil pentru dumneavoastră simțurile fizice.

  „Văd că nu mă recunoști pe deplin în conștiința ta externă. Am fost prezentă la nașterea ta, la moartea mamei tale, și am fost instrumentul care te-a adus pe tine și pe Lotus împreună la momentul potrivit și pentru ca dezvoltarea ta spirituală să nu fie intarziata. Și eu am fost cel care te-a ajutat să ve apropii, tine cu de fiul tău în această încorporare. Cu toate acestea, stai în pace pentru un moment, voi dezvălui adevărata mea identitate. Privește-mă cu atenție!”

  Am făcut ce mi-a cerut și, în mai puțin de un minut, I-am văzut chipul, trupul, îmbrăcămintea, devenind prezența vie și tangibilă a maestrului Saint-Germain, el surâse și bucurându-mă de surpriza mea. Stătea acolo, înaintea mea, în magnifica sa statură divină, îmbrăcată într-o haină albă și multe bijuterii. Lumina, și dragostea veșnică, în ochii lui, a reflectat puterea și Maiestatea, care sunt prerogativa lui.

  „Aici este corpul,” el mi-a explicat, „în care lucrez de cele mai multe ori, atunci când am grijă de bunăstarea omenirii, cu excepția cazului în serviciul meu la acel moment necesită un contact mai apropiat cu afacerile din lumea exterioară. În acest caz, corpul meu ia caracteristicile și hainele națiunii unde este.

   „Oh!” am exclamat, „acum te recunosc. De multe ori te-am văzut așa, în planurile interioare ale conștiinței mele.

  – Fiul meu,” el mi-a explicat, „Vezi ce înseamnă adevărata măiestrie cu adevărat?” Noi-care trăim în Ascension stare, poate controla structura atomică a lumii noastre ca un potter controlează lutul lui. Fiecare electron sau Atom din univers se supune dorinței și poruncii noastre, căci prin puterea divină îi controlăm și ne-am câștigat dreptul de a îndruma puterea divină.

  „Partea omenirii care încă nu și-a atins ascensiunea este surprinsă de aceste lucruri, dar, vă spun, nu mai avem nevoie de efort pentru a schimba aspectul și activitatea organismelor noastre decât este nevoie de o persoană obișnuită pentru a schimba hainele. Starea deplorabilă a conștiinței umane, care ținerea ființe în limitări care sunt propriile lor creații, provine din atitudinea lor mentală care se teme, sau ridiculizează, orice nu înțeleg; și, ceea ce este mai rău, în ignoranța lor, ei spun, „este imposibil!” Ceva poate fi improbabil în anumite circumstanțe umane, dar Dumnezeul interior, care este Marea lumină, poate schimba toate condițiile umane, astfel încât nimic nu este imposibil.

  „Fiecare poartă în el flacăra divină a vieții, și propria lui Dumnezeu interioară posedă suveranitatea oriunde ar fi. Dacă, din cauza propriei sale inerții mentale, omul nu vrea să facă efortul necesar pentru a revizui vechile obiceiuri ale trupului și minții sale, el va trăi responsabil de lanțurile pe care el însuși le-a forjat; Dimpotrivă, dacă alege să devină conștient de Dumnezeul său lăuntric și să-i dea controlul deplin asupra activității sale externe, el va recâștiga cunoașterea suveranității sale eterne asupra substanței.

  „A venit timpul când o mare parte a umanității se trezește rapid și, într-un fel sau altul, ne trebuie să facă oamenii să înțeleagă pe care le-au trăit, timp și timp din nou, sute-uneori mii de vieți, de fiecare dată într-un trup fizic nou.

  „Legea reincorporarea este, în dezvoltarea umană, activitatea care oferă ființa umană individualizată o posibilitatea de a restabili echilibrul în cazul el a distrus-o conștient. Este doar una dintre activitățile din Marea lege a karma, legea de compensare sau legea de cauză și de efect, care ar putea fi, de asemenea, numit « un proces automat care restabilirea echilibrului și care guvernează forțele care joacă în univers ». Înțelegerea corectă a acestei legi ajută la explicarea multor situații din experiența umană care altfel ar părea neloiale. Aceasta este singura explicație logică pentru complexitatea nedefinită a experiențelor datorate creației umane-care dezvăluie funcționarea acestei legi pe care se bazează întreaga manifestare.

  „Legea Karma face clar că nimic nu este din cauza unei șanse sau accident. Totul vine de la aplicarea directă, precisă, perfectă a actului. Fiecare experiență de conștiință are o cauză anterioară și totul în același timp este cauza unui efect viitor. Dacă un om a făcut o femeie suferă în viața lui, el poate fi sigur de a re-încorpora într-o formă de sex feminin și trece prin experiențe similare până când își va da seama ce a făcut față acestei alta ființe umane. Același lucru este adevărat atunci când o femeie persecutat un om. Acesta este singurul mod în care o ființă este forțată, sau mai precis prin care el însuși forțele, pentru a experimenta atât cauza și efectul de tot ceea ce el a spawned în lume.

  „Orice ființă poate crea și experimenta ceea ce dorește în propria sa sferă de acțiune; Dar dacă el alege să facă ceea ce produce dezarmonie în altele, atunci el se obligă să treacă printr-o experiență similară până când el înțelege efectul pe care propria sa creație a avut pe restul vieții în univers.

  „Urmați-mă, vom revizui ceea ce a fost viața fizică a formei feminine pe care ați ocupat în Franța, unde ai fost o cântăreață de mare talent, cu o voce de putere rară și frumusețe.” 

  Imediat, fără nici un efort din partea mea, m-am trezit în afara corpului meu fizic, contemplându-l: am putut vedea-l distinct, cât timp zăcea pe teren. Mă întrebam dacă era prudent să-l las acolo, în acești munți, când, ca răspuns la gândul meu, Saint-Germain a răspuns: „nu vă faceți griji. Nimic nu-ți va afecta corpul când vom fi plecați: Vezi!”

  Imediat, am văzut o flacără albă înconjoară-l într-un cerc aproximativ cincisprezece metri în diametru tot în jurul lui. Saint-Germain m-a înconjurat cu mărimea brațului său și eu am observat că noi ne urcam repede deasupra solului; M-am adaptat rapid la acțiunea sa vibrațională. Eu nu am avut nici un sentiment specific de mișcarea noastră în spațiu. În curând am văzut un sat la picioarele noastre, a fost în sudul Franței. El a explicat: „aici te-ai născut ca singura fiică a unei femei de mare frumusețe a cărei viață a fost un exemplu de idealismul cu mult în fața celor mai mulți dintre contemporanii ei. Tatăl tău a fost un companion credincios, foarte cultivat și inspirat de spiritul Christic al veacurilor timpurii. Eter atmosferic al unui loc înregistrează tot ceea ce a avut loc în acel loc. Voi revitalizăm aceste înregistrări eterice și veți vedea imagini vii dând toate detaliile vieții voastre. Cântai la biserică în acest sat și ai lucrat cântând cu un profesor care a primit permisiunea părinților tăi pentru a-ți oferi un antrenament adevărat. Ai făcut progrese rapide și, în curând, au apărut și mai multe circumstanțe favorabile când părinții tăi au plecat să locuiască în Paris. După un an de muncă grea, ai avut ocazia să cânți în fața reginei Franței a cărei protecție a deschis apoi accesul la multe saloane. Ai avut o carieră muzicală strălucită. Franța și succesul te-au umplut cu darurile lor în următorii cinci ani și ai acumulat o mare avere. Deodată, părinții tăi au trecut prin schimbarea numită moarte; șocul a fost teribil pentru tine și a cauzat o boală lungă și teribilă. Cand te-ai vindecat, și ai început să cânte din nou, durerea avea îmbogățise timbrul vocii tale cu o nuanță care a atins toate inimile. Un om care ți-a regizat studiile muzicale a devenit impresarul tău și în cele din urmă ve i-ai dat toată încrederea ta. După paisprezece ani de succes genial, brusc ai căzut bolnav și moartea a venit după o săptămână. Averea și bijuteriile tale au fost încredințate impresarului tău, pentru un scop caritabil și pentru a aduce la realizarea un proiect pe care l-ai lucrat toată viața. Ultimele ritualuri nu au fost realizate care o schimbare totală a avut loc în el. Lăcomia îl invadează. Acum o să-ți arăt omul pe care l-ai întâlnit în America acum câțiva ani, în viața asta prezentă. Sunt sigur că-ți vei aminti incidentul care s-a întâmplat în afacerea ta.”

  El mi-a arătat o companie în care am încercat să ajut mulți oameni când eram în Occident acum zece ani, în legătură cu un reprezentant al guvernului belgian.

  „Acest om,” el a continuat, „a fost dat o oportunitate de a reparați răul el a făcut pentru tine în Franța. Ne l-am făcut conștient de situație, din care el nu putea ignora nimic, dar el nu avea încă tăria de a opera marea lege cosmică a justiției și de a plăti această datorie; Dacă ar fi făcut acest lucru, cu determinarea liberului său testament, el s-ar fi eliberat de multe obstacole, iar acest lucru i-ar fi permis să progreseze mult mai repede în această încorporare. Acesta este modul în care viața exterioară ne ține legate de roata de necesitate, la întoarcerea într-un corp dens, la luptă neliniștită, la durere, până când vom lăsa lumina lui Hristos interior luminează și purifica noi, permițându-ne să , care permite  planul divin, care este dragoste, pace și perfecțiune pentru toate creație, să se manifeste. Tocmai ați primit un fel de lecție pe care nimeni nu o poate uita deoarece o educație obiectivă este înregistrată în viziune în același timp ca și în minte. Memoria vizuală este mai profundă și primește în mod necesar mai multă atenție din activitatea externă a intelectului.”

  Esența acestei experiențe de mult uitate a fost cu siguranță fixată de neșters în memoria mea, pentru că îmi amintesc fiecare detaliu la fel de clar ca atunci când le-am examinat cu el. „Acum,” el a continuat, „ne vom aminti un alt din viețile voastre trecute, una dintre cele în care ați trăit în Egipt.” Ne-am ridicat deasupra Pământului și am călătorit repede. Am fost perfect conștient de Mediterana cand ne am zburat peste ape. Ne am continuat să Karnac și Luxor, și din nou am luat contact cu solul.

  „Fiți foarte atenție”, mi-a spus el, „această înregistrare este cea a unui templu foarte vechi din Luxor. Acest lucru nu este unul dintre acele temple ale căror ruine arheologi sunt în prezent studiază ca aceasta precede toate cele care au fost descoperite până în prezent. Dacă ar ști unde să caute, ar descoperi Temple magnifice care sunt într-o stare aproape perfectă de conservare.”

  El mi-a arătat un anumit loc acoperit cu ruine, singurul rămas vizibil pentru călătorii de astăzi, și apoi el a înlocuit spectacolul cu cel al activității imprimate în eteri, cum acest a fost desfășurat în toată splendoarea originalității sale, mult mai magnific decât actuala generație poate concepe. Grădinile și livezii erau înconjurate de piloni mari de marmură albă și granit roz. Întreaga Comunitate a început să trăiască, real și vibrant, și la fel de tangibil ca un oraș fizic de azi. Totul era atât de natural și normal încât l-am întrebat cum a reușit să facă această experiență atât de vie.

  „Omul și creațiile sale”, a răspuns el, „precum și cele ale naturii-au o omologul eteric-care este imprimat pentru totdeauna în atmosfera locală. Această amprentă a activității unei ființei în timpul vieții sale produce în fiecare moment, în aura sa, o înregistrare similară cu cea care există în aura fiecărei localități. Un maestru ascensionati poate, dacă dorește, revitaliza sau reînvie acest film de activități anterioare ale unei persoane, indiferent unde este, pentru maestrul aglutineaza structura atomică pe o urmă care este întotdeauna în aura de care Persoană.

  „Atunci când un maestru reanimă înregistrarea unei localități, el face întotdeauna acest lucru la locul care corespunde, pentru că un astfel de film, din nou acoperite cu substanță, ia aceeași formă, aceeași structură ca el a avut prima dată, în substanța sa fizică.

  „În acest fel, este posibil ca un maestru ascensionati să reprezinte structura fizică și împrejurimile momentelor întregi pentru un scop util. Când o ființă și-a recuperat suveranitatea divină asupra tuturor lucrurilor, el poate din nou îmbrăca și va resuscita orice înregistrare eterică cu substanța pentru instruirea și beneficiul elevilor săi sau al altora. Când face acest lucru, rezultatul este la fel de real ca realitatea însăși-și obiecte precipitat pot fi fotografiate, manipulate sau făcute fizic tangibile la simțurile fizice ale celor prezenți.

  „Notați,” el mi-a amintit, „pe care le întâmpină aceste activități în timp ce vă aflați în corpurile voastre subtile, și ele nu sunt mai puțin reale, deoarece corpul tau fizic este doar un îmbrăcăminte pe care le utilizați ca un individual de sine conștientă. Totul se întâmplă ca și cum ai purta o haină groasă în atmosfera rece a iernii și doar un costum de lumină într-o zi foarte fierbinte de vară. Experiențele cu costum de lumină ar fi nu mai puțin reale decât cele cu experiență cu haina groasă. Vă atrag atenția asupra acestui punct, astfel încât să înțelegeți activitățile vieții la grade diferite.”

  Am examinat terase, arhitectura si zona înconjurătoare. El a spus, „Vino, să intrăm!”

  Şi, în timp ce vorbea, a pășit înainte și a intrat în templu prin intrarea principală. Apoi am devenit actori vii si în același timp, spectatori ai acestor evenimente. Am intrat în partea principală a templului și ne-am îndreptat spre sanctuarul interior. Marele preot templului a venit direct la noi. Părea să mă recunoască. „Acest mare preot din antichitate, mi-a explicat Saint-Germain, este acum fiul tău.”

  Un preot de rang inferior a apărut și, imediat, eu am simțit că l-am cunoscut. „Tu ai fost acest preot asistent”, a remarcat Saint-Germain.

  Am intrat în sanctuarul interior și am văzut un Vestal care păzea focul sacru. Această femeie, pe care o contemplam în acest moment, a fost Lotus, iubitul meu, raza geamăn meu. Eu l-am cunoscut și pe care l-am căsătorit cu câțiva ani înainte și ea este mama fiului nostru.

  Scena s-a schimbat și am văzut un prinț în vizită dintr-o provincie îndepărtată; El elaborase un plan să profite de Vestal să se căsătorească cu ea. Totul părea avea succes să-l, până când o viziune a fost dat la marele preot care a înțeles ceea ce el a planificat. Preotul, tulburat, a primit sfaturi de la prezenta sa. A privit, privindu-i pe sclavii Prințului în timp ce se apropiau de altar. Când au venit destul de aproape, el a venit înainte și rostit doar un singur cuvânt: „stop!”

  Unul dintre sclavi, mai îndrăzneț decât ceilalți, a continuat să avanseze. Marele preot a ordonă-l să se oprească, dar a avansat mai mult. El a ajuns la un anumit cerc sacru, produs de forța care a emanat de la altar. Preotul nu mai ezita: el a avansat la marginea acestei radiații de protecție, a ridicat mâna dreaptă și îndreptate-l spre sclav. O flacără ca un fulger s-a ridicat și sclavul s-a prăbușit pe pământ. Prințul, care privea scena, prins într-o criză de furie, s-a grăbit.

  „Opreşte-te!”, preotul a poruncit din nou; și vocea lui suna ca un tunet. Prințul a ezitat pentru un moment, uimit de puterea care a emanat de la vocea preotului, care a vorbit cu el, astfel: „Ascultă-mă! Nu veți devia unul dintre cele mai mari daruri ale lui Dumnezeu la Templul vieții. Pleacă dacă nu vrei să suferi aceeași soartă ca sclavul tău, atât de nepoliticos și atât de greșit îndrumat!”

  Marele preot a fost pe deplin conștient de puterea pe care o manipulase, și în timp ce el a fost observarea Prințul, el a fost personificarea stăpânirea de sine, a forței nelimitate, conștient a avut loc sub influența voința sa. El era Maiestatea sa, încoronat de puterea eternă. Voința Prințului a fost, de asemenea, puternică, dar îi lipsea autocontrolul. „Vezi tu,” Saint-Germain mi-a spus, „aici este modul în care calitatea inerente în fiecare vigoare reacționează la cel care emite-o. Prințul și sclavul său au venit cu sentimente de ură, egoism, depravare și când preotul îndreptat pe lor cu forța de care era stăpân, această forța luat caracteristicile lor de îndată ce și-a atins aura lor. Preotul pur și simplu a trimis înapoi propriile lor sentimente și egoism. Preotul, la rândul său, în efortul său generos de a proteja o altă ființă, a fost el însuși protejat.”

  Incidentul a fost închis. Spectacolul splendoarea s-a stins și, încă o dată, ne-am găsit în mijlocul ruinelor. Saint-Germain mi-a spus chiar mai mult în acea zi, dar nu trebuie să se spună aici.

  „Există o singură cale, el mi-a explicat, pentru a evita roata cosmică a cauzei și efectului-necesitatea de a recâștiga un corp fizic- acest este de a înțelege legea vieții prin o efort conștient. Trebuie să căutăm cu sinceritate pe Dumnezeu în noi, să facem un efort conștient și permanent pentru a intra în contact cu sinele profund, și apoi să menținem ferm acest contact, indiferent de circumstanțele vieții exterioare.

  „Va fi o bucurie și un privilegiu pentru mine să dezvălui mai mult pentru tine, dar va fi doar pentru un scop de instruire, pentru tine si alti barbati.

  „Hai. Trebuie să mergem acum.”

  Când ne-am apropiat de corpul meu, el mi-a instruit din nou, în aceste cuvinte: „vezi cercul de flacără albă dispar.” M-am uitat si intr-adevar cercul a disparut. M-am uitat și, într-adevăr, cercul a dispărut.

 Un moment mai târziu, m-am trezit în corpul meu. Soarele a fost setarea și m-am gândit că ar fi peste miezul nopții când ajung întorc acasă. „Pune brațul pe umărul meu”, mi-a spus Saint-Germain, „și închide ochii.”

  Am simțit corpul meu ridicat de la sol, dar nu au avut sentimentul special de a avansa. Picioarele mele, cu toate acestea, în curând atins un etaj, și când am deschis ochii mei, am văzut că a fost cel din camera mea. Era foarte amuzat ca l-am intrebat cum am putea calatori ca asta, fara a atrage atentia. El a răspuns: „ne înfășurăm într-un haina de invizibilitate atunci când circulăm în mijlocul ființelor care sunt în o formă fizică.”

  În clipa următoare, dispăruse.

  Am avut, desigur, auzit că maestrii Ascensionați se pot misca cu corpul lor cum doresc, și că acestea pot aduce în manifestare, direct din substanța universală, tot ce au nevoie. În toate modurile posibile, experiența reală de contact cu unul dintre ele a fost foarte diferit, la fel ca toate zvonurile, și am încercat, la acel moment, pentru a realiza pe deplin cât de minunat a fost. Pentru Saint-Germain, cu toate acestea, trebuie să fi fost doar un eveniment comun normal.

  Am rămas pentru o lungă perioadă de timp în contemplare, umplut cu un sentiment profund de recunoștință, și a încercat să înțeleagă complet această explicație a legii cu privire la dorinta. El a subliniat importanța sa ca un motiv de acțiune în întreaga univers, și ca un instrument pentru a proiecta idei noi, care ar determina o expansiune a conștiinței în viața a ființei individualizate. El a explicat:

  „O dorință constructivă este activitatea de expansiune inerente în viață, pentru că este doar în acest fel că tot mai multe idei și realizări sunt aduse la exprimare în lumea exterioară a substanței și forma.

  „Fiecare dorință are energia necesară pentru împlinirea ei. Omul este fiul lui Dumnezeu. Tatăl îi poruncește să aleagă cum va îndruma energia vieții și prin ce calitate își va exprima dorința împlinită. Acest lucru trebuie să fie atât pentru că liber va apartine lui prin dreptul de naștere.

  „Este funcția de orice activitate externă a intelectului pentru a ghida orice expansiune într-un mod constructiv. Aceasta este raison d’être și datoria de personalitate extern. Din contră, permiterea vieții, sau a energiei divine, să fie folosită exclusiv pentru satisfacerea dorințelor simțurilor (obiceiul masei umanității), este o folosire distructivă a energiei vitale-fără excepție-care este urmată de inarmonie, slăbiciune, eșec și distrugere.

  „Utilizarea constructivă a dorinței este direcția conștientă de înțelepciunea acestei energii divine nelimitate. Fiecare dorință condusă de înțelepciune aduce o binecuvântare pentru restul creației. Fiecare dorință condusă de Dumnezeul interior vine mereu cu un sentiment de dragoste, și este întotdeauna o binecuvântare.”

  Mi-am petrecut următoarele zile scriind relatarea experiențelor mele. Apoi, într-o dimineață, când m-am trezit, am găsit o felicitare de aur pe masă lângă patul meu. Era cum o frunză de aur metalică, și avea, într-un scris de mână destul de violet umbrită, singura propoziție: „fii la locul întâlnirii noastre în munți mâine dimineață la ora șapte.” Era semnata Saint-Germain.

  Am împachetat cardul cu atenție și a avut un timp de greu de așteptare pentru momentul convenit, atât de mare a fost dorința mea de a-l cunosc. Devreme în ziua următoare, cand am pregătit prânzul meu, am simțit că nu a trebuit să iau nimic cu mine. M-am conformat, și a decis să aibă încredere că nevoile vor fi completate direct cu universal.

  Lumina inimii, am fost în curând pe drumul meu, determinată să nu pierdeți nici o oportunitate de a pune întrebări, daca permisiunea mi s-a dat. In timp eu am abordat locul întâlnirii noastre, corpul meu a devenit mai ușoare și mai ușoare, atât de mult, astfel încât, în timpul ultimei hectometers, picioarele mele abia atins solul. Nimeni nu a fost la vedere. M-am așezat pe un trunchiul unui copac și a așteptat, nu senzație-m de oboseală, în ciuda celor șaisprezece kilometri am avut doar acoperit.

  Timp ce eu meditat minunat privilegiu care a căzut la mine, am auzit o ramură sparge. M-am uitat în jur, așteptând să-l văd pe Saint-Germain. Dar ce a fost surpriza mea când am văzut, aproximativ cincisprezece metri de la mine, o pantera care se apropia încet. Parul a trebuit sa stea pe capul meu. Instinctiv, am fost de gând să fugă, striga pentru ajutor- ce știu? -atât de mult sentimentul de teama ma dominat. Ar fi fost inutil pentru mine să se mute pentru că un singur salt de pantera ar fi fost fatal pentru mine.

  Creierul meu a fost pe foc, asa foarte de am fost speriat. Dar o idee a venit la mine, foarte clar, și a atras atenția mea. Mi-am dat seama că puternica prezență a lui Dumnezeu era în mine și că această prezență era dragoste. Acest animal frumos a fost, de asemenea, o parte a prezenței divine, și m-am forțat să-l privesc direct în ochi. Apoi m-am gândit că o parte a lui Dumnezeu nu ar putea dăuna o altă parte a lui Dumnezeu. Numai știam ca acest adevăr. Un sentiment de dragoste ma invadat si a iesit din mine ca o raza de lumina, direct spre Pantera; în același timp, toată teama a disparut.

  „Fiul meu”, a spus el, „am văzut marea forță în tine, altfel nu aș fi permis un astfel de chin dur. Ai cucerit frica, toate complimentele mele. Dacă nu v-ați fi dominat sinele extern, nu aș fi permis Pantera să vă rănească, dar Asociația noastră ar fi trebuit cu siguranță întreruptă pentru o vreme.

  „Nu am nimic de-a face cu prezența acestei Pantera. Face parte din operațiunea interioară a Marii legi, pe care o vei vedea înainte ca asocierea noastră cu noul nostru prieten să înceteze. Acum că ai trecut testul curajului, va fi posibil să-ți ofer mai mult ajutor.

  „În fiecare zi vei deveni mai puternică, mai fericită și vei avea mai multă libertate.”

   Și-a întins mâna și, după un timp, am văzut patru brioșe aurii, fiecare din cinci centimetri pătrați. Mi le-a oferit mie și eu le-am mâncat la cererea lui. Ei au fost delicioase și, imediat, am simțit o accelerare și furnicături în tot corpul meu – un nou sentiment de sănătate și claritate de spirit a luat de mine.

   Saint-Germain s-a așezat alături de mine și a început instruirea mea.

Capitolul 2: Deșertul Sahara.

  „Astăzi, în loc de a ieși din organism ca în experiența dumneavoastră recente, vom folosi procesul de proiecție a conștiinței”, el mi-a spus, și a plasat degetul mare de mâna dreaptă între ochii mei și degetele sale al aceeași mână pe capul meu. Am avut impresia că un curent electric puternic a fost difuzate prin corpul meu. El a luat de pe mâna lui, și a continuat: „Îmi doresc ca tu ar trebui să se holbeze bine în mintea ta, și pe care le iau frecvent ca un subiect de meditație legile pe care am face cunoscut pentru tine, a căror utilizare am să vă explic, și care trebuie să vă conducă la o stare de măiestrie conștientă asupra tuturor forțelor și a tuturor ce care există pe pământ. Acest lucru înseamnă că, cu fiecare experiență prin care treci, întotdeauna ai control complet și conștient al vomei libere în orice moment. În această instrucțiune și în cererea pe care o veți face din ea, nu este nimic, absolut nimic, de transă sau hipnotism, în nici un moment, deoarece, în transă sau hipnotism, voința subiectului nu funcționează, care este extrem de periculos și dezastruoase pentru toți cei care își supun cu corpurile fizice și inteligența acestui tip de experiență.

  „Nu există nici o măiestrie conștientă sau suveranitatea în transă sau hipnoza; aceste practici sunt cele mai distructive și periculoase pentru cresterea sufletului celui care le permite. Vă rugăm, să înțelegeți că controlul conștient, măiestria perfectă și utilizarea forțelor și lucrurilor de pe pământ trebuie să rămână întotdeauna sub îndrumarea Sinele Divin interior, prin cooperarea perfectă și depunerea tuturor facultățile minții și corp la această direcție a Dumnezeului interior. În afară de asta, nu poate exista nici o măiestrie și, niciodata, ființele cunoscute sub numele de maestrii Ascensionați (și niciodată, aceasta este ceea ce este numit vreodată) interferează, prin orice activitate, în prerogativa divină a voinței libere al individuale.

  „Experiența de proiecție poate fi dat la student atunci când un maestru Ascensionați dorește să-și extindă conștiința în mod temporar, astfel încât el poate experimenta evenimente care apar în același timp, în mai multe locuri. Într-o astfel de experiență, facultățile al studentul sunt complet sub controlul și direcția liberului său testament în orice moment. El este pe deplin conștient și activ la locul pe care este corpul său și în cazul în care maestrul ascensionati direcționează atenția lui pentru instruirea sa.

  „Motivul pentru care un maestru ascensionati ridică conștiința elevului în mod temporar, este să-i arate poate realiza același lucru el însuși prin efortul său conștient și va.

 „Proiecția conștiinței se realizează prin ridicarea ratei vibraționale a structurii atomice simultan în corpul fizic și în minte. Și acest lucru este realizat prin radiația unui maestru ascensionati; este una dintre activitățile luminii, care mărește viteza vibrațiilor la tonicul pe care maestrul ascensionati l-a fixat pentru experiență. Într-o rată vibrațională mare, vederea și auzul pot fi folosite, la fel ca în viața obișnuită, cu excepția faptului că acestea sunt extinse la octavă mai mare decât oamenii.

  „O astfel de utilizare a simțurilor este identică cu cea pe care o avem în permanență în starea de veghe, pentru că putem fi conștienți atât de ceea ce se întâmplă în apropierea noastră și la o distanță în același timp. Expansiunea si contracția conștiinței noastre depinde în întregime de noi, ele sunt întotdeauna supuse liberului Testament și Directivei conștiente a elevului.

  „Puteți, la alegerea dumneavoastră, să fie conștienți de un copac în grădină sau a întregii grădina. În ambele cazuri, este aceeași capacitate de vedere care este folosit. Când doriți să vedeți întreaga grădină în același timp cu copacul, lărgiți câmpul vizual până când îmbrățișează tot ce doriți să se uite la; cel mai mare câmp vizual conține cel mai mic. Deci, veți vedea că puteți avea control deplin de toate facultățile în ambele cazuri. Ceea ce se întâmplă aici, în realitate, este lărgirea câmpului de forță în care funcționează viziunea.

  „Imaginea pe care faci de capacitatea vizuală în această proiecție sau expansiune a conștiinței este efectuată de o creștere a ratei de vibrationrate a nervului optic. Întregul proces este analog cu ceea ce se întâmplă atunci când utilizați o binoclu sau o vedere lungă.

  „În experiența obișnuită, conștiința umană este folosită pentru a-și folosi facultățile doar în anumite zone sau domenii de forță. Cu toate acestea, puteți auzi, în același timp, ceea ce o persoană vorbește într-o singură cameră cu tine și sunetul unui apel telefonic într-o altă parte a casei. Toate facultățile de activitate extern sunt elastice. Le puteți folosi ca microscop sau ca telescop, în funcție de dorință sau voință.

  „Dacă cineva poate fi conștient în același timp de un sunet produs în camera în care unul este, și de un sunet produs într-o altă cameră, este, de asemenea, posibil, printr-o expansiune mai mare a aceleiași facultăți, pentru a percepe sunete la distanțe chiar mai mari. Este prin ridicarea ratei de vibrații pe care le putem ajunge la mai multe zone îndepărtate. Când observați această activitate a Dumnezeului interior în voi, poati vedeți, asemenea, cum simțurile fuzionează perfect și imediat în activitatea interioară: ceea ce părea că doi devine unul.

  „Același proces de conștiință poate fi aplicat și altor simțuri și nu se limitează la vedere sau auz. Această prelungire este perfect natural, armonios, și la fel de simplu ca tuning de radio la lungimea de undă dorită. Lungimile de undă radio și lungimile de undă ale vederii și auzului sunt activități similare. Sunetul produce căldură și culoare conține sunete. Într-o stare de calm perfect, unii oameni aud culorile și a vedea sunetele, chiar și în experiența simplă de zi cu zi.

  „Unele intervale de vibrații sunt înregistrate de nervii ochilor și rezultatul este ceea ce noi numim vedere. Alte vibrații sunt înregistrate de nervii de urechi și rezultatul este ceea ce noi numim audiere. Ochii unei persoane medii văd doar obiecte a căror rată de vibrații este inclusă într-o anumită bandă variind de la infraroșu la ultraviolete. Datorită radiației unui maestru ascensionati, vibrația structurii atomice a creierului și a ochiului poate fi accelerată și pătrunde în octavă imediat superioară omului.

  „Aceeași activitate poate fi extinsă pe mai multe Octave, fie prin radiația unui maestru sau sub impulsul Dumnezeului interior, prezența AYAM. Mulți oameni experiență acest lucru în mod involuntar, dar puțini înțeleg sensul său, sau să înțeleagă ce care întâmplat. Toate cazurile de conștiință transcendentă și inspirație puternică sunt rezultatul unei expansiuni a conștiinței, chiar dacă indivizii ignoră, în general, asistența pe care au primit-o.

  „Proiecția conștiinței sau” viziunea „nu are nimic în comun cu sugestia, cu imagini mentale sugerate de mintea umană. Astfel de gânduri sau imagini sunt proiectate direct în intelectul unei persoane de către cel care face sugestia. Este un fenomen similar cu cel al imaginii soarelui primit într-o oglindă și apoi proiectate pe un perete.

  „Sugestia este la fel diferită de expansiunea conștiinței că memoria unui loc diferă de prezența în acel loc. Proiecția, sau expansiunea, este la fel de vie și reală ca o experiență a trăit în corpul fizic, pentru că este rezultatul activității Dumnezeului vostru interior cu care maestrul ascensionati este doar unul.”

  Apoi, Saint-Germain și cu mine am devenit actori și spectatori într-o scenă foarte veche. Am fost conștient extern care eu treceam prin experiențe care mi-a afectat atât gândurile mele, sentimentele mele și comportamentul meu. Totul a fost la fel de normal și natural ca respirație, și singurul sentiment extraordinar a fost că de mai multă libertate și putere.

  „Acesta este Deșertul Sahara”, a spus el, „în timp ce era încă un teren fertil cu un climat semi-tropical. Acest pământ a fost irigată de multe râuri. Capitala, renumită în toată lumea pentru splendoarea sa, a ocupat mijlocul Imperiului. În centrul orașului au fost clădirile guvernamentale, pe un deal în jurul căruia orașul s-a întins în toate direcțiile.  Această civilizație și-a atins apogeul cu 70.000 de ani în urmă.”

   Ne am intrat în oraș, și eu am simțit o activitate ritmică neobișnuită care i-a dat lui mersul meu o ușurința ciudată. Oamenii înaintau cu mare ușurință și grație. L-am întrebat pe Saint-Germain cauză și el a răspuns: „Acești oameni au fost conștienți de originile lor divine. Din acest motiv, ei poseda o înțelepciune și putere care par supraomenești sau miraculoase pentru tine. De fapt, miracolele nu există, pentru toate faptele sunt guvernate de legi, și ceea ce pare miraculos pentru înțelegerea actuală este pur și simplu aplicarea legilor neobișnuite pentru starea actuală de conștiință a umanității.

  „O manifestare care pare miraculoasă pentru conștiința actuală poate părea la fel de naturală și normală ca formarea cuvintelor pentru cei care cunosc alfabetul atunci când realitatea vieții este pe deplin înțeleasă. Totul vine de la manifestarea tot mai extinsa si perfectionata a vietii in lumea formei, si acest se intampla oricand viata poate opera in pace si iubire.

  „Pentru orice experiență asa ciudată, neobișnuită, de neconceput care ea poate părea, nu există nici o dovadă că o lege mai mare și o inteligență mai înțeleaptă nu pot produce minuni mai mari în creația care ne înconjoară. Și umanitatea de astăzi nu știe mai bine înțelepciunea și puterea Dumnezeului interior decât un copil mic înțelege matematica.”

  Într-una din clădirile grupului central, am găsit oficialii. Ei au fost îmbrăcați în țesături frumoase, cu culori moi și luminoase, și armonizate cu decorațiuni interioare. Unul dintre ei ne-a ghidat și ne-a dus în clădirea centrală. Acolo ne-a prezentat regelui acestui popor măreț. Acest rege a fost Saint-Germain el însuși.

  La partea lui stătea o fată tânără de mare frumusete. Parul ei a fost ca aurul împletite, și aproape a coborât la sol, ochii ei au fost un albastru violet pătrunzător. Toată postura ei a fost plină de o autoritate iubitoare. M-am uitat interogativ la Saint-Germain. El a spus „Lotus!”

  Aproape de ea a fost un tânăr în douăzeci de ani, și un băiat care a fost de aproximativ cincisprezece. Tânărul a fost marele preot pe care l-am văzut în Luxor, iar băiatul a fost preotul asistent. Erau copiii regelui. Din nou, noi patru am fost reuniți.

  „Să profităm de această privire în viețile noastre anterioare”, a spus el, „pentru a penetra activitățile acestui popor binecuvântat. Eu spun „binecuvântat” intenționat și veți înțelege de ce. Majoritatea acestor oameni au avut încă utilizarea deplină a înțelepciunii și puterii ca fiul lui Dumnezeu. Ei au manipulat această putere aproape fără limitare, știind atât sursa de la care izvorăște și dreptul lor ereditar.

  „Sinele exterior a fost doar instrumentul de sine divin, cum așa ar trebui să fie, și a fost permisă doar pentru a îndeplini planul divin. Ca rezultat, marele sine divin ar putea acționa în mod liber, și a fost o perioadă de perfecțiune și realizări magnifice. În zilele acestei civilizații antice, întregul imperiu a exudat pacea, fericirea și prosperitatea. Regele împăratul a fost un maestru al înțelepciunii antice și un „purtător adevărată de cupă lumini”. El conducerea cu lumină și Imperiul său a fost un exemplu viu de perfecțiune.

  „De sute de ani”, a continuat Saint-Germain, „această perfecțiune a fost menținut fără o armată de orice fel. Paisprezece maestri Ascensionati au avut controlul asupra poporului, au domnit doi câte doi pe fiecare din cele sapte raze. Astfel, au format puncte de concentrare care au făcut vizibile activitatea divină. Sub aceste paisprezece ființe de lumină, paisprezece maestri asistenți a condus șapte departamente și controlate activitățile de știință, artă și industrie. Șeful fiecărui departament a ghidat activitatea încredințată lui prin contactul direct și conștient cu Dumnezeul interior. Astfel, pentru asistenții, directivele și instrucțiunile au venit direct de la sursa lor, care a permis divine Perfection să se răspândească fără intervenția umană.

  „Această formă de guvernare a fost cea mai remarcabilă, eficientă și satisfăcătoare în toate privințele. Nimic, din acel moment, a existat pe pământ care a abordat astfel de înălțimi. În textele antice care au venit la noi, această civilizație antică este încă numit „epoca de aur”, și acest lucru a fost într-adevăr cazul pentru toate domeniile vieții.

  „În viitorul apropiat, oamenii din America ta iubit va atinge o recunoaștere similară a sinele adevărat interioară și exprima-l la un grad ridicat. America este un tărâm al luminii, iar lumina sa va străluci printre națiunile Pământului, strălucind ca soarele de amiază. În trecutul îndepărtat, era o țară de lumină mare și își va recăpăta posesia moștenirii sale spirituale, pentru că nimic nu o poate preveni. Ea este puternic atât în sufletul ei și în corpul ei-mai puternic decât crezi-și ea va folosi această forță pentru a se elibera și arunca de la o frontieră la alta tot ce cantareste puternic pe ea în prezent.

  „America are un destin măreț pentru alte națiuni, iar cei care l-au păstrat timp de secole sunt mereu vigilenți. Prin protecția și dragostea lor, își va împlini destinul. Ale americii! Noi, corul Maestrilor ascensionati în lumină, te iubim și te păstrăm! America, ai toată dragostea noastră! (mm nota : Cu toate acestea, a existat o oarecare întârziere, și centrele spirituale destinate să servească America de nord a trebuit să fie transferate în America de Sud.)

  „Un guvern similar va fi format mai târziu, atunci când te-ai scăpa de anumite obstacole care stick la tine ca paraziți și care submina puterea ta ca vampirii fac. Iubitul Americii! Nu fi descurajat atunci când nori grele masca orizontul. Fiecare dintre ei va veni să vă arate partea sa luminoasă. În spatele norului amenințător de astăzi se află cristalul pur al luminii divine și mesagerii săi, stăpânii înălțat, ființele iubirii și perfecțiunii, care au grijă de America, de guvernul său și de poporul său. O spun din nou: America, te iubim!

  „Unul câte unul, suflete mari, treaz spiritual, apar. Ei sunt în mod clar conștienți de puterea Dumnezeului lor Immanent, și ei vor ocupa toate pozițiile guvernamentale. Vor plasa bunăstarea Americii deasupra ambițiilor personale și a profitului imediat. Astfel, o nouă epocă de aur va fi stabilită pe pământ și va fi menținută pentru un eon.

  „În perioada dinaintea celei pe care o revezi în acest moment, masa poporului a folosit avioane mari pentru transport. Când dezvoltarea a atins apogeul, nu mai aveau nevoie de ea, decât în cartierele ultraperiferice. Întreaga clasă oficială, formată din sufletele cele mai evoluate ale rasei, a fost capabilă să se deplaseze în corpuri subtile și, astfel, să realizeze ceea ce trebuiau să facă ca în experiența dumneavoastră în Luxor. Ei  puteau muta, de asemenea, corpurile lor fizice la voință, deoarece utilizarea forței interne pentru a depăși gravitatea a fost la fel de natural pentru ei ca respirație este pentru tine.

  „În acele zile, aurul era de uz comun, ca în toate vârstele de aur, deoarece Emanația sa naturală este o energie și forță purificatoare, echilibrare și vitalizare. Este depozitat în interiorul Pământului de către lorzii creației, acele mari ființe de lumină și iubire care modelează și dirijează lumile și sistemele lumilor, precum și expansiunea luminii în ființele care trăiesc acolo.

  „Intelectul uman are, în realitate, doar o idee foarte limitată despre adevăratul scop al prezenței aurului pe această planetă. Ea creste in interiorul Pamantului ca o planta si, prin ea, un flux de purificare, vitalizare și armonizatoare de energie este în mod constant turnat în pământ în cazul în care ne plimbăm, în vegetație și în aer vom respira.

  „Aurul este plasat în această planetă pentru o mare varietate de scopuri, cele două cele mai vulgare și cel mai puțin importante utilizări fiind utilizările de aur ca un mijloc de schimb și ornamentație. Activitatea sa cea mai importantă este de a elibera o energie proprie și calități pentru a purifica, vitaliza și armoniza structura atomică a lumii.

  „Lumea științifică de astăzi nu are încă un indiciu despre această activitate esențială. Aurul îndeplinește același rol pentru pământ ca Radiatoare pentru casele voastre. Este unul dintre cele mai importante canale prin care energia solară este furnizată în pământ pentru a menține echilibrul activităților. Ca dirijor al acestei energii, el acționează ca un transformator care distribuie forța soarelui la substanța fizică a lumii noastre și la viața care evoluează pe ea. Energia aurului este într-adevăr forța electronică radiată de soare, dar adaptată la o octavă inferioară. Aurul este uneori numit „o rază de soare precipitată”.

  „Deoarece energia aurului este de o rată vibrațională foarte mare, ea poate acționa numai pe cele mai subtile expresii ale vieții, prin absorbție. În toate „Evul de aur”, vom vedea acest metal abundă, este de utilizare comună în masa popoarelor și, apoi, dezvoltarea umanității poate ajunge la un punct foarte mare. În aceste timpuri, aurul nu a fost niciodată plasate în rezervă; Dimpotrivă, acesta este distribuit pentru utilizarea tuturor. Absorbind această energie purificatoare, oamenii se ridică la perfecțiune mare. Asta e adevărata folosire a lui Gold. Cel care înțelege conștient și respectă această lege poate atrage la el tot aurul pe care îl dorește. Este prezența aurului în intervalele montane care face o ședere în aceste regiuni atât de revigorant, și nu putem atrage o astfel de vitalitate mare oriunde altundeva pe pământ. Nimeni nu a auzit vreodată că a existat un dezavantaj la utilizarea de aur. Când este pură, este maleabil și se epuizează de repede, dar această proprietate este legată de scopul pe care trebuie să îndeplinească și pe care tocmai am menționat.

  „Cel mai evoluat, dintre oameni, a produs aurul prin precipitarea directă a universala. Cupole de multe monumente au fost acoperite cu frunze de aur, iar interiorul a fost decorat cu bijuterii strălucitoare care formează modele bizar și foarte decorative. Aceste bijuterii au fost, de asemenea, precipitat direct din substanța unică eternă sursă.

  „Apoi, ca în toate timpurile străvechi, o parte a poporului a devenit mai interesată de plăcerile trecătoare ale simțurilor decât în planul Creator mai mare al Sinelui Divin cel mare. Au pierdut conștiința forței divine în ele. Cu excepția câtorva indivizi izolați din țară, cunoașterea divină nu mai era activă nicăieri, except în capitală, numită orașul soarelui.

  „Cei care au guvernat au înțeles că trebuiau să se retragă și să-i lase pe oameni să învețe, prin experiențe dure, că toată fericirea și bogățiile lor au venit de la închinarea Dumnezeului lăuntric și că a trebuit să se întoarcă la lumină dacă voia să fie fericit, din nou.

  „Împăratul împărat știa, prin înțelepciunea sa interioară, că poporul său devenea din ce în ce mai mult sclavul simțurilor. El a înțeles că continuarea susținerii Împărăției nu mai face parte din planul divin. El a primit, de la cei a căror autoritate spirituală era superioară propriei sale, sfatul de a da un banchet pentru a anunța intenția sa de a se retrage și de a-și lua rămas bun de la subiecții săi.

  „Și-a adunat consilierii și a dat ordine pentru banchet. El a avut-o ridicat în camera cele mai magnifice ale Imperiului, cunoscut sub numele de „camera de bijuterii”, în palatul regelui. Această cameră a fost iluminată de Globurile de sine luminoase care au emis o radiație luminoasă albă foarte strălucitoare, și care au fost suspendate la tavan prin lanțuri de cristal. Lumina din interiorul globilor a fost foarte intensă și foarte luminos, dar avea un efect foarte liniștitor asupra corpului fizic, oferindu-le pe cele care erau în strălucirea sa un sentiment mare de calm și ușurința. Lumina globului central a făcut stralucire bijuteriile unui medalion care a atras radiații solare în mijlocul flăcărilor plafonului. Această vastă sală de banchet a fost decorată cu cercetăr,i și conținea douăzeci și patru de mese în alb Onyx, fiecare din douăzeci și patru de locuri.

  „A fost prima dată când regele și-a adunat toți consilierii și asistenții lor. Anunțul de la banchet a provocat multe comentarii printre oameni, dar pentru toate, acest a rămas misterios, deoarece nimeni nu știa adevăratul motiv.

  „Seara evenimentului a sosit. Nimeni nu stia durerea care a torturat inima acestui nobil maestru. Nici nu și-a imaginat cineva schimbarea care va decide în curând soarta lor. A venit ora, oaspetii s-au adunat, toata lumea a simtit un mister…

  Ușile mari de bronz ale sălii de banchet s-au deschis majestically, iar o muzica inefabilă s-a răspândit brusc, ca și ar fi fost realizată de o orchestră simfonică gigantică care ar fi fost localizată în invizibil. Această muzică a surprins chiar și pe cei care cunoșteau marea putere a Preaiubitului lor monarh. Oamenii s-au uitat la el aproape ca un zeu, pentru ca mare au fost dragostea și admirația lui, pentru înțelepciunea și ajuta, că acest rege în mod constant dat la ele.

  Când această muzică triumfătoare a încetat, regele a intrat, însoțit de copiii săi. Fiica ei a fost extraordinar de frumoasă. Ea a purtat o rochie tăiate din o tesatura de aur, care nu are echivalent în lumea modernă. Draperia lui a aparut acoperita cu diamante, pentru ca la fiecare din miscarile sale puncte de lumina au fost aprinse. Părul blond care a căzut pe umeri a fost ținut pe fiecare parte de două clipuri încrustate cu smaralde. Ea a purtat o fâșie simplă de metal alb încrustat cu diamante pe frunte, iar în centru a fost o piatră care părea a fi un diamant imens, dar a fost, în realitate, un condensare puternic de lumină, regizat și fixat acolo de tatăl ei.

  „Regele a fost singura ființă a Imperiului înzestrată cu o astfel de putere transcendentă. Familia regală, până acum, nu a arătat niciodată aceste bijuterii de lumină în contactele lor cu lumea exterioară. Aceste puteri puteau fi folosite doar în închinarea privată a marelui sine divin, „prezenței Supreme” din care toți membrii acestei familii aveau o conștiință intensă și constantă.”

  Monarhul și cei doi fii ai lui purtau haine montate, în același material ca și cele ale fetei. Aceste articole de îmbrăcăminte au fost la fel de moale ca pielea, dar realizate din aur metalic; au avut pe pieptul lor un set cu bijuterii, care a reprezentat un soare. Sandale lor au fost realizate din același material, de asemenea, încrustat cu pietre prețioase, și același minunat bijuterie a lumini, strălucea pe frunțile lor.

  Regele a dat un semnal și oaspeții s-au așezat. Într-o voce puternică și maiestuoasă, și din adâncul inimii sale, el s-a rugat celui, Dumnezeului infinit și suprem: „O, tu, sursă puternică omniprezentă, tu care conduci universul, flacăra în inima fiecărei ființe umane, te iubim, te lăudăm și îți mulțumim pentru viața ta, lumina si dragoste ta care animă toate lucrurile. Te adorăm și îți recunoaștem doar prezența în toate lucrurile, vizibile sau invizibile, evoluate sau nu, tu, Râul inepuizabil al vieții care se toarnă pentru totdeauna în Sinele Unic, în tot. Inima mea plânge la tine, ca niciodata a făcut-o, astfel încât să puteți face ca oamenii mei este conștienți de pericolul în care sunt în, pentru că în ultima vreme indiferență la tine l-au invadat ca o respirație toxice, care pune la somn sufletul său, și care a pus un voal între el și prezența ta glorioasă. Dacă aceste suflete sunt pentru a trece prin experiența care arde și consumă zgura de sinele extern, le sprijine și să le aducă înapoi la perfecțiunea ta veșnică! Te implor! Ô Creatorul universului, Dumnezeul suprem și Atotputernicul!”

  Regele s-a așezat și toți au așteptat în tăcere. După câteva momente, masa a apărut în fața tuturor. Feluri de mâncare au fost servite ca în cazul în care prin mâinile invizibile: serviciu după serviciu, acestea au fost prezentate în vase de cristal, împodobite cu bijuterii, care a dispărut de îndată ce mancarea a fost terminat. În cele din urmă, cel mai generos banchet al Imperiului s-a încheiat. S-a stabilit o tăcere impresionantă: toți țineau respirația lor, așteptându-se la ceva neobișnuit. Regele s’a sculat, foarte calm. A așteptat câteva clipe.

  În curând, o cupă de cristal a apărut la dreapta fiecăruia dintre oaspeți. Era plin de condensare a esenței electronice și a tuturor celor care l-au băut, indiferent de vârsta cursului lor de viață și de varietatea experiențelor lor, nu au putut uita niciodată complet „Sinele Divin interior”. Această protecție spirituală a fost acordată tuturor celor care au fost la banchet, ca o recompensă pentru fidelitatea lor și loialitatea față de „Dumnezeu prezent în ei înșiși”, regele și Imperiul. Consilierii și toți cei care au fost acolo au slujit cu sinceritate și în mod consecvent binele imperiului și, în schimb, această protecție spirituală le-a fost oferită.

  Fiecare și-a ridicat paharul și a baut pentru Dumnezeu prezent în el însuși, la propria flacără a celui mai înalt și un Dumnezeu viu. Detaliile banchetul au fost difuzate în întreaga Imperiul, de către un radio similar cu cel pe care îl folosim astăzi, care nu a fost mai mare decât o farfurie, dar suficient de puternic pentru a prinde știri din întreaga lume.

  După salutarea divină din fiecare, totul a devenit din nou foarte calm: atmosfera însăși părea nemișcat și după câteva momente, încet, o prezență minunată, care stătea înainte regele, a devină vizibil pentru toți. Această prezență a fost un maestru cosmic a apărut din Marea Tăcere. La această apariție, un murmur de surpriză amestecat cu teama a fugit prin audiență, și toate recunoscute cu unele surprindere cel despre care aveau auzit de-a lungul secolelor, dar a căror prezență vizibilă nu a manifestat înainte de le. El și-a ridicat mâna dreaptă și s-a adresat oaspeților și locuitorilor Imperiului: „Copiii Pământului, acesta este un avertisment important pentru că treceți printr-o criză profundă astăzi. Ridică-te deasupra acestei capcane a simțurilor în care ve cădea. Trezește-te, din această letargie înainte de a fi prea târziu. Fratele meu de lumină care este aici trebuie să se retragă. Acesta trebuie să vă permit să trăiți experiențele pe care le-ați ales și care, încet, vă conduce la multe precipices. Te-ai deschis la ignoranța și emoțiile necontrolate ale sinele extern. Dai foarte puțină atenție și, chiar mai puțin, adorare la sursa ta, cauza supremă, exaltat, radiant, Majestic, infinit de tot ceea ce este-creatorul și sprijinul tuturor lumilor. Nu mai aveți recunoștință față de Marea și glorioasa prezență, domnul iubirii, pentru însăși viața care vă animează. De ce nu sunteți recunoscător pentru binecuvântările a căror natură vă umple cu astfel minune, pentru abundența pe care această țară frumoasă o distribuie vouă sub îndrumarea liderului vostru înțelept și generos. Vă mulțumiți reciproc pentru favorurile pe care le-ați acordat reciproc, pentru obiectele simțurilor și formei care sunt atât de efemerice, care trec de la unul la altul înainte de a dispărea pentru totdeauna. Deci, de ce, dar de ce ai uitat sursa tuturor vietii, toata dragostea, toata inteligenta, toata puterea?

  „Oameni, oameni buni, unde vă este recunoștința față de viață, iubire, măreția experienței de care vă bucurați în acest moment, în fiecare oră din fiecare zi, an după an? Toate acestea, tu spui a ta, dar ea aparține astăzi și întotdeauna la mare sursă de viață, lumină, dragoste și toate bune, la Dumnezeu, suprem, adorabil, omniprezent, unul.  Când, prin abuzul de energie a vieții, care dumne unul si omniprezent, penetrant totul, în mod constant toarnă în tine, pură, perfectă și necontaminate, ați creat situații atât de distructive și dureroase că acestea nu mai pot fi îndurat, te duci înapoi la Dumnezeu cu disperare, cu revoltă, și tu apel la el pentru a vă elibera de la miseries dumneavoastră. Aceasta este toată oferta ta pentru a Dispenser de toate bune, în schimbul perfecțiunii constante că dragostea sa Supremă dispensează neobosit cu tine. Cu toate acestea, singura condiție pe care Marea Sinele pune pe toate aceste daruri este de a face uz bun de ele, și de a produce pentru restul de creație o bucurie infinită, o activitate armonioasă și perfecțiune.

  „Când, din adâncurile suferinței tale, te întorci din nou la sursa ta, pentru a fi eliberat de consecințele nelegiuirilor tale, este cu agonia disperării sau, dacă ești revoltat, dând vina pe viață și pe sursa tuturor celor buni pentru așa-numita nedreptate și nenorocirea vieții tale și a lumii din jurul tău. Tu ești, micu sinele personal, care ești nedrept cu viața. Tu, care sunt neloial. Tu, care creezi mizerie pe pământ. Pentru ca doar umanitate, al cărei fiecare membru are oportunitatea de a crea prin gândul și sentimentul său ceea ce a ales, numai umanitatea a îndrăznit să dea naștere discordiei, nefericirii, urâțenia care acum este exprimată pe Pământ. Este o sarcină asupra creației și o disonanță în muzica atât de perfectă a sferelor.

  „Numai umanitatea este vinovată, în lipsa sa de armonie a muzicii sferelor, pentru orice altceva trăiește și acționează în conformitate cu legea iubirii, vieții, armoniei și luminii. Totul se îmbină armonios într-un tot Melodios, corpul Infinitului, cel unul care este toată dragostea. Toate celelalte regate ale vieții și luminii se mută și creează în conformitate cu principiul fundamental pe care se bazează toate perfecțiunea, iar acest principiu este dragoste! Dacă nu ar fi fost pentru marile ființe ale înțelepciunii și iubirii, cum liderul vostru aici, cum Corul Maestrilor Ascensionați a căror existență are dragoste ca tonic-este cu mult timp în urmă că umanitatea s-ar fi distrus, și planeta pe care trăiește.

  „Activitățile Transcendentale și magnifice ale iubirii și luminii sunt condițiile naturale în care Dumnezeu și-a plasat copiii umani, pentru ca ei să se poată supune poruncii sale de iubire. Nu este nimic supranatural oriunde în univers: tot ceea ce este transcendent, frumos și perfect, este natural și în conformitate cu legea iubirii. Orice altceva este infra natural. Experiența cotidiană a Maestrilor Ascensionați este această perfecțiune pentru copiii lui Dumnezeu de pe pământ. Copiii Pământului și-au exprimat deja această perfecțiune într-un ciclu anterior, care a fost unul din Evul de aur. Această civilizație anterioară, sau perfecțiunea antică, este mai în vârstă decât crezi, mai în vârstă decât vârsta de obicei dat la această planetă! Toate umanitatea la acel moment a trăit într-o stare transcendent, cum maestrii Ascensionați înșiși. Condițiile nefericite care au urmat, de atunci, și care au fost stabilite de-a lungul veacurilor, au avut loc deoarece umanitatea și-a deviat în mod deliberat privirea de la sursa, iubire, care este regula conform căreia viața trebuie să fie trăită.

  „Când copiii Pământului se îndepărtează de dragoste, ei aleg în mod deliberat și conștient experiența haosului. Oricine încearcă să existe fără dragoste nu poate supraviețui mult în orice loc al creației. Astfel de eforturi duc inevitabil la eșec, nefericire și dezintegrare. Tot ceea ce este fără dragoste trebuie să revină la haos, la „fără forme”, astfel încât substanța sa poate fi refolosit, cu dragoste, și, astfel, servi pentru a produce o nouă formă perfectă.

  „Este legea vieții universale și individuale. Este imuabil, irevocabil, etern și benefic, pentru crearea în o formă există, astfel încât Dumnezeu poate avea un obiect la dragostea sa și o oportunitatea de acțiune. Este legea Atotputernicului că totul decurge. Este „mandatul eternității”; și amploarea și stralucirea din această perfecțiune sunt inexpresibile.

  „Dacă aceste condiții perfecte de viață și de experiență nu au fost un fapt, o realitate permanentă, care transcende toate descrierea, existența umană ar fi nimic mai mult decât o parodie a activității nelimitate a vieții care izvorăște veșnic prin creație. Dar există sfere mai înalte, mai armonioase, transcendent de activitate și conștiință, unde viața individuală și cosmică creează în mod constant, în bucurie, dragoste, libertate și perfecțiune. Ele sunt mai reale, și mult mai permanente decât corpurile și construcțiile tale în lumea fizică din jurul tău. Aceste regate ale vieții sunt compuse dintr-o substanță atât de impregnata cu dragoste care discordie, imperfecțiune sau dezintegrare nu poate penetra. Proiectat de dragoste, perfecțiunea de astfel de manifestări este permanentă, și întotdeauna active. Este o expansiune crescândă a binecuvântărilor și bucuriei în univers. Acest este tu cel care îți creezi mereu nenorocirea, si astfel tu leagă te însuți la roata necesității, preia un corp fizic și te cufunda în ignoranța simțurilor, poftele și dorințele sinele exterior. Aceste poftele ale sensibilitatii umane sunt, in realitate, doar o acumulare de energie la care individul a dat anumite caracteristici prin sentimentele si gandurile sale. Această energie descalificată câștigă puterea prin repetarea actelor întotdeauna similare care constituie ceea ce numim obiceiuri.

  „Un obicei este doar energie, care este calificat într-un anumit fel, și sa concentrat pentru un timp pe un scop. Poftele senzuale dezvoltate în viața anterioară devin forțe obligatorii, sau obiceiuri, în viața următoare, ținându-vă în sclavie, producând discordie, sărăcie, privare, care vă proiectează în complexitate al problemele umane și experiențele care sunt creația ta, și care în cele din urmă te obligă să recunoască Legea iubirii One, și să se supună lui.

  „Greșelile tale te urmăresc de la viață la viață, până când în sfârșit înțelegi viața, și fii gata să te supui legii sale: iubire. Sunteți conduși de vârtej de vieți succesive, care se confruntă cu discordie, apoi discordie și discordie din nou, până când veți învăța să trăiască în conformitate cu legea: dragoste. Este o necesitate la care nimeni nu scapă, și persistă până când sinele exterior cere motivul mizeriei sale și înțelege că eliberarea sa de suferință nu poate veni decât prin supunere față de legea iubirii. Această ascultare se naște cu calm, pace, bunătate în sentimentele de care centrul este inima.

  „Contactul sinelui extern cu lumea exterioară trebuie să vină prin sentimentul interior!

  „Dragostea nu este o activitate a minții, dar este esența pură și strălucitoare care creează mentalitatea. Această esență, care vine de la Marea flacără divină în noi, curge în substanță și în mod constant toarnă perfecțiunea în formă și activitate. Dragostea este  perfecțiunea manifestată. El poate exprima doar ca pace, Joy, și el  toarnă sentimentele sale în mod gratie asupra tuturor creației. El nu cere nimic pentru el, pentru că el se genereaza însusi veșnic, fiind Pulsația al Supremă. Dragostea posedă totul și urmărește doar pentru a realiza planul de perfecțiune în totul. Astfel, el nu încetează să se toarne însusi. El ignoră darurile trecutului, dar primește propria bucurie și își menține echilibrul prin acest dar continuu al însuși. Dragostea știe doar perfecțiunea lui.

  „Doar dragostea este baza armoniei și utilizarea corectă a energiei vitale. În experiența umană, acest lucru se manifestă într-o dorință de a da, da, întotdeauna da de propria pace, și de propria armonie pentru restul de creație. Oameni, ô oameni! În viitor, doar destulă iubire te poate aduce înapoi în paradisul pe care l-ai cunoscut deja și locuit. Prin Iubire, veți cunoaște din nou totalitatea luminii mari care dă totul prin Iubire.

  „Un prinț aflat în vizită se apropie de granițele voastre. Va intra în acest oraș pentru a cere mâna fiicei regelui. Vei trăi sub conducerea acestui prinț. Vei admite greșeala ta, dar va fi trecătoare. Totul va fi în zadar, pentru că familia regală se va retrage sub protecția celor care dețin autoritatea și puterea lui Dumnezeu și, înaintea lor, toată dorința umană este lipsită de putere. Este în orașul Etheric de aur de mai sus această țară că exista reședința marii Maestri Ascensionați de lumină. Acest lucru este în cazul în care liderul dumneavoastră și copiii săi Preaiubiți vor rămâne pentru un ciclu întreg.”

  Marea ființă s-a îndreptat spre rege și a spus: „Vă binecuvântez, nobilul meu frate și pacient, slujirea voastră pentru acest popor a fost altruistă și plină de dragoste. Profunda si eterna este devotamentul tau pentru Unul, sursa suprema a tuturor creatiei. Orașul Etheric de aur vă așteaptă și vă va întâmpina cu bucurie pe dumneavoastră și pe copiii voștri. Vei trai in radiatia lui si serviciul tau va fi directia razelor luminii pentru acesti oameni care sunt ai tai. Ca să se poată răscumpăra prin supunere față de legea iubirii.

  „Un oraș al luminii există deasupra acestui pământ pe care l-ai iubit atât de mult. Acesta este fabricat din auto-luminoasa Etheric substanță, și se extinde deasupra orașului fizic, care a fost capitala dumneavoastră. Este real, foarte real, și mult mai permanent decât orice oraș pământesc, pentru lumina este indestructibil și orașul de aur este făcut din lumină. Un cerc invizibil de electronic Force înconjoară orașul și îl face impenetrabil la nimic nedorit.

  „Mă voi întoarce în șapte zile și vă voi duce pe tine și pe copiii voștri în acest oraș al luminii de unde vom privi marșul umanității, și vom face călări în lumină pe toți cei care doresc să se disciplineze și să se pregătească.” Când el a terminat de vorbit, el a binecuvântat familia regală, oaspeții și Imperiul, și în momentele de tăcere care a urmat, lumina lui și contururile corpului său stins din ce în ce mai mult, și apoi a dispărut complet.

  Un murmur a fugit prin sala mare și toți ochii s-au întors la rege, care Ținea capul jos și a păstrat o tăcere respectuos. S-a sculat încet și i-a urează oaspeților săi o noapte bună.

  În ziua a șaptea, fratele tăcerii s-a întors și, învăluindu-l pe rege și pe copiii săi în radiația sa de lumină, i-a dus în orașul de aur etheric.

  Prințul a sosit a doua zi pentru a descoperi starea Imperiului și nemulțumitorul locuitorilor săi. Imediat el a manevrat subtil pentru a deveni lider, și el a reușit fără a se confrunta cu orice opoziție. 2000 ani mai târziu, aproape întregul imperiu a devenit un deșert, râurile au fost uscat și dezolarea răspândit peste tot.

  Toate acestea au fost rezultatul discordiei umane și egoismului care a fost reverberat în vegetație și natură. Acest imperiu s-a extins peste Africa și dincolo, spre est, spre munții Himalaya. Un cataclism mare a avut loc, copleșitoare întreaga țară. Aceasta a dus la formarea unei mări interioare, unde se află acum Deșertul Sahara. Un alt răsturnare, care a avut loc cu 12000 de ani în urmă, a golit această mare, și este parte din partea de jos, care este acum deșert. Nilul de azi Arată mult ca frumosul râu pe vremea aceea.

  Astfel, sa încheiat observarea noastră a acestor scene antice. Am crezut cu greu ochii mei si am fost uimit de modul în care aceste experiențe din trecut au fost reînviat-și activitățile de acest popor reprodus cu imagini proiectate în toate cele trei dimensiuni. Realizând cât de surprinși și neobișnuiți am fost la acest tip de activitate, Saint-Germain a promis să mă ducă la locul în care înregistrările acestor evenimente au fost și să-mi dea dovezi fizice că acest nu este o viziune el a avut cauzate.

  Privind în spatele trunchiului unde stăteam, am văzut pantera dormind profund. Saint-Germain mi-a dat explicația mai multor faze importante în aplicarea legilor superioare care guvernează utilizarea puterii noastre înnăscută asupra lucrurilor din lumea simțurilor. Acest lucru ne-a condus să ia în considerare modul în care este posibil să se exprime astfel de tineri și perfecțiune prin intermediul corpului atât de vechi că a unui maestru ascensionati, ca vechi, cel puțin dacă timpul este numărat în modul uman.

  „Tinerețea veșnică”, mi-a explicat el, „este flacăra lui Dumnezeu care trăiește într-un trup omenesc, darul lui însuși pe care tatăl îl face pentru creația sa. Tinerețea și frumusețea corpului și a minții pot fi păstrate permanent de indivizi suficient de puternici pentru a îndepărta discordie. Dar oricine face acest lucru va fi capabil să-și exprime și exprima perfecțiunea și să-l mențină.

  „În cazul în care pacea, dragostea și lumina nu ocupă gândurile și sentimentele de o ființă umană, nici un efort fizic poate păstra aspectul exterior de sine de tineret și frumusețe. Acestea există veșnic în flacăra divină, Sinele Divin al fiecărei ființă. Orice sentiment discordante (sau crezut) de sine extern este instantaneu imprimat în carnea corpului fizic. Tinerețea veșnică și frumusețea sunt inerente în flacăra divină a vieții în fiecare ființă umană. Acesta este modul în care planul divin se manifestă și își menține perfecțiunea în lumea formei.

  „Tineretul, frumusețea și perfecțiunea sunt atributele iubirii pe care Sinele Divin le toarnă continuu în creația sa. Fiecare ființă posedă puterea și mijloacele de a menține și de a crește această activitatea perfectă, și întotdeauna în expansiune în creație.

  „Puterea de a realiza este însăși energia Sinelui Divin în fiecare ființă umană născută în această lume. Această energie este întotdeauna activă în fiecare moment, în mintea ta, în corpul tău și în sfera ta de acțiune. Această energie puternică nu încetează să curgă prin indivizi. Privilegiul dumneavoastră este de a califica-o cum așa vă rog, prin utilizarea vomei libere, prin controlul fiecare gând și fiecare sentiment.

  „Gândul este singurul lucru din univers care poate crea o vibrație și, cu ajutorul acestei vibrații, ve transformi această energie care nu încetează niciodată să curgă în ceea ce dorești să se manifeste în viața ta sau în sfera ta de acțiune. Această energie radiantă, inteligentă, nelimitată, nu încetează să curgă prin sistemul nervos; este viața veșnică și vitalitate, de asemenea, ce se revarsă prin vasele de sange. Este o activitate atotputernică, omniprezentă, inteligentă pe care ați primit-o de la tatăl-principiul divin al vieții-astfel încât să-l puteți îndruma în mod conștient în funcție de voința dumneavoastră. O inteligență care folosește totul în mod constructiv poate veni doar din principiul divin interior-flacăra vieții. Nu este doar o activitate a intelectului!

  „Adevărata inteligență este înțelepciunea sau cunoașterea divină și nu poate genera concepții greșite. Concepțiile greșite vin doar din impresii făcute despre intelectul de către lumea exterioară. În cazul în care indivizii au fost capabili să distingă între ideile din flacăra divină și sugestii de la intelect, sau altele, sau date din simțurile care iau în considerare numai Apariții, acestea ar putea evita orice acțiune sau discordante situație în lumea al experiența. Lumina care provine de la flacăra divină este criteriul, testul de perfecțiune la care toate gândurile și sentimentele care ajung la noi prin cele cinci simțuri ar trebui să fie comparate. Nimeni nu poate păstra gânduri sau sentimente perfecte, doar dacă nu se duc la sursa perfecțiunii, la flacăra divină care, singur, răspândește perfecțiunea divină.

  „Acest fapt explică necesitatea individului de a medita asupra luminii lui Dumnezeu în el însuși și de a se afla în comuniune cu ea. Esența pură a vieții nu va da numai tinereții și frumuseții veșnice a trupului, ci va menține, de asemenea, un echilibru perfect între Sinele Divin și Sinele exterior. De fapt, această energie vitală pură este puterea pe care personalitatea o folosește pentru a menține legătura cu sursa sa-Sinele Divin. În realitate, aceste două sunt una, cu excepția cazului în care intelectul-sau activitatea mentală externă-conștiința simțurilor, acceptă imperfecțiunea, inarmonie, minciuni sau, chiar, crede că este ea însăși  o creație separată de prezența vieții, Dumnezeu Un penetrant toate. În cazul în care conștiința simțurilor este separată de Dumnezeu, de la perfecțiune, această situație este stabilită în experiența sa, pentru că ceea ce conștiința simțurilor introduce în lumea sa prin gândire, această lume trimite-l înapoi la el.

  „În cazul în care o idee de imperfecțiune, sau de separare de la Dumnezeu, este permis să ocupe de atenție, și, prin urmare, mintea, o condiție corespunzătoare începe să fie exprimate în organism și în mediu. În mod inevitabil, rezultă că persoana se simte ca o entitate separată de la sursă. De îndată ce ea crede că este separată de Dumnezeu, ea crede că viața ei, inteligența ei și puterea ei au un început și un sfârșit. Viața a existat dintotdeauna, și va exista întotdeauna. Nimeni nu poate distruge viața. Prin anumite activități din lumea fizică sau mentală, forma poate fi dezintegrată și eliminată temporar, dar conștiința este eternă; Cea a individului poate controla orice substanță, pretutindeni în manifestare, atunci când viața divină interioară este recunoscută ca fiind comandantul, distribuitorul și Creatorul tuturor perfecțiunii în univers.

  „Vă spun adevărul când vă spun că există o singură sursă de toate bune: Dumnezeu. În cazul în care recunoașterea conștientă și acceptarea acestui adevăr prin activitatea externă a minții sunt menținute, nu de două sau de trei ori pe zi, dar în fiecare moment, indiferent de ocupația de sinele externe, ele vor permite tuturor să-și exprime libertatea și puterea lor asupra tuturor lucrurilor umane.

  „Pentru cei mai mulți, acest lucru va părea dificil de înțeles, căci ei au trăit atât de multe secole crezând că sunt separați de Dumnezeu, în timp ce în fiecare moment ei folosesc viața divină, energia divină, substanța divină, în tot ceea ce gândesc și în tot ceea ce fac, fără să-și dea seama. Cu toate acestea, este necesar să recunoaștem conștient acest adevăr în activitatea externă a minții și să o trăim într-un mod constructiv, dacă unul este să elibereze pe deplin puterea divină prin sinele personal.

  „Recunoscând, direcționand conștientă a energiei divine și folosindu-l în mod constructiv constant este singura modalitate de a obține perfecțiunea, stăpânirea și puterea asupra tuturor lucrurilor, inclusiv controlul conștient asupra tuturor forțelor naturale. Dacă rămâneți la aceste instrucțiuni care v-au fost date, toate conceptele false vor dispărea și viteza cu care ajungeți la obiectiv depinde de continuitatea, persistența și profunzimea sentimentului de Uniune cu divinitatea voastră interior.

  „Stăpânirea sau Adeptat, controlul forțelor conștiente și manipularea substanței depind de: 

  1. mai întâi de toate recunoașterea de sinele divin individuale,

  2. în al doilea rând, calmul perfect al sentimentelor în toate circumstanțele,

  3. și în al treilea rând, unul trebuie să fie deasupra oricărei tentații de a abuza de puterea sa.

  „Împăciuirile tuturor emoțiilor la comanda de conștient vointa este imperativă și, în candidatul adept, această condiție trebuie îndeplinită, fără excepție, dacă el dorește să obțină puterea. Acest lucru nu înseamnă reprimarea continuă a discordanţă în sine, dar este un calmant, o armonizare a sentimentelor, indiferent de circumstanțele din jurul mintea elevului și a corpului. Un astfel de control nu este ușor pentru umanitatea din lumea occidentală, deoarece temperamentul celor mai occidentali este emoțional, senzual și impulsiv. Aceste caracteristici reprezintă o energie de mare putere: acesta trebuie să fie controlate, deținute în rezervă, și eliberat numai în direcția conștientă și pentru scop constructiv. Atâta timp cât această energie este irosite și nu este complet controlată, individul nu poate și nu va face niciodată progrese permanente.

  „Studenții întreabă adesea dacă există un moment de realizare conștientă atunci în care afirmatii nu mai sunt necesare. Dacă o afirmare este sincer practicat, apoi exista o acceptare completă a adevărului ce este afirmă. Rolul afirmei este într-adevăr să se concentreze atenția minții externe pe acest adevăr atât de ferm că individul îl acceptă chiar și în sentimentele sale. Sentimentul este energia divină care produce manifestarea adevărului care este afirmă, când această energie este eliberează.

  „Utilizarea în continuare a afirmare duce la punctul în care adevărul afirmat este atât de profund simțit că unul nu mai este conștient de aceasta ca afirmatie. Noi folosim o afirmă, o mantra, o rugăciune pentru că vrem să dea forma la ceva. O „dorinta corect” este cea mai profunda forma de rugaciune! Astfel, folosind afirmatie, o studentul elevează sinele său extern la acceptarea deplină a acestui adevăr, și generează sentimentul cu care ea este nevoie de forma. În această acceptare profundă vine manifestarea deoarece, prin concentrare, verbul produce instantaneu activitatea.”

  Recunoștința mea față de Saint-Germain pentru tot ce am primit a fost prea profundă pentru a fi exprimată în cuvinte. El a citit în sentimentele mele și în gândurile mele ca într-o carte, și ne-am așezat pentru câteva momente în armonie perfectă. M-a scos din visul meu, pentru a mă face să contempla minunatele culori ale crepusculului.

  Am vrut să-și petreacă noaptea pe munte și se întorc doar a doua zi să se bucure de răsărit. Nu am simțit mai devreme această dorință că un frumos sac de dormit a apărut la picioarele mele. A fost, spre deosebire de nimic am văzut până acum: m-am aplecat în jos pentru a examina tesatura cu care a fost făcută, și, spre surprinderea mea, am observat că a fost eliberarea de căldură. M-am uitat în sus și Saint-Germain, zâmbind, mi-a înmânat o cupă de cristal care conținea un lichid auriu care avea consistența mierii. Asculându-i dorința, am băut-o și, imediat, o strălucire iradiantă a trecut prin corpul meu. Când am terminat de băut, paharul a dispărut din mâna mea.

  „Oh! De ce nu am putut păstra această cameră frumoasă?”, am întrebat, uimit. „Răbdare, fiul meu,” mi-a spus el, „sunt dorințele tale nu satisfăcute unul după altul? În același mod, sacul de dormit va dura doar până în zori. Prietenul tău pantera te va ține peste noapte.” Cu cele mai grațioase de zâmbete, el a plecat ușor: corpul său treptat a devenit indistinct, și apoi a dispărut complet.

  M-am trezit în timp ce primele lumina de zori a apărut la răsărit, și primul meu gând a fost pentru sacul de dormit care mi-a servit atât de confortabil. La acest gând el a plecat, revenind la substanța universală de la care a venit.

  Pantera mi s-a alăturat și împreună am făcut drumul spre casă. Am mers pentru un timp înainte de a auzi voci umane: animalul a mirosit aer, a oprit în fața mea, și sa uitat la mine. M-am aplecat s-o mângâi și am spus, „acum poți pleca.” A dispărut dintr-un salt în tufișul gros care era în dreapta traseului. Am continuat pe drum, fără incidente și a ajuns la casa mea un pic înainte de prânz, într-o stare de spirit dificil de descris.

  Aveam nevoie să mă gândesc, să mă pun în contemplare, am nevoie pentru a ajusta înțelegerea mea la toate aceste idei complet noi. Experiențele rare și totuși reale am avut doar petrecut în ultimele 48 ore ma forțat să revizuiască toate conceptele mele.

  Am fost fericit în extremă și totuși totul se întâmpla cum daca un alt univers a apărut în jurul meu. Nu a fost, la exterior, că vechea lume prozaic de care am fost întotdeauna sigur, dar a fost? În interiorul acestei lumi vechi, aparut o manifestare a puterii incredibile pe care nu am suspectat-o niciodată; Eu am avut, de asemenea, revelații uimitoare despre libertate și putere în tot manifestarea, și am avut experiențe minunate. Toată viața mea am fost înconjurat de aceste așa-numitele miracole pe care am fost acum descoperirea, și toți acești ani am avut pur și simplu complet ignorat-le, ca daca nimic de genul asta ar putea exista. Am meditat, mai profund decât am făcut în viața mea.

  A venit cina, dar nu mi-era foame. Am comandat un pahar cu lapte. A fost adus la mine și am purtat-o la buzele mele: imaginați-vă surpriza mea atunci când am observat că a devenit același lichid cremos că Saint-Germain a făcut-mi deja bea. Când s-a terminat masa, m-am dus acasă și când, înainte să mă culc, am decis să fac o baie, dintr-o dată curentul electric a trecut prin mine din cap până-n picioare. Instinctiv, am intins la mana, și un mic cub de o substanță de cristal se format în palma mea. Am înțeles că eu trebuie să-l pună în apă de baie și de îndată ce l-am aruncat în apa, ea început să clocotind și strălucire ca și ar fi în viață. Am intrat în apa și am simțit furnicături în fiecare celulă din corpul meu. M-am simtit ca am fost taxat de un curent electric foarte puternic care iluminate și întărit întreaga mea ființă. Dupa baia, m-am dus la culcare și am căzut într-un somn fără vise.

Capitolul 3:  Royal Teton.

Patru zile au trecut fără nimic special, în care am încercat să realizez sensul profund al experiențelor mele recente. În a cincea zi, la căderea nopții, am auzit bătând la fereastra dormitorului meu; M-am uitat afară și, pe tabletă, am văzut un porumbel alb care căra o carte mică în cioc.

  Am mers la fereastră și am deschis-o. Porumbelul a venit și a așteptat calm. Am luat carte, și porumbel mi-a cocoțat pe umărul, frecându-i capul de umăr mea ca și ar fi adus un mesaj de dragoste, apoi ea a zburat și a dispărut ca o săgeată. Am citit mesajul scris de acest scris același elegant ca cel precedent, dar, de data aceasta, de aur pe un fundal alb. Am găsit aceste cuvinte: „fii la locul nostru de întâlnire la ora șapte în această dimineață.” Au fost semnate: „Saint-Germain”.

  Am pus deoparte cardul cu grijă, sperând să o găsesc, dar a doua zi a dispărut. Cartea de aur pe care am primit primul mesaj a durat până în a treia zi. M-am uitat la ea de mai multe ori, gândindu-mă că aș putea să-l păstrați permanent. Când mi-am dat seama că s-a întors la universal, inima mea s-a oprit, așa că dezamăgirea mea a fost grozavă. A fost la fel de data asta.

  Pentru a călători la distanță de 20 de kilometri și să fie acolo la ora șapte, am știut că eu trebue să plece în miez de noapte. M-am trezit la ora trei și am plecat. Mergând repede, am ajuns în pădure doar în zori. În curând un geme mi-a lovit urechea. Înainte de a-mi dau seama, am răspuns la fel. Răspunsul meu a fost complet involuntar. Am auzit un animal grăbindu-se prin tufișuri și prietenul meu pantera, debordant de bucurie, sărit spre mine. Eu am dat lui o mângâiere și împreună ne am continuat în drum spre locul de întâlnire.

  La ora șapte, Saint-Germain a apărut, ca și ar fi ieșit din atmosferă, și m-a salutat cu brațele deschise. Din nou, el mi-a dat o ceașcă de cristal, de data aceasta umplut cu un lichid limpede, spumante. Am băut-o: gustul său a fost, spre deosebire de nimic am avut vreodată beat în lumea fizică, se părea ca grapefruit Iced, poate, dar a fost efervescent, și sparkled. Când am băut-o, o senzație similară la un șoc electric trecut prin corpul meu, aducându-mi sentimentul de activitatea sa luminoasă în fiecare din venele mele.

  Saint-Germain a dat la pantera un mic tort maro, pe care ea a devorat repede. Imediat, părul sa a ridicat. Mi-a spus: „prietenul tău nu va mai ucide niciodată căprioara!”, și apoi el a spun: „pentru această experiență și de instruire, va fi necesar pentru tine de a părăsi corpul pe partea laterală a muntelui, pentru că nu au dezvoltat suficient puterile interioare să-l păstrați cu tine, unde mergem. Pantera o va păstra, și ca măsură de precauție, voi plasa mantaua de invizibilitate în jurul ambelor corpuri. Mergem la Royal Titon. Haide!”

  Imediat, m-am trezit într-un corp subtil, îmbrăcat într-o haină bogată făcută dintr-o substanță strălucitoare și aurie. „Priviți cu atenție materialul pe care îl purtați”, mi-a spus el, „substanța care alcătuiesc această haină are anumite calități speciale, dintre care una este aceea de a vă permite să ridicați și să purtați obiecte fizice. Îmbrăcămintea în sine are energie electronică și poate transporta obiecte ca cu puterea corpului fizic. Aceasta este prima dată când Marii Maeștri ai luminii au permis utilizarea acestei activități fenomenale pe această planetă.

  În beneficiul cititorului, aș dori să subliniez faptul că organismul care mi-a servit în această experiență, a funcționat în toate cele patru dimensiuni și mi-a dat posibilitatea de a simți și manipula obiectele solide ale lumii fizice ca un corp fizic obișnuit.

  În curând am ajuns în vârful unui munte maiestuos, care stă ca o santinelă deasupra uneia dintre cele mai frumoase situri din Statele Unite. Păduri vaste stau sub noi și mari lanțuri montane și bogățiile lor minerale încă necunoscute întinse în măsura în care ochiul ar putea vedea. Ne am condus la un punct în care blocuri uriașe de piatră îngrămădit la sol, ca daca giganți le-au adunat aici în timpul unei bătălii. Saint-Germain a atins unul dintre aceste blocuri: imediat, masa uriașă a basculat, plecând doar peste un metru de poziția sa inițială. M-a făcut semn să-l urmez. Am intrat într-un fel de peșteră și, spre surprinderea mea, ne-am găsit în fața unei uși mari de bronz.

  „Aceasta datează din căderea Atlantidei, Deci a fost mai mult de 12000 de ani”, mi-a spus el. El a trecut prin, presat unele puncte de pe ușă, și ușă mare de bronz, care trebuie să fi cântărit mai multe tone, deschis încet, descoperind o intrare spațioasă. O scară, sculptată în stâncă, scufundarea în pământ. Ne-am dus în jos aproximativ 60 de metri și a intrat într-o cameră circulară. Saint-Germain a traversat-o, îndreptându-se spre opusul scărilor spre o ușă. Și-a pus mâna dreaptă acolo: s-a deschis și ne-am găsit în fața intrării unei cuști a unui lift în formă de tub. Interiorul părea a fi făcut din argint mată. Ca răspuns la gândul meu, el a spus: „Da! Mai greu și mai puternic decât oțelul: indestructibil!”

  Un disc plat, din același metal, care se potrivește perfect dimensiunii tubului, a ridicat la nivelul solului. Platforma a fost complet controlată și operat de către maestru. I-a luat locul și l-am urmărit. Ușa s-a închis și am început să coborâm. Coborârea era lungă și lentă. În cele din urmă platforma sa oprit în fața unei alte uși de bronz, cu un model complet diferit de data asta. ” Ne am mers 620 de metri la inima muntelui”, a spus el ca am iesit din tub.

  Camera unde am intrat a avut un aspect foarte special: alungite în formă, se întinde de la est la vest, și colțurile nord-est și nord-vest au fost tăiate în secțiuni. Trebuia să fie un fel de antechamber, sau o cameră de primire. Ușa grea din bronz a liftului s-a deschis în zidul de nord-est.

  Pe peretele nordic au fost două uși de bronz care au dat acces la o sală de judecată mare, iar pe peretele de nord-vest a fost o altă ușă de bronz, toate aceste uși au fost identice cu cel prin care am intrat. Pe altă parte, pe peretele lung  sudul, o tapiserie uriașă a fost suspendată. Acesta a fost făcut dintr-un material foarte neobișnuit: țesut a fost foarte grosier, dar fire sau fibre au fost la fel de moale ca parul de camila. Pe un fond de culoare crem foarte delicate, două figuri în mărime naturală reprezentau două ființe divine maiestuoase și puternice. Cel din dreapta era bărbat, iar cel din stânga era de sex feminin. Ambele au indicat, prin atitudinea lor, că au puterea de a comanda și de a fi ascultat de forțe cosmice. Personajul masculin purta o haină lungă, din material albastru safir bogat, mărginit și bogat brodate cu aur. Evident, era o pelerină ceremonială, un simbol al autorității. Sub manta, tunica lui de aur avea un aspect metalic. Un soare de rubine, diamante, safire și smaralde acoperit pieptul. Talie a fost strânsă de o centură de bijuterii din care a coborât un panou de aproximativ treizeci de centimetri lungime, care a fost, de asemenea, încrustat cu pietre prețioase aceeași. Tunica a coborât la genunchi, iar marginea sa inferioară a purtat o fâșie de zece centimetri bogat brodată cu mătase în culorile bijuteriilor. Ne am simți că hainele erau strălucitoare pe propriile lor. Picioarele au fost acoperite cu moale dantelă-up cizme, realizate din piele de aur, care a mers până la genunchi. Ele au fost împodobite și dantelate de safir albastru corzi. O bandă de aur aproximativ patru centimetri prin mijlocul frunții, a avut loc de aur si ondulat păr, care a atârnat până la cincisprezece centimetri sub umeri.

  Tenul era foarte limpede, aproape roz, iar ochii erau un albastru violet foarte profund. Degetele mâinii stângi s-au odihnit ușor pe inimă, și mâna dreaptă, au ridicat, au ținut o baghetă strălucitoare de cristal, un alt simbol al puterii și autorității. Capătul inferior al baghetei era ascuțit, iar la capătul superior a existat o sferă de șapte și jumătate de centimetri din care a apărut razele unei lumini albe spumante.

  Unul a simțit imediat că cifra descrisă acolo manipulate o putere gigantică, și că el a fost autoritatea unor forțe cosmice foarte puternice. În același timp, ansamblul a sugerat tinerețea deplină și înțelepciunea veacurilor care puteau fi văzute în ochii lui.

  Figura feminină purta o haină de ceremonie violet profundă, mărginită de o broderie de aur ca cea a tovarășul ei. Rochia, făcută dintr-un material moale, auriu și strălucitor, s-a coborât aproape de pământ; firele folosite pentru a tese tapiserie pentru a reprezenta articole de îmbrăcăminte a trebuit să fie la fel ca firul folosit pentru originalele. Personajul purta o curea de bijuterii cu un panou care a mers în jos la aproximativ cinci centimetri sub genunchi; a fost încrustat cu aceleași bijuterii ca și centura personajului masculin. Numai vârful de sandale dreapta, realizate din piele de aur, a fost vizibil. Coafura a fost o simpla fâșie de aur, iar ochii au fost, de asemenea, un albastru violet profund, dar mai ușoare decât cele ale tovarășul său, în timp ce parul blond a mers în jos la genunchi.

  Pe piept, suspendat de un lanț de aur, atârnat o stea mare cu șapte colțuri, tăiate din un singur diamant. În mâna stângă, ea a ținut o sferă de cristal cincisprezece centimetri în diametru, și în dreapta, ridicat ca cel al însoțitorul ei, ea a ținut un sceptru de o formă ciudată: cele două treimi inferior au fost de aur și sa încheiat cu o vârful în formă de lance, si partea treia superioară a părea să fie făcută din cristal foarte luminos, iar în partea de sus a sceptrul a existat o cifră similară cu o floare de crin a cărei foarte lungă petale de mijloc sa încheiat cu un vârful format de reuniunea celor patru fațete sale. Petală curbată pe dreapta a fost o nuanță roz frumos și stânga cu un albastru adânc safir frumos, cel de mijloc a avut puritatea cristalului, întregul a fost transparent și luminos. Porțiunile de aur și material asemănător cristalului se potrivesc perfect pentru că nu a existat nici o delimitare între cele două substanțe. Sceptrul a simbolizat cele trei activități ale forței creative.

  Sfera cristalină a mâinii stângi reprezenta perfecțiunea,  nu manifestate, a viitorului în activitatea cosmică. Cele doua sceptrele au indicat concentrarea si directia fortei creatoare in substanta universala, in vederea unei anumite manifestări. Aceste ființe au fost foarte frumoase și luminoase, chiar și în tapiserie și eu întrebat cum ar putea fi de fapt.

  Saint-Germain așteptat răbdător pentru mine, tot timpul ca am studiat acest ansamblu, și am fost într-adevăr fascinat de măreția întregii lucrări. „Aceste două mari ființe sunt Fondatorii acestui centru spiritual”, îmi spune el când trecem prin ușa de bronz din dreapta, pentru a intra într-o încăpere vastă. Era evident o sală de ședințe pentru niște ceremonii sacre. Întreaga atmosferă a emanat luxul și frumusețea. Nu am cuvinte să spun ceea ce ochii mei ar putea vedea, și ceea ce m-am simtit. Mi-a luat câteva clipe să mă obișnuiesc cu acest spectacol orbitor și cu toată splendoarea care m-a înconjurat.

  Camera a fost de cel puțin 65 de metri lungime, 30 lățime și plafonul a fost de 15. Era iluminată cu o lumină albă foarte moale. Saint-Germain mi-a explicat că această lumină a fost produsă de o forță omniprezentă pe care stăpânii o folosesc ca sursă de lumină, căldură și energie. Pereții laterali și sfârșitul camerei au fost făcute din onix alb până la o înălțime de 6 de metri, și acolo unde s-a oprit această formațiune a încetat, arhitecții au sculptat printr-o venă mare de aur virgin aproximativ 0,6 metri lățime. Pereții laterali au fost, în mare parte, granit albastru deschis, dar în jurul extremitate prin care am intrat, structura naturală se a schimbat într-o granit roz de o calitate chiar mai frumoasă; suprafața pereților, tavan și podea a fost perfect lustruit, cu un proces evident remarcabil.

  Plafonul a fost semicircular și a fost de 3,5 m deasupra pereților laterali; un model incrustat, foarte original, decorat-o: în centru s-ar putea vedea un disc de aur de cel puțin 4m în diametru, în centrul încă strălucea o stea cu șapte colțuri ale căror capete atins circumferința discului; Steaua a fost făcută din diamante galbene a căror masei compactă strălucea ca aurul; în jurul acestui soare central a fost primul un inel roz, apoi un inel de violet intens; 30cm lățime fiecare, aceste inele au format un câmp foarte clar de lumină în jurul stele; lumina stelei se împrăștia razele unei lumini cristaline; șapte discuri de 60cm în diametru, în culorile curcubeului, în jurul motivului central, au reprezenta planetele sistemului nostru solar; suprafața fiecărui disc părea la fel de moale ca catifea și, pentru a le culoare, cele tonuri mai pure, cele mai intense, cele mai pozitive au fost folosite.

  Cum am învățat mai târziu, Mighty ființe cosmice își toarnă curenții puternici de forță prin aceste discuri. Acești curenți de forță sunt apoi capturați de marile ființe ale iubirii și luminii cunoscute sub numele de maestrii Ascensionați care, la rândul lor, îi trimit la umanitatea Pământului nostru; aceste radiații afectează cele șapte centre de pe planetă, în viața animală și vegetală, și în fiecare corp uman prin glandele endocrine.

  Restul plafonului format un plan de reflecție, cum o cerul iluminate de o lumina lunii foarte luminos.

   La celălalt capăt al camerei, aproximativ 10 m deasupra solului, un ochi mare de cel puțin 60 cm lățime străpuns centrul peretelui. Acest simbol reprezenta ochiul divin al vederii totale, creatorul cunoscând, producând și acum totul prin acea viziune însăși. O forță formidabilă provine din acest ochi uneori, pentru scopuri bine definite. Mă întrebam, uitându-mă la el, care ar fi impresiile mele dacă aș participa la una dintre aceste operațiuni.

  Pe peretele de vest, aproximativ 10 m de la partea din spate a camerei, și extinderea 23 m și o înălțime de 10M, a fost un panou realizat dintr-o substanță precipitat. A fost încorporat 5cm în perete, formând o suprafață concave peste tot în jurul. Acesta a fost de aproximativ 1,50 m deasupra solului. Substanța sa a fost ca o catifea frumoasa de un albastru indigo foarte profundă, dar nu a fost o țesătură. Mai degrabă, ar fi putut fi comparat cu un material mineral. Nu este o substanță utilizată în lumea exterioară a umanității, poate fi și este uneori precipitat de către Masters ascensionati pentru un scop foarte special. Saint-Germain mi-a explicat că acest panou a fost o oglindă universală grăbit aici pentru instruirea inițiaților și membri ai unui grup interior de ființe foarte evoluate. Aceste mari ființe lucrează în mod constant pentru a ajuta umanitatea Pământului nostru să devină bărbați și femei perfecte, capabili să manifeste în viața lor exterioară o perfecțiune și putere identică cu suveranitatea lui Isus Hristos.

  Nu există nici o organizație externă a acestor ființe perfecte. Doar exprimându-și în viață o perfecțiune similară, prin corectarea slăbiciunilor cuiva și prin adorarea Sinele Divin interior, ne se poate intra în contact și se va asocia cu cei care slujesc la acest nivel ridicat de realizare.

  „Pe acest ecran,” Saint-Germain mi-a spus, „studenții pot vedea scene ale Pământului, înregistrări eterice de activități pe Venus, sau din altă parte, că instructorii doresc să facă vizibile. Aceste scene nu sunt doar imagini din trecut și prezent, ele pot reprezenta, de asemenea, activitățile de un viitor îndepărtat. O să vezi asta mai târziu.”

  Am trecut prin Ultima ușă la dreapta noastră, și am intrat într-o cameră de aproximativ 26 m lungime de 13 m lățime și 7 înălțime, cu un plafon în umeraș plin ca cea a camerei mari am avut tocmai a plecat. „Întreaga suprafață a acestei camere este făcută din aur mată și venele purpurii și verzi în relief pe care le vezi pe aceste ziduri sunt în substanță precipitat”, mi-a spus el. La capătul opus și pe peretele lateral la dreapta noastră, de extindere de la podea la tavan, au fost dulapuri de un metal alb, care semăna cu argint mată. Toate dulapurile conținea cutii din același metal care se odihneau pe suporturi cu bile. Hieroglifele în relief pe fiecare capac au indicat materialele prelucrate în fiecare dintre cele patru role în fiecare cutie.

  „Veți găsi în aceste arhive împlinirea făgăduinței mele”, mi-a spus Saint-Germain, arătând spre o anumită secțiune de la capătul zidului. „Ei descriu orașul, regiunea și civilizația care odinioară au înflorit în locația actuală a deșertului Sahara. Ai fost atunci fiul meu și eu am fost conducătorul acestui imperiu. Această piesă conține arhivele de multe terenuri, și istoria aparitiei precum și căderea multor civilizații.” Mi-a dat unul din pergamentele, si panglică, și am găsit, spre uimirea mea, că aș putea citi conținutul ei. „Te fac capabil de această lectură,” el a continuat, „cu cresterea temporară a conștiinței dumneavoastră și trezirea memoriei întunecată, înregistrarea anterioară a experiențelor dumneavoastră a trăit. Pentru a cunoaște pe Dumnezeu și universul său, este suficient să vină în contact cu înregistrarea vie a fiecărei forme. Fiecare formă conține viață și, în lumina pe care o contine, este înregistrarea tuturor trecutului său. Oricine se poate antrena să o descopere și să o înțeleagă, dacă ei sunt de acord să-și acorde atenția și timpul disciplinei personale necesare pentru a înlătura confuzia care domnește în activitatea externă a experienței sale zilnice. Aceste arhive eterne sunt indelebile.

  „În antichitate, umanitatea a expus perfecțiunea completă. Această stare primordială a cursei este denumită « grădina Edenului » sau « Edom », ceea ce înseamnă « înțelepciunea divină ». Când umanitatea și-a îndreptat atenția exclusiv și conștient, în lumea fizică a simțurilor, înțelepciunea divină sau activitatea omniscientă a conștiinței s-a stins, iar planul divin cosmic al vieții individuale a fost copleșit. Perfecțiunea și controlul conștient al umanității asupra tuturor formelor au fost uitate și dispărute.

  „Omul a devenit conștient de simțurile sale în loc de a fi conștienți de divinitatea lui, și el a produs « acest », care a fost obiectul atenției sale constante și a crezut. În mod deliberat și conștient, el a întors spatele puterii și perfecțiunii de care tatăl l-a dat la început. El a creat propriile sale experiențe, marcate de lipsa, limitări, și discordie, de toate felurile. S-a identificat cu partea în loc de întreg și, desigur, imperfecțiunea a rezultat.

  „Orice imperfecțiune în umanitate este rezultatul folosirii abuzive a atributului divin al individului: liberul Testament. El se obligă să trăiască în mijlocul propriilor creații până când, printr-o decizie deliberată a activității externe a minții sale, el își direcționează din nou privirea spre originea sa regală, Dumnezeu, sursa totul. Atunci omul își amintește ce a fost și poate deveni-o din nou cu condiția să-și direcționează privirea spre arhetipul său.

  „Ceea ce citești în aceste pergamentele descrie viața și oamenii cu 70.000 de ani în urmă, cum i-ai văzut recent. În multe vieți care încă nu v-au fost dezvăluite, ați cooperat foarte mult la producerea acestor înregistrări.”

  Ne am trecut prin camera Consiliului și a intrat prin ușa opusă într-o cameră similară, cu dimensiuni, la cea pe care tocmai am plecat. Două camere mai mici erau adiacente zidului de Nord. În camera mai mare, acoperind aproape în întregime pereții, existau aceleași compartimente metalice și aceleași cutii. „Aceste camere”, spune Saint-Germain, „conțin doar aur și bijuterii pentru o utilizare specială, care va fi o binecuvântare pentru întreaga lume, de îndată ce umanitatea depaseste egoismul său neînfrânat.”

  Aici el a deschis o cutie plină de monede de aur, și a continuat explicația lui: „acest este de aur spaniol pierdut pe mare. Văzând că nu a putut fi recuperat, l-am adus aici prin puterea anumitor forțe de care avem utilizare. Mai târziu, într-un moment care se apropie rapid, acesta va fi din nou răspândit în lumea exterioară pentru a fi utilizate.

  „În aceste containere,” el mi-a spus, arătând spre o altă secțiune, „acest este de aur de pe continentele pierdute ale Mu și Atlantis, de vechile civilizații de Gobi și Sahara deșerturi, Egipt, Chaldea, Babilon, Grecia, Roma și alţii. Dacă toate aceste aur au fost puse înapoi în circulație, ar cauza ajustări neprevăzute în toate sectoarele. Nu ar fi înțelept să facem asta acum.

  „Infinita înțelepciune și putere a marelui maestri cosmice, care au fost gardienii rasei umane de la prima sa apariție pe pământ, transcend înțelegerea umană.

  „Nimeni din această lume nu a acumulat niciodată bogății mari fără ajutorul și radiația unui maestru ascensionati. Uneori, unele persoane adune avere pentru scopuri bine definite: mai multă putere este apoi scris off și le-a furnizat cu asistență personală. O experiență de acest fel este un test, și o oportunitate de a intensifica lumina lor. Orice performanță excepțională în activitatea umană este întotdeauna realizată prin iubirea, înțelepciunea și puterea supraomenească a unui maestru ascensionati care a depășit toate limitările lumii fizice. Un succes excepțional se datorează puterii sale superioare și radiațiilor sale.

  „În 1887, Adunarea Maestrilor Ascensionați a fondat o școală în planurile interioare cu scopul de a-i educa pe cei care au abuzat de bogăție, dezvăluindu în totalitate rezultatul greșelilor lor. Ei sunt învățați legea universală privind utilizarea bogăției; ele sunt prezentate consecințele influenței lor asupra altora, care perpetuează concepțiile și greșelile lor greșite. Ei au libertatea totală de a accepta sau respinge dovezile care le sunt date, dar întotdeauna le acceptă și pun în practică instrucțiunile pe care le-au primit.”

  Apoi am intrat în cele două camere mici, care au fost căptușite cu același tip de containere, dar mai mici. Ei au fost umplute cu bijuterii de toate felurile: diamante, rubine, perle, smaralde și sapphires, toate clasificate după soi și cantitate. Zâmbind, Saint-Germain s-a întors spre mine și mi-a spus: „acum știi că sinele divin cel mare este singurul care posedă și controlează toate bogățiile și tu îl înțelegi. Această „prezență” desemnează gardieni pentru comorile sale în toate aspectele vieții; ca aceste comori sunt ușoare, înțelepciune, substanță sau bogății materiale. Văd că ești calm și echilibrat în timp ce privești această fază a afacerii noastre și asta e bine. Acest lucru dovedește puterea ta interioară și arată că sunteți acum gata pentru ceea ce se va realiza, de îndată ce sunteți pregătit extern. Timpul este aproape, pot să vă asigur.

  „Ați primit dovada că, în realitate, noi suntem cei care administrăm opulența lumii și o folosim ca test pentru a măsura tăria sufletului unui individ. Este întotdeauna un împrumut acordat celor care ar trebui să fie întotdeauna suficient de puternici să-l folosească în mod constructiv, dar puțini, foarte puțini, triumfa în acest test din cauza ispitelor care există în lume astăzi. Putem, dacă dorim acest lucru, să-i ridicăm pe cei mai umili copii ai lui Dumnezeu cu pregătire suficientă, pentru bogăție, opulență, putere, către orice situație proeminentă dacă, prin acest mijloc, putem ajuta masele.”

  Am examinat mai multe containere umplute cu alte bijuterii și apoi a veni pașii noștri înapoi la camera Consiliului. Privind spre ușa prin care am intrat la început, am văzut iubitul meu, Lotus și fiul nostru, condus de un maestru care Saint-Germain mi-a prezentat ca Amin Bey. Salutări noastre schimbate, ne am fost dus la locu plasate în fața panoului al zidului de est. În grupuri de trei până la doisprezece, ființele binecuvântate corului Maestrilor Ascensionați au sosit. Publicul a inclus în cele din urmă 70 de persoane.

  O mare calm ne-a invadat, și nu o respirație a rupt tăcerea de așteptare. O de lumină, alb și moale, a apărut în fața panoului. Luminozitatea și dimensiunea sa au atins o formă ovoidal de cel puțin 2,5 m înălțime. Ca și din lumina însăși, o glorioasă ființă se avansată. Era înalt, plin de măreție și putere. El a făcut un semn unirea infinit și finit, și într-o voce care a făcut fiecare atom de suflet și corp noastre vibra, el ne-a întrebat dacă am fost gata.

  O lumină strălucitoare izvorăște din substanța care a alcătuit panoul, transformându-l într-o oglindă a luminii vii. După un timp, a devenit ca o atmosferă de claritate cristalină, care a dat drumul la un ecran cosmic pe care imaginile vii ar putea fi proiectate în toate dimensiunile, fără limitare a spațiului observabil. A fost evident că inteligența care a condus această operațiune ar putea aduce la acest ecran tot ceea ce a fost trecut, dar, de asemenea, tot ceea ce legate de viitor.

  Primele scene au arătat continentul lui Mu, activitatea și realizările poporului său și gradul său de civilizație. Aceasta a acoperit o perioadă de câteva mii de ani. Apoi, evenimente au urmat, care au fost cu siguranță cauze de teroare pentru locuitorii acestei țări. A avut loc un cataclism care a sfâșiat suprafața pământului și a cauzat un colaps total. Tărâmul antic al Mu a dispărut sub valurile a ceea ce este acum Oceanul Pacific și încă se odihnește acolo astăzi. Într-o zi, se va ridica la suprafata pentru a primi lumina soarelui din nou.

  Apoi ne am văzut marele continent al Atlantidei, care acoperea cea mai mare parte a ceea ce se numește acum Oceanul Atlantic, crescând în frumusețe, înțelepciune și putere. În acel moment, America Centrală și ceea ce este acum Europa erau conectate prin uscat. Lucrurile realizate atunci au fost remarcabile, dar, din nou, abuzul de oameni de energie divină glorioasă a cauzat căderea lor și, după a crescut dezechilibrul, suprafața Pământului a fost din nou sfâșiat de un cataclism.

  În mijlocul oceanului, doar o mică parte a Atlantidei a rămas, formând o insulă mare cu nici un contact cu restul lumii civilizate. Un al doilea cataclism a cauzat dispariția părților din estul și vestul insulei, lăsând o altă insulă numită Poseidon. Acesta a fost inima lumii civilizate la acel moment și pregătirile au fost făcute pentru a păstra activitățile sale cele mai importante, pentru a forma o lăcașul central, care ar permite ca munca încă neterminate să continue. Un grad ridicat de perfecțiune a fost atins atât material, cât și spiritual.

  În acest ciclu, dezvoltarea mecanică a înflorit, iar una dintre expresiile sale cele mai remarcabile a fost navigarea aeriană. Transportul aerian al lumii moderne este foarte primitiv în comparație cu cele ale Atlantidei. Marii Maeștri ai luminii și înțelepciunii au inspirat, au propovăduit, au protejat poporul lui Poseidon și le-au revelat cunoștințele avansate în toate domeniile activității umane.

  O mare parte din acest popor a devenit conștient de puterea divină inerentă în fiecare ființă, dar, încă o dată, latura umană a naturii lor sau a activității externe a uzurpat Marea energie. Egoismul, abuzul de cunoaștere și această putere transcendentă au depășit toate limitele. Maeștri ai înțelepciunii antice au văzut că un alt focar de distrugere se formează și că un al treilea cataclism amenința. Ei au avertizat locuitorii de mai multe ori, ca și înainte, dar numai cei care au servit lumina au luat în considerare acest lucru.

  Clădiri mari de materiale imperiabile au fost construite și arhivele vechi de secole au fost plasate acolo. Toată chestia, sigilată ermetic, încă se odihnește astăzi, într-o stare perfectă de conservare, pe patul oceanului Atlantic. Aceste arhive vor fi aduse la lumină de către marile ființe care au condus și au protejat întreaga operațiune, iar Marea civilizație a Atlantidei nu va fi, prin urmare, complet pierdută în fața umanității. În plus față de conservarea acestor arhive, mare avere, în principal în aur și bijuterii, a fost transferat într-un loc sigur. Ei vor continua să fie păstrate timp de secole, și vor fi utilizate într-o epocă pentru a veni pentru avansarea de generații nenăscuți.

  Cataclism final a sosit și ultimul fragment dintr-un imperiu global scufundat în ocean sa fie purifica. Amintirea Atlantidei și a poporului său, spre deosebire de cea a terenului lui Mu, nu a fost complet ștearsă din istoria omenirii. Dimpotrivă. Numeroase și variate aluzii au fost făcute de-a lungul secolelor. De când această dispariție, 12.000 de ani au trecut și, cu toate acestea, fragmente de informații ne-au ajuns prin canalele cele mai neașteptate. Mituri și legende referindu-se la Atlantis abundă, și ele au fost întotdeauna două modalități de a păstra amintirea anumitor condiții care predominau pe pământ în vârstele trecute. Dovezile incontestabile ale existenței Atlantidei vor fi date la timpul cuvenit, iar gradul înalt al civilizației sale va fi confirmat de oceanografie, geologie și alte date științifice.

  Scene din vechile civilizații ale Gobi și Sahara au defilat în fața ochilor noștri, arătându-ne apogeul și declinul activităților lor principale. Căderea acestor civilizații nu s-a datorat cataclismelor, ci invaziei hoardelor de suflete primitive care s-au încarnat în acest ciclu.

  Apoi a venit scene din Egipt, ascensiunea sa și căderea sa, aceasta din urmă cauzată de abuzul deliberat de cunoaștere și putere. Mândria intelectuală și libertinismul au fost răspândite. Ele duc întotdeauna la căderea individuală sau la căderea maselor.

  Egiptul a atins un grad foarte ridicat de perfecțiune prin utilizarea corect a cunoștințelor și puterii. Acest lucru necesită întotdeauna umilință, ascultarea intelectului la Sinele Divin interior, controlul absolut și necondiționat al naturii inferioare în cei care caută aceste daruri, dacă doresc să evite distrugerea. Sufletele încorporate în Egipt în timpul declinului său nu au lipsit de dezvoltare. Ca și cei care au ruinat civilizațiile Gobi și Sahara, ei au dobândit în schimb utilizarea conștientă a cunoștințelor și puterii. Au abuzat intenționat. Astfel de abuzuri nu au nimic de-a face cu înțelepciunea: cei care sunt moștenitorii eterne ai acestei zeițe maiestuoase trebuie să fie pentru totdeauna deasupra oricărei tentații de acest gen. Înțelepciunea este « doar utilizarea de tot ceea ce este în manifestare », și cel care înțelege acest adevăr imuabil și evident, este o ușă deschisă pentru toate bun de creație.

  Nu este corect să numim Egiptul un tărâm al întunericului deoarece, în primul său ciclu, a răspândit o lumină foarte mare, și lumina va fi din nou în viitor.

  Următoarea scenă ne-a arătat ascensiunea și căderea Imperiului Roman. Când întunericul și degradarea acestor secole au ajuns la punctul culminant, Isus a apărut, turnând lumina lui edificator și dragostea sa ca Hristos: prin transfigurarea sa, învierea sa și Înălțarea sa, el a răspândit o astfel de Flot de perfecțiune Divin pe pamant, atat de mult ca niciodata o intuneric atat de negru nu va mai putea copleseste umanitatea, în niciun moment. Înregistrarea eterică a vieții sale în atmosfera acestei planete este veșnic activă, ca un magnet care va atrage umanitatea către o perfecțiune similară.

  Venirea lui Cristos a fost o inițiere pentru poporul Pământului și un ordin cosmic de a trimite puterea iubirii divine în toate activitățile viitoare. Prin expansiunea iubirii sale pe întreg pământul în ciclul său cel mai întunecat, el a dat naștere lui Hristos copilul în fiecare ființă. El a reînviat arhetipul cosmic în toate și a dezvăluit planul divin pentru vârsta care va veni. Este decretul de suveranitate asupra tuturor lucrurilor terminat, cu Cristos în deplină statură în fiecare ființă umană.

  Apoi a venit domnia lui Richard inima de leu în Anglia. Umanitatea de astăzi suspectează puțin, dacă este cazul, de activitatea spirituală a acelor ani. Activitatea luminii, care a provocat entuziasmul lui Richard și participarea la cruciade, a pus în joc în succesorii săi și în oameni de timp anumite forțe care maestrii Ascensionați l-au folosit pe niveluri interioare de conștiință.

  Apoi a venit imagini ale primului război mondial în Europa, care a revelat activitățile care au produs-o. Foarte puțini oameni știu aceste cauze adevărate și este mai bine: lucru este prea distructive pentru trebuie avut în contempla prin constiinta. Nimic frumos sau bun nu poate fi câștigat atunci când unul direcționează atenția asupra războiului. Este, probabil, din acest motiv că perioada de la Richard la primul război mondial nu a fost planificat aici.activitatea Maestrilor Ascensionati ne-a fost revelata, si ne i-am vazut dizolva cauza si cea mai mare parte a forta vie acumulata pentru a declansa conflictul recent. Ei au realizat acest lucru prin concentrarea conștientă și conducerea raze uriașe de lumină, a căror putere de consumare și de transmutare este prea uluitor pentru ei să fie descrise. Aceste ființe perfecte au prevăzut momentul cosmic care le-ar permite să face acest lung-așteptat serviciu de dragoste, la umanității, și de care umanitatea are încă foarte puțin sau nici o idee.

  Aceste imagini remarcabile au continuat și au dezvăluit activități privind viitorul îndepărtat și care afectează întregul pământ. Ei ne-au arătat schimbările profunde care trebuie să apară pe suprafața Pământului, una dintre cele mai importante este progresul Americii de Nord. Planul divin pentru America de Nord este o stare de activitate intensă în pacea spirituală, frumusețea, succesul, prosperitatea, iluminarea și suveranitatea. Ea trebuie să poarte lumina lui Hristos, să fie un ghid pentru pământ, pentru America este inima New Age de aur, care atinge deja orizontul nostru. Cele mai multe din America de Nord pământ va rămâne pentru un timp foarte lung. Acest fapt a fost cunoscut de mii de ani, de fapt, pentru 200.000 de ani.

  Imaginile au continuat să defileze timp de trei ore, arătând-ne scene și activități care, în mare parte, au scăpat complet transcrierea de istorici și lumea științei din cauza antichității lor mare. La fel de frumos și surprinzător ca imaginile noastre de mișcare sunt, acestea sunt doar amuzamente pentru copii în comparație cu reale, de viață, vorbind imagini dezvăluit pe ecran cosmic. Acest ecran ne permite să observăm cauza cosmică a evenimentelor și situațiilor pământești, astfel încât cei prezenți au primit o predare de o importanță excepțională. Această instrucțiune internă este de mare folos pentru studenți.

  La finalul sesiunii, Saint-Germain ne-a prezentat marelui maestru Lanto, care se manifestase la noi, în lumină, și apoi la 70 Masters prezent. „Va fi o mare bucurie pentru noi”, a spus Lanto la noi, „atunci când sunteți gata să ni se alăture în serviciul conștient de munca glorioasă pe care o vom realiza. Această oportunitate vă este oferită din cauza victoriilor mari pe care le-ați câștigat peste sinele personal și în lumea exterioară. Timpul este aproape atunci când veți avea privilegiul de a vedea cât de importante sunt aceste victorii. În fiecare zi, acceptați pe deplin prezența activă glorioasă a lui Dumnezeu în voi și nu veți experimenta nici un eșec. Cel care caută cu sinceritate lumina este întotdeauna cunoscut Maestrilor Ascensionați. În ziua de anul nou, ne vom întâlni din nou: aici vom avea doisprezece oaspeți de Venus, este dorința noastră ca ve a fi prezent. Saint-Germain și Amin Bey vor fi mentorii voștri.”

  Și-a ridicat mâna. Toate a căzut tăcut și a primit binecuvântarea iubirii de lanto înainte de a reveni la domeniile lor respective de serviciu. Majoritatea au dispărut în câteva clipe, ceilalți au luat lift.

  „Dragi copii, văd că ați uitat de timp: este acum la ora trei dimineața”, a remarcat Saint-Germain, și el a apelat la Lotus și fiul nostru să spună la revedere. M-au sărutat și s-au îndreptat spre hol. Când am luat ușa din dreapta. „Vreau să vă arăt altceva înainte de a pleca”, a spus el. „Stai! Aici este un set de instrumente muzicale foarte neobișnuite, care sunt folosite pentru un scop special. Ei au fost construite, de fapt, în așa fel încât să posede un timbru special pe care le folosim pentru munca noastră.” El a mers la tastatura unui orga și a continuat: „aici este ceea ce crezi că este un orga fără țevi, dar conductele, care sunt mult mai mici decât de obicei, sunt ascunse în orga. Timbrul acestui instrument este superior oricărui lucru pe care pământul l-a cunoscut până acum în ordinea muzicală. Acest instrument va fi folosit în lumea exterioară de îndată ce se desfășoară noua epocă de aur.”

  Am examinat patru Harps minunate, puțin mai mari decât cele pe care le folosim în lumea de astăzi. Saint-Germain s-a așezat lângă unul dintre ei, și a atinse niște sfori, oferindu-ne o idee despre timbrul lor. Mi s-a părut a fi cea mai minunată muzică pe care am auzit-o vreodată. „Aceasta harpă este o surpriză pentru iubitul nostru Lotus”, a spus el, „pentru că în ajunul anului nou, în acest centru, veți auzi aceste patru harpe jucat de artiști eminenți.”

  Ne am terminat inspectarea camerei și a ieșit prin ușa zidului de nord-vest. Apoi, în loc să ne scoată din centru, așa cum ne am intrat, Saint-Germain a deschis o ușă mică pe stânga, și am trecut printr-un tunel ale cărui ziduri strălucea ca o formațiune cristalină. S-au luminat de lumina albă pe care a folosit-o pentru a produce acționând pe substanța electronică din jurul lui. Ne am mers repede și am ajuns prin tunel la o ușă de bronz care a deschis la atingerea lui. Ne-am găsit sub cerul înstelat.

  Pentru un moment am rămas în tăcere perfectă, apoi ne am ridicat unele 160 m deasupra solului și ne am călătorit rapid prin spațiu. În câteva clipe ne-am găsit înainte corpul meu fizic, întotdeauna păzit de Pantera, pe panta muntelui Shasta. Am fost absent timp de douăzeci și două de ore și când m-am uitat în sus, am văzut zori arătând chiar deasupra orizontului.

  „Aici este prânzul tău”, a anunțat Saint-Germain, și mi-a înmânat paharul de cristal care conținea un lichid efervescent cu o albitate opalină. „Această băutură este atât revigorant și revigorant, și vă veți bucura de plimbare de dimineață: corpul tau are nevoie de mișcare și exercițiu. Dar simt o tulburare în mintea ta, sau cel puțin o lipsă de claritate în conștiința ta.

 – Da, am răspuns, un anumit subiect mi-a atras atenția de ceva timp. Asta e vizualizare. Ce este vizualizarea adevărată și ce se întâmplă când vizualizezi?

 – Adevărata vizualizare este un putere, un atribut al lui Dumnezeu ; acest este puterea de viziune care acționează în inteligența omului. Când cineva se reprezintă în mod conștient în minte, o dorință pe care cineva ar dori să o îndeplinească, utilizam unul dintre cele mai puternice mijloace pe care le poate da omului de a-și aduce dorința în o realitatea vizibilă și tangibilă. Există o mulțime de confuzie și incertitudine în majoritatea minților legate de vizualizare. Mai întâi de toate, ceea ce este cert este că nici un formular nu a fost vreodată realizat oriunde în univers fără ca cineva să creeze și să mențină conștient imaginea în gândul său. Fiecare gând conține o imagine a ideii din care provine. Chiar și o idee abstractă conține o imagine specială sau cel puțin imaginea conceptului mental pe care cineva la creat.

  „Vreau să vă dau un exercițiu în care să puteți dezvolta, controla și direcționa conștient vizualizările pentru o realizare specifică. Există mai multe faze în această metodă pe care fiecare student le poate folosi în orice moment și în orice loc. Acest proces aduce rezultate vizibile și tangibile atunci când este efectiv aplicat.

  „Prima fază constă în fixarea în sine, în stabilirea în mod determinat a unui plan clar definit sau a dorinței de a fi realizat. În aceasta, întotdeauna vezi că este pentru un scop constructiv, onorabil, vrednic de timpul și eforturile tale. Verificați cu atenție mobilul înainte de a aduce o astfel de creație la realizarea sa. Obiectivul dvs. trebuie să fie cinstit atât pentru dvs., cât și pentru ceilalți. Nu trebuie să fie un capriciu, o fantezie, o moft sau pur și simplu satisfacerea unui apetit pentru simțurile fizice. Amintiți-vă că există o mare diferență între utilizare, dorință și apetitul: utilizarea este execuția, împlinirea Legii mare universale a slujirii;  dorință este expansiunea, înflorirea Activității Divine prin care Manifestarea lui Dumnezeu este susținută în mod constant și atinge perfecțiunea Lui; apetit este doar un obicei stabilit de satisfacția continuă a dorințelor noastre fizice, și este numai energia concentrată și calificată de sugestiile lumii exterioare, de sine, de personalitate.

  „Asigurați-vă, de asemenea, să nu ascundeți un sentiment interior care să vă facă să vă bucurați de un profit în detrimentul altora. Un adevărat student, singurul care va avea un rezultat tangibil prin această metodă, el ia conducerea în mâinile sale, și el determină, decretează la disciplină, să-și controleze conștient „sinele uman”. El alege ceea ce trebuie să fie sau nu să fie în sfera sa de acțiune și, prin procesul de vizualizare, în gândirea sa, el atrage imaginea unui plan specific de viață, îl menține în minte și îl aduce în manifestație.

  „A doua etapă este să vă exprimați planul cu cuvinte, cât mai clar și cât mai concis posibil. Scrie-l în jos; așa că faceți o înregistrare a dorinței voastre în lumea vizibilă și tangibilă.

  „A treia etapă este închiderea ochilor, evocarea în gând a unei imagini mentale a dorinței sau a planului, a împlinirii, a realizării sale, a condiției perfecte și a activității sale.

  „Meditați că este posibil să creați și să vedeți o imagine în gândire, fi conștienți de faptul că acest lucru este atributul lui Dumnezeu, puterea sa de viziune sale care acționează prin intermediul vostru. Acceptați că puterea voastră de imaginație nu este altceva decât Omnisciența divină care acționează prin voi. Activitatea viziunii și puterea creației sunt atributele sinei voastre divine pe care o percepeți și o simțiți în voi în fiecare moment. Viața și Puterea Divină sunt în acțiune în conștiința voastră pentru a propulsa în împrejurimile voastre imaginea a cărei viziune și senzație sunt în viață în voi. Amintiți-vă constant intelectul că puterea imaginației este un Atribut Divin: este Puterea Viziunii. Puterea de a simți, de a vizualiza, și de a trăi în unire cu o imagine perfectă este o Putere Divină.

  „De asemenea, substanța folosită pentru a da putere imaginii și planului voastre este „Substanța Divină Pură”, deci trebuie să concluzionăm că Dumnezeu este Singur care este Autorul, că El este Legea și Acțiune, care El este împlinirea oricărei forme constructive care a fost vreodată adusă în manifestare.

  „Dacă utilizați aceste trei faze cu mod constructiv, este imposibil ca planul vostru să nu se manifeste în lumea voastră vizibilă. În timpul zilei citiți cât mai des posibil scrisul pe care l-ați făcut din planul sau dorința voastră și o faceți întotdeauna înainte de a adormi, deoarece imaginea lasă o impresie profundă în conștiința voastră umană și rămâne acolo, fără a fi deranjat în timpul orelor de somn. Imaginea este astfel înregistrată profund în mintea voastră externă, permițând suficientă forță pentru a fi generată și acumulată pentru ao propulsa în experiența vieții exterioare. În acest fel, puteți să vă luați orice dorință sau imagine în conștiința voastră când ve intră în Marea Tacere în timpul somnului. În « Inima Marii Tacere », imaginea este umple pentru Atotputernicia Divină și pentru Activitate.

  „În nici un caz nu trebuie să vorbești cu alții sau să le spui nimic despre dorința sau activitatea de vizualizare. Acesta este un imperativ absolut. Nu vorbi, nici tare, nici cu voce tare, cu voi, înșivă despre viziunea voastră. Cu cât este mai mare acumularea de energie generată de vizualizarea, contemplarea și sentimentul realității imaginii tale, cu atât va fi mai rapidă manifestarea în experiența voastră externă. Milioane de dorințe, ambiții sau idealuri s-ar fi manifestat în experiența externă a unor oameni dacă nu ar fi discutat-o ​​cu prietenii sau cunoștințele lor.

  „Când luați hotărârea de a declanșa o experiență prin utilizarea conștientă a vizualizării direcționate, ve identificați-vă cu Legea lui Dumnezeu, Legea de Unu care nu știe nici o opoziție. Trebuie să luați decizia vostra și să o mențineți cu toată puterea voastră. Aceasta înseamnă că luați o decizie irevocabilă și că trebuie să rămâneti la ea. În acest scop, trebuie să știți și să simțiți că Dumnezeu este cel care știe, că Dumnezeu este cel care simte, că Dumnezeu este cel care manifestă și care controlează toate lucrurile legate de planul vostru. Este legea unității, a lui Dumnezeu și a lui Dumnezeu singură.

  „Până când acest lucru nu este pe deplin înțeles de către Student, nu va exista niciodată o manifestare, pentru că în momentul în care un element uman intră în joc, îl eliminați din mâinile lui Dumnezeu și, desigur, planul nu poate pentru a fi realizat pentru că îl neutralizați prin conceptele voastre umane despre timp, spațiu, loc și o mie și una alte condiții imaginare necunoscute lui Dumnezeu.

  „Nimeni nu îl poate cunoaște pe Dumnezeu atâta timp cât admite o forță « opusă » lui Dumnezeu, deoarece, presupunând că două forțe pot acționa simultan, el își neutralizează activitatea. Pe măsură ce ajungi la acest punct de neutralizare, nu mai ai nici o calitate definită într-un fel sau altul: nu ai și nu poți avea nici unul din rezultatele pe care speri tu.

  „Când Îl recunoști pe Dumnezeu, El Unu, Perfecțiunea se manifestă mod instantaneu, pentru că nu există nimic care să se opună sau să o neutralizeze, să nu intervină timpul timpului și în aceste condiții totul să fie îndeplinit, nimic nu se poate opune decretului lui Dumnezeu. Nimeni nu își va îmbunătăți condițiile de viață atâta timp cât nu dorește Perfecțiunea, atâta timp cât persistă în a crede într-o putere opusă lui Dumnezeu sau în existența oricărui lucru pe lângă El sau în El, care putea împiedica expresia Divină a Perfecțiunii.

  „Acceptarea ceva inferior lui Dumnezeu – Întregul Divin – este alegerea deliberată a imperfecțiunii, și este această alegere care a cauzat căderea omului. Acest lucru se face în mod deliberat și gânditor, deoarece, din cauza voinței sale libere, omul poate alege în orice moment între perfecțiune și imperfecțiune. Să spunem în paranteze: nu necesită mai multă energie să te reprezinte perfecțiunea decât să te reprezinte imperfecțiunea.

  „Tu ești cel care reprezintă Creatorul pentru a produce Perfecțiunea în împrejurimile voastre în locul pe care îl ocupați în Univers. Pentru a atinge perfecțiunea și suveranitatea, puteți cunoaște și accepta numai Legea Unuia: Unitatea Divină există și controlează absolut totul în Univers – sunteți Conștiința Individuală a Vieții, Conștiința a Celui Unic, Conștiința a Prezentei Supreme a Marii Flacari de Iubire si Lumina. Numai prin voi este alegerea și puterea de a hotărî în ce formă să vă investiți viața, pentru că voi sunteți singura energie care animă lumea voastră și sfera voastră de acțiune.

  „Când simțiți sau când vă gândiți, o parte din energia voastră de viață este detașată de ființa voastră pentru a vă susține creația. Chase din mintea ta orice îndoială și orice teamă cu privire la împlinirea vizualizare. Dacă sugestiile imperfecțiunii, care sunt doar emanații umane, vă pătrund în gândurile, sentimentele sau conștiința voastră, înlocuiți-le imediat recunoașterea deplină a faptului că Sinele vostru Divin și împrejurimile voastre sunt viață a lui Dumnezeu Unu.

  „În afara perioadelor de vizionare, fiți complet indiferenți și fără să vă faceți griji. Nu puneți nici o limită la momentul realizării și trăiți în prezent. Adoptați această disciplină, practicați-o și veți avea o putere irezistibilă de acțiune care nu poate și niciodată nu a eșuat.

  „Întotdeauna amintiți-vă că imaginația voastră este de origine divină:

 – tu ești  Divin Intelligence care este directorul,

 – sunteți puterea lui Dumnezeu în acțiune,

 – este substanța voastra pe care o manipulați și această substanță este divină.

  „Când ați înțeles acest lucru și ați meditat adânc și frecvent despre acest subiect, totul din Univers se va grăbi să vă umple dorința, să vă execute ordinea, să dați manifestarea dorită, deoarece este în întregime constructivă și în conformitate cu Planul Divin Original pentru orice viata de sine constienta.

  „Dacă sinele exterior acceptă cu adevărat Planul Divin, nu poate exista nici o întârziere sau eșec, căci toată energia consumată este natural perfectă și se grăbește să servească creatorul ei. Nu există altă predestinare decât perfecțiunea. Dacă dorința sau viziunea voastră este constructivă, ve reprezentați Dumnezeu – Dumnezeu bucurându-se în planul vostru. Viziunea lui Dumnezeu este un decret sau o comanda irevocabila a manifestarii instant.

  „În crearea acestui Pământ și a acestui sistem al lumilor, Dumnezeu spune: „Să fie Lumină, și Lumină a fost”. Nu a durat milioane de ani de timp pentru a crea Lumina! Același Putere a lui Dumnezeu este în voi acum, iar când vizualizați și decretați, este darurile viziunii și cuvântului Creator care acționează în tine și prin tine.

  „Dacă realizezi ce înseamnă asta cu adevărat, poți comanda cu toată puterea și autoritatea sa, pentru că tu ești conștiința lui de viață. Doar conștiința de sine a propriei vieți care poate comanda, vizualiza sau dori un plan constructiv și perfect.

  „Fiecare plan constructiv face parte din planul divin. Așa că aveți asigurarea că este Dumnezeu în acțiune care comandă: „Fie ca această dorință sau plan să se manifeste acum, și se face!”

  Aici Saint-Germain a încetat să vorbească și, zâmbind, și-a luat adio de la mine și a dispărut din fața ochilor mei. Am luat calea spre casă, și pantera a început să merge cu mine. Ea a rămas douăzeci și patru de ore, fără a lua orice alimente, și ea în curând darted în pădure, si ea, la rândul său, a dispărut în tufișuri.

  Am continuat pe drumul meu și a ajuns acasă la aproximativ unsprezece ora. Mi-am petrecut restul zilei meditând pe înțelesul profund al experiențelor am avut privilegiul de a trai și care, în mod neașteptat, au schimbat complet concepția mea de viață.

Capitolul 4: Misterele din Yellowstone.

Şapte zile a trecut și prima săptămână din septembrie a sosit. În seara celei de-a opta zi, m-am așezat, contemplând viața și numărul infinit al expresii sale, când gândul meu, destul de natural, s-a îndreptat spre Saint-Germain. Instantaneu, un val imens de dragoste a crescut spre el, în recunoștință profundă pentru privilegiul de experiențe eu a trăit prin ajutorul său și lumina lui.

Ca o respiratie, sentimentul de „prezență” a fost simțit în cameră și, apoi m-am uitat în sus, și l-am văzut, zâmbind și radiant, ca divinitatea personificată. „Fiul meu,” mi-a el spus, „sunt un astfel de vizitator neașteptat că ești atât de surprins? Știi, totuși, că atunci când te gândești la mine, ești în contact cu mine, și când mă gândesc la tine, sunt cu tine. În timpul meditației tale, atenția ta s-a concentrat asupra mea, și de aceea apar la voi. Acest nu este sub lege? Deci, de ce nu-l accepte la fel de natural? La ce ne gândim, ne îl atragem în experiența noastră.

  „Lasă-mă să am o sugestie. Învățați să nu fiți surprinși, niciodată, sau dezamăgit, mototolită, indiferent de circumstanțe, pentru ca maestrie este controlul perfect al tuturor forțelor care acționează în tine în orice moment. Este Marea recompensă a celor care calcă pe calea luminii. Prin corectarea sinele personale, această măiestrie poate fi realizată.

  „Amintiți-vă întotdeauna că dreptul la conduce, suveranitatea permanentă, este obținut numai de către cei care au învățat să se supună în primul rând. Cel care se supune legii unității, legea iubirii, devine el însuși o cauză. În realitate, devine această lege a uneia, prin similitudine. Deci, trebuie emit doar armonie și niciodată nu permite un cuvânt distructiv să iasă din buzele tale, chiar si pentru o gluma. Amintiți-vă că în fiecare moment al eternității, mânați o forță, și că în fiecare moment ai impune o calificare pe el.

  „Am venit să te iau pentru o călătorie importantă. Vom fi plecați pentru 36 de ore. Trageți draperiile din cameră, Închideți ușile și lăsați corpul în pat. Va fi păzit până ne vom întoarce. Ați făcut unele progrese interior: o experiență foarte interesantă și plăcută și de călătorie vă așteaptă.”

  M-am dus la culcare și eram în curând întins într-un mare calm. Un moment mai târziu, am fost în picioare din corpul meu, îmbrăcat în aceeași haină de aur pe care am purtat în timpul vizitei mele la Royal Teton. Sentimentul de densitate a fost plecat, și când am trecut prin zidurilor, m-am simtit ca am fost de mers pe jos într-o ceață groasă. De data aceasta, am fost în mod clar conștient de trecere prin spațiul. Nu am întrebat unde mergem și am ajuns în curând la Royal Teton. La est se aflau Munții Stâncoși și, dincolo de aceasta, câmpiile întinse extinse care, într-o zi, vor fi acoperite cu vegetație semi-tropicală și vor fi locuite de un popor pașnic și prosper. La vest, am putea vedea Sierra și Munții Cascade; dincolo de faptul că, lanțul de coastă al cărui profil trebuie să se schimbe complet. La nord, am putea vedea Yellowstone, a cărui frumusețe minunată voal misterele antice ale acestei civilizații americane.

  „Numele de Yellowstone,” Saint-Germain mi-a explicat, „a venit la noi prin secole pentru mai mult de 14000 de ani. În acest timp, civilizația lui Poseidon ajunsese la apogeu, mulțumită o ființei al luminii care a condus guvernul. Declinul, cauzat de abuzul de darurile marii sale înțelepciuni, a avut loc în ultimele cinci secole. În limitele actuale Yellowstone, care sunt neschimbate, a existat cea mai mare mină de aur pe care lumea a cunoscut-o vreodată. A aparținut guvernului, iar cea mai mare parte a bogăției extrase a fost folosită pentru cercetare în domeniul chimiei, invențiilor și științei.

  „Şaizeci kilometri depărtare a fost o mină de diamante. Pietrele care au fost extrase din ele au fost diamante, de mare frumusete, depasind tot ceea ce a fost găsit vreodată în interiorul Pământului. Printre bijuteriile de această mină, unele au fost chiar mai remarcabile: sculptate în mod corespunzător, ele au avut în centru o flacără mică albastră, similar cu lumina lichidă, și unele persoane care le-a purtat au făcut posibilă la luminozitatea acestei flăcări pentru a depășirea de doi centimetri și jumătate deasupra suprafeței pietrei.

  „Aceste pietre, ținute ca sacre, au fost folosite doar în cele mai secrete ritualuri ale Maestrilor Ascensionați. Din aceste pietre, șaisprezece sunt încă păstrate ca o comoară sacră de către fraternitate a Royal Teton și va fi folosit din nou la un anumit moment. Este din cauza acestor diamante frumoase galbene că numele Yellowstone (piatră galbenă) a fost dat în această regiune și a persistat.

  „Acest tu ai fost, fiul meu, care a descoperit cele două mine, care le-a pus în funcțiune și le-a predat guvernului. Vă voi arăta înregistrările care vă vor da dovada fizică a ceea ce spun. Aceste scrieri dau data descoperirii, valoarea bogățiilor care au fost extrase, durata exploatării, descrierea mașinilor folosite pentru procesarea mineralelor rezistente și recuperarea 87% din valoarea lor, producția de lingouri în mină în sine (acest care au eliminat astfel toate operațiunile de suprafață), locul a destinația, data închiderii și de stabilire a sigiliilor. Aici e dublu aceste scrieri.

  „În civilizația lui Poseidonis, ai locuit într-o locuință frumoasă cu o soră care acum este Lotus. Amândoi ați făcut și menținut un contact strâns cu Sinele Divin interior, permițând activității divine să acționeze fără interferențe și fără întrerupere. Ai fost un oficial în departamentul de minerit, care a permis la tine să inventeze un avion minunat. În acest dispozitiv ai călătorit de multe ori peste munți. Într-o zi, în timpul unei meditații profunde, ți s-a arătat locația acestor mine pe care trebuia să le descoperi după aceea și le-ai pus înapoi în mâinile guvernului după ce le-ai deschis. După această explicație preliminară, vă voi da dovada a ceea ce am spus, deși nu există nici o dovadă a acestor mine la suprafață. Veni! Să intrăm în mină.”

  Ne am plecat de la Royal Teton. Am fost perfect conștient de trecere prin spațiul și se deplasează rapid. Am aterizat în Yellowstone, în fața unei stânci care se formează ca un zid. „Tu vezi intrarea?”, a cerut Saint-Germain, întorcându-se spre mine.

  „Nu”, I-am răspuns, „dar simt că trebuie să fie aici,” și am îndreptat spre un anumit loc de pe peretele de granit. El a zâmbit și a avansat la locul indicat, a pus mâna în ea, și acest gest a descoperit o ușă de metal.

  „Vezi tu,” mi-a spus, „Avem metodele noastre de a sigila orice intrare pe care dorim să o protejăm. Putem face invizibil și nimeni nu poate intra fără consimțământul nostru. Substanța utilizată pentru sigilarea anumitor locuri sau obiecte este luată de la substanță universală. Este mai tare decât piatra, deși, la suprafață, este destul de similar cu acesta.

  „În acest fel, protejăm intrarea în anumite Centre, monumente, orașe îngropate, mine și camere secrete aparținând Maestrilor Ascensionați. Multe dintre aceste locuri au fost conservate pentru mai mult de 70000 de ani. Când nu mai avem nevoie de aceste locuri sau obiecte, le returnăm la substanță universală. Înțelegi din ce în ce mai mult că toată forța devine servitoarea docilă a cel care stăpâneste sine. Toate forțele universului așteaptă ordinele noastre, care trebuie să fie date în conformitate cu înțelepciunea și dragostea.”

  Pe ușa din fața noastră, ai putea vedea o mână dreaptă în relief, despre înălțimea umărului meu. Ea a fost făcută din același metal ca ușa, și părea în mod surprinzător ca mâna mea dreaptă actuală.

  „Pune mâna pe mâna asta metalică”, mi-a spus Saint-Germain, și apasă energic. M-am supus. Mâna a fost adaptarea perfect cu a mea și am apăsat cu toată forța mea: încet s-a deschis ușa cea mare. El a continuat: „ați păstrat această formă și dimensiunea mâinii peste multe încarnări. A fost pusă pe ușa de către guvernul în onoarea ta. Această mână metalică este modelul mâinii tale de acum 14000 de ani.”

  După intrare, ne am intrat într-un tunel lung de circular secțiune și în cele din urmă am ajuns într-o cavitate mare. Acolo, eu am văzut mașini și instrumente de diferite tipuri, toate realizate dintr-un metal alb nepieritore, într-o stare perfectă de conservare, ca daca ar fi fost fabricate ieri. În centrul cavității era un arbore de mină. Inginerii noștri actuali ar fi uimiți de simplitatea și perfecțiunea proceselor miniere din epoca trecută. Aceleași metode vor fi reînviate în America în secolul următor.

  Saint-Germain a pășit spre ușă și a înclinat o pârghie. O pivniță, de un anumit tip, a apărut. Ne am intrat, și o dată înăuntru, el a manevrat o pârghie mai mică. Am coborât la o adâncime de 60 de metri până la stația următoare. Apoi ne am continuat să coboare pentru a opri la o adâncime de aproximativ 200 de metri. A fost nivelul principal și de acolo, cinci tuneluri au fost aranjate ca raze de o roată. Secțiunea lor a fost perfect rotund, și suprafața lor căptușite cu același metal alb care au fost folosite pentru a face mașini și instrumente. Acest înveliș metalic are o astfel de grosime și tărie că numai prăbușirea muntelui ar putea provoca deteriorării. Două dintre cele cinci tuneluri întinse peste 650m în interiorul muntelui. În această stație centrală a fost o aparat care a fost manevrarea toate cărucioarele din mină.

  „Acest metal alb, a explicat Saint-Germain, este o descoperire remarcabilă. Este ușor, inoxidabil, mai rigid decât orice alt material cunoscut. Ați putea da doar o descriere fragmentară a tuturor acestor minuni, care sunt dovada fizică a importanței acestei civilizații. Astfel de minuni au existat și sunt acum în mijlocul vostru, conservate intacte, până în ziua în care vor fi așa-numitele „redescoperite”.

  Când ne am ajuns la capătul tunelului, mi-a arătat forarea care erau folosite în acele zile îndepărtate. „Utilajele de foraj”, a continuat, „emite un tub de flacără alb-albăstrui cu un diametru de doi centimetri și jumătate. Ei operează la o viteză prodigioasă, consumatoare de stâncă în care acestea penetrează.”

    Înapoi la nivelul central, ne am intrat într-o cameră triunghiulară între două tuneluri. La capătul opus au fost containere realizate din același metal alb. Ei au fost de aproximativ 30 centimetri pătrați cu 90 centimetri în lungime. Saint-Germain mi-a deschis una și mi-a arătat diamante galbene netăiate. Am fost tăcut în admirație la o astfel de frumusete. În cazul în care cititorii se întreabă dacă acestea au fost fizice, la această întrebare naturale, eu răspund: Da, la fel de fizice ca diamantele pe care le puteți purta astăzi. Alte containere au fost umplute cu pietre tăiate de valoare fabuloasă.

  După ce am plecat de la mină, Saint-Germain a închis ușa și a sigilat-o din nou. Nimeni, nici măcar un maestru ascensionati, nu l-ar fi putut distinge de stânca înconjurătoare. Apoi ne-am ridicat deasupra solului și am călătorit repede pe 60 de kilometri care ne-au despărțit de mina de aur. De data aceasta, am aterizat exact în vârful muntelui, lângă o stâncă în formă de con, care părea perfect compactă. Ea a avut un diametru de aproximativ patru metri și jumătate la bază și, probabil, trei metri înălțime.

  „Uită-te!”, a spus el, aplicând mâna. Încet, o secțiune triunghiulară s-a transformat și a descoperit o scară care a plonjat în pământ. Ne l-am urmărit și în curând am ajuns la o cavitate unde se deschise o ușă similară cu cea a minei de diamant. „Veți observa absența venelor”, a spus el. Totul se face în mină, fără manipulare superficială. „

  Ne-am oprit la o adâncime de 120 metri, în cazul în care a existat o altă cavitate. Era un echipament complet pentru procesarea minereului. El mi-a explicat procesul care a fost incredibil de simplu. Am continuat să coborâm la nivelul de 240 de metri. Acolo a fost același dispozitiv ca și în mina de diamant: tuneluri radiante dintr-un punct central, cum asa razele de o roată. Trei camere triunghiulare au fost construite între tuneluri. Ei conținea restul extractului de mină disponibil la momentul închiderii minei. Containerele metalice erau încă acolo. Am voie doar să descriu conținutul a trei dintre ele. Primul conținea pepite de la un vechi albia care a fost 240 de metri distanță, pe care pietriș granulat în ea exploatație de aur până la o adâncime de 360 de metri, care a fost de o valoare imensă. Al doilea recipient a fost umplut cu aur threadde la o venă de cuarț alb, care a fost de 120 de metri adâncime, iar al treilea conținute discuri solide de aur de cântărire patru kilograme fiecare.

  „Locul unde aurul a fost colectat”, mi-a spus Saint-Germain, „a fost cunoscut sub numele de « camera lingouri ». Arhivele menționând această mină există în două exemplare, originalele fiind la Royal Teton și dublu aici.”

  Când ne am ajuns la suprafață, Saint-Germain a sigilat intrarea, și s-a întors spre mine și a spus: „fiul meu, ați descoperit aceste două mine și, asistat de colegii dumneavoastră, le-ați pus în funcțiune și le-a adus la această perfecțiune. De asemenea, tu ai înregistrat pe metalul nepieritoare memoriile pe care ți le voi arăta la Royal Teton. Maestrii Ascensionați, care au anticipat dezastrele care au avut loc acum 12000 de ani, știau că aceste mine nu vor fi afectate. Le-au pregătit pentru a fi sigilate, astfel încât acestea ar putea servi din nou într-o vârstă îndepărtată, în care am intrat acum.

   La șapte epoci diferite ale numeroaselor încarnări la tine, memoria procesului folosit pentru a păstra aceste arhive a fost reînviat. Vă veți aminti din nou în epoca actuală pentru binecuvântarea umanității. Acest lucru explică interesul pe care l-ați arătat întotdeauna de când erai copil, pentru documentele vechi pe care le va avea în continuare să se ocupe de mai multe ori în această viață prezentă.

  „Haide! Ne vom întoarce acum la Royal Teton. Acolo, într-o cameră alăturată sălii mari de judecată, sunt memoriile despre care vorbesc. Este un loc rezervat pentru conservarea invențiilor științifice și descoperiri. Camera la care ne-am dus în vizita anterioară conținea amintirile diferitelor civilizații.”

  Ne-am întors în acest loc secret. Când am ieșit din lift, ca la prima noastră vizită, am trecut de această dată prin a doua ușă la dreapta intrării. Acesta a deschis direct în camera de arhivele științifice: un spațiu de aproximativ 80 de metri lungime, de douăsprezece largă și patru în ălțime. Toate pereții, podeaua și plafonul au fost acoperite cu același metal alb nepieritoare, care au fost, de asemenea, utilizate pentru rafturi și containere.

  Saint-Germain a luat una, și mi-a înmânat o memoriile pe care le scriam despre mina de diamante. Din nou, am fost capabili de a citi, dar de data aceasta mi-a spus să apeleze la divinitatea mea interioară și, astfel, cunoștințele care au fost odată a mea a venit înapoi la mine. Memoriile a dat un cont precis de descoperire și de exploatare. Mi-a dat un alt tub și am putut citi istoria completă a minei de aur.

  „Acum că ați avut dovada fizică a ceea ce v-am explicat”, a spus el, „Vreau să știți că nu vă voi spune niciodată ceva ce nu pot dovedi.” S-a întors spre mine și privirea lui pătrunzătoare mi-a traversat mintea și trupul. „Fiul meu”, el a continuat, „te-ai comportat bine. V-ați arătat calmul și echilibrul în timpul acestor experiențe recente. Mult depinde de ceea ce se va întâmplă în continuare. Concentrați-vă atenția asupra Dumnezeului vostru interior, care trebuie să controleze totul în voi și amintiți-vă să-l păstrați acolo constant.”

   În lumina a ceea ce mi s-a întâmplat mai târziu, mă bucur că am fost reconfortat de această avertisment. După acest, el m-a condus prin Marea Sală de judecată până la Marea ușă de bronz de pe zidul de vest. Apăsând cu mâna sa pe usa, el a deschis un semn că închis după ce ne am intrat. Am întrerupt, uimit pentru a vedea ce ochii omului au, probabil rareori, sau, poate, niciodată, a avut permisiunea de a contempla. Am stat astfel, nemișcat, fascinat de frumusete atât de mult și de noutate: la aproximativ trei metri și jumătate în fața mea, a existat un bloc de onix, alb de zapada, un metru 80 mare și 45 centimetri lățime. Pe partea de sus, a fost o sferă de cristal umplut cu o lumină albă în mod constant în mișcare, și în interiorul de ea, puncte luminoase s-au mutat aici și acolo. Sfera emitea continuu raze colorate ale prismă până la o distanță de aproximativ cincisprezece centimetri. Părea să fie făcută dintr-o substanță vie pentru că nu se mai oprea din strălucea.

  În partea de sus a sfera au fost trei flăcări, în formă de pană, una de culoare de aur topit, celelalte roz și ultimul albastru electric. Penele erau de cel puțin un metru înălțime. Aproape de partea de sus, fiecare flacara se curbată ca o pană de struț, grațios, fermecător, și în mișcare perpetuă. Strălucirea care a emanat din această sferă admirabilă a umplut întreaga încăpere și a produs o senzație de energie electrică de nedescris. Lumina, viața și frumusețea acestei scene transcend pur și simplu imaginația umană.

  Ne-am dus la celălalt capăt al camerei și aici au existat trei cufere de cristal fiecare conținând un corp uman. Ca am abordat, inima mea sa oprit: am avut doar descoperit formele pe care Lotus, fiul meu și am ocupat într-o altă încorporare. Le-am recunoscut imediat de către corpul de Lotus, care păstrează încă o anumită asemănare cu acest organism, în timp ce cele ale fiului meu și am avut caracteristici mult mai regulate decât cele ale formelor noastre prezente. Toți trei au fost un model perfect, care amintește de cea a bătrânilor. Păreau vii, doar adormit. Ei au avut părul ondulat blond și au fost îmbrăcați într-o cârpă similară cu cea a caracterelor tapiserie. Un maestru ascensionati a avut doar să se uite la aceste organisme pentru a vedea înregistrate fiecare acțiune efectuate în toate viețile anterioare. Acestea au servit astfel ca oglinzi, permițând memoria activităților trecute, care, cu toate acestea, au avut perfecțiunea lor originală neschimbată.

  Fiecare cufăr s-a odihnit pe o bază mare făcută din aceeași Onix albă ca cea pe care a fost plasată sfera luminoasă. Aceste cufere au capacele de cristal nesigilate, dar foarte atent montate într-o canelură care le încercuit. Pe fiecare capac, în centru, ai putea vedea o stea cu șapte colțuri. Aceste embleme au fost în relief, ca și ar fi fost sculptate din cristal.

  „Aceste corpuri”, Saint-Germain mi-a explicat, „a aparținut tine în timpul unei încorporare special, atunci când ați plecat din orașul de aur pentru un serviciu special. Experiențele dumneavoastră au fost terifiante, dar atât de mult bun a fost realizat în aceste vieți că o mare ființă cosmică a apărut, și a poruncit să păstreze aceste forme până când ați putea face ascensiunea lor și să se întoarcă în orașul de aur. El a dat toate indicațiile pentru conservarea și păstrarea lor, și au fost observate cum puteți vedea.

  „Acum vă puteți da seama cu toții cât de important și necesar este de a avea o conștientizare acută a maestrului interior, și să se concentreze profund pe el, astfel încât, singur, divin dragoste, înțelepciune și pace poate acționa prin mintea ta și trupurile voastre tot timpul.”

  În acel moment, o lumină clară și o forță teribilă a trecut prin mine și Dumnezeul meu interioară a vorbit: „Marele Maestru al luminii, părinte, frate și prieten! Ô, fiul lui Dumnezeu! Într-adevăr, ai o dragoste nesfârșită și, mulțumită lui, ai obținut maestrie asupra celor cinci regate și a păcii eterne pe care le-ai meritat. Marele Dumnezeu din interior, în acești copii pe care îi iubești atât de mult, se va manifesta în curând într-o măiestrie completă și conștientă. Aceasta le va permite să ofere asistența pe care ați dorit-o de multă vreme, pentru fiecare dintre copiii lui Dumnezeu are un serviciu de făcut, și nimeni altcineva nu poate da, decât el singur. Din inima lui Dumnezeu, invoc marea lumină pentru a vă binecuvânta pentru totdeauna!”

  După ce aceste cuvinte au fost rostite, un mare Raza de lumină a apărut, care a umplut camera cu puncte luminoase în culori prismatice: emergente din toate părțile, au umplut camera cu o lumină curcubeu stralucitoare, cu o pulsează de viață.

  „Vezi, fiul meu”, a spus Saint-Germain, „cu cât de mult perfecțiune puteți lăsa Inner Grand Master vorbesc. În curând veți putea să o faceți în mod conștient și la voință, oricând doriți. Observați efectul stalactitului pe tavan, și aspectul alb argintiu al pereților. Toate acestea sunt făcute din substanță precipitat, iar camera este întotdeauna păstrată la aceeași temperatură confortabilă.”

  M-a condus la celălalt capăt al camerei și ne-am oprit în fața unei deschideri arcuite în perete. Și-a pus mâna acolo și o ușă s-a deschis încet, dezvăluind echipamentul minunat pentru a grava memoriile scrise de mână. „În această zi și de vârstă”, spune el, „multe dintre aceste dispozitive vor servi din nou umanității, care, în acest fel, nu va trebui să treacă prin canalul de invenții și descoperiri.

  – Cum este, am întrebat, că totul în acest centru și în aceste mine ar trebui să fie păstrate de praf și cu o astfel de ventilație perfectă?

  – Este foarte simplu, a explicat el, maestrii Ascensionați folosesc aceeași forță pentru a curăța și ventila, ca fac pentru a produce lumină, căldură sau energie. Emanația uneia dintre ele, atunci când trece prin minele sau în camere, consumă instantaneu orice substanță inutilă. Ne apropiem de a doua dimineață de când ți-ai părăsit corpul și trebuie să mergem acasă.”

  Am mers prin camera auditivă și am lăsat-o prin ușa din stânga liftului și ne-am găsit în lumina stelelor. Ne-am întors repede în camera mea și, un moment mai târziu, m-am trezit în corpul meu fizic. Saint-Germain stătea lângă mine, dându-mi paharul familiar de cristal, de data asta umplut cu un lichid de chihlimbar. Am băut-o și simțit efectul său revigorant trece prin fiecare celula din corpul meu.

  „Acum, dormi atâta timp cât poți”, a spus el, și el a dispărut din ochii mei. Am avut de a dormi solid pentru că m-am trezit multe ore mai târziu complet odihnit, cu senzație de un nou putere și puterea în corp.

Capitolul 5: Amintiri Incas.

  Zece zile au trecut fără  incidente. Datorită formării sporite, nu adorm niciodată fără să-mi păstrez atenția asupra Dumnezeului meu interior și fără a trimite un gând de recunoștință față de Saint-Germain. În seara celei de-a unsprezecea zi, în timp ce m-am retras în camera mea, am auzit vocea lui distinct spune-mi, „Vino!”

  Am învățat să mă supun acestui apel, și imediat mi-am părăsit corpul, am traversat spațiul și m-am regăsit în câteva clipe la Royal Teton. Saint-Germain stătea pe versantul muntelui, așteptând sosirea mea. De data asta, ca să mă alătur lui, m-a sunat. L-am salutat: „la dispoziția dumneavoastră”, am spus, așa am mers spre el. Zâmbind, el a răspuns: „avem de lucru înainte, să mergem!”

  Am fost pe deplin conștient de direcția în care ne am fost călătoresc. Eram sigur că ne îndreptăm spre sud-vest. În curând am văzut luminile unui oraș, și Saint-Germain mi-a spus, arătându-mi, „Los Angeles”. Apoi, așa am trecut peste un alt teritoriu iluminate, el a spus: „Mexico City”… Peste o pădure tropicală, am început să coboare și a trecut în apropierea ruinele unui templu antic.

  „Acestea sunt ruinele de la Mitla, în statul de Oaxan Mexic,” mi-a explicat.

  „Voi trei v-ați încorporat, pentru a ajuta acest popor când civilizația Inca a atins apogeul. Cu avizul Maestrilor Ascensionați pe care această asistență depindea, ați ales să intrați în familia Inca, pentru a face serviciul așteptat la acel moment.

  „Te-ai născut aici, copil al unui șef Inca, suflet puternic, foarte avansat în iluminarea spirituală. El a iubit profund poporul său și a cerut lui Dumnezeu suprem pentru lumină, abundență, și perfecțiune, astfel încât el ar fi binecuvântat cu țara sa. Devotamentul al Inca pentru sursa sa a fost foarte mare, pentru că el conștient știa și recunoștea puterea al mare soare central. Această înțelegere adevărată a fost propovăduit poporului Inca și, pentru că Incașii știau ce înseamnă marele soare central, au folosit soarele ca simbol al sinelui divin. Ei au posedat o înțelegere interioară reală, și au recunoscut totalitatea puterii derivate din acest mare soare Central că noi numim acum „Hristos”, pentru că este inima activității lui Hristos a universului.

  „Datorită devotamentului șefului inca, atât la sursa sale, cât și la poporul său, dorința sa profundă de binecuvântare divină și lumină pentru a-i păstra și a-i ajuta a fost împlinită: paisprezece mari ființe din orașul de aur de deasupra Saharei i-au răspuns și au venit acordă-i asistență. Tu, Lotus și fiul tău erați trei din cei paisprezece. Aveai zece ani, Lotus doisprezece și fiul tău actual paisprezece când ai fost încredințată îngrijirii mele și plasată sub îndrumarea mea pentru a te pregăti pentru munca pe care ai avut de a realiza mai târziu. La acea vreme, am locuit în orașul de aur, dar, atunci când acordul vibrationala a fost obținut, m-am dus la palat într-o formă tangibilă „Datorită devotamentului șefului inca, atât la sursa sale, cât și la poporul său, dorința sa profundă de binecuvântare divină și lumină pentru a-i păstra și a-i ajuta a fost împlinită: paisprezece mari ființe din orașul de aur de deasupra Saharei i-au răspuns și au venit acordă-i asistență. Tu, Lotus și fiul tău erați trei din cei paisprezece. Aveai zece ani, Lotus doisprezece și fiul tău actual paisprezece când ai fost încredințată îngrijirii mele și plasată sub îndrumarea mea pentru a te pregăti pentru munca pe care ai avut de a realiza mai târziu. La acea vreme, am locuit în orașul de aur, dar, atunci când acordul vibrationala a fost obținut, m-am dus la palat într-o formă tangibilă pentru a da radiațiile și instrucțiunile necesare. Acesta a fost cazul timp de patru ani, până când totul a fost dezvăluit tatălui tău.

  „Inca a fost uimit de înțelepciunea copiilor săi și el a exprimat în mod constant laudă și mulțumire pentru o astfel de binecuvântare. Aveai paisprezece ani când marele maestru cosmic care odată ne-a adus pe toți în orașul de aur la sfârșitul încorporării noastre în civilizația sahariană a apărut la Inca. El i-a spus că cererea sa a fost auzită în modul cel mai real.

  „Din acel moment, și timp de 70 ani, civilizația inca a atins apogeul. Aș veni în fiecare zi să te învăț, și să ridica vibrațiile de la Inca, și ale tale. Ați fost numiți „copii Incas ai soarelui”. Recunoștința sa, cooperarea și dragostea au fost magnifice, într-adevăr, și el a primit știința și manipularea marii legi cosmice.

  „Copilăria și tinerețea ta au fost remarcabile. Niciun nor nu a venit să deranjeze frumusețea acestei instrucțiuni. Fiul tău a învățat regulile guvernului și îndatoririle șefilor. Lotus a învățat munca interioară, a primit învățământ completa a legii și a fost consacrat ca preoteasă a templului soarelui. Ați fost învățați să vă legile cosmice ale preoției și, de asemenea, în secret, conduita armatelor.

  „După zece ani de pregătire specială în Peru, voi trei ați fost trimiși în nord, la o așezare recentă a Imperiului Inca, pentru a-i ajuta pe poporul să-și extindă activitățile și să le stimuleze progresul. Dragostea, binecuvântarea și onoarea șefului Inca v-a însoțit acolo, și ați stabilit capitala coloniei unde Mitla se află acum în provincia Oaxan, Mexic, iar gloria acestui oraș a venit la noi de-a lungul secolelor.

  „Acolo ai construit un templu mare, sub îndrumarea celor din orașul de aur care au instruit și te-a ajutat. Lotus purta numele de Mitla în această încorporare, și a fost în onoarea lui că orașul a fost atât de numit. Ea a servit acolo ca o preoteasă pentru mai mult de 40 de ani. A fost unul dintre cele mai magnifice temple din această perioadă, și nici o cheltuială nu a fost cruțată să-l dezvolte. Este partea secretă a acestui templu, construită sub suprafața solului, care a fost de a supraviețui și de a fi martor la această civilizație splendidă, secole mai târziu. Știai asta când a fost construită. Întreaga construcție a fost condusă de unul dintre marii maestri ascensionați ai orașului de aur.

  „Partea exterioară a fost făcută din pietre masive, dintre care unele mai pot fi văzute astăzi printre ruine. Interiorul era acoperit cu marmură, onix și jad. Jad provine dintr-o sursă secretă muntilor Anzi, care nu a fost dezvăluită niciodata nimănui. Culoarea și decorul interior au fost cele mai artistice, tonuri principale fiind de aur, violet, roșu și roz scoici. Altarul interior era auriu, cu decorațiuni albe și purpurii. Tronul în care preoteasa a oficiat a fost, de asemenea, de aur. Aici, puterea spirituală a fost concentrată și menținută și apoi radiata pe poporul și Imperiul.

  „După această explicație preliminară, vom intra acum în templul subteran unde o cameră a fost păstrată în mijlocul ruinelor acestei splendoare antice.”

  Ne-am mutat un pic mai departe și Saint-Germain comandat: „înapoi!” El a concentrat un raza al divină puterea pe un grup de roci. Au fost aruncați brusc în toate direcțiile, descoperind un cub de granit roșu. A pășit înainte și și-a băgat mâna în el. Încet, blocul a rotit, descoperind o deschidere despre un metru lățime, și pașii foarte vizibil care conduc în interiorul. Ne-am dus în jos douăzeci și unu, până la o ușă care părea a fi de cupru, dar Saint-Germain mi-a spus că a fost un aliaj de metale ale căror proporții a făcut-o imperiabile.

  A apăsat un cub de rocă la dreapta intrării și mi-a arătat o ușă care a fost filare încet, descoperind o cameră mică. La capătul opus a fost un pasaj boltit, închis de o altă ușă masivă. De data asta a apăsat o piatră cu piciorul. Piatra avea o anumită formă și era în pământ. Ușa s-a deschis într-o cameră imensă care părea să aibă nevoie de o curățare serioasă și de puțină ventilație. Cât mai curând gândul trecut mintea mea, locul se umplu cu o lumină purpurie și apoi o ceață ușoară alb, care a devenit la fel de luminos ca soarele de amiază. Curățenia a fost finalizată în curând și totul părea curat, proaspăt și îmbuiat cu un parfum dulce de trandafiri.

  Ne am intrat. Atenția mea a fost luată de un număr de portrete remarcabile. Nu am mai văzut așa ceva înainte. Au fost gravate în aur masiv cu culorile vieții.

  „De asemenea,” Saint-Germain a explicat, „Ei sunt indestructibil. Cinci dintre ele sunt portrete ale șefului Inca, fiul tău, Lotus, tu și cu mine. Suntem reprezentați cu cadavrele pe care le-am folosit în acel moment. Prin devotamentul său față de propria sa flacără divină, Lotus a atras apoi un mare maestru al lui Venus care l-a învățat acest tip de artă. Este foarte diferit de orice lucru care a fost predat pe pamant. Doar un număr limitat de aceste portrete au fost create, pentru ca acest tip special de artă a fost de secole înainte. Maestrul lui Venus nu i-a permis să fie larg răspândită la acea vreme, dar trebuie să apară în epoca de aur prezentă, unde am intrat acum.

  „Ah, fiul meu, în cazul în care oamenii din America ar putea înțelege ce posibilități minunate le așteaptă! Dar pentru aceasta, el trebuie să abandoneze credințele, cultele, dogmele, tot ceea ce-l limitează și, prin urmare, îi distrage atenția de la „marea prezență divină” care este în inimile copiilor săi. Dacă oamenii ar putea înțelege ce libertate, ce putere, ce lumină le așteaptă! Singura condiție este că ei recunosc și să facă uz de prezența mare iubitoare în ele, că ei înțeleg, și că ei simt că această prezență care le animă are controlul divin asupra întregii manifestații. Oh! Dacă ar putea înțelege că trupurile lor sunt templele celui mai înalt Dumnezeu viu, care este stăpânul cerului și al Pământului! În cazul în care ele au putea înțelege dragostea de Sinele Divin, vorbesc cu ea, recunoaște-l în toate lucrurile, și să fie la fel de sigur de realitatea acestei prezențe în alte persoane și lucruri! Dacă ar putea simți cât de aproape este această mare prezență, să-și simtă realitatea în adâncul sufletului lor, chiar și pentru un moment, atunci nimic nu ar putea fi vreodată interpus între ele și această realizare divină și supremă, care este cea a Isus si ceilalti maestri Ascensionati!

  „Ô, America! Copii Preaiubiți ai luminii! Lăsați această mare prezență divină, înțelepciunea și puterea sa să vorbească în voi acum, și să vedeți cât de repede se poate manifesta Împărăția lui Dumnezeu pe pământ. America conduce drumul spre alte națiuni, poartă lumina care vestitori epoca de aur să vină. Indiferent de condițiile care sunt, această lumină se va aprinde brusc și vor consuma umbrele care caută să-și pervertească idealurile sale și dragostea pentru Sinele Divin mare.”

  Pe dreapta, o ușă deschis într-o cameră care conține arhivele imperiabile civilizației Inca, care a cronicat importanța rolului său în acest ciclu.

  „Este prin revitalizarea memoriei unei vieți anterioare, cu 14000 de ani în urmă, că ați găsit procesul de înregistrare a acestor arhive”, a remarcat Saint-Germain. „Ei vor fi transportați la Royal Teton în același timp cu portretele, pentru acest templu secret și-a îndeplinit acum rolul și va fi dizolvat.” Imediat, ființe minunate a apărut și a luat arhivele și portrete. Când au terminat, ne-am întors la intrare, am mers departe la o distanță bună, și am stat nemișcat și tăcut. Saint-Germain și-a concentrat atenția pentru câteva clipe pe ușa templului secret. Un calm brusc m-a apucat și m-a imobilizat. A fost o huruit ca aceea a unui cutremur și, într-o clipă, templul secret care a fost una dintre cele mai glorioase creații ale timpului său s-a prăbușit, în ruine. Aș putea fi uimit doar de descoperirea puterii imense a lui Saint-Germain. Într-adevăr, maestrii ascensionați sunt zei, eu îmi spun. Nu este surprinzător faptul că în mitologia anticii, activitățile lor sunt renumărate sub formă de fabule sau legende. Ei exercită toată puterea divină în orice moment, deoarece sunt concentrați într-o determinare inflexibilă asupra marii prezențe divine. Ei manifestă perfecțiunea divină și toată puterea le aparține.

  „Când Isus a spus: « cu adevărat, vă spun, lucrările pe care eu le fac, le veți face, și chiar mai mare! », știa despre ce vorbea, a continuat Saint-Germain. El a venit să demonstreze că fiecare ființă umană de pe pământ poate atinge și exprima conștient maestrie și suveranitate. El a dat exemplul suveranității maestrilor ascensionati și a dovedit umanității că este posibil ca toți să cheme Sinele Divin în acțiune și, astfel, să controleze în mod conștient toate lucrurile umane.

  „Marii Maeștri Ascensionați, acele ființe ale iubirii, luminii și perfecțiunii care au ghidat expansiunea luminii în umanitate de la originea sa pe această planetă, nu sunt un produs al imaginației. Ele sunt ființe reale, vizibile și tangibile, glorioase, vii și animate de astfel de dragoste, înțelepciune și atât de multe puterea pe care mintea umană nu poate concepe.

  „Pretutindeni în univers, ei realizează în mod liber și natural tot ceea ce omul obișnuit consideră supranatural. Ei sunt gardienii rasei; rolul lor este educarea și ajutarea ființei individualizate de a-și dezvolta conștiința dincolo de expresia ființei umane obișnuite. Astfel, ființa individualizată intră în posesia atributelor sale supra-umane, și așa cum o student care se deplasează de la învățământul primar la grade universitare, discipolul unui maestru ascensionati se mută de la starea umană brută la expresia divinității sale, completa și continuă.

  „Un maestru ascensionat este o ființă individualizată care, prin efortul conștient, a dezvoltat destulă dragoste și putere în sine pentru a sparge lanțurile tuturor limitărilor umane: fiind astfel eliberat, el este demn de manipularea forțelor dincolo de experienţă umane. El se-a identificat cu omniprezența divină, viața. Toate forțele și toate lucrurile îl ascultă, pentru că el este o ființă care este înzestrată cu voință liberă și conștientă de Sinele Divin, controlând totul prin manipulare luminii sale interioare. Este prin radiație și efuziune acestei lumini, care este cu adevărat « propria lui esența luminoasă a iubirii divine », că un maestru ascensionat este capabil de a ajuta pe cei care vin sub îndrumarea lui.

  „Când o astfel de radiație este îndreptată către un discipol, corpurile subtile ale discipol, în special corpul dorinței, corpul mental și corpul cauzal, absorb esența luminoasă a maestrului și lumina cadavrelor sale este identificată și strălucește mai luminos, ca o scânteie care se transformă într-o flacără. Această esență luminoasă conține forța cea mai concentrată în univers, se dizolvă orice discordie și stabilește un echilibru perfect în întreaga manifestare.

  „Corpul maestrului ascensionati emite continuu raze de această esență luminoasă, care dizolvă discordiei Pământului, ca razele de forță numite lumină și căldură dizolva cețuri.

  „Radiație pe care stăpânii o toarnă pe umanitatea pământească este o energie concentrată conștient care a primit o anumită calitate și apoi este îndreptată spre împlinirea unui plan definit. În acest fel și de mii de ori, oamenii și localitățile beneficiază de protecție a cărei umanitate este total inconștientă-continuând existența sa și ignorârea în mod calm protectorilor și a binefăcătorilor săi.

  „În acest rol, maestrii ascensionați au capacitatea de a schimba corpurile ca de obicei, am schimba haine, deoarece structura celulară este întotdeauna sub control conștient și fiecare atom răspunde la fiecare dintre orientările lor. Ele sunt libere de a utiliza unul sau mai multe organisme, în cazul în care ceea ce doresc să realizeze cere-l, deoarece capacitatea lor de a dizolva sau asambla un organism atomic este nelimitat.

  „Ele sunt manifestarea atotputernică a toate substanța și energiei, pentru forțele naturii și cele patru elemente sunt slujitorii lor voluntari și ascultător.

  „Aceste ființe glorioase, gardieni și profesori ai rasei umane evoluție, se numesc maestri Ascensionați ai iubirii, luminii și perfecțiunii. Ele sunt, fără îndoială, tot ceea ce sugerează cuvântul maestru. Ele manifestă prin dragoste, înțelepciune și puterea al sinele divin în acțiune, maestrie pe tot ceea ce este uman. Ca rezultat, ei au făcut Înălțarea în planul expresiei, care este deasupra omului, în superomenesc: divin, pură, eternă, atotputernicul perfecțiune.

  „În ignoranța și limitările sale, umanitatea pământească permite-se să judece sau exprima opinii diferite despre Iisus, și alți Maeștri Ascensionați. Acest obicei este cel mai dezastruos, deoarece aceste critici se întorc la cei care le emit și le leagă chiar mai îndeaproape de suferințele și limitările pe care le creează ei înșiși.

  „Maestrii Ascensionați, care s-au eliberat de limitările umane, sunt o efuziune a luminii flaming și, prin activitatea legii, au devenit impenetrabili oricărui gând uman discordante. Acesta este motivul pentru toate gândurile distructive și sentimentele de oameni sunt obligați să se întoarcă la cel care le-a emis, legându-l mai îndeaproape în lanțuri care el a falsificat. În cazul în care ființele umane ar putea vedea gândurile lor, sentimentele sau cuvintele, peste tot în atmosferă, pe eter, care sunt agregare cu semenii lor și apoi revenind la transmițător lor, ei nu ar fi doar uimit de creatiile lor, dar ei ar striga „ajuta-ma!”, și pentru a dizolva astfel de creații, ei s-ar întoarce cu determinare la Divinitatea lor și să se refugieze acolo.

  „Gândurile și sentimentele sunt lucruri vibrante și pline de viață. Oricine știe acest lucru va folosi înțelepciunea lui, și se va controla singur în consecință.

  „Ceea ce sinele divin este, în legătură cu sinele exterior, este ceea ce reprezintă Isus în legătură cu umanitatea care experimentează pe pământ. El a dezvăluit în lumea exterioară  înregistrarea maestrului, și el este dovada vie pentru totdeauna că ființa umană este capabilă să se elibereze de toate limitările și să-și exprime divinitatea în conformitate cu planul inițial deoarece, inițial, umanitatea a trăit în libertate Armonie.

  „Când cei care studiază viața și legile universului mai bine decât restul umanității devin conștienți de existența Maestrilor Ascensionați, ei doresc să vină la aceste mari ființe pentru a obține instrucțiuni. Este sufletul care tânjește după mai multă lumină, în timp ce sinele exterior nu în nici un fel își dă seama de relațiile sale cu aceste ființe complet divinate mare. Este doar prin activitatea de o dragoste destul de mare și o disciplină completă a sinele extern că un eminamente sincer, convins și determinat student poate contacta unul dintre aceste Maestrii Ascensionați. Daca motivul pe care contactul este căutat este curiozitatea, sau dorința de a stabili dacă aceste ființe există sau nu, sau pentru a obține soluția unei probleme, contactul nu va fi făcut, deoarece Maestrul Ascensionati nu este interesat în satisfacerea parte umană a unui student. Toate eforturile sale se referă la expansiunea Sinele Divin interior, astfel încât puterea sa să fie intensificată până la punctul de rupere a limitărilor în planurile mentale, emoționale și fizice, adică în gânduri, sentimente și acțiuni.

  „Slăbiciunile și limitările fac ca vehiculul să fie nepotrivit pentru a fi un instrument adecvat pentru exprimarea Sinelui Divin interior mare. Corpul uman, cu facultățile sale, este « Templul energiei divine » pe care îl produce marea prezență divină pentru a-l folosi pentru manifestarea planului divin.

  „Dacă energia divină este risipită pentru satisfacția necontrolată a poftele simțurilor și dorințelor al sinele extern, și dacă prezența interioară nu este pusă în posesia vehiculului, atunci se retrage, privând sinele exterior al puterii de a manipula mintea, și corpul decrepit și apoi se dizolvă. Aceasta este starea care lumea numește « moarte ».

  „Oricine caută să contacteze un maestru ascensionati în corpul vizibil, tangibil și viu al acesteia, fără a fi trecut printr-un preparat care acordă treptat structura sa exterioară și mintea cu acest maestru, aceasta este ca un student al grădinii copii care ar cere la unui profesor universitar să-l învețe ABC.

  „Maestrii Ascensionați sunt, de fapt, baterii mari încărcate cu putere extraordinară și energie: tot ceea ce atinge radiațiile lor devine foarte încărcată cu esența lor de lumină, la fel ca un ac care, a pus în contact cu o magnet, Ia calitățile de ea și devine magnetice.

  „Ajutorul și radiație Maestrilor Ascensionați sunt, în esență, un dar al iubirii. De aceea ele nu folosesc forța pentru a constrânge. Legea iubirii, legea universului și legea ființelor individualizate nu permit Maestrilor ascensionati să împiedica voința liberă a individualităților, cu excepția perioadelor de activitate cosmică, când ciclul cosmic înlocuiește ciclul individual. În aceste momente, maestrii Ascensionați pot oferi mai mult decât asistența obișnuită.

  „Pământul, acum, se află într-unul din aceste cicluri, iar cea mai intensă radiație luminoasă, cunoscută până acum, este dată în prezent pentru a purifica umanitatea, pentru a restabili ordinea și dragostea necesară pentru întreținerea planetei noastre și a sistemului de lumi la care ne aparțin.

  „Orice lucru care nu se conformează sau nu vrea să se conformeze ordinii, echilibrului și păcii care trebuie exprimate în viitor în viață pământului va trebui să găsească o altă parte a universului pentru a obține înțelegerea legii.

  „Există doar un singur pașaport care oferă acces la prezența celor mari ființe: destulă dragoste acordată Sinele Divin și maestrilor, împreună cu determinarea de a dezrădăcinați de la natura umană toate discordie, egoism și minciuni.

   „Atunci când unul este suficient de determinat pentru a servi exclusiv manifestarea planului divin constructiv, unul discipline natura umană, chiar dacă sarcina este greu. Trebuie să facem reforma noastră completă al sinele umane. Apoi, în mod automat, atenția unui maestru ascensionati va fi atras de student, iar maestrul, văzând eforturile sale, va radia la el curajul, puterea și dragostea care îl va susține până când el reușește să mențină sentimentul de « contact permanent » cu zeitate sa interioară.

  „Maestrul ascensionati știe și vede totul despre student, pentru că el citește în mod clar de înregistrare care se face în o aura. Această înregistrare dezvăluie dezvoltarea discipol, punctele sale forte, precum și slăbiciunile sale. Maestrul ascensionati este omniștiința divină și viziunea: nimic nu este ascuns de el. Cel care are ambiția de a fi în prezența vizibilă și tangibilă a maestrului ascensionati trebuie să înțeleagă că, dacă nu se transformă într-un soare radiant al iubirii, luminii și perfecțiunii, pe care maestrul îl poate intensifica și folosi ca o parte din el însuși, și care el poate conduce la conștient oriunde, apoi el nu ar fi de nici un folos, și ar fi un crampon și o pierdere de energie pentru maestru.

  „În cazul în care studentul nu a disciplinat deja de sine extern, sau nu este dispus să facă acest lucru, după ce a dobândit mentale calm, pașnică și iubitoare sentimente, și un corp robust, nu este o material pe care un maestru ascensionati poate utiliza în servicii supraomenești pe care o îndeplinește.

  „În cazul în care studentul nu posedă un vehicul robust, bine controlat și armonios dezvoltat, el nu este în măsură să colaboreze cu un maestru ascensionati și să realizeze ceea ce depășește orice experiență umană. Și dacă una dintre aceste ființe perfecte a acceptat un discipol lipsit de toate aceste calități, el ar face aceeași greșeală ca un constructor care ar face o mașină sau o casă cu materiale nepotrivite. Acest tip de echipament nu ar rezista presiunii excepționale, necesității urgente sau serviciilor prelungite. Nu ar fi o dovadă a înțelepciunii, iubirii sau milei de a supune pe cineva unei experiențe pentru care nu are nici antrenamentul, nici rezistența necesară. Pe măsură ce maestrii ascensionați sunt înălțimea perfecțiunii, ei acționează doar cu dreptatea, dragostea, înțelepciunea și discernământul.

  „Atitudinea unuia care dorește să colaboreze cu Maestrii Ascensionați conștient nu ar trebui să fie « Aș vrea să-i întâlnesc pentru a primi instrucțiuni », ci mai degrabă « Vreau să mă purific, să mă disciplinez și să mă perfecționeze, să devin un astfel expresia de iubirii, înțelepciunii și puterii, că voi putea să-i ajut și așa voi fi atras de ei. Vreau să iubesc cu atât de constanță, atât de infinit și divin, încât strălucirea luminii mele le va permite să mă accepte ».

  „Corectarea și controlul forțelor accesibile conștiinței umane nu sunt obiective care pot fi atinse imediat, prin confort, fiind letargic și dând satisfacție simțurilor, deoarece simțurile ființei umane merg sălbatice, și ființa umană se răzvrătiți împotriva represiunii indispensabile a naturii sale inferioare. Acest lucru trebuie făcut, totuși, pentru a putea guverna forțele de a fi, în special cele ale sentimentelor, astfel încât acestea să poată fi folosite și puse în acțiune sub suveranitatea exclusivă și conștientă a minții divine.

  „Proverbul spunând că « mulți au fost sunat și puțini au fost aleșieste » este foarte adevărat. Toate sunt numite în mod constant, dar puțini sunt destul de treji pentru a realiza bucuria ecstatică și perfecțiunea de Sinele Divin, pentru a auzi vocea lui în lumină, chemarea toată lumea pentru totdeauna să se întoarcă la casa tatălui. Fiecare ființă de pe pământ este liberă în fiecare moment să se ridice și să meargă la tatăl, Sinele Divin, cu condiția ca el să întoarcă spatele apelului simțurilor, și cu condiția ca el păstreze atenția sa asupra sursei Unul în univers, de la care provin pacea, fericirea, abundența și perfecțiunea.

  „Există o cale pentru toți să vină în contact cu maestrii ascensionați: este să se gândească la ei, pentru a le apela, ei răspund la fiecare apel prin prezența lor de dragoste. Dar motivul apelului trebuie să fie dragostea sursei, dragostea luminii, dragostea perfecțiunii.

  „Dacă această intenție este reală, determinată și perseverente, studentul va primi mai mult și mai mult de lumină, pentru lumina recunoaște ceea ce este similar cu el și dă de el însuși, fără oprire, necondiționat, și în fiecare moment. Adresați-vă și veți primi, grevă și te vom deschide, ve căutați și veți găsi: apel lumina și maestrii ascensionați vă va răspunde, pentru că ELE SUNT lumina acestei lumi.

  „Lotus a servit ca o preoteasă în templul lui Mitla pentru mai mult de 40 de ani, cu tine și fiul tău. Mulțumită eforturilor voastre combinate, diversele orașe ale coloniei au atins un grad ridicat de perfecțiune. Ați stabilit industrii acolo, a perfecționat agricultura, și a adus prosperitate în țară.

  „A fost dezvăluit șefului Inca că momentul în care el a fost de a termina pelerinaj lui pământești și slujirea sa în această civilizație se apropia. V-a chemat apoi pe toți trei lângă el. Alții au fost numiți să te înlocuiască și, binecuvântând-l cu dragoste, ți-ai luat adio de la poporul tău.

  „Regele a fost foarte surprins să vadă că niciunul dintre voi nu a îmbătrânit în absența voastră. Aspectul tineresc a fost rezultatul formării pe care ai primit-o în copilărie, și chiar mai evidentă dovadă că copiii săi au fost trimiși la el de sus ca răspuns la rugăciunile sale. O profundă recunoștință față de Atotputernicul, și față de Dumnezeu Unul Singur, pentru binecuvântările sale, precum și pentru copiii săi și poporul său, i-a umplut inima.”

  În acest moment al discursului său, Saint-Germain a dezvăluit încorporările noastre Incas: imaginile vii au apărut în atmosferă, toate în culorile și activitățile lor originale. Acest a durat aproximativ trei ore. Aceste experiențe străvechi din Peru și Mitla au fost, în fața ochilor mei, o realitate vie.

  Șeful Inca a adunăt cele paisprezece trimişii din orașul de aur pentru cel mai important eveniment al domniei sale. Managementul afacerii al Imperiului a fost de a fi transferat la fiul său cel mai mare, pe care el a numit ca succesorul său, la un banchet.

  Palatul fusese considerat de secole ca fiind cea mai magnifică clădire din această perioadă, pentru că regele avea la dispoziție resurse imense. El a trăit în strânsă legătură cu Sinele Divin, și bogățiile fabuloase erau la dispoziția sa. Interiorul palatului a fost în întregime împodobit cu aur, camerele private ale familiei regale au fost decorate cu aur pur îmbunătățit cu bijuterii, și simbolul soarelui a fost folosit în abundență, ca un memento constantă a Dumnezeului interior.

  În sala de banchet erau cinci mese de jad sculptate, cu picioarele albe de onix. Douăzeci de oameni ar putea sta în jurul fiecărei mese, cu excepția mesei regale în cazul în care, singur, cei paisprezece trimişii din orașul de aur, regele și Maestrul Saint-Germain, apoi cunoscut sub numele de soare Uriel, ar putea lua locul lor. Scaunele mesei regale au fost realizate din aur, depăşi cu o set lumina de pene de struț spumante. Pe scaunul Incului, penele erau purpurii, cele din Saint-Germain erau de un ton intens auriu, cele ale fiului cel mare erau purpurii, cea a fetei roz, cea a celui mai mic fiu reprezentând autoritatea preotului erau albi. Penele celor paisprezece din orașul de aur aveau culori diferite, toate foarte frumoase. Culoarea, în fiecare caz, a indicat serviciul pe care ocupantul l-a furnizat Imperiului în funcția sa specială.

  Tabele au fost acoperite cu fețe de masă dintr-o tesatura foarte moale, bogat brodate cu fire spumante. Întregul palat a fost luminat de globurile de sine luminoase pe care Saint-Germain le-a donat șefului la începutul funcţiei său.

  Şef a purtat o rochie regală, făcută din material metalic auriu, cu o placă toracică minunat împodobită cu bijuterii reprezentând soarele. Pe partea de sus, el a îmbrăcat cu haina funcției sale, realizate dintr-o tesatura violet bogat și căptușite cu pene de struț somptuos în jos și în jurul guler. Coroana era o fâșie de diamante împodobite cu trei pene purpurii la spate. Viața interioară a șefului, Sinele Divin și activitățile sale, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, manifestată în om sub formă de dragoste, înțelepciune și putere, au fost simbolizate de aceste trei pene. Ambii fii erau îmbrăcați în haine similare cu ale tatălui lor, cu excepția hainei regale, dar fiecare avea o placă toracică decorată cu bijuterii. Coroana vârstnicului era decorată cu smaralde, iar penele erau violet mai clara decât cele ale tatălui; coafura celuilalt fiu a fost căptușit cu perle, iar penele erau albe, încă un simbol al funcției preotului.

  Printesa purta o rochie aurie, țesute cu un fir subțire ca firul paianjen, și pe-voalat cu o țesătură opalescentă, orbitor, și schimbarea culorii cu fiecare mișcare a corpului. Avea o centură de diamante și smaralde, cu o podoabă mergând în jos la pământ. Ea purta o bonetă strâmt, ajustate și în jurul gâtului atârna un lanț la care atârnând un simbol al soarelui, făcut din diamante, rubine și smaralde. Sandale lui au fost realizate din aur, de asemenea, acoperite cu bijuterii.

  Când regele și-a lăsat apartamentele private pentru a merge la sala de banchet, o lumină strălucitoare a umplut încăperea și Saint-Germain stătea înaintea noastră ca un zeu. Lumina din jurul lui a fost aproape orbitoare, și ne-a luat câteva secunde să se obișnuite cu ea. Frumosul său păr auriu îi cădeau peasupra umeri, și au fost ținut înapoi de o bandă de diamante albastre în jurul frunții sale. Propria ei radiație s-a manifestat în culoarea părului ei până când a apărut ca un soare. Mov spumante de ochii era în puternic contrast cu pielea ei, care a avut culoarea roz moale de tineret și de sănătate perfectă. Trăsăturile armonioase ale feței ei sale erau ca cele ale grecilor antici.

  Purta o rochie făcută dintr-un material alb spumant, complet diferită de orice putem întâlni în lumea noastră modernă. Acesta a fost ușor strânse în talie de către o centura de diamante galbene și safirele, cu o podoabă care cobora până la genunchi. Pe degetul inelar al mâinii sale stângi, ai putea vedea un inel împodobit cu un diamant galben frumos, și la degetul mijlociu al mâinii dreapta, un safir aproape la fel de luminos. Cele două pietre strălucea enorm datorită radiațiilor sale foarte intense pentru că tocmai sosise din orașul de aur.

  Regele a fost surprins de această apariție, dar el a fost debordant de bucurie. El a făcut semnul care leagă inima, capul și mâna, s-a înclinat adânc înaintea stăpânului și i-a oferit brațul său. Astfel au avansat la sala de banchet.

  Acolo, mesele au fost setate cu un serviciu făcut în întregime din aur, cristal și jad. Copiii regelui au intrat la scurt timp după aceea, și când l-au văzut pe preaiubitul maestru, și ei erau plini de bucurie. Ei nu avea uitat, cu toate acestea, solemnitatea de ocazie și, făcând semnul divin care el i-avea învățat, se inclina foarte respectuos în fața tatălui lor și gazda lor distinsă.

  Semnalul a fost dat să se așeze. Regele și-a luat locul la capul mesei, Maestrul Saint-Germain la dreapta lui și, alături de el, tânăra fată. Fiul cel mare a fost plasat în stânga regelui, atunci cel mai tânăr și paisprezece din orașul de aur.

  La sfârșitul banchetul, regele s-a ridicat și toate au devenit foarte atent. A rămas tăcut pentru o clipă, și apoi, întinzându-și mâna spre Saint-Germain, l-a prezentat adunării. Maestrul se-a înclina cu har. Regele a spus că cea mai înaltă lege spirituală fusese propovăduită lui și copiilor săi, și a făcut cunoscute oaspeților săi marile binecuvântări care fuseseră acordate acestui pământ și acestui popor. Ei au fost dovada de mare dragoste dat de către maestru. El a declarat apoi că acest mare banchet a fost dat pentru a desemna succesorul său la tron.

  L-a făcut pe fiul său cel mare să se ridice, și l-a prezentat ca viitor rege. Și-a scos haina regală și a pus-o pe umerii fiului său. Saint-Germain, ridicându-și mâna deasupra lui pentru a-l binecuvânta, a spus: „Te binecuvântez pe tine, fiul meu, în numele și cu puterea marelui Dumnezeu în om și în univers, a cărui Înțelepciune Supremă te va îndruma, a cărei lumină te va lumina și a cărei iubire te va înfășura și binecuvânta pe tine, acest pământ și acest popor.” Apoi, Maestrul iubit a atins fruntea fiului cu degetul mare de la mâna dreaptă și a ridicat mâna stângă, și o explozie orbitoare de lumină le-a înconjurat.

  Regele i-a desemnat apoi pe cei care urmau să ia locul fiicei sale și doi fii în templul lui Mitla. Saint-Germain, regele, copiii săi și trimişii din orașul de aur apoi condus la sala de tron, în cazul în care maestrul din nou le-a adresat și a spus: „Iubitii de lumina! Fratele tău, regele, se va bucura în curând de o odihnă bine-meritata și de a primi o educație mai mare. Voi sta cu voi toți. Civilizația voastră va avea apogeul sub domnia acestui frate iubit, și veți avea nevoie de multe bogății suplimentare pentru tot ce trebuie realizat. În inima munților din apropiere este un imens comoara de pietre prețioase și aur. Cel mai tânăr dintre fiii liderului tău încă nu a reînviat facultatea pe care a folosit-o înainte. O voi trezi ca să a face să funcționeze din nou, pentru că activitățile sale viitoarele vor avea nevoie de ea.”

  El a avansat spre cel mai tânăr și a atins, din nou, fruntea cu degetul mare de la mâna dreaptă: un tremur a apărut pe tot corpul și vedere interioară a fost deschis. El vazut în gorgele muntoase, o anumită locație care conține astfel de bogății că el a înțeles că nu alte rezerve ar fi necesare pentru a produce tot ceea ce ei ar nevoi în activitățile lor externe. Copilul a dat mulțumiri stăpânului său iubit, și a promis să realizeze planul prevăzut, cu ajutorul său.

  Trei dintre minele pe care le-a deschis și operat au fost închise și sigilate când domnia celor paisprezece din orașul de aur s-a sfârșit. Au rămas închiși până astăzi. Din când în când, arheologii găsesc rămășițe care reflectă perfecțiunea ridicată care a fost atinsă de această civilizație. Fragmentele pe care le-au descoperit până în prezent, aparțin, totuși, perioadei de declin a civilizației Inca. O zi va veni atunci când ceea ce corespunde la punctul culminant va fi dezvăluit și să aducă revelație, binecuvântare, iluminare și de serviciu pentru posteritate.

  În zilele următoarele, mesajele au fost trimise către principalele puncte ale Imperiului pentru a anunța accesul fiului regelui la tron. Reputația lui l-avea precedat de la orașul Mitla; faima înțelepciunii sale, nobilimea sa de caracter, neprihănirea sa s-a răspândit în regat în timpul anilor în care trăia în acest oraș.

  Câteva zile mai târziu, tânărul a ordonat inginerului minier pe care l-a ales ca lider al unei expediții să pregătească echipamentul, mâncarea și să adune oamenii pentru a merge la munte și a deschide mina care i-a fost arătată în el,  care să facă uz de vederea sa interioară – sau a treilea ochi.

  Când erau gata să plece, tânărul a rămas singur și și-a fixat ferm atenția asupra Dumnezeului său lăuntric, știind că va fi ghidat să găsească mina. Prin acest sentiment, el nu a avut nici o dificultate în localizarea ei exact, în funcție de ceea ce a fost arătat la el în viziune. Mulți bărbați au fost puneți la muncă: în 60 de zile, cea mai bogată venă care fusese descoperită vreodată în America de Sud a fost deschisă. Povestea descoperirii și exploatării acestei mine a venit la noi sub forma unei legende încă în viață astăzi. La întoarcerea acestei expediții, fiul regelui a fost întâmpinat de aplauzele poporului și a primit binecuvântarea tatălui său, Saint-Germain, fratele său mai mare și sora sa.

  Mina a fost situată la o altitudine de 2400 de metri și această ședere a intensificat sensibilitatea Prințului, un fapt care încă mai are loc la o altitudine mare. La întoarcerea sa la palat, el a perceput în mod clar că o mare schimbare a fost iminentă pentru seful Inca si ca moartea sa a fost apropie.

  Ziua încoronării a venit, când fiul cel mare a fost să-și asume în mod legal și public responsabilitățile și obligațiile a Regatului. Familia regală i-a cerut prietenului și maestrului iubit să-l încoroneze pe noul conducător și acest este cu har că a consimțit. Pregătirile pentru acest lucru important, deși elaborate, eveniment s-au finalizat rapid. Așa coroana era pe cale să fie plasată pe capul noului șef, toți au observat că Saint-Germain nu făcea niciun gest pentru a-l lua. Deodată, într-o fulger orbitoare, o ființă minunată s-a manifestat. El părea să fie o fată tânără a numai optsprezece ani, dar din privirea și prezența ei emanat o strălucire orbitoare, umplut cu dragoste, înțelepciune și putere care a făcut-o o zeita.

  Lumina care a vibrat în jurul ei era albă și cristalină, strălucea neîncetat cu o mie de lumini. Și-a întins mâna spre purtătorul coroanei, ea a luat-o și, cu harul infinit, a pus-o pe capul noului rege. Într-o voce melodioasă, ea a spus: „Ei bine iubit de orașul de aur, te încoronez, cu înțelepciune și dragoste și lumină de care această coroană este simbolul. Fie ca dreptatea ta, simțul tău de onoare și nobilimea ta de inimă să îndure pentru totdeauna. Prin ordin divin, voi domni cu voi, invizibile tuturor, cu exceptia celor din orașul de aur care sunt aici.”

  Noul șef a îngenuncheat când a primit coroana, și minunata ființă s-a aplecat și l-a sărutat pe frunte. Apoi s-a îndreptat spre congregație, a ridicat mâna și a binecuvântat-o. Imediat, o lumină roz foarte moale umple camera, învăluindu-le pe toate cu dragoste. Îl binecuvântează pe fostul rege și, întorcându-se spre fiica ei, l-a sărutat afectuos. Pentru cei mai tineri dintre fii, ea întins mâna, și el, îngenuncheat, a sărutat-o cu mare respect.

  Noul rege s-a înălțat pe tron. El s-a înclinat înaintea oaspeților săi și apoi, oferindu-și brațul la ființa minunat, a deschis drumul spre sala de banchet unde a avut loc sărbătoarea de încoronare. El a dat semnalul să se așeze și a vorbit în aceste cuvinte: „Dragii mei oameni! Știu că există o singură prezență divină, Dumnezeu-umanitate-și universul care guvernează totul. Este dorința mea cea mai puternică decât oricând să trăiesc în așa fel încât mintea și corpul meu sunt canale pure și expresii pure în serviciul de singură prezență interioară mare. Fie ca voi, prietenii mei, poporul meu, pământul nostru și activitatea sa, să fiți binecuvântați de marea iubire a lui Dumnezeu, pacea sa, sănătatea sa, fericirea sa. Fie ca acest imperiu, care este domeniul lui Dumnezeu, și din care suntem doar gardieni, continuă să existe în prosperitate abundentă. Dragostea lui Dumnezeu în mine te va scălda întotdeauna și voi cere luminii eterne a lui Dumnezeu să te ridice la perfecțiunea eternă.”

  Banchetul a progresat, iar bătrânul rege a devenit din ce în ce mai palid. Noul rege i-a fluturat fratelui său mai mic, care a avut grijă de tatăl lor, și l-a ajutat să meargă la apartamentele familiei regale. Regele s-a întins și a stat nemișcat timp de patru ore. Copiii lui, Saint-Germain și ființă minunat, au rămas alături de el. Când a venit sfârșitul călătoriei sale pe pământ, ființă minunat a venit înainte la capul stratului regala, și rostite aceste cuvinte: „Frate inca, te-ai gândit să părăsească acest formular la acțiunea celor patru elemente, dar eu vă spun, se va opera ascensiunea sa, acesta va fi iluminate și va fi transmut în templul etern al lui Dumnezeu, care exprimă toate perfecțiunea. Marea ta slujbă te-a eliberat de la roata Renașterii și așa-numita moarte. Fii primit acum în armata luminii cu care acum vei fi întotdeauna unul.”

  Încet, corpul a ridica la perfecțiunea eternă și apoi a dispărut complet. Saint-Germain a vorbit la cei care au fost acolo. „Serviciul meu s-a terminat”, a spus el, și, avansând, a plasat un inel foarte special pe al treilea deget al mâinii dreapta a regelui. Bijuteria sa a fost un glob în miniatură auto-luminos, realizat dintr-o substanță precipitat care semăna Perla, și în interiorul căreia o flacără albastră a fost văzut de ardere. A fost o bijuterie de lumină, similară cu globul care a fost folosit pentru a ilapora Palatul și care Saint-Germain a dat la tatăl său. „Acceptați asta”, a spus el, „de la Maestrul orașului de aur. El cere ca întotdeauna să-l poarte cu tine.” Apoi, el a spus la revedere, s-aplecat grațios și a dispărut din ochii lor.

  Cei trei copii al Inca aveau corpuri fizice care au fost facute perfecte prin instructiunile lui Saint-Germain pe care le primeau in copilarie. El a venit zilnic din orașul de aur pentru a-i pregăti pentru slujirea poporului. Toate cele trei au avut parul blond frumos și ochi violet albastru. Cei doi fii au fost de doi metri înălțime, și fiica aproximativ un metru 70. Aspectul lor notate o mare demnitate naturală și a sugerat stăpânirea interioară au câștigat prin această instruire. Când cel bătrân a înălțat la tron, el a fost 68, dar nu părea să fie mai mult de douăzeci și cinci. Chiar când au părăsit pământul, niciuna nu părea mai mult decât acea vârstă. Noul rege a domnit pentru 47 de ani, trăind până la vârsta de 115. Fata a trăit până la vârsta de 113 și cel mai tânăr până la vârsta de 111 ani.

  Oamenii Inca din acel moment au avut parul inchis la culoare si ochii si culoarea pielii de indieni americani. Cei care făceau parte din masa poporului nu erau suflete de cunoaștere avansată, așa era cazul în civilizațiile anterioare ale Egiptului, Atlantidei și Saharei. Din acest motiv, maestrii Ascensionați care își acordă asistența pentru răspândirea luminii în umanitate au pus pe șeful Inca, pe copiii săi și pe locuitorii orașului de aur în pozițiile guvernului acestui popor, să stabilească planul, pe care activitățile viitoare ar trebui să aibă loc. Ei au conceput o formă de guvernare și un plan de dezvoltare care, dacă ar fi urmat, ar fi permis acestei civilizații să obțină o mare perfecțiune în realizarea în lumea exterioară și, în același timp, să primească o foarte puternică iluminare interioară.

  Când timpul a abordat pentru a alege lideri în rândul al Incas ei înșiși, ca succesorii al regele și a lui paisprezece asistenți, mare grijă a fost luată pentru a alege pe cei a căror creștere interioară a fost cel mai avansat. Paisprezece au fost alese, ca succesorii al cele din orașul de aur. Minunat ființa a apărut zilnic la rege în timpul 47 ani de domnia sa, oferindu-sfaturi și asistență cu radiatie lui, astfel încât înțelepciunea interioară și forța să poată fi forțele directoare pentru oameni.

  Succesorii celor paisprezece și ai regelui au fost chemați, prin urmare, în prezența șefului înțelept și mult iubit, iar ființa răpitoare, care fusese invizibilă în tot acest timp, s-a făcut vizibilă pentru toți. Lumina din jurul ei a devenit foarte strălucitoare când le-a spus aceste cuvinte: „pentru mai mult de 90 de ani, ființele luminii au învățat, luminat, binecuvântat și au făcut poporul și Imperiul prosper. Exemplul este înaintea ta. Dacă îl urmărești, totul va continua să prospere și pământul tău va fi binecuvântat. Dacă nu vă păstrați în voi dragostea de sinele suprem și unic ca primul dintre toate în inimile voastre, și dacă nu-l recunosc ca lider al Imperiului și locuitorii săi, decadența se va instaleze și perfecțiunea glorioasă pe care le-au bucurat în timpul un secol, vor fi uitat. Vă încredințez la prezența mare și supremă în toate. Fie ca ea să te îndrume mereu, să te protejeze și să te lumineze.”

  Dovada vizibilă a existenței Dumnezeului interior în fiecare om a fost dat la ei, a fost dat la fiecare dintre cei care au fost de a păstra destinul Imperiului pentru anii care vor veni. Aceleași dovezi vor fi date poporului american prezent. În prezența noului șef și a asociaților săi, regele și paisprezece din orașul de aur și-au părăsit trupurile și au făcut ca sinele lor divin să fie vizibile. Apoi, în câteva momente, corpurile lor fizice au dispărut în aer.

  „Astfel, a concluzionat Saint-Germain, filmul de o altă viață este dezvăluite la voi, și binecuvântările care rezultă dintr-o acceptare iubitoare a prezenței supreme de un singur Dumnezeu interioară sunt vizibile. Să ne întoarcem la Royal Teton acum.”

  Ne-am întors la intrare și am mers la casa audierilor. Pe pereți, au fost portrete de aur gravate, transportate aici de la templul antic al Mitla. În sala de arhive, ne am găsit ceea ce ființele frumoase și luminoase au purtat acolo. Alte lucruri au fost transportate dar nu mi s-a permis să vorbesc despre asta.

  Când aceste experiențe s-au încheiat, am înțeles, cel puțin parțial, ce ar putea fi adevărata dragoste. Nimeni nu poate traduce senzația intensă de dragoste și recunoștință pe care o poate simți pentru un maestru ascensionati, atunci când unul a avut ocazia de a trăi experiențele pe care le petreceam de la prima mea întâlnire cu Saint-Germain. Nici un cuvânt nu poate transmite vreodată acel sentiment. După un astfel de contact, o singură dorință persistă, ștergerea tuturor celorlalți: aceea de a fi ce ele sunt. Atunci înțelegem ce a însemnat Isus când vorbea despre casa tatălui și unde este adevărata locuință a sufletului. Dacă cineva a experimentat, chiar și o dată și pentru o fracțiune de secundă, extraordinara fericire care este radiatie a unui maestru ascensionati, nu există nimic în experiența umană pe care el nu ar îndura sau sacrifica pentru a atinge acest grad de perfecțiune, de măiestrie perfectă și dragoste.

  De asemenea, este de înțeles că o astfel de perfecțiune este oferită tuturor copiilor lui Dumnezeu și este la fel de real ca realitatea însăși. Cea mai fericită viață trăită de o ființă umană este doar o risipă în comparație cu statul de înălțare a acestor mari ființe. Cea mai perfectă și frumoasă creație a bărbaților, cu tot ce ei se poate lăuda cu putere și împlinire, este infinit de grosier în comparație cu libertatea, frumusețea, Gloria și perfecțiunea, care este experiența zilnică de oricine care a efectuat Înălțarea corpului său, ca Iisus.

  Așa că m-am simțit copleșit de un sentiment de recunoștință și dragoste față de Saint-Germain când a venit vremea să mă întorc în corpul meu. Și-a dat seama de ceea m-am simțit și mi-am înțeles poziția.

  „Fiul meu”, a spus el, „nu puteți primi ceea ce nu ați meritat, și meritați acest lucru și mult mai mult. Amintiți-vă, totuși, că ceea ce pare misterios, doar pare misterios pentru că nu este explicat. Odată înțeleasă, toate experiențele, chiar și cele mai neobișnuite, vor fi considerate naturale și în conformitate cu actul.

  „Următorul adevăr trebuie să rămână gravat în memoria ta pentru totdeauna:

  Să recunoască și accepta prezența lui Dumnezeu cel Atotputernic, care are rădăcina în inimile, și creierele noastre, și să se simtă profund acest adevăr de mai multe ori pe zi, realizând și recunoscând că Dumnezeu umple în întregime cu lumina mintea și corpul nostru, acest este « fi eliberată ». Prezența unică și Atotputernicul este armonioasă. Perfecțiunea se va manifesta în treburile și în toată activitatea unuia care își va ține atenția fixată cu determinare asupra acestui adevăr etern și nu există nici un grad de perfecțiune, oricât de mare ar fi, că nu va fi realizabil.

  „Există doar o singură sursă și un singur principiu al vieții pe care trebuie să ne concentrăm atenția fără a o disperseze: este Sinele Divin în fiecare individ. Este la Sinele Mare Armonioasă că sinele personal ar trebui să dea supunere în orice moment, cu el, că ar trebui să rămână în comuniune constantă, indiferent de activitatea externă a intelectului.

  „Sinele cel mare este energia vieții care curge în fiecare trup uman în orice moment și prin care avem capacitatea de a ne deplasa într-o formă.

Acest este înțelepciunea care ne luminează spiritul, voința care conduce activitățile noastre constructive, curajul și forța care sprijină toate eforturile loiale, sentimentul iubirii divine cu care putem descrie orice manifestare a puterii, pe măsură el curge prin sinele uman, acest este singura putere prin care putem realiza vreodată lucruri bune. Sinele Divin este maiestrie conștient a tuturor activităților externe.

  „Sinele Divin Atotputernic în voi este liderul suprem al tuturor creației, și singura sursă sigură, permanentă, eternă a tuturor asistenței în cursul vieții. Numai prin dragostea, înțelepciunea și puterea sa, oricine se poate ridica la înălțare, pentru o comuniune conștientă și constantă cu el înseamnă libertate și putere asupra tuturor creației umane. Când spun « creație umană », vreau să spun « tot ce este discordante și inferior la perfecțiune ».

  Ne-am întors în corpul meu și de îndată ce l-am repus în drepturi, Saint-Germain mi-a luat mâinile și m-a întărit cu un potop de energie divină. M-am simțit imediat revitalizat în mintea și corpul. M-am așezat, mi-am fixat atenția cu intensitate profundă pe prezența divină, și am oferit o rugăciune de recunoștință pentru binecuvântările prodigioase la care am fost supus.

  Saint-Germain s-a aplecat grațios și a dispărut.

Capitolul 6: Orașele Îngropate ale Amazonului.

  Un scurt timp mai târziu, într-o seară când am fost scufundat în munca mea, am auzit vocea Saint-Germain clar spune-mi: „fii gata în seara asta la ora 9, voi veni și te.”

  Imediat, m-am simțit în formă mare. Mi-am terminat repede munca, am făcut o baie și m-am pregătit pentru cină mai devreme. „Îți voi aduce mâncarea de care ai nevoie”, mi-a spus Saint-Germain. Așa că am așteptat și am intrat în cea mai profundă meditație pe care am putut, recunoaște pretutindeni manifestarea completă și perfectă a lui Dumnezeu.

  La ora 9 Maestrul a apărut în camera mea, purtând haine care arătau metalic și strălucitor cu oțel lustruit, dar care, la atingere, părea mai degrabă făcut dintr-un aliaj extrem de ușor de mătase și cauciuc. Examinare acestei texturi frumoase m-a fascinat până la punctul în care am ieșit din corp fără să observ, până când eu mă uitam întors, si am văzut-l întinsă pe pat. În timp ce mergeam spre oglinda mare de pe ușă, am văzut că hainele mele erau identice cu cele purtate de Saint-Germain. Am fost uimit și m-am întrebat de ce s-au diferențiat atât de mult de cei care ne-au slujit până acum. El a citit întrebarea în mintea mea și a răspuns:

  „Încearcă să înțelegi, fiul meu, că în starea ascensionati, mereu mai avem capacitatea de a folosi substanța universală pură și ea răspunde imediat dorinței noastre. Dacă dorim un formular pentru o perioadă limitată de timp, dăm această calitate la substanța din care se formează , iar forma se manifestă în conformitate cu Decretul nostru. Astăzi va trebui să traversăm apa și radiația specială a acestui material va înconjura corpul tău subtil cu un câmp magnetic care îl va izola de efectele naturale ale elementului lichid.

  „Încearcă să-ți concentrezi gândurile pe acea putere care este în tine. Utilizați, pentru utilizarea dumneavoastră, oceanul de substanță universală în care puteți lua fără limite. Se supune, fără excepție, la decretele de gândire și manifestă orice calitate impuse pe ea prin activitatea de sentiment uman.

  „Substanța universală se supune întotdeauna conștiinței tale. Ea nu încetează să răspundă la gândurile și sentimentele de umanitate, dacă își dă seama sau nu. În orice moment, bărbații impun o calitate sau alta pe această substanță. Doar prin cunoaștere, o persoană obține controlul conștient și manipularea acestui ocean de substanță universală. Cu această cunoaștere, omul începe să înțeleagă posibilitățile creative de gândurile și sentimentele sale, precum și responsabilitatea care cade la el.

  „Timp de secole, umanitatea a caracterizat substanța universală cu sentimentul de decrepitudine și limitare, și în prezent organismele exprima aceste caracteristici. Întreaga rasă umană în mod constant dă naștere la furtuni de ură, furie, răzbunare, și multe alte sentimente inarmonioase care sunt imprimate pe elementele, iar elemente resping aceste sentimentele pe umanitate sub formă de cataclismele naturii. Oamenii Pământului se confruntă cu o mare revoltelor de idei și emoții, provocate de revoltă împotriva nedreptăților destinului, resentimentele față de ființe, locuri și lucruri și dorința de răzbunare, conștientă sau inconștientă. Aceste vibrații impuse elementelor substanței universale mai devreme sau mai târziu fac o întoarcere la persoana care este creatorul și sursa lor. Cataclismele sunt doar mijloacele folosite de substanța universală pentru a se purifica, și a scăpa de contaminarea gândurilor și sentimentelor umane: se întoarce întotdeauna la starea sa de puritate divină.

  „În fiecare moment, fiecare individ primește, în sufletul și trupul său, viața pură și perfectă a lui Dumnezeu. În fiecare moment, de asemenea, el dă o calificare la substanța pura universal al lui Dumnezeu. El este singurul responsabil pentru utilizarea sa de substanță divină pură și el va primi șoc în schimbul creației sale, pentru viața universului se mută într-un cerc și trebuie să revină la sursa sa.

  „Maestrii Ascensionați au ajuns să cunoască legea cercului, legea de Un. Acesta este motivul pentru care ne impune substanța universală numai calitatea pe care dorim să o utilizăm, pentru serviciul imediat. Dacă vrem ca o demonstrație să dureze o vreme, formulăm decretul, și substanţă a acestui eveniment răspunde în mod specific. În ceea ce privește arhivele de Royal Teton și alte centre din întreaga lume, este necesar pentru munca noastră că anumite lucruri să fie menținute de secole: noi, prin urmare, le decretam ca imperiabile, și ele sunt, pentru că natura nu este greșită niciodată. Ea păstrează fidel calitățile impuse. Ea ne supune; de asemenea, se supune omului.

  „Există, totuși, o altă calitate în ea, pe care omul o ignoră, sau refuză îndărătnic să învețe, și din cauza acestei ignoranțe sau încăpățânarea a sinele extern, el continuă să sufere, până când el recunoaște acest adevăr fundamental și etern: legea iubirii, legea perfecțiunii, legea armoniei, legea celei, « Legea Cercului ». Când umanitatea acceptă acest adevăr ca lege și se supune decretului său etern, discordie va dispărea de pe pământ și acțiunea distructivă a celor patru elemente va înceta.

  „Există în natură o forță de purificare, auto-purificare și auto-regenerare care acționează respingând tot ceea ce nu este în armonie cu legea celui! Această forță, sau energie, este o activitate care exercită presiuni din interior spre exterior, acest este « forța unică a expansiunii ».

  „Orice discordie impusă asupra substanței universale pure înconjoară temporar energia electronică. Când această presiune ajunge la un anumit grad de densitate, forța de expansiune se declanșează și rupe discordie și limitare. Astfel, Marea Viață Unu, esența luminoasă a creației, mereu în expansiune, „Dumnezeu-în-acțiune”, ea mătură tot ceea ce se opune și, fiind computerul suprem al universului, continuă marșul spre scopul atribuit acestuia. Maestrii Ascensionati stiu acest lucru, si ele sunt unul cu aceste cunostinte. Omenirea poate dobândi aceste cunoștințe și de a identifica cu ea în mod voluntar. Aceasta este o parte din posibilitățile și abilitățile de fiecare individ, pentru că este principiul inerente de orice auto-conștient de viață. Acest principiu nu are favorit și toată lumea poate exprima în plinătatea sa.

  „Viața care animă fiecare ființă umană are puterea de a exprima tot ceea ce maestrii ascensionati manifestă în fiecare moment, dar unul trebuie să aibă dorința de a face acest lucru. Toate viață poate exprima voința, dar este doar de auto-conștient de viață, care este liber să aleagă ceea ce se va manifesta. Prin urmare, o persoană poate decide în mod liber să funcționeze într-un corp brut, limitat sau într-un corp de substanță luminoasă. Ființele umane și-au ales câmpul de exprimare. Un om se stabilește, el este o creator, el a vrut să trăiască o viață de sinele conștient. Când un individ individualizează, el decide în mod liber să devină o casă intensificată, individualizată a inteligenței conștiente, manifestându-se în mijlocul al vieții absolute care interpenetrează totul. El își direcționează în mod conștient activitățile viitoare. Deci, odată ce el a făcut alegerea sa, el este singurul care poate îndeplini acest destin, care este a lui, care nu este un plan neobosit, ci un plan bine definit de perfecțiune. Este un arhetip cosmic pe care el alege să-l exprime în domeniul formei și acțiunii. Astfel, Vezi tu, fiul meu, că o ființă umană poate, în orice moment, să decidă să iasă din apariții umane și limitări. Dacă această decizie este făcută și menținută cu toată energia vieții sale, el va reuși. Aceia dintre noi care au realizat ascensiunea corpului fizic au realizat-o dând totul la Sinele Divin interior, și de aceea el își exprimă prin noi calitățile sale perfecte: « planul divin al vieții ».

  „Vino, să mergem!”

  Eram conștient că mă îndrept spre sud-est. Am trecut peste Salt Lake, New Orleans, Golful Mexic, Bahamas. Ne am ajuns la o panglică argintie pe care eu am recunoscut-o pentru un râu pe care ne l-am urmat la gură raului. Vocea interioară îmi spune că a fost Amazonul.

  „Acum”, a spus Saint-Germain, „să fie conștienți de faptul că Dumnezeu în tine direcționează totul și este în controlul de fiecare situație.” În același timp, am început să coborâm și în momentul următor am atins suprafața apei. Părea ferm sub picioarele noastre ca pământul și am simțit un sentiment de surpriză la contactul ei. El mai târziu mi-a explicat că am putea muta atât subacvatice și pe suprafața sa, pentru că hainele am purtat radiat o aură de protecție la o distanță considerabilă în jurul corpurile noastre. Această aură produce un mediu care permite explorarea straturilor subterane ale Pământului și a siturilor subacvatice.

  „Acest fenomen”, a continuat el, „se datorează ceea ce lumea științifică ar numi un câmp de forță electrică în jurul corpurile noastre, dar forța electrică care încarcă aceste articole de îmbrăcăminte este o energie electrică mai subtilă decât cea cunoscută în lumea fizică. Într-o zi, cercetătorii voștri vor descoperi această tărie și va înțelege că a existat dintotdeauna în atmosferă. Dar ei nu știau  încă să-l controleze, nici să-l direct pentru serviciul de umanitate.

  „Este mult mai ușor să-l controleze prin inteligență decât prin orice aparat fizic, deși poate fi produsă și controlată prin mijloace mecanice. Ceea ce lumea exterioară știe de electricitatea, este doar o forță brută a marii energii spirituale a vieții. Ea există în întreaga creație. Pe măsură ce omul se va ridică și va menține contactul conștient cu Dumnezeul său interior, el va vedea posibilitățile enorme care se găsesc în utilizarea acestei energii și acestei forțe. Serviciul pe care îl poate face în munca creativă pe care omul ar putea să-l îndeplinească în toate fazele activității sale este nelimitat.”

  Am intrat în apă, traversând-o fără să ne confruntăm cu nicio rezistență. Am fost oarecum confiscate de noutatea experienței, dar mi-am amintit imediat de ordinul de a fi conștient de Dumnezeul meu interior ca maestru al întregii situații. În curând am ajuns aproape de coastă, și am trecut peste mulți crocodili care ne-au văzut, nederanjați de prezența noastră. Continuând pe continent, am ajuns în vârful unui monument.

  „Acesta este vârful unui obelisc de optsprezece metri”, a explicat Saint-Germain. „Doar trei proeminde deasupra suprafeței solului. Acest obelisc a indicat culminarea unui oraș important care a fost îngropat în timpul ultimului cataclism care a scufundat Atlantida. Acest obelisc este făcut din materie nepieritoare și este acoperit cu hieroglifele din acea perioadă. Observați claritatea lor: ele vor rămâne întotdeauna așa din cauza indestructibilitatea de metal. Orașul a fost construit inițial la zece kilometri de malul râului, dar când a fost scufundat, gura râului a fost lărgit de câțiva kilometri.”

  Ne-am ridicat deasupra solului și a continuat pe drumul nostru, urmând cursul Amazonului la un anumit punct de la 56 grade longitudine vestică. Acolo, ne am observat multe lucruri și apoi condus pentru punctul de la 70 grade longitudine vestică. Saint-Germain mi-a explicat că, din acest loc, vor începe cercetările și observațiile viitoare. Secțiunea el mi-a spus a acoperite Amazon între cele două puncte și, de asemenea, două dintre afluenții săi principali: Jurna și Madeira.

  „Această civilizație”, a spus el, „a fost fondată în perioada cuprinsă între 12 și 14000 de ani de aici. Partea din țară care ne privește este partea care se întinde de la confluența de Madeira și Amazon, la punctul de Vest în cazul în care Amazon vine în contact cu Columbia și Peru.

  „Aproximativ 13000 de ani în urmă, cursul de Amazon a fost conținută de digurile mare. Zona înconjurătoare a fost situată la o altitudine de aproximativ 1600 de metri și, în loc de climatul tropical actual, o temperatură semi-tropicală prevalat asupra zonei pe tot parcursul anului. Terenul a format un platou mare. La gura raului, Amazon a format cascade magnifice. Orașul în care Obeliscul a fost localizat a fost construit între cascadă și țărmul Mării, la aproximativ cincisprezece kilometri sud de râu. În nord, Orinoco a fost populată de reptile mari și de alte animale feroce.”

  În apropiere de Râul Madeira, Saint-Germain a continuat: „Aici sunt rămășițele unui oraș antic, capitala Imperiului, cel mai important punct de civilizație din acel moment.” El a ridicat mâna și orașul a devenit la fel de vizibil ca un oraș fizic modern.

   „Observați cum ea este construit, mi-a spus el. O serie de cercuri concentrice si străzi comerciale pornind de la centru, ca razele unei roți. Cercurile exterioare a fost bulevarde pentru plimbarea, la 5 kilometri în afară. Au fost șapte, care, a adăugat la centrul orașului, a dat un diametru de aproximativ 70 kilometri. Astfel, viața comercială nu a întrerupt frumusețea și armonia aleilor de agrement.

  „Cercul cel mai intern a fost de șase kilometri în diametru, și a înconjurat clădirile administrative ale întregului imperiu. Străzile au fost frumos pavate și construite 60 centimetri sub nivelul clădirilor și gradinilor înconjurătoare. În fiecare dimineață, străzile au fost curățate temeinic, spălate pe teren înainte de începerea activităților zilei.

  „Priviți frumusete uimitoare a plimbărilor și frumusețea plantațiilor înflorite care le-au aliniat. Una dintre caracteristicile speciale ale arhitecturii a fost că la ultimul etaj al aproape toate clădirile, în special rezidențe, a fost cupole care ar putea fi deschise la voință, sau închis. Acestea au fost realizate din patru secțiuni transformabile, și ar putea fi folosite ca camere private sau apartamente de primire. Căldura nu a fost niciodată excesivă și, seara, prospețimea munților a coborât cu punctualitatea unui cronometru.”

  Ne am intrat în Capitoliu, o clădire uriașă de mare frumusețe. Interiorul a fost acoperit cu marmură de fildeș, cu dungi verzi, și pavaj a fost făcută din mușchi-pietre verzi a căror textură semăna cu jad. Ei au fost atât de bine ajustate că au dat impresia de a fi o piesă simplă. În rotunda, au existat tabele mari de același material, dar mai ușoare în culoare. Au avut picioare grele de bronz, plasate aproximativ 90 centimetri de la fiecare capăt.

  Din nou, Saint-Germain și-a ridicat mâna și ființele vii au populat grădinile și clădirile înconjurătoare. Am fost cu sufletul la gură departe pentru că am văzut în fața mea o întreagă populație cu păr auriu și un ten alb și roz. Barbatii ar putea avea între un metru si 95 și 90, și femei un metru si 65. Ochii lor au fost un albastru violet frumos, foarte clar și foarte luminos și a exprimat o inteligență mare pașnică. Trecând printr-o ușă, pe dreapta, ne am intrat în camera tronului împăratului. A fost, evident, ziua audierilor, pentru că ne l-am văzut îi urează bun venit oaspeților nativi și străini.

  „Acesta este împăratul Casimir Poseidon”, a declarat Saint-Germain. „Chiar era un zeu întrupat. Uită-te la nobilimea plin de bunătate feței sale, contrastante cu puterea prodigioasă care iese din persoana sa. El a fost și este un binecuvântat și iubit maestru ascensionati. Timp de multe secole, sub formă de mituri și fabule, memoria sa a rămas în viață, iar perfecțiunea Împărăției sale a rămas descrisă în poezii epice, dar timpul chiar ștergă amintirea unor astfel de realizări, și ei au ajuns să fie uitați de generațiile următoare.”

  Casimir Poseidon a fost într-adevăr un monarh magnific. Bine construit, un metru 90 și drepte ca o săgeată. În picioare, el a dominat anturajul său și atmosfera însăși părea umple de puterea lui. Părul lui abundent s-a coborât la umeri. Rochia sa regală, făcută dintr-un material care semăna cu o catifea de mătase purpurie, a fost brodată cu aur și, dedesubt, el purta colanți de aur moale. Coroana lui era o simplă fâșie de aur, cu un diamant uriaș în mijlocul frunții.

  „Acești oameni, Saint-Germain mi-a spus, au fost în comunicare directă cu toate părțile lumii, datorită navigației aeriene care au fost puse la dispoziția lor. Toate luminile, încălzirea și forța motrice erau extrase din atmosferă. Atlantis, la acel moment, avea ajuns la un grad ridicat de civilizație, pentru că a fost condusă de mai mulți maeștri Ascensionați care au arătat-o drumul spre perfecțiune. Periodic, ei au preluat conducerea guvernul pentru a ridica poporul din punct de vedere spiritual.

  „Acesta a fost mereu cazul de-a lungul veacurilor. Toate marile civilizații au fost construite pe principii spirituale și, atâta timp cât supunerea față de legile vieții a fost respectată, dezvoltarea a crescut. De îndată ce guvernul și oamenii încep să slăbească, permițând nedreptatea sau abuzul de viață să devină obiceiuri în rândul funcționarilor publici sau a poporului, dezintegrarea apare și continuă până când se întorc la respectarea legea fundamentală a echilibrului și purității, sau că acestea sunt măturate departe prin propria lor discordie pentru a permite restabilirea echilibrului și un nou început.

  „Casimir Poseidon a fost un descendent direct al Maestrilor Ascensionati care conduceau Atlantida. De fapt, civilizația pe care a prezidat-o a fost o ramură a culturii Atlantene. Capitala sa a fost faimos peste tot în lume pentru splendoarea și frumusețea sa. „În timp ce districtele rurale vă sunt prezentate, notați metoda utilizată pentru transportarea obiectelor, deoarece forța motrice folosită de acești oameni avea fost generată de un instrument asemănător unui un cufăr de 60 centimetri pătrați pe bază, cu 90 centimetri lungime, și conectat la mecanismul mijloacelor de locomoție. Apa a râurilor avea fost capturată și transformată într-o forță motrice. Nici o organizație polițienească sau militară nu era necesară din cauza metodei folosite pentru a reaminti oamenilor legii și pentru a le da, prin radiații, tăria spirituală minunată care le-a permis să se conformeze la ea.”

  La est de parc, a existat un monument foarte frumos. Deasupra intrării, cuvintele citite: « Templul viu al lui Dumnezeu pentru om ». Ne am intrat. A fost mult mai mare în interiorul decât s-ar putea crede din exterior: 10000 de oameni trebuie să fi fost în măsură să se întâlnească acolo.

  În centrul acestui templu imens a fost un piedestal, aproximativ 60 centimetri pătrați la bază și șase metri înălțime, realizate dintr-o substanță lăptoasă care a fost emițând o lumină albă puțin rouă. Pe acest piedestal a fost un bloc de cristal 60 centimetri în diametru, realizate dintr-o substanță a fost emițând o lumină albă moale. Lumina a fost foarte moale și totuși atât de intens luminos încât întregul templu a fost strălucitor de aprins.

  „Această sferă, Saint-Germain a remarcat pentru mine, a fost făcută dintr-o substanţă precipitat, și conținea un punct focal intens luminii. Acesta a fost condensat și plasat în acest templu, la acel moment, de către un mare maestru cosmic, să se răspândească și să mențină viața în poporul. A emis nu numai lumina, ci și energia și tăria care stabilizează activitățile Imperiului.

  „Această sferă de lumină a fost stabilită de această mare ființă și Templul a fost apoi ridicat în jurul ei! Era de fapt un punct focal precipitat și o concentrație de energie emanând din prezența supremă. Marele Maestru cosmic care a stabilit aceasta a apărut o dată pe lună lângă lumină și a proclamat « Legea lui Dumnezeu », legea guvernului și legea omului. Astfel, el a stabilit modul divin de viață, și el a fost centrul activității lui Hristos pentru oamenii din această epocă. „

  Aici, Saint-Germain și-a întins din nou mâna, și filmul în viață și vorbind despre marea ființă a defilat înaintea noastră. Este imposibil de descris în cuvinte gloria acestei prezențe. Pot spune doar că el a fost expresia adevărată a « fiului lui Dumnezeu ». Aproape imediat am auzit această mare ființă cosmică care a proclamat legea la poporul. Amintirea acestei scene, cu Maiestatea prezenței și „decretul” sunt gravate pentru totdeauna în memoria mea: păstrez o viziune clară și net a acesteia în conștiința mea. Transmit la voi decretul, așa cum se prezintă la mine inca azi.

  „Copiii Preaiubiți ai celui atotputernic Dumnezeu! Nu știi că viața pe care o folosești vine de la Unul, prezența supremă, etern pură, sfântă și perfectă? Dacă poluează frumusețea și perfecțiunea acestei vieți unice, nu mai participi la darurile Dumnezeului tău. Viața ta este bijuteria sacră a iubirii, sursa secretelor universului.

  „Dumnezeul voastra te încredințează cu lumina inimii sale, prețuiește-l! O iubi! Viața ta este « Perla marelui premiu ». Sunteți gardienii opulenței lui Dumnezeu. Utilizați-l numai pentru el, și știi că va trebui să țină seama de utilizarea luminii divine.

   „Viața este un cerc fără o soluție de continuitate, principiul pe care orașul tău este construit. Dacă creați în funcție de asemănarea sursei, și acceptați în voi înșivă dragostea și pacea sa, dacă folosiți doar puterile de creație doar pentru a binecuvânta, atunci, pe măsură ce parcurși cercul existenței, veți ști bucuria vieții de a care din ce în ce mai multă bucurie va fi adăugată. Dacă nu creați la asemănarea de sursa ta, răul astfel creat de tine va reveni la tine, cu tot mai mult ca el.

  „Doar tu, îți alegi destinul, și numai tu vei răspunde Dumnezeului tău pentru folosirea pe care ai făcut-o din viață, care este ființa ta. Nimeni nu scapă de Marea Lege. Pentru o lungă perioadă de timp, am proclamat această lege a vieții. Este legea propriei tale ființă și o aplici pentru tine. Pentru că te poți întoarce oricând la Dumnezeu, când îți dorești perfecțiunea vieții.

  „Nu voi veni întotdeauna, ca acum, pentru a păstra pașii voastre rătăcitori pe calea adevărului, sau pentru a vă reaminti de lumina veșnică, aprins pe vârful unui piedestal pentru a vă ghida. Într-un timp îndepărtat, voi vorbi cu inima omului și, dacă aveți adevărata dragoste a vieții, mă veți recunoaște, căci voi trăi în mulți dintre voi. Nu lăsați asta să vă deranjeze, copii mei. Dacă ve vrei să mă cunoști, eu, lumina, va trebui să mă cautați, și când mă vei găsi, vei rămâne mereu în mine.

  „În acea zi, „Tatăl, Mama și Fiul” vor fi unul în inima omului. Fiul este pentru totdeauna poarta, calea care duce la Dumnezeu. În mintea și inima ta este lumina mea, în mod constant amintindu-vă de prezența mea, pentru că în timp pentru a veni eu voi fi prezent numai în această lumină.

  „Atunci voi fi înțelepciunea spirituală care conduce dragostea inimii, pentru a te umple de Viață-Unu, Zeu. Corpul tău este doar instrumentul sufletului tău, iar sufletul tău trebuie să fie luminat de lumina mea, altfel vei pieri.

  „Lumina mea în mintea ta este calea spre inima tuturor luminii. Numai prin lumina mea în voi veți putea intensifica lumina în fiecare dintre celulele ființei voastre, astfel încât să crească-l pe termen nelimitat. În corpul dumneavoastră este lumina mea care vă permite să pronunțați cuvintele mele: am luminat, am proteja, am întotdeauna perfect copiii mei. Cuvintele care nu îndeplinesc această misiune triplă nu sunt cuvintele mele și pot aduce numai mizerie atunci când sunt vorbite.

  „Meditezi asupra luminii mele în mintea voastră, în inima voastră, și veți cunoaște esența tuturor lucrurilor, veți cunoaște substanța tuturor lucrurilor și veți realiza toate operele. Deci, ceea ce nu este de mine nu te va confunda din nou.

  „Eu vorbesc aceste cuvinte acum, astfel încât acestea pot fi gravate în comprimatele de pământ și în memoria copiilor săi. În zilele îndepărtate de la care vorbesc, unul dintre copiii lui Dumnezeu va primi aceste cuvinte și să le răspândească pentru binecuvântarea lumii.

  „În acele timpuri, atunci când ați realizat complet și pe deplin prezența mea, și veți lăsa-l întotdeauna să acționeze în viața ta și lumea ta, veți găsi că celulele corpului pe care le ocupa va deveni luminos sub acțiunea de Lumina mea, și veți înțelege că puteți continua să trăiască pentru totdeauna în acest trup de lumină, rochie fără cusur a lui Hristos. Apoi, și numai atunci, vei fi eliberat din roata reîncarnări. După această lungă călătorie prin experiența umană, și după ce a satisfăcut legea cauzei și efectului, vei transcend toate condițiile guvernate de lege, și vei deveni tu însuți legea iubirii, cea.”

  Saint-Germain s-a întors spre mine și a spus: „Astfel încât este corpul etern al ascensiunii lui Cristos. În acest organism, toate pot manipula sceptrul al maestrie și să fie liber. Fiul meu, chiar și acum puteți urca în lumina al unu, pentru lumina este în mintea ta, lumina este în inima ta și, dacă doriți să rămână ferm în ea, puteți, și veți face astfel ascensiune corpului fizic de limitări în « corpul pur și etern al luminii », pentru totdeauna tineri și liberi, care transcende timp și spațiu. Sinele vostru divin glorios este aici pentru voi. Introduceți lumina lui și bucurați-vă de pace veșnică și odihnă în acțiune. Nu ai nevoie de pregătire, pentru că el este atotputernic. Răspundeți fără ezitare la « ființa luminii » care tinde brațe sale la voi și, din acel moment, chiar și astăzi, vă spun, puteți opera Înălțarea trupului vostru.”

   Saint-Germain era tăcut, si imaginile au încetat să mai defilați. Am avansat la o anumită distanță și sa oprit într-un loc unde a fost o piatră mare plat pune pe teren. Saint-Germain și-a centrat puterea asupra ei, și  piatra a fost ridicată de la sol și înclinată spre lateral, descoperind o deschizătură cu treptele. Am coborât la o adâncime de doisprezece metri și am venit înainte de o ușă sigilată. El a trecut repede mâna pe ușă, a descellaed-o, și astfel descoperite hieroglife.

  „Concentrați-vă atenția asupra inscripției”, spune el. Aceasta este ceea ce am făcut și apoi am văzut cuvintele « Templul viu al lui Dumnezeu pentru om », care a apărut în mod clar pe ușa înaintea mea. Acea ușă care era acolo era ușa fizică pe care am văzut-o înainte în filmul imaginilor vii.

  S-a deschis, și ne am intrat într-o cameră sub unul din domurile mici ridicate în cele patru colțuri ale templului. Au existat un număr mare de containere metalice în această cameră, aproximativ 60 centimetri lungime de 35 în adâncime și 15 în profunzime. Saint-Germain a deschis unul și eu am văzut că conținea frunze de aur pe care a fost gravate, cu stylus, istoria acestei civilizații.

  Eu am înțeles că alte camere fuseseră sigilate și păstrate sub celelalte domuri și că marele dom central fusese ridicat deasupra sferei luminii. Ne am descoperit un pasaj secret care lega aceste camere și, trecând în al doilea, am văzut containere umplute cu bijuterii de la templu.

  Camera a treia conținea ornamente de aur și de piatră prețioasă, tronul și alte scaune de aur. Tronul a fost un specimen magnific de argintărie. Spătarul a fost în formă ca o coajă, care a făcut o baldachin peste capul regelui, și pe fiecare parte a fost atârnate draperiile făcute din bucle mici, fiecare desen un 8. Ei au fost ținuți de un inel pe partea din spate a scaunului și, astfel, a produs efectul cel mai grațios.

  În centrul camerei a fost un tabel care trebuia să fie de patru metri douăzeci lungime și un metru douăzeci lățime: din jad autentic, el odihnit pe un piedestal de bronz aurit. În jurul mesei erau paisprezece scaune de jad, cu picioare acoperite de aur. Scaunele au fost curbate, și spatarele sculptate minunat, au fost topped cu un Phoenix de aur cu ochi de diamant galben. Ei au simbolizat nemurirea sufletului, și ființa divină perfectă imanentă în fiecare individ, și că individul trebuie să manifeste prin transcendarea suferințele și cenușa creației umane.

  A patra cameră a fost umplută cu diferite tipuri de cutii de forță (cum le-a numit Saint-Germain), proiectate să condenseze și să transmită energia de la universal, pentru iluminare, încălzire și propulsie. Arhivele au arătat că Imperiul era în contact cu toate părțile lumii prin aeronave. După această civilizație a venit un alt unul numit Pima, apoi un alt numit Inca si ambele a durat mii de ani.

  Declinul orașului a început la scurt timp după zilele sale de glorie și Marele Maestru cosmic, care avea creat Centrul luminii prin care ea a evoluat și a supraviețuit, a apărut pentru ultima dată în fața subiecților. El a venit să-i avertizeze de dezastrul care a amenințat Imperiul și el ar fi salvat locuitorii dacă l-ar fi ascultat.

  El a prezis cataclism care ar aduce Imperiul în uitare cinci ani înainte de data de fatidică, iar aceasta a fost ultima lui apariție. Cei care urmau să fie mântuiți au părăsit partea amenințată a țării și s-au adunat într-un loc sigur, pentru că ultima manifestare a cataclismului urma să fie bruscă, și să taie toate comunicațiile.

  De îndată ce avertismentul profetic s-a terminat, corpul marii ființei părea să se estompeze și, spre dezamăgime generală, a dispărut complet în același timp cu globul și piedestalul care a emis lumina eternă. Pentru o vreme oamenii s-au simțit tulburat de această predicție, dar după un an a trecut fără nimic se întâmplă, amintirea prezenței maestrului se stins și îndoieli cu privire la decretul de distrugere a început să se strecoare în.

  Împăratul, și celor mai avansat spiritual, au părăsit țara și s-au stabilit într-un anumit loc în Statele Unite unde erau în siguranță până la schimbarea a avut loc. Marea masă a poporului care a rămas acolo a devenit din ce în ce mai sceptică și, doi ani mai târziu, unul dintre ei, mai agresiv decât ceilalți, a încercat să ia locul împăratului. Înainte de plecarea sa, împăratul avea pecetluit Palatul și Templul luminii, iar când uzurpatorul a încercat să încalce intrarea sigilată, a căzut fără viață pe prag.

  Spre sfârșitul celui de-al cincilea an, în mijlocul zilei fatidică, soarele s-a întunecat și o panică intensă i-au prins pe toți. La apus, un cutremur foarte intens a zguduit solul și a cauzat haos indescripbabil în case. Pământul care este acum America de Sud și-a pierdut echilibrul și s-a deplasat spre est, scufundarea întreaga coastă estică sub 48 de metri de apă. Acesta a rămas atât timp de mai mulți ani pentru a recupera încet, optsprezece kilometri de la prima sa poziție, și este în cazul în care acesta este încă în picioare astăzi. Această deplasare a dus la îndepărtarea de la Amazon: în acest momentul, râu a fost douăzeci și nouă kilometri lățime, mai profundă decât în prezent și navigabil de la un capăt la altul; cursul său întins de la ceea ce este acum Lacul Titicaca în Peru la Oceanul Atlantic. Într-o epocă anterioară, un canal avea fost săpat între Oceanul Pacific și Lacul Titicaca și, după a comunicat cu Amazon, cele două oceane au fost astfel conectate în întregime de apă.

   Numele continentului la acea vreme era Méru. Acest nume este acela al unei mari fiinte cosmice al cărei principal centrul de activitate a fost-și încă este-Lacul Titicaca. Înțelesul cuvântului « Amazon » este: distructive de nave, și datează din perioada de cataclism tocmai am menționat.

  Faptul că întregul continent al Americii de Sud s-a deplasat o zi, dă cheia numeroaselor particularități prezentate de coasta de vest și pe care geologii de astăzi nu sunt capabili să le explice.

  Astfel, marile cataclisme au extins un voal peste civilizații, si realizări lor remarcabile, și din care fragmente rare reveni în lumină în timp. Lumea exterioară se poate îndoi de aceste afirmații, dar arhivele acestei civilizații, care acum se odihnesc la Royal Teton, vor demonstra-l într-o zi. Ele vor dezvălui existența și sfârșitul acestei vârste trecute.

  În timp ce unul mi se arăta aceste activități impresionante, m-am întrebat cum o civilizație ar putea ajunge la un astfel de nivel admirabil și perfecțiune în atât de multe domenii pentru a ajunge într-un astfel de cataclism oribil. Saint-Germain a văzut întrebarea în mintea mea și mi-a dat următoarea explicație:

  „Vezi tu, atunci când un grup uman are marea favoare de a primi instrucțiuni și radiații de o mare ființă de lumină, la fel ca cea menționată aici, este o oportunitate pentru aceste persoane să devină conștienți de planul de viață al umanității și de perfecțiune care ea ar trebui să trăiască și să realizeze prin un efort conștient. Din păcate, și acest fapt a avut loc un mare număr de ori de-a lungul secolelor, masa poporului nu face nici un efort pentru a înțelege legea vieții, și se scufundă într-o stare de letargie. Masele nu doresc să ia probleme pentru a realiza aceste lucruri cu puterea divină interioară. Poporul se bazează numai pe cel care dă radiația. Cu toate acestea, forța de ajutor este retrasă numai atunci când indivizii nu mai fac efortul conștient de a înțelege viața și de bunăvoie nu mai se supun legii.

  „Ele rareori înțeleg că binecuvântările de care se bucură se datorează forței de ajutor a celui care dă radiația. Dacă un anumit grup de suflete a primit învățătura care ar trebui să-i conducă la măiestrie și dacă nu și-au păstrat amintirea, în multele vieți, a dreptului lor divin din naștere, ora vine atunci când nu li se mai acordă asistență. Radiația Maestrilor Ascensionați este retrasă și sufletele se confruntă cu faptul că puterea lor, care și-a îndeplinit și susținut operele, nu a fost rezultatul propriilor lor eforturi.

  „Ei trebuie să înțeleagă că pot primi doar prin efort personal. Într-o astfel de activitate, experimentele au ca scop să-i oblige să facă cererea conștientă necesară, iar atunci când acest fact este realizat, expansiunea divină și suveranitatea încep să se exprime.

  „Nu există nici un posibil eșec pentru oricine care face în mod constant efortul conștient de a exprima supremația divin asupra uman, pentru eșec apare numai atunci când efortul conștient încetează. Orice experiență prin care individul trece vizeaza doar unui singur scop, pentru a-l face conștient de sursa sa. El trebuie să învețe cine este, să se recunoască ca un creator și, ca atare, să fie maestrul a ceea ce el creează.

  „Este o lege universală că fiecare ființă individualizată, investită cu puterea Creatorului, este responsabilă pentru creațiile sale. Toate creația se realizează printr-un efort conștient, iar dacă un individ căruia i s-a acordat acest mare cadou al vieții refuză să-și asume responsabilitatea și să facă această datorie, el va fi hărțuit de „șocul în schimb” al acțiunilor sale până când va depune. Omenirea nu a fost niciodată creată în condiții de limitari și nu va putea să se odihnească până când perfecțiunea cu care a fost înzestrată la început nu va fi restaurată. Viața manifestă în mod natural perfecțiunea, măestrie, angajarea armonioasă și controlul tuturor substanțelor și energiei. Acestea sunt caracteristicile omului original.

  „Dumnezeu în om este această perfecțiune și măestrie. El este această prezență în inima tuturor, sursa de viață, furnizorul de toate bune și perfecțiune. Când individul își direcționează privirea către sursa sa și recunoaște că ea este această fântână a tuturor binelor, apoi în acest moment el deschide canalul prin care toate bunurile posibile vor curge în el și în universul său, pentru că i-atenție-fixat-pe-lui-sursa ESTE CHEIA care deschide ușa la unei comori divine.

  „Viața în fiecare persoană este Dumnezeu, și este doar printr-un efort conștient de a înțelege viața și exprima totalitatea binelui prin sine că căderea în lumea exterioară poate înceta. Viața, individul și legea sunt una, și așa este pentru totdeauna.

  „Vino”, a continuat Saint-Germain, „vom merge la locul unui oraș îngropat lângă Râul Jarna.”

  Am călătorit spre est și în curând am ajuns la o deal. Saint-Germain și-a întins mâna și, încă o dată, a reînviat înregistrările eterice ale acestui popor. Orașul a fost al doilea oraș al Imperiului. Cel pe care tocmai l-am lăsat a fost centrul puterii și activității spirituale, în timp ce acesta era sediul administrației și toate activitățile care asigurau bunăstarea fizică a populației. Aici erau Banca Națională, Hotelul de Monedele și laboratoarele științifice.

  Nu departe de oraș stătea maiestuosul Anzi, sursa bogăției minerale imense a Imperiului. Am observat un detaliu care părea remarcabil pentru mine: toți acești oameni păreau pașnici și perfect mulțumiți. S-au mutat într-un ritm îndelete și rafinat. Proiecția s-a încheiat și ne-am îndreptat spre singurul punct stâncos vizibil.

  Saint-Germain a atins una dintre roci, prin cotitură, a descoperit o scări de douăzeci de trepte de metal. Ne-am dus la o ușă, de asemenea, metal. Ne am trecut de ea, a mers în jos încă douăzeci de trepte care sa încheiat în fața unei uși sigilate în bronz solid. El a întins mana la ușă și a făcut să apară o deschidere pătrată cu nasturi de metal, asa cum ar fi cele ale unui organ. El a apăsat două: ușa mare masiv deschis încet și ne-am stare într-o cameră imensă în cazul în care totul a fost într-o stare de conservare perfectă. Această cameră a fost servită ca o sală de expoziții publică pentru invenții. Toate piesele au fost realizate din metal combinat cu ceea ce părea a fi de sticlă opalin.

  „Aceasta, spune Saint-Germain, se realizează prin fuzionarea anumitor metale cu sticlă, astfel încât amestecul are duritatea oțelului și impermeabilizare sticlei. Un om din prezent a fost foarte aproape de a descoperi acest proces, dar el a ratat un element, cel care ar fi făcut din aliaj imperiabile.”

  Camera, căptușită cu acest aliaj, a avut trei uși masive. Saint-Germain s-a dus la o cutie de manetelor, a apăsat trei dintre ele, și toate ușile s-au deschis în același timp. În spatele primului, am găsit ce mi sa părut a fi un pasaj boltit, lung și îngust, mai degrabă decât o cameră. Acesta a fost căptușit cu containere umplute cu discuri de aur de mărimea unui dolar de argint, care a purtat șeful împăratului, cu inscripția în incrustatia: « binecuvântarea lui Dumnezeu pe om ».

  Ne am trecut prin a doua ușă, am găsit containere similare pline de toate speciile de de pietre prețioase nu tăiate. În camera a treia, containerele au fost plate, și conținea frunze de aur subțire pe care au fost înscrise formule secrete și procesele utilizate în acel moment.

  „Printre acestea,” Saint-Germain mi-a spus, „există formule și procese care nu au fost încă folosite, chiar și la acel moment, și care vor fi puse în folosință acum.”

  El a revenit la cutie și a apăsat un alt manete pe care nu aveam observat: a deschis un pasaj, arcuite, conectarea comoara la baterea de monede. Coridorul trebuia să fie de 500 metri lungime, iar la capătul opus am intrat într-o cameră imensă. A fost partea principală a monetizarea monedelor, și a fost umplut cu o veritabilă rețea de mașini de construcție cea mai minunată. Printre multe altele, am observat mașini pentru ștampilarea de aur și altele pentru tăierea și sculptură pietre prețioase. M-au fascinat atât de perfect designul lor. Saint-Germain mi-a arătat un specimen de sticlă maleabilă, limpede ca cristalul.

 În această camera au fost în cantitate de pepite de aur, pulbere de aur, lingouri de aur de patru-cinci kilograme fiecare. Am tăcut în fața unei astfel de aici de avere într-un singur loc. Saint-Germain, înțelegând m-am simțit, m-a remarcat:            

  „Dumnezeu și natura își răspândesc bogățiile în abundență pe pământ, pentru binecuvântarea și utilizarea ființelor care se încarnează acolo, dar egoismul și dorința de dominare a oamenilor îi fac să uite « căile mai înalte ale vieții ». Ei sunt cauza inumanitatii omului la om.

  „Numărul mic care a vrut să controleze mase ar fi trebuit să aibă inteligența de a înțelege că ceea ce ajută mase este ceea ce, de asemenea, ajută individul cel mai mult. În cazul în care refuză să recunoască această lege, auto-distrugere apare. Este consecința egoismului. Egoismul, și dorința de a domina alții, face inteligența orb, și obscur percepția minții inferioare cu privire la pericolele pe care le ruleaza. Această specie de indivizi se duce la ruina sa, în toate cazurile: ruina spirituale, mentale, morale și fizice care se extinderea la a treia sau a patra încorporare. Numai lumina poate ridica individuale de mai sus egoismul.

  „Când individul va ieși din noroiul egoismului, și desfrâu sale în toate formele sale, tot ceea ce Dumnezeu și natura dețin în rezervă pentru o utilizare corectă va îi poate fi încredințată. Orice individ care se purifică de egoism și apetitul pentru plăcerea poate avea toate bogățiile la dispoziția sa, cu condiția ca el să-l folosească armonios și pentru binecuvântarea altora. Fiecare individ poate cuceri, prin propriul său efort, custodia acestor daruri, pentru că în epoca care a început deja, bogățiile nelimitate vor fi încredințate numai acelora care s-au făcut demni pentru a fi gardienii și Dispensatorii responsabili pentru aceste comori. Dumnezeu și natura distribuie aceste daruri omului pentru o bună utilizare, iar utilizarea corectă este singura condiție care va permit să primite lor.”

  Saint-Germain și-a încrucișat mâinile pe piept și a continuat: „Atotputernicul Dumnezeu! Intrați atât de adânc în inimile copiilor voștri încât ei nu mai doresc doar tu singur! Apoi, nimeni nu va fi privat de darurile tale! „

  El a sigilat totul din nou la fel l-am găsit, și ne-am întors la corpul meu, pe care am recăpătat în curând posesia. Mi-a înmânat cupa de cristal obișnuit. Ea a fost plin de substanța vieții și el mi-a spus: „fiul meu preaiubit, tu va fi un ajutor de mare valoare. Dumnezeu să te binecuvânteze pentru totdeauna! „

  După această binecuvântare, el s-a plecat și a dispărut.

Capitolul VII: Valea Secretă.

  Câteva zile mai târziu, corespondența de dimineață mi-a adus o scrisoare ciudată, cerându-mi să merg la o anumită adresă din Tucson, Arizona. Ea a sugerat că informațiile care ar trebui să fie dat la mine a fost de o astfel de natură că aceasta ar putea fi dat numai în persoană. Am fost uimit de ciudățenia biletului și, totuși, am simțit în interior obligat să meargă la numirea.

  După câteva zile m-am dus la adresa, am sunat, și imediat ușa deschisă în fața unui domn în patruzeci sale, bine construite, aproximativ un metru 90, ochii și părul gri. M-am prezentat și el m-a salutat cu o strângere de mână cordial și sinceră. Am înțeles fără o umbră de îndoială că aveam de-a face cu o ființă loială și sigură. Privirea lui era fermă și neînfricată și a dat impresia că are o energie fără margini. O armonie interioară apărut de la el și m-am gândit că toate acestea ar putea fi începutul unei prietenie profundă și minunată. El, de asemenea, părea să fie conștient de faptul că a existat o legătură interioară între noi. M-a implorat să intru și m-a pus să stau jos.

  „Sunteți aici ca răspuns la cererea mea”, a spus el, „și totuși ea trebuie să vă fi părut ciudat: sunt foarte recunoscător la tine. Adresa ta mi-a fost dată de cineva despre care îți voi povesti mai târziu. Ca o explicație, aici este ceea ce am de spus: am făcut descoperiri remarcabile și vă cer să adăugați credință pentru a le până când eu vă pot duce la fața locului, și să vă dovedesc realitatea și adevărul de cuvintele mele. Am fost sfătuit să intre în contact direct cu tine, și tu ești singura persoană la care eu trebuie să dezvăluie aceste lucruri la și cu care am de a face cu. Pentru început, va trebui să-ți spun despre evenimentele care s-au întâmplat acum 20 de ani.

  „În acele zile, am avut o soție; Ea a fost foarte frumoasă și îmi dau seama acum că ea a avut o creștere interioară pe care nu am suspectat atunci. Am avut un fiu pe care l-am iubit. Timp de cinci ani fericirea noastră a fost completă, dar dintr-o dată, fără nici un motiv și fără avertisment, copilul a dispărut. Am făcut o căutare lungă și tot ce este omenește posibil să-l găsim, dar fără rezultat. Mama ei nu și-a revenit după șoc și cinci luni mai târziu a murit.

  „În ultimele zile ale vieții ei, ea mi-a făcut o cerere ciudată: ea mi-a cerut să păstreze rămășițele ei timp de șapte zile înainte de trecerea la incinerare. Acest lucru părea cu atât mai ciudat pentru mine, că subiectul nu a fost niciodată atins între noi, cu toate acestea, eu am aderat la dorinta lui. Imaginează-ți surpriza mea când, la cinci zile după înmormântare, am primit un telefon de la paznicul cavoului spunându-mi că l-a găsit deschis și că cadavrul lipsea. Nici un indiciu despre acest eveniment curios au fost descoperite vreodată.

  „Într-o dimineață, șaisprezece ani mai târziu, când m-am trezit, am găsit o scrisoare pe podeaua camerei mele. Acesta a adresat la mine, dar nu a avut o marcă post. Conținutul său mi-a lăsat uimit și incredulous. Aici el este: « soția și fiul tău sunt în viață, sănătos și în formă bună, veți vedea în curând ei. Ai răbdare până atunci. Bucură-te că moartea nu există. În timpul cuvenit, veți primi instrucțiuni în același mod în care va trebui să urmați la scrisoarea. Totul depinde de tăcerea ta. Vei avea explicația completă a ceea ce părea atât de misterios pentru tine. Veți înțelege apoi că adevărul este mult mai uimitor și mult mai ciudat decât orice ficțiune, pentru că chiar și cea mai extraordinară ficțiune este doar amintirea unui adevăr care este realizat undeva în univers. Semnat: un prieten. »

  „Prietene, îți poți imagina surpriza mea. La început nu am crezut un cuvânt din această poveste, dar trei zile mai târziu am fost ședinței în fața focului, atunci când am auzit glasul soției mele iubit ca în mod clar și distinct ca în cazul în care ea a fost în camera de partea mea. Ea mi-a spus, “Iubitul Robert! Sunt viu și fericit, și fiul nostru e aproape de mine. Vom fi atât de fericiți când vei fi din nou aproape de noi. Nu te îndoi de mesajul pe care l-ai primit, totul e adevărat. Vă vom duce aproape de noi dacă nu permiteți îndoielii să închideți ușa. Îți vorbesc cu o rază de sunet pe care o vei învăța într-o zi să te servești.”

  „Nu am putut suporta tensiunea nici mai mult și a spus, „arată-te până la mine, și te voi crede!” și vocea a răspuns imediat,”Stai un moment!”

  „După trei minute, o rază de lumină aurie strălucitoare a apărut în cameră, formând ca un tunel, iar la celălalt capăt soția mea stătea acolo, în toată frumusețea sa. Cu siguranță a fost ea. “Ei bine iubit,” ea mi-a spus, “multe miracole au avut loc în viața ta, de ani de zile, dar pentru că atenția dumneavoastră nu a fost treaz, a trebuit să te așteptăm până acum. Aveți încredere în mesajul care va ajunge în curând. Atunci vei veni la noi, și te asigur că o nouă lume se va deschide pentru tine. Nu există bariere pentru marea noastră iubire.”

  „Deodată, raza luminii a dispara și, cu ea, vocea. Bucuria mea a fost fără margini! Nu mai tîmp putut sa îndoială. Am simțit o pace, o relaxare, o odihnă pe care nu o știam de ani de zile. După săptămâni de așteptare, care știu acum a fost momentul în care a luat pentru a pregăti mine, mesajul am dorit atât de mult a venit, cu un plan și direcții să urmeze.

  „Am văzut că toate astea mă vor duce la Munții înalți, la sud-est de Tucson, Arizona. Am pregătit imediat plecarea mea, anunțând prietenilor mei că am fost de gând să fac unele prospecting. Am luat un cal de șa și altul pentru bagajele mele. Am avut nici o dificultate în urma instrucțiunilor dat la mine. Pasăre ochi vedere, mi-ar fi acoperit cu ușurință distanța în două zile, dar mi-a luat trei pentru a ajunge la un mort-end cheile, pe care nu aș observa chiar dacă detaliile nu au fost indicate pe hartă. Eu am ajuns acolo la apus, și tocmai eu aveam înființat tabăra când noaptea a căzut. M-am învelit într-o pătură și am adormit repede, și am visat, cu cea mai mare claritate, că atunci când mă voi trezi, voi vedea un tânăr stând în fața mea și uitându-se la mine.

  „Aceasta este ceea ce sa întâmplat a doua zi, pentru că, spre surprinderea mea, am văzut același om tânăr în carne care se uita la mine intens. M-a salutat călduros, zâmbind și spunând: « prietene, ne așteptăm să mă urmezi! »

  „Am observat că lucrurile mele erau deja pregătite. Fără alte informații, s-a întors și m-a condus la capul canionului. Aproximativ o oră mai târziu, ne-am oprit din cauza unei stânci care părea să taie calea în fața noastră. Și-a întins mâna pe stâncă și a apăsat. O secțiune a peretelui, trei metri cu trei și jumătate de metri, s-au scufundat treizeci de centimetri și a alunecat în lateral. Ne am intrat într-un tunel care, cu secole în urmă, a trebuit să servească drept un curs subteran pentru un râu. Tovarășul meu a închis intrarea în spatele nostru și, așa cum am avansat, o lumină moale turnat în jurul nostru, și ne-a luminat. Am fost uimit de tot ce am văzut, dar mi-am amintit de ordin de „ședere tăcut” a primit în timpul formării mele.

  „Ne am mers prin tunel pentru mai mult de o oră, și în cele din urmă a ajuns în fața unei uși masive de metal care s-a deschis încet la atingerea tovarășul meu. A lăsat deoparte să mă lase să trec. Am fost spulberat de frumusetea scenei care a fost oferat la mine: pe o suta de acri sau cam asa ceva, in fata noastra,  se intinsa o vale inundata de soare, din o frumusete surprinzatoare. « Prietenul meu », a spus tânărul, « vii acasă după o lungă absență și veți înțelege în curând totul. »

  „M-a condus la o reședință magnifică, la poalele unei stânci verticale, la capătul superior al văii. Așa ne-am apropiat, eu putam vedea multe specii de pomi fructiferi, și legume în creștere din abundență. Portocale, date, nuci, pecani… O cascadă frumoasă cadea de pe stâncă și a format un lac limpede la baza sa.

  „Cladirea a fost masiv și părea să fi fost acolo de secole. Aproape am ajuns, când o femeie îmbrăcată în alb a apărut pe prag. Mi-am recunoscut soția, mai frumoasă ca niciodată. Am imbratisat-o. După toate neliniile acelor ani, emoțiile mele erau prea puternice. Ea s-a întors și și-a pus brațul în jurul tânărului care m-avea condus, si a spus: « Robert, el e fiul nostru!

  – Fiul meu! »

  „Asta e tot ce am putut articula, atât de mult surpriza sufocat mine. El a pășit înainte, a pus brațele în jurul nostru doi, și așa am rămas pentru câteva momente, cufundat într-un sentiment de dragoste profundă și recunoștință față de viață, în cele din urmă fericit. Brusc mi-am dat seama că au trecut 16 ani de la dispariția lui și că, acum, trebuie să fi avut douăzeci și unu de ani vechime. Mi-a răspuns la gând, și mi-a spus: « Da, tată, am douăzeci și unu de ani. Mâine e ziua mea.

  – Cum poți să-mi citești gândul atât de ușor, l-am întrebat.

  – Oh! Este un lucru foarte ușor și foarte comun pentru noi », a răspuns el. « Veți găsi că acest este natural, și foarte simplu, de asemenea, atunci când înțelegeți cum se face. Haide », el a continuat, « trebuie să-ți fie foame. Hai să mâncăm ceva. »

  „Brațele lor în jurul meu, ne am intrat în această reședință antică. Interiorul a fost decorat cu onix roz și marmură albă. M-au dus într-o cameră frumoasă, scăldat cu soare, unde mă puteam răcori. Apoi am văzut că a fost pregătit un costum de flanel alb care mi-a potrivit perfect. Acest lucru încă ma surprins, dar din nou mi-am amintit porunca de a rămâne tăcut. M-am dus în jos, și m-am fost cu fața la un domn de bună apariție; el avea despre talia mea și ochii mari și negri și ascuțiti.

  „Fiul meu ne-a prezentat: « tatăl meu, acesta este iubitul nostru maestru Eriel. El a fost cel care a salvat viața mamei și pe mine; El ne-a învățat din toți acești ani, până când sunteți suficient de pregătiți să ni se alăture. Ți-a trimis mesajul și indicațiile pentru calea, pentru că a venit timpul pentru tine să primești o adevărată pregătire. »

  „Ne am intrat în sala de mese, care a fost somptuos, și nu am putut ajuta exprima admirația mea. Acesta a fost plasat la colțul de Sud-est a casei, la parter, și a fost inundat cu soare de dimineata pana seara. Zidurile au fost de nuc lambriat cu sculpturi adânci; grinzi expuse, pe tavan, au alternată cu insertie hexagonale. O solidă bucată de nuc copac, de cel puțin cinci centimetri grosime, odihnit pe un piedestal puternic sculptate și a servit ca o tabel. Ea părea să fi aici de câteva mii de ani vechime. Ne am luat locul în jurul și, imediat, un tânăr destul de subțire a intrat. Fiul meu, de asemenea, mi-a prezentat: « Acesta este fratele meu Fun Wey, care maestrul nostru a adus înapoi din China, atunci când el a fost încă un copil, în pericol de a pierde viața lui. El aparține unei familii foarte vechi chineze și poate realiza lucruri minunate. El a vrut întotdeauna să ne servească și este un privilegiu pentru noi să putem să-i spunem frate. Este probabil una dintre cele mai fericite natura pe care le-am cunoscut vreodată. »

  „Printre preparatele de mic dejun includea căpșuni parfumate, date și prăjituri cu migdale. Apoi ne-am dus în camera de zi și Maestrul Eriel mi-a spus: « când soția ta iubit, care este Raza ta geamăn, a fost pe cale să părăsească corpul ei, am văzut posibilitatea de a da o anumită asistență care ar permite ei să treacă în stare ascensionati și să aibă o libertate și o capacitate mult mai mare pentru serviciu. A fost un mare privilegiu și bucurie pentru mine să-l pot ajuta.

   « Eu am deschis sicriul, i-am restaurat conștiința și i-am dat ocazia să fie eterializată, pentru că dorința lui pentru lumină a fost mare. Adorarea ei pentru lumină și aspirația ei constantă față de ea au făcut ca ascensiunea ei să fie posibilă. I-am explicat toate astea în ziua în care ai crezut că ea murit.

  « Voi trei ați fost copiii mei într-o încorporare foarte veche. O mare dragoste apoi a început și a durat de-a lungul secolelor. Este această mare dragoste care a făcut această asistență și Înălțarea soției tale posibil.

  « Fiul tău a fost răpit cu scopul de a extorca o răscumpărare de la tine. Cei doi criminali care au efectuat răpirea l-au dus la acest canion. S-au certat și unul dintre ei plănuise să omoare copilul. Dar am apărut la ei, și am luat copilul. Au fost paralizati de teama lor si nici nu s-au recuperat. S-au murit câteva săptămâni mai târziu.

  « Cel care ia în mod deliberat viața unei alte ființe umane, sau decide mental să facă acest lucru, stabilește în mișcare o cauză care cu siguranță îl va face să-și piardă propriul său. Dorinta pentru moartea cuiva cauzează același lucru pentru că dorința merge la persoana și apoi se întoarce la cel care a trimis-o.

  « Mulți oameni își cauzează propria dezintegrare prin această activitate foarte subtilă a sinelui uman, pentru că nimeni nu scapă de legea Inschimbătoare a karma. Reacția funcționează în multe feluri, și este pentru că umanitatea îi place a fi în astfel de sentimente și gânduri, că rasa întreg a experimentat dizolvarea organismelor după alte organisme.

  « Numărul de oameni care mor de violență fizică este infinitezimal în comparație cu decesele care au avut loc prin aceste activități subtile de gândire, sentimentele și vorbire. Rasa umană se sinucide de mii de ani în acest mod ocult deoarece nu vrea să învețe legea vieții și să o asculte.

  « Există o singură lege a vieții și această lege este dragoste.

  « O fiinta conștient, de gândire, care refuză să se supună la binefăcătoare Decretul etern, nu va fi niciodată în măsură să păstreze corpul său fizic. Într-adevăr, tot ceea ce nu este dragoste, în gândire, vorbire, senzație și acțiune, intenționată sau nu, se dizolvă forma. Și legea lucrează în toate cazurile. Gândurile, cuvintele și acțiunile nu sunt decât forța pusă în acțiune și se mută veșnic pe orbita lor.

  « Dacă omul știa că el nu se opreste să creeze pentru un moment, el ar înțelege, prin prezența divină în el, că el poate scăpa de creații rele și să se elibereze de ei. El construiește un cocon de discordie umană în jurul lui, adoarme acolo, uitând temporar că, după ce a fost capabil să-l construiască, el poate rupe-l, de asemenea, și de a scăpa din închisoarea sa. Prin utilizarea aripile sufletului (adorare și determinare), el poate să iasă din întuneric auto-creat. Apoi, el trăiește din nou în centrul ființei sale, în lumina și libertatea de sinele său divin.

  « În ceea ce privește tine și familia ta iubită sunt în cauză, nor care părea să conțină tristețe atât de mult sa evaporat, și-a dezvăluit susul în jos sale, minunate și glorioase. Acum ve intrați în splendoarea strălucitoare a luminii, și nu vei mai ieși din asta niciodată.

  « În cele mai multe cazuri, dacă ființele umane știau planurile minunate care au fost proiectate pentru ei, ele-ar împiedica.

  « Ați fost invitați aici, nu numai pentru a-i găsi pe cei dragi, ci și pentru a primi o instrucțiune clară cu privire la existența, utilizarea și direcția puterii divine care este latentă în voi. Odată ce ați înțeles cum să-l elibereze și de control, orice va fi posibil pentru tine.

  « Cei dragi voastre au folosit raza sunetului și a luminii pentru a comunica cu tine, iar această cunoaștere, și puterea inerentă îți vor fi dezvăluite. La rândul tău, va fi capabil să le folosească, conștient, și la voință. Ai o sensibilitate mare și, atunci când ea va fi controlat conștient, veți obține conștiința puterii divine, care este gata pentru a fi utilizate în orice moment.

  « Veți primi șase săptămâni de formare și apoi reveniți la lumea exterioară pentru a utiliza cunoștințele pe care le-ați primit. Atunci întoarce-te oricând vrei, pentru că acum ești unul dintre noi. »

  „Nu voi fi niciodată în măsură să spun ceea ce aceste șase săptămâni au fost pentru mine. Am fost surprins să afle că am fost capabili de a înțelege și de a folosi astfel de instrucțiuni transcendent! Curând încrederea mea în sine a crescut și totul a devenit și mai ușor. Ceea ce pare misterios și neobișnuit pentru oameni este natural și normal pentru această prodigioasă « prezență interioară ».

  „Am avut de a realiza că am fost cu adevărat fiul lui Dumnezeu. Ca fiu al sursei de toate bune, această înțelepciune de energie nelimitată ascultat direcția mea conștientă, și când am regizat-o ca un maestru, ea a produs efecte instant. Și pe măsură ce încrederea mea în abilitatea mea de a folosi marea lege a crescut, manifestările au devenit mai rapide și mai rapide.

  „Sunt încă uimit de înțelepciunea și dragostea inepuizabilă a acestui mare maestru. Noi îl iubim cu o profundă devotament și dragoste mai mare decât orice dragoste care poate uni copiii cu părinții lor, pentru ca legătura iubirii care este formată prin darul cunoașterii spirituale este eternă și mult mai profundă decât orice dragoste care poate naște dintr-o experiență umană, atât de frumoasă și cât de puternică poate fi. El ne-a spus deseori: « Dacă vrei să faci cu tine o fântână eternă a iubirii divine, turnându-l oriunde te-ai gândi, vei deveni un magnet atât de puternic încât va trebui să chemi ajutoare pentru a distribui toate bunurile pe care le ai atras. Pacea și calmul sentimentelor obțin supunere de sinele extern, dar ve trebui să le impună cu autoritate. »

  „Într-o zi, după ce a făcut un discurs remarcabil pe « dreptul lui Dumnezeu la proprietate », el sa uitat la mine cu intensitate și mi-a oferit o plimbare. M-a condus în vale, la capătul opus celui pe care l-am introdus. Aproape de zidul de Sud, care rulează paralel cu acesta de la est la vest, a fost o creasta care a crescut direct de la sol la o înălțime de aproximativ doi metri și jumătate, și pe o lungime de 60 de metri, doar pentru a fi pierdut din nou în pământ. Când ne-am apropiat, am văzut că era o venă de cuarț alb. Maestrul Eriel a avansat până la punctul în care vena se scufunda în pământ și, cu piciorul, detașat o bucată de ea. Am văzut că era foarte bogată în aur. Dragostea mea umană pentru aur a încercat să se manifeste, dar „prezența interioară” a coplesit o imediat. Cu un zâmbet, Maestrul mi-a spus, « asta e bine. Acum am treaba în Europa, trebuie să te părăsesc. »         

  „El a continuat să zâmbească, si a dispărut. A fost prima dată când mi-a arătat întinderea puterilor sale. Abia plecase cand fiul meu a devenit vizibil la locul exact în cazul în care Eriel a dispărut. El s-a bucurat cu surpriza mea. “Mama și cu mine”, spune el, “ne poate transporta trupurile noastre oriunde ne-am dori în același mod. Nu fi surprins, este o lege naturală și se pare ciudat pentru tine, pentru că nu știți să-l folosească încă. De fapt, nu este mai dificil sau extraordinar decât telefonul ar fi fost pentru oamenii din Evul mediu. Dacă ei ar fi știut legea construcției sale, ar fi putut s-o utilizeze, la fel am făcut-o și noi în acest secol.”

  „Din acea vizită la familia mea din Valea secretă, am fost acolo de șapte ori. Ultima dată când m-am întors în lumea exterioară, Maestrul mi-a dat adresa ta; și te-am rugat să vii: el te invită să mă însoțești în următoarea mea întoarcere la el.”

  Gazda mea și-a dat seama brusc că ne am vorbit câteva ore și mi-am cerut scuze pentru că mi-am abuzat răbdarea. I-am spus că povestea experiențelor sale m-a captivat atât de mult încât am pierdut noțiunea timpului. Spun imediat sincer că am accepta cu profundă recunoștință invitația maestrului Eriel.

  Un moment mai târziu, un tânăr înalt a intrat în cameră. « Permiteți-mi să vă prezint pe fratele nostru Fun Wey », a spus gazda mea, și în limba engleză cel mai perfect, nou venit adăugat: « fratele meu cu inima luminii a făcut o călătorie lungă. Inima mea salturi cu bucurie și intră în extaz în contact cu seninătatea ei radiantă, » apoi, adresându-gazdă meu direct, el a spus, « am știut că ați fost ocupat, si am venit să vă servească ».

  „Ne va fi foarte fericit să rupă pâinea cu tine”, mi a-spus noul meu prieten, revenind la mine, și împreună ne am trecut prin sala de mese.

  Cina a fost delicios și atunci când a fost de peste, gazda noastră a reluat conversația întreruptă și a povestit la mine multe din experiențele sale cu maestrul Eriel. Din punct de vedere uman, ei au fost remarcabile, dar din punctul de vedere al divinității noastre, totul a fost și este perfect natural.

  Dintr-o dată, o rază de lumină, sau mai degrabă un tub de lumină a intrat în cameră și, din conversație, am înțeles că a fost Raza Geamănul a gazda mea  care vorbea. Si-a îndreptat rază spre mine, si el a spus: „Ei bine, iubitule, lasă-mă să ți-l prezint pe fratele pe care maestrul Eriel mi-a cerut să-l aduc înapoi.”

  Apoi am văzut Rază Geamănul său și am auzit-o la fel de clar ca și ea ar fi fost în camera de lângă noi. Acest mod de comunicare este o experiență foarte plăcută. Este posibil, de fapt, să se condenseze lumina în așa fel încât să formeze un tub prin care sunetul și viziunea pot fi proiectate. A fost la fel de real ca raza unui proiector.

  Gazda mea a insistat să mă țină acasă până când ne am plecat spre munți. La o săptămână după întâlnirea noastră, ne am plecat înainte de răsărit. Am avut una dintre cele mai memorabile experiențe din viața mea. Tot ce mi-a spus a fost verificat până la cel mai mic detaliu. Sosirea noastră la valea secretă a fost un eveniment vesel și fericirea noastră a fost complet. Am întâlnit Raza Geamănul a gazda mea, și fiul lor. Am fost dat un tur al casei vechi în cazul în care atât de mulți studenți au dobândit o înțelegere adevărată a legilor de a fi și au atins eliberarea lor. Această casă a fost folosită aici în Valea secretă pentru mai mult de 4000 de ani.

  A fost un sentiment minunat să fie într-un loc unde marea putere divină a fost concentrată pentru atât de multe secole, și a căror maestri Ascensionați au făcut un centru pentru a efectua o parte din serviciul lor. Într-o zi, în timp ce am reflectat pe binecuvântările obținute de către studenții care au avut privilegiul de a veni aici, Maestrul Eriel a vorbit cu mine.

  „Fiul meu,” a început el, „vă apropiați de o eliberare minunată. Persista în acceptarea constantă a maestru-prezență interioară voastra și veți avea motive să fii satisfăcut mult.”

  Și-a întins mâna și vălul dintre vizibil și invizibil a fost aruncat. „Vreau să vedeți, a continuat el, ca noi care am făcut Înălțarea noastră, activitatea maiestuoasă și sublimă a lumii noastre. Aici avem dovezi permanente că suntem fiii lui Dumnezeu, pentru că nu mai este în noi nici o teamă, îndoială, sau imperfecțiune.”

  Nu voi uita niciodată bucuria și privilegiul la care am fost supus în timpul zilelor petrecute printre aceste ființe minunate.

  „În fiecare zi,” Eriel îmi spune, „vei asista la activitatea razelor de sunet și lumină. Ei anihilează timp și spațiu, și umanitatea le va folosi în viitorul apropiat, ca ei folosesc telefonul azi în mod natural. Aceasta este o activitate remarcabilă pe care individul o poate învăța să conducă. Un Raza de lumină poate fi format și regizat pentru a fi folosit ca un creion, pentru a scrie pe metal sau pe cer, iar scrisul rămâne vizibil atâta timp cât dorește operatorul.

  „Când un student este suficient de puternic pentru a rezista opiniilor lumii ignoranței, el este apoi capabil să depună mărturie despre minunata activitate divină individualizată, manifestată de Maeștri Ascensionați. Până când el este în măsură să facă acest lucru, forța care provine de la sugestia și de ecalling de îndoială a altora îl va deranja intermitent până la punctul de uneori făcându-l abandoneze căutarea adevărului. Întreruperea curentului de instruire este discordie. Discordie este colțul, și modul subtil, în care forța sinistră pe acest pământ este folosit pentru a pătrunde în activitatea externă a elevului care a decis să se confrunte cu lumina.

  „Acțiunea îndoielii este foarte subtilă, deoarece este un sentiment care intră în ființă înainte de a-și realiza existența. Această acțiune este persistentă dincolo de tot ceea ce poate fi imaginat, și creșterea sa este atât de insidios că persoana numai își dă seama numai cu faptul înplinit.

  „Acest sentiment începe cu o mică îndoială. Îndoiala trebuie doar să fie simțit de două sau de trei ori înainte de a deveni neîncrederea. Neîncrederea începe să se învârte de două sau trei ori în corpul emoțional și devine suspiciunea. Și suspiciunea este deja auto-distrugere.

  „Amintește-ți asta, fiule, când te vei întoarce în lumea exterioară. Acest lucru va fi de rezervă în fiecare experiență din viața ta, și așa nu va fi atins de discordie. Dacă cineva își exprimă suspiciunea, el va fi suspectat, pentru că toată lumea găsește în lumea lui ceea ce pune în ea. Acest „decret etern și irevocabil” operează în totul univers. Toate impulsurile de constiinta reveni la centrul de emisie: nu un singur atom scapă această lege.

  „Adevăratul student al luminii se confruntă cu lumina. El îl trimite înaintea lui, vede radiațiile sale scăldat toate lucrurile oriunde ar fi, și el îl iubește în mod constant. El se îndepărtează de îndoială, frică, suspiciune, ignoranța intelectului uman, și cunoaște numai lumina, ea este sursa lui, sinele său adevărat.”

  Pe aceste ultime cuvinte, Eriel Îmi urează adio, și mă întorc la rutina zilnică a vieții extern.

Capitolul VIII:

Puterea Divină Omniprezentă.

  A doua zi, după o comunicare, m-am trezit angajat în afaceri care ar absorbi tot timpul meu și atenția mea. Ideea acestor activități viitoare mi-a dat mare bucurie și am ajuns să lucreze cu entuziasm. M-am simțit plin de a merge și de tineret, ceva care niciodata mi sa întâmplat în domeniul afacerilor.

  Cursul de lucruri ma pus în contact cu un om cu un caracter foarte dominatoare. În treburile sale, el era preocupat doar de împlinirea dorințelor sale; Dacă el a întâlnit opoziția sau parcelele sale nu a dat rezultate, el a folosit forta. El credea doar în puterea intelectului și a voțiunii sale umane, și nu avea nici o altă cunoaștere sau credință de nici un fel. El niciodată nu a ezitat să zdrobească sau ruina oamenii sau lucruri care au împiedicat succesul său, și toate mijloacele au fost bune pentru el pentru a atinge obiectivele sale egoiste.

  L-am întâlnit deja cu trei ani înainte de experimentul care a urmat și, la acel moment, am simțit aproape fără tărie în prezența sa, atât de puternic a fost sentimentul de dominație care a emanat de la el. Cu toate acestea, în ciuda propriei mele reacții la el, știam că controlul său asupra celorlalți era doar o concentrație de forță proiectată în activitatea sa externă. Am fost un pic tulburat la gândul că am fost de gând să aibă de a face cu acest om din nou, dar imediat am căutat o modalitate în relațiile mele cu el pentru a aplica legea divină, atunci când vocea interioară a spus clar pentru mine: „de ce nu lasa Atotputernicul Dumnezeu lăuntric preia conducerea și conduce întreaga situație. Această putere interioară nu cunoaște acest tip de dominație. E încă invincibilă.” Am fost extrem de recunoscător și a abandonat totul la direcția lui.

   L-am întâlnit pe acest om în același timp cu alți doi oameni interesați, și am fost de acord să vizităm împreună o proprietate minieră într-o stare îndepărtată. Am avut intuiția că a fost o mina de mare valoare; proprietarul a fost o doamnă de o anumită vârstă al cărei soț curajosul a murit cu câteva luni mai devreme ca urmare a unui accident în mină.

  El a lăsat totul într-o condiție precară și prietenul nostru dominant a decis să cumpere mina la prețul care-l ar dori și care nu a fost un preț cinstit. După o călătorie de două zile, am ajuns la destinație la începutul după-amiezii. Proprietarul mi s-a părut a fi un suflet bun, loial și onorabil. După ce a întâlnit-o, am luat imediat decizia că ea va primi ei du, adică valoarea exactă a proprietății. Am vizitat șantiere, tuneluri, fântâni și mașini. Cu cât priveam mai mult, cu atât mai mult mi-am dat seama că nu totul era foarte clar, l-am simțit chiar și în atmosferă ca respiram. Am devenit sigur că o venă bogată a fost descoperită și că proprietarul nu a fost conștient de ea. Eu am descoperit, de asemenea, că potențialul cumpărător a instruit în secret unul dintre lucrători pentru a monitoriza munca. În timpul acestor săptămâni de spionaj, el a câștigat încrederea superintendentului care, în adâncul sufletului, a fost cinstit, dar nu s-a trezit încă din punct de vedere spiritual.

  În timp ce ne vorbeam cu el, Dumnezeul meu lăuntric mi-a dezvăluit tot ce s-a întâmplat: ceva timp înainte, când el și spionul inspectau lucrarea, au ajuns într-un loc unde exploatarea începuse stânca în fața unui tunel de conducere în inima muntelui. Explozia a descoperit o venă bogată de cuarț auriu; Superintendentul era pe cale să se grăbească la proprietarul să-l avertizeze când spionul a spus, „Stai! Îl știu pe omul care vrea să cumpere această mină, și dacă vrei să-ți păstrezi situația, te sfătuiesc să nu vorbești despre această descoperire. Pot să mă asigur că poți rămâne superintendentul, și ar putea fi un extra 5000 de dolari pentru tine. Bătrâna va avea întotdeauna suficient pentru a supraviețui.”

  Superintendentul, temându-se pentru pierderea situației sale, a dat din cap.

  În timpul vizitei, ne am ajuns la capătul tunelului și acolo m-am simțit cu tărie că acest lucru a fost locul unde vena a fost actualizată. Ea a fost camuflată în mod clar și a trecut pentru un pasaj alunecos în cazul în care a fost periculos pentru a lucra. Acesta a fost raportul care fusese făcut proprietarului minei. Stăteam acolo, vorbind cu alții, când vederea mea subtilă s-a deschis și a văzut tot ce s-a întâmplat: descoperirea venei, camuflajul său, oferta administratorului și acceptarea ei. Am fost recunoscător să primesc confirmarea sentimentelor mele, dar a trebuit să așteptăm. Ne-am întors la casa proprietarului și negocierile au început. Cumpărătorul a deschis discuția spunând:

  „Dnă Atherton, ce cereți de la această proprietate?

  – Eu estimez-o la $250.000, a răspuns încet și politicos.

  – Ce! E absurd, e fără sens, e ridicol!” El a plâns, „nu este chiar în valoare de jumătate din această sumă!” și el a continuat în acest ton pentru un timp, cacealma ca de obicei. Acest avea reușit la el de multe ori, și el a continuat. El a susținut, a țipat și sa încheiat prin a spune, „doamna Atherton, sunteți într-o poziție în cazul în care aveți de a vinde, vreau să fiu generos cu tine, așa că am să vă dau 150.000 de dolari.

  – Mă voi gândi la asta”, a răspuns ea. Ea a fost atât de impresionat de această atitudine că ea părea să înceapă să accepte sugestii și a îndoi sub aroganța ei indecent. Simtindu-i clătina, el a încercat o altă presiune: „Eu nu pot să aștept”, a spus el, „timpul meu este prețios. Fă-ți mintea chiar acum sau eu renunț la caz!”

  Și-a luat un contract din buzunar și l-a pus pe masă. Doamna Atherton, neajutorată complet, căuta sprijin din partea ochilor. I-am dat un „nu” cu un semn de capul ei, dar ea nu părea să-l văd. Contractul era acolo, gata. Ea a traversat camera, apropiindu de la masă cu un scaun, și a fost pe cale de a semna. Am înțeles că, dacă ea trebuie ar fi salvat, am avut de a acționa acum și, în picioare de partea ei, am vorbit la prietenul nostru dominatoare: „O clipă, vă rog. Va trebui să plătească această doamnă prețul pe care această mină este în valoare de sau nu veți-l obține!”

  Apoi, el a întors mârâit lui împotriva mea, încercând să mă bat cu foarte dureros invective cu tactica sa obișnuită: „Aș dori să știu cine mă va opri de la obtinerea mina la prețul am decis!”, spune el în mod răutăcios.

  Este apoi că « Atotputernicul Dumnezeu interior » a aparut și o coborâre de forță mă invadează ca o avalanșă. Neimpresionat de cuvintele ei agresive, am răspuns pur și simplu: „Dumnezeu! El, te va opri.”

  Acest răspuns l-a făcut să râdă. El a continuat să striga pentru o vreme, cinic, grosolan. Am asteptat cu rabdare.

  „Esti un ticalos de catea!”, a spus el într-o altă tirade furios. „Te drool peste Dumnezeu, dar nici tu, nici Dumnezeu, nici nimic nu mă poate opri. Primesc întotdeauna ceea ce am decis pentru a obține și am luat-o în ciuda totul. Până acum, nimeni nu m-a putut reține.”

  Aroganța lui părea fără limite. Trup și suflet, el a fost prada pasiunilor sale. Mintea ei era incapabil de funcționare, ca acest este întotdeauna cazul când sentimentele nu sunt controlate, altfel ea l-ar fi avertizat să nu depășească anumite limite în insulte.

  Am simțit din nou expansiunea puterii divine în mine. De data asta, s-a manifestat cu forță de zece ori. Ca o trompetă, glasul divin al Dumnezeului meu lăuntric a proclamat adevărul despre întreaga tranzacție, cu frauda din mină.

  „Dnă Atherton, vă spun, ați fost foarte înșelați. Muncitorii tăi au întâlnit o venă foarte bogată. Acest om a avut un spion printre ei și a cumpărat tăcerea superintendentul pe această descoperire.”

  Superintendentul și toți cei din cameră s-au înrocit în timp ce au tăcut, în timp ce « Dumnezeu în sinele » a continuat să-și expună trădarea. Potențialul cumpărător, pentru un moment, părea să fie de până la sarcina. Întrerupându-mă, într-o formă de furie, el a exclamat: „Minți! O să-ți rup capul pentru interferenţă ta!”

  Își fluturase bastonul de oțel și, ca am ridicat mâna mea să-l apuca, o flacără albă a erupt și l-a lovit în față. S-a prăbușit, ca și cum ar fi fost lovit de fulger. Dumnezeul meu interior și puternic apoi a vorbit din nou, cu toată Maiestatea autorității sale eterne: „să nu se miște nimeni înainte de eu a da permisiunea!”

  Nu sinele exterior, ci « Zeul în Acțiune » a venit la omul pe pamantul și a continuat: „ô sufletul mare al acestui om, eu vorbesc cu tine! De prea mult timp ai fost prizonierul acestei personalitati dominatoare, acționați acum! La directia intelectului si a corpului lui! Acum repara multe greșeli ea a făcut în timpul vieții ei. De acum încolo, această creație umană puternică de discordie și nedreptate pe care acest om este autorul va fi consumat și niciodată nu va reuși în dominarea sau omenește înșelă copiii lui Dumnezeu.”

  Apoi, la sinele exterior, eu spun, „Trezeste-te! Cu pace, dragoste, bunătate, generozitate și bunăvoință pentru viață!”

  Încet, culorile s-au întors pe fața bărbatului și el a deschis ochii în rătăcire. Dumnezeu-in-Me întotdeauna în acțiune ia luat de mână și, oferindu-i o brațul, l-au ajutat să câștige un scaun confortabil. Din nou, el a ordonat, „fratele meu, uita-te la mine!” s-a uitat la mine, și întregul său trup a fost prins într-un tremur; într-o voce abia auzită, el a spus, „Da, am văzut! Înțeleg tot răul pe care l-am făcut. Dumnezeu să mă ierte!”

  Și-a luat capul în mâini și i-a ascuns fața, rușinos și tăcută. Lacrimile au început să curgă între degete și el a plâns ca un copil.

  „Veți plăti această doamnă 1.000.000 de dolari,” a continuat sinele meu divin, „și să acorde ei 10 la sută dobândă pe profiturile din mină, pentru ca vena nou actualizată este în valoare de cel puțin $10.000.000 în minereu de aur.”

  Cu umilință și bunătate ciudată, el a răspuns: „să fie atât de imediat!”, și, abandonând obiceiul său vechi de a comanda, el a cerut angajaților săi să elaboreze contractele în conformitate cu directivele care tocmai i-au fost date. Dna Atherton și el a semnat tranzacția.

  M-am întors către alte persoane și am înțeles atunci, potrivit expresiilor faciale, că conștiința fusese crescută și că ele văzuse dincolo de vălul uman. Toți mi-au spus, „niciodată, cu ajutorul lui Dumnezeu, nu vom îndrăzni  pentru a induce în eroare sau rău unul dintre semenii noștri.”

  Ei avau fost exaltați până la punctul de a recunoaște prezența Sinele Divin în toate.

   Era deja târziu în după-amiaza când aceste evenimente au avut loc. Dna Atherton ne-a invitat cu drag pe toți să petrecem noaptea la ea acasă și să o însoțesc în Phoenix în dimineața următoare pentru a înregistra contractele de vânzare. După cină, ne-am așezat în sufragerie, în fața unui foc mare. Toate au fost dornici de o mai mare înțelegere a legilor vieții. M-au întrebat cum am dobândit această cunoaștere. Le-am spus despre Maestrul Saint-Germain, și cum l-am cunoscut. Le-am spus unele dintre experimentele de pe Muntele Shasta, și am repetat ceea ce el mi-a spus despre marea lege cosmică.

  „Fiul meu, legea cosmică nu face mai multă discriminare decât tabelul de multiplicare sau electricitatea. Tabelul trebuie să fie recunoscute și utilizate corect pentru a evita o eroare de calcul. Este necesar să se cunoască manipularea electricității dacă cineva dorește să-și folosească energia fără a risca scurtcircuit sau electrocutare.

  „Marile decrete neschimbabile care mențin ordinea în picioare în infinitele grade de manifestare sunt toate bazate pe marele principiu al creației: dragoste. Este inima, sursa de tot, și hub-ul liniștit în jurul căreia existența și viața în formă se desfășoară.

  „Dragostea este armonie și fără ea, forma nu poate supraviețui. Dragostea este puterea creativă a universului fără de care nu poate exista.

  „În lumea ta științifică, dragostea se exprimă ca forța de atracție între electroni, este inteligența călăuzitoare care impune un formular pe ele. Puterea care le face graviteaza în jurul unui nucleu central este respirația din interiorul acestei inimi care le atrage la el. Același lucru este valabil și pentru orice vortex peste tot în creație.

  „O inimă centrală și electroni orbitând în jurul ei formează un atom. Acest centru de dragoste este la Atom ceea ce polul magnetic este la pământ, și ceea ce este coloana vertebrală a corpului uman. Fără o inimă centrală sau un centru de dragoste, există doar Oceanul luminii universale, există doar electroni care umplere infinit, și graviteaza în jurul Mare Soare Central.

  „Electronul este « Duhul pur sau lumina lui Dumnezeu ». Rămâne perfect și necontaminabil pentru totdeauna. Este permanent, indestructibil, auto-luminos și inteligent. Dacă nu a fost inteligent, nu ar putut să se supună legii, activitatea de direcție al iubirii. Este de lumină energetică pură și inteligentă, și singura substanță reală din care totul se face în univers: este esența perfectă a vieții lui Dumnezeu.

  „Spațiul interstelar este umplut cu această esență lumină pură. Nu este întuneric și într-o stare de haos, ca intelect mini uman crede în conformitate cu conceptele sale limitate. Substanța acestui mare ocean de substanță de lumină universală este în mod constant modelată într-una sau alta formă, și primește această calitate sau că, în funcție de modul în care electronii sunt asamblate în jurul unui punct central, sau inima, prin dragoste.

  „Numărul de electroni care se combină între ei pentru a forma un atom este rezultatul unui GÂND conștient care le-a determinat în acest fel. Viteza sens giratoriu este determinată de intensitatea SENTIMENTULUI.

  „Intensitatea atracției și a mișcării rotativ în interiorul centrului este « respirația lui Dumnezeu » și, prin urmare, punctul maxim de concentrare a activității iubirii divine în Atom. Pentru a-l pune în termeni științifici, aceasta este forța centripetă.

  „Aceștia sunt cei doi factori determinanți care dau atomului calitatea sa.

  „Vedeți, prin urmare, că atomul este o entitate, un lucru viu care bate, creat, sau adus la existența prin respirația, dragostea lui Dumnezeu, care se exprima prin voința unei inteligență conștientă. Acesta este modul în care verbul este făcut carne. Mecanismul folosit prin inteligența conștientă de a produce această manifestare a ființei cuiva este făcut din gândire și sentimentul.

  „Gândirea distructivă și sentimentul discordante supărat raportul și rata vitezei de electroni, astfel încât durata de « respirația lui Dumnezeu » în interiorul pol este schimbat. Durata respirației este decretat de voința al conștient fiind folosind această varietate special de Atom. Dacă acest voința conștient se va retrage, electronii își vor pierde polaritatea; ei se împrăștie și se întorc separat la marele soare central unde se repolarizează. Acolo, ei știu doar dragostea, « respirația lui Dumnezeu », infinit, ordinea: Legea primordială este menținut veșnic acolo.

  „Unii oameni de știință au susținut că planetele se pot ciocni în spațiu: un astfel de lucru este imposibil. Acest lucru ar echivala să plonjezi planului de creație în haos. Într-adevăr, este norocos că legile puternice ale lui Dumnezeu nu sunt schimbate prin opiniile unora dintre copiii lui Dumnezeu. Indiferent de ceea ce oamenii de știință sau preoți cred, oficial sau nu, creația lui Dumnezeu merge drumul său și exprimă mereu mai perfecțiunea.

  „Gândirea constructivă și sentimentul armonios în suflet și în trup sunt expresii ale iubirii și ordinii. Echilibrul perfect între numărul și viteza electronilor care alcătuiesc atomul este menținut, și astfel ele rămân polarizate în locul lor special în univers, atâta timp cât durata « respirația lui Dumnezeu », stabilită de voința călăuzitoare a Inteligenta constienta, care foloseste corpul pe care il formeaza, este mentinuta.

  „Calitatea perfecțiunii și menținerea vieții într-un corp uman este întotdeauna sub controlul conștient al voința individului care ocupa-l. Voința individului este suverană pe templul său, și chiar și în eventualitatea unui accident, nimeni nu părăsește la corpul templu său dacă nu vrea. Foarte des, durerea fizică, teama, incertitudinea și multe alte cauze influențează personalitatea până la punctul de a o face să-și schimbe deciziile anterioare, dar tot ceea ce se întâmplă în organism este și va fi întotdeauna sub controlul liberului testament al individului.

  „Pentru a înțelege explicația de mai sus, despre electron și controlul conștient pe care individul îl posedă, prin gândul și sentimentul său, despre structura atomică a trupului său, este de a înțelege principiul vieții care guvernează forma în toate manifestarea formală. Oricine a făcut efortul de a dobândi dovada acestui lucru, dacă este necesar în trupul său, acesta va începe să se stăpânească. Când se realizează acest lucru, totul în univers va coopera spontan cu el, în scopul de a realiza tot ceea ce el dorește din dragoste.

  „Cel care practică în mod conștient supunerea față de legea iubirii va vedea perfecțiunea stabilită constant în mintea lui și în împrejurimile sale. Este la el și el singur că toate autoritatea și controlul aparțin. El singur are dreptul de a comanda, pentru că el a învățat să se supună. Odată ce a obținut supunerea față de structura atomică a trupului său, structura atomică a lumii exterioare îl va asculta și pe el.

  „Acesta este modul în care fiecare ființă umană posedă în el însuși puterea, prin gândul și sentimentul de a se ridica la înălțimi sau descendent la shallows. Toată lumea creează propria cale și experiențe. Ca devii ceea ce meditezi asupra, se poate, prin controlul conștient de atenție, plimbare și vorbesc cu Dumnezeu față în față sau, daca te uiți departe de Dumnezeu, coboară mai jos decât animalele, înec conștiința omului în uitare. În acest din urmă caz, flacăra divină se retrage din casa umană. După eoni, ea se angajează un nou pelerinaj în lumea materiei fizice, până când victoria finală este atinsă în mod conștient și în deplină libertate.”

  Le-am spus despre posibilitățile nelimitate care, potrivit a ceea ce mi-a arătat Saint-Germain, s-au oferit umanității pentru perfecțiunea sa, dacă numai ea acceptă în mod liber « Marea Prezență Divină » în fiecare individ ca putere de guvernământ și realizant. Cumpărătorul a minei ma întrebat de ce am folosit cuvântul „accepta” atât de des, și I-am spus exact explicația că Saint-Germain mi-a dat: „chiar și în activitatea exterioară a vieții, dacă ați cumpărat sau primit ca un cadou ceva precios, dar dacă nu-l accepte, va fi dificil pentru tine să-l folosească sau pentru a beneficia de ea. Același lucru este valabil și pentru « Marea prezență divină » în tine. Dacă nu acceptăm că viața noastră este însăși viața lui Dumnezeu-și că toată puterea și energia pe care o posedăm pentru a realiza până cel mai mic lucru sunt puterea divină și energia divină, cum să avem calitățile lui Dumnezeu și perfecțiuna sale, în propriul noastra lumea?

  „În calitate de fiu al lui Dumnezeu, ni s-a ordonat să alegem pe cine vom sluji: prezența sublimă a lui Dumnezeu în noi, sau sinele exterior, și satisfacția apetitelor umane și a simțurilor rezultă într-un singur rezultat: mizerie și distrugere.

  „Toate dorințele constructive sunt, de fapt, un impuls de la Dumnezeu, de la Dumnezeul lăuntric care oferă perfecțiunea sa pentru a umple sinele exterior al bucuriei și fericirii. Marea energie a vietii curge in mod constant prin noi. Dacă îl direcționeze spre împlinire constructivă, va experimenta bucurie și fericire. Prin utilizarea acestuia pentru satisfacerea simțurilor, ve culege numai mizeriile, deoarece aceasta este legea, legea de energie vitală impersonal.

  „Repetaţi constant la intelectul tau că ești viața în tine și în lumea ta. Personalitatea externă dă meritul de toate lucrurile și puterii  la însăşi, în timp ce însăși energia prin care ea există este un împrumut de la sinele său divin. Sinele exterior nici măcar nu are propria piele. Atomii corpului său îi sunt împrumutați prin prezența divină Supremă și provin din marele ocean al substanței universale. Obișnuiți-vă să înmânați constant toată puterea și autoritatea la Marii și glorioasei flăcări divine, care sunt adevăratul sinele și sursa din care ați primit toate lucrurile bune.”

  Ne am vorbit până la ora două dimineața, și apoi eu a trebuit să se ofere să se retragă. Nimeni nu a vrut să doarmă încă, dar eu le spun: „Veți dormi în brațele lui Dumnezeu”, și a doua zi au fost surprinși să afle că avau adormit pașnic.

  La ora șapte ne-am trezit să plecăm spre Phoenix. Contractele au fost înregistrate și le-am explicat prietenilor mei că trebuie să-i părăsesc. Deocamdată, misiunea mea cu ele era terminat. Ei au fost toate profund recunoscător, și nerăbdători, în același timp, pentru a afla mai multe. Am promis să păstrez legătura cu fiecare dintre ei și să-i ajut, în conformitate cu indicațiile date de maestrul Saint-Germain. La momentul separării, cumpărătorul minei s-a întors spre mine și a spus: „Indiferent de ce crede cineva despre mine, vreau să te sărut și să-ți mulțumesc din adâncul inimii mea pentru ceea ce ai făcut: ai evitat distrugere personalității mele externe și m-ai revelat la Marea Lumină.”

  Din umilință, mi-am plecat capul și am răspuns: Trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu, eu sunt doar canalul, numai Dumnezeu este Marea Lumină și Marea Putere care duce totul la sfârșitul ei. Doamna Atherton s-a întors spre mine și a exprimat astfel se simțea: „Îi laud și îi mulțumesc lui Dumnezeu în tine pentru protecția primită, pentru Marea sa Putere, și nu voi înceta niciodată în viața mea să-i mulțumesc lui Dumnezeu și ție pentru lumina pe care această experiență ne-a adus-o tuturor.

  –  Sunt sigur că ne vom întâlni din nou”, am spus.

  I-am spus la revedere tuturor, și am condus o dată mai mult la Mount Shasta. M-am ajuns în camera mea în seara celei de-a doua zile.

  Două săptămâni mai târziu, am avut o mare plăcere în repetarea drumeție care m-ar duce la locul de întâlnire cu maestrul Saint-Germain. Am plecat la ora patru dimineața și am ajuns la marginea pădurii la ora nouă. Nu aveam luat douăzeci de pași sub acoperirea copacilor ca am auzit strigătul plângăreț prietenului meu pantera. I-am răspuns imediat. Ea a sărit de partea mea, sărbătorindu-mă ca un vechi prieten, și am plecat împreună pentru locul de întâlnire.

  Pantera părea foarte îngrijorat și părea să sufere de o agitatie interioara. A fost neașteptat pentru că ea a fost întotdeauna foarte pașnică în prezența mea. I-am luat capul frumos și am mângâiat-o, încercând s-o liniștesc, dar fără nici un rezultat. M-am așezat și ne am luat prânzul.

  „Haide, pe drum pentru o plimbare,” am spus la sfârșitul mesei. Bestia s-a uitat la mine intens cu o privire jalnică pe care n-am mai văzut-o. În acest moment, nu am înțeles.

  Ne am mers un pic și a ajuns la poalele unei stânci de patru metri de mare. O stâncă a fost avântate. Ceva a făcut ochii mei rândul său, spre Pantera. Expresia ochilor lui era acerbă și sălbatică. Am simțit multă tensiune în atmosferă, dar tot nu înțelegeam ce era. Am mers mai departe câțiva pași mai mult și a simțit un fior mare care rulează prin mine: ridicarea capul meu, am văzut un leu de munți, ghemuit și gata să sară. În clipa următoare, el a fost se repezi la mine. M-am aruncat pe stâncă si leul să aterizeze dincolo de locul unde am fost și, ca un fulger, Pantera s-a repezi. Cele două fiare s-au îmbrățișat reciproc într-o bătălie mortală.

  Nici un cuvânt nu poate descrie oroarea luptei care a urmat. Ei au fost tipand, tipau, se rupeau unul pe altul si se loveau cu gheare. Leul era mai puternic și părea să poată profita. Pantera, cu toate acestea, în cele din urmă s-a eliberatat pentru că a fost mai suplu în mișcările sale. Exista o pauză pentru o clipă și apoi, cu un salt, a sărit pe spatele leului și și-a închis maxilarul pe gât. Îmbrățișarea panterei a fost mortală. După câteva secunde în care s-au luptat, mișcările leului au devenit mai slabe, apoi au încetat complet. În timp ce ea eșalonată, pantera a venit la mine, partea ei oribil rupt. S-a uitat la mine și toată ferocitatea dispăruse din ochii ei, dar forțele sale a fost slăbeau rapid. O expresie de mulțumire a apărut pe masca ei și brusc, ea geamăt, si a căzut moartă la picioarele mele.

  Am stat nemișcat, jelind în tăcere moartea prietenului meu, pentru că m-am atașat de el ca însoțitor uman. Apoi, când mi-am ridicat capul, l-am văzut pe Saint-Germain stând lângă mine.

  „Fratele meu iubit, nu fi trist sau descurajat”, mi-a spus el. „Contactul tău cu pantera și-a ridicat conștiința sa într-o asemenea măsură încât nu mai putea trăi în această formă, iar marea lege cosmică a obligat-o să-și plătească datoria pentru acest serviciu. Ți-a dat-o înapoi cu dragoste, salvându-ți viața. Deci, totul este în ordine: tu poati fie la pace.”

  Orice sentiment de durere m-a părăsit. M-am simțit complet ușurat.

  „Marea lege cosmică nu greșește niciodată”, a continuat el. „Nu putem primi fără a da și nu putem da fără a primi: astfel, soldul de viață mare este menținut. Vă felicit sincer pentru serviciul pe care l-ați redat minei și pentru liniștea pe care ați păstrat-o în timpul acestor evenimente. Toți cei care au participat vor putea acum să facă servicii mai mari umanității.

 „În curând va fi capabil de a servi chiar mai eficient. În toate circumstanțele, amintiți-vă întotdeauna că este puterea și inteligența lui Dumnezeu-în-acțiune-în-voi care face lucrările și că mintea și corpul tău sunt doar instrumentele. Între timp, concentrează-te mereu asupra puterii nelimitate a lui Dumnezeu, care se poate manifesta prin tine în orice moment.”

  L-am întrebat care a fost atitudinea Maestrilor Ascensionați față de școli care predau doar o parte a adevărului. El a răspuns:

  „Există multe școli în care predarea este dat în mod loial. Unele sunt mai avansate în înțelegerea decât altele. Toți sunt copii ai lui Dumnezeu care se străduiesc să slujească cu înțelegere ca au dobândit. Nu trebuie să judecăm, ci să-l vedem pe Dumnezeu și să recunoaștem că numai el se manifestă în toate. Maestrii Ascensionati se străduiesc să binecuvânteze orice activitate constructivă pretutindeni. Vedem lumina interioară a acestor activități și nu ne înșelăm cu privire la valoarea adevărului învățăturilor care sunt date. Același lucru este valabil și pentru ființe. Cei care oferă serviciul lor în numele „Isus Hristos Ascensionați” vor primi întotdeauna ajutor extraordinar.”

  Ne am mers cot la cot pentru o vreme, apoi mi-a spus: „o să te însoțesc în camera ta. Pune-ți brațul în jurul umărului meu. „

  Imediat făcut, am simțit corpul meu se ridică în aer și, după câteva momente, ne-am trezit în camera mea. Lângă mine, Saint-Germain zâmbea la surpriza mea. „În șapte zile, ne vom întâlni la locul obișnuit și vom termina ceea ce avem de făcut în această parte a țării”, a spus el, „și apoi a plecat grațios și stins din ochii mei. Singur, ochii lui frumoase, minunat și zâmbitor, a rămas vizibil de ceva timp…

  Meditațiile mele zilnice asupra prezenței divine Immanente pentru viitoarele mele servicii m-au făcut să realizez din ce în ce mai mult importanța concentrării atenției asupra Prezențe Divine Unică. Acesta este modul în care eu am reușit să nu mai fie afectate de orice apariții a lumii exterioare. Într-o singură conversație, Saint-Germain a insistat asupra nevoii absolute de armonie în sentimente. Iată cuvintele lui:

  „Fiul meu, nimic nu este mai indispensabil decât armonia de sine extern pentru a permite plinătatea de perfecțiune interioară să se exprime în viața ta exterioară. Nu este posibil la prea mult sublinia necesitatea sentimentului de pace, iubire și seninătate în sinele extern, si aceasta este condiția pentru permite prezența divină interioară puternice să acționeze fără obstacole și instantaneu.

  „Cel care menține un sentiment de pace și iubire în ceea ce privește toate ființele și lucrurile, fără a avea grijă dacă este meritat sau nu, deține cheia magică care deschide poarta și eliberează puterea prodigioasă a Dumnezeului interior. Binecuvântat este cel care cunoaște această lege, căci el se va strădui să fie toată dragostea și pacea. Oamenii sunt privați de bine, atâta timp cât acestea ignora această lege, dar ei vor fi mulțumiți dacă doresc să-l învețe. Armonia este cheia pentru o mare lege a vieții. Aceasta condiționează orice manifestare perfectă: fără armonie, toate formele se dezintegrează și se dizolvă în marele ocean al luminii universale.”

  Ca urmare a meditațiilor mele, m-am simțit pacea crește în mine, și până la sfârșitul săptămânii, conștiința mea avea devenit ca un ocean de pace.

  În dimineața zilei a șaptea, la ora patru, am plecat să fiu în locul de întâlnire la 10 30. M-am așezat pe un buturugă și a așteptat, în acest sentiment minunat de exultație că am dobândit în meditațiile mele. Am fost atât de adânc scufundată în contemplarea sinelui divin că nu am auzit pe nimeni apropiindu-se. Cu toate acestea, este sunetul unei voci care m-a atras afara de meditația mea, și am văzut, nu departe, un bărbat cu părul alb cu barbă. El mi-a amintit de un prospector vechi, deși hainele sale au fost prea elegant pentru această ocupație. În timp ce el venea spre mine ajungand la mine, am avut confirmarea că el nu a fost un lucrător. După salutări, conversația s-a rostogolit peste banalități și apoi, întorcându-se spre mine, mi-a spus: „prietene, aș vrea să-ți spun o poveste. Nu este lung, și nu am vorbit cu nimeni despre asta pentru o lungă perioadă de timp. Aș vrea să mai fac o neu încercare.”

  Un interes extraordinar s-a trezit în mine. M-am gândit că el ar putea fi sete, și așa am fost în căutarea pentru o ceașcă să-i ofere apă din primăvară aproape care ne am fost, o ceașcă de cristal similare cu cel ca Saint-Germain a folosit de mai multe ori s-a format în mâna mea. Bătrânul s-a uitat la acest lucru cu ochii strălucitori și, cu unele exaltare, a fost aproape strigând când el a spus, „este el, este el!”

  Nu știa ce să facă și am insistat pentru el să bea. Atunci am văzut că paharul conținea același lichid efervescent pe care maestrul mi l-a dat. Omul cu nerabdare prindat cupa și, cu expresia de cea mai mare recunoștință, el a baut conținutul său. Instantaneu, el a fost umplut cu un calm sincer și profund și liniște. L-am rugat să-mi spună povestea asta și el a început:

  „Tatăl meu a fost un ofițer britanic care a comandat un post în Punjab în India, unde am locuit. Când aveam 16 ani, el a finanțat un prieten care vroia să-și încerce norocul în minele de diamante din Africa de Sud, și unul nu a mai auzit nimic de el. Am fost în douăzeci mea când un străin înalt, chipeș, înțelept, l-a vizitat pe tata să-i aducă vești despre prietenul său. « Prietenul pe care l-ai finanțat cu ani în urmă », spune el, « a reușit în afacerile sale și a devenit extrem de bogat. A murit acolo recent, la minei, fără moștenitori. Toată averea lui e destinată ție, și după moartea ta, trebuie să treacă la fiul tău. Dacă sunteți de acord, voi avea grijă de toată materia și voi avea transferurile necesare executate.

  – Este imposibil pentru mine să părăsesc India în acest moment », a răspuns tatăl meu, « pentru că eu sunt aici sub ordinele guvernului. De asemenea, este cu recunoștință că accept oferta ta. »

  „Am fost aproape de ei la momentul de această conversație, și atunci când aranjamentele au fost făcute, străin sa întors la mine și a spus, « fiul meu, atunci când vă întâlniți un om care vă va oferi o ceașcă plină de lichid efervescent, te-ai întâlnit cel care vă poate ajuta în Înălțarea corpului tau. Eu nu pot să vă spun mult mai mult, cu excepția faptului că veți vedea-l pe un munte mare în America de Nord. Asta poate suna foarte vag pentru tine, nu? dar asta e tot ce pot spune.»

  „După plecarea străinului, o lună abia trecuse că tata a ieșit cu localnicii pentru a soluționa problemele guvernamentale și a fost lovit de un glonț. A murit în timp ce era transportat acasă. Eram singurul ei fiu, iar mama și cu mine, ne-am pregătit să părăsim țara ca să ne întoarcem în Anglia. Pregătirile au fost gata într-o lună și, chiar înainte de plecare, același străin a apărut. I-am explicat că tata nu mai era. « Da, când te-am părăsit acum două luni, am văzut că tatăl tău nu va trăi când mă voi întoarce. Am aranjat totul pentru transferul de avere pe numele tău la Banca Angliei. Aici sunt bani pentru călătorie, și încasări de transfer, precum și dovada de identitate veți avea nevoie la banca. Tot ce trebuie să faceți este să le prezinte și averea ta va fi dat la tine. Există o mare parte din ele în diamante de prima calitate.»

  „I-am mulțumit și s-a oferit să-l compenseze pentru serviciile sale, dar el a răspuns: « intenția ta este bună și apreciez asta, dar toate acestea sunt deja în ordine. Voi fi bucuros să vă însoțesc la barca din Bombay. »

  „În timpul călătoriei am avut revelația înțelepciunii sale profunde-m-am simțit ca un copil mic lângă el. Sunt conștient că apoi m-a înfășurat într-o radiație care încă mai rezistă la această zi. El a avut grijă de tot în timpul călătoriei și ultimele sale cuvinte, la momentul plecării, au fost să-mi spui: « Amintiți-vă: Cupa de cristal! Căutaţi! și vei găsi! »

  „Calatoria la Southampton a fost minunata. Când am ajuns la Londra, m-am dus la bancă cu documentele și angajații au spus, « Ne am fost de așteptare pentru tine azi. Aici sunt cărțile de cecuri și declarația contului bancar. »

  „Am fost surprins să văd că 100.000 de lire sterline au fost pe cont.

  „Am pierdut-o pe mama cinci ani mai târziu. Apoi mi-am transferat jumătate din avere la o bancă din New York și mi-am început căutarea pentru omul cu la Cupa de cristal.

  „Eu nu va fi niciodată în măsură să dea o idee de dezamăgiri, dificultățile, încercările, durerile care au fost a mea, dar, în ciuda totul, nu am fost niciodată în măsură să renunțe la această cercetare. Ceea ce este inexplicabil este că, în ciuda aspectului meu de bătrânețe, energia și tăria mea nu sunt doar intacte, ci și superioare celor din tinerețea mea. Acum am 70 de ani. Azi am vrut să urmez această vizită și, slavă Domnului, te-am găsit. Dorinta mea a fost mare, da! Era irezistibil.

  – Bunul meu prieten, ce ar trebui să fac pentru tine? L-am întrebat.

  – Veți ști ce să faceți” », a spus el, « pentru că eu sunt sigur că nu sunt în eroare. Percep o mare putere emanând din inima acestui munte. Roagă-l pe Dumnezeu să-ți arate ce să faci. »

  Instantaneu, puterea divină interioară a apărut în mine cu o astfel de forță încât m-a ridicat din pământ. Facând gest pe care Saint-Germain m-a învățat, a mainii, a inimii si a capului, am apelat la lumina lui Dumnezeu și, ridicându-mi mâna ca un salut, eu a spus: „Atotputernicul Dumnezeu în om și în univers! Vă cerem lumina! Vă cerem înțelepciunea! Cerem puterea ta! Fie ca voința ta să fie împlinită pentru și de către acest frate care m-a căutat și m-a găsit. Nu știu ce să fac pentru el. Știi asta. Manifestă voința ta fizic prin mine, și să toate că trebuie să fie făcut pentru acest frate, fiul tău, să fie realizat!”

  Când mi-am coborât mâna, ea a ținut din nou Cupa de cristal cu lumina lichidă vie. I-am oferit-o prietenului meu și Atotputernicul Dumnezeu Interior a spus: «  Beți fără teamă. Căutarea ta s-a terminat! »

  A golit Cupa fără ezitare. Am făcut un pas înainte, și am luat foarte mult ambele mâini sale. Încet, dar cu siguranță, orice apariție a vârstei dispare de la persoana sa și Dumnezeul meu interior spune, « Iată, ești veșnic liber de toate limitările pământești. Acum du-te la Marele Cor al Ființelor Luminii așteptându-te. »

   Foarte încet s-a ridicat de la pământ și hainele sale obișnuite au dispărut: acum era îmbrăcat într-o podoabă albă strălucitoare. I-am dat drumul la mâini. Apoi, într-o voce care a exprimat cea mai mare dragoste, el a spus: « voi reveni la tine, fratele iubit. Îți va dau serviciul transcendent pe care tocmai m-ai dat. Într-o zi, vei înțelege de ce! » și, cu un zâmbet strălucitor, el a plecat pe calea lui strălucitoare de lumină. Când impulsul puterii divine s-a retras, am căzut în genunchi. Cu inima mea plin de recunoștință, I-am oferit lui Dumnezeu cea mai fervent și umil rugăciune din viața mea pentru privilegiul ca El a fost dat la mine pentru a putea face un astfel de serviciu.

  Când m-am ridicat, Saint-Germain m-a înconjurat cu brațele sale și a spus:       

  „Frate iubit, sunt fericit! Ai fost nobil și credincios în slujba marii prezențe interioare. Dumnezeu-in-Action a fost capabil să se exprime prin tine. Te felicit cordial. Vei fi ținut pentru totdeauna în radiațiile noastre, chiar dacă, pe plan extern, nu ești întotdeauna conștient de asta. Sunteți acum un reprezentant demn al Marii Frăției albe și al Maestrilor Ascensionați.

  „Rămâneți în contact permanent cu divinitatea voastră interioară. Veți fi întotdeauna gata să servească, oriunde, și în orice este necesar. Te înfășor în dragostea mea în timp ce aștept următorul nostru interviu.

  „Te voi anunța.”

  Încet, m-am întors la calea de întoarcere, dând continuu har și laudă lui Dumnezeu cel care exprimă perfecțiunea sa veșnică prin formele noastre umile fizice.

Capitolul IX:

Vizita Venusienilor la Royal Teton.

  Au trecut câteva săptămâni, iar pe 31 decembrie 1930 a sosit cu Maestrul Saint-Germain. „Fii gata în seara asta la ora șapte”, a spus el, „voi veni și te voi lua. Petrece timp contemplând slava lui Dumnezeu-in-tine, astfel încât să puteți face cea mai mare parte a binecuvântării oferite pe această ocazie divină. De asemenea, gândiți-vă la Raza tău geamăn și fiul tău, pentru ca toți trei va fi oaspeții de onoare a Frăției Royal Teton la reuniunea de anul nou în seara asta.”

  Mi-am petrecut toată ziua în meditație profundă. Maestru Saint-Germain a ajuns la ora șapte și, așa am mers la culcare, am plecat instantaneu forma mea fizică și a intrat în corpul pe care Saint-Germain a pregătit pentru mine.

  „În seara asta”, a spus el, „un experiment care nu a fost făcut pentru mai mult de 70000 de ani va fi încercat. Suntem cu toții perfect siguri de succes, deoarece toată lumea este bine pregătită acum. Haide!”

  Ne am avut de a călători cu viteză mare și nu eu am dat seama, dar ne am fost deja în partea de sus a Royal Teton, al cărui strat de zăpadă strălucea în lumina lunii ca un milion de diamante. Într-o rază de cel puțin treizeci de metri, intrarea a fost complet clar. Pe măsură ce am intrat în deschidere, am simțit o atmosferă de căldură blândă învelind noi. Ușa centrului a fost deschisă la oaspeții, pentru ajunul anului nou.

  În marea sală de judecată, l-am găsit pe Lotus și pe fiul nostru care sosise deja, escortat de Amin Bey. Ne am fost separați în planul fizic pentru mai mult de doi ani, si această întâlnire ne-a umplut cu bucurie. În tot acest timp, fiecare dintre noi a fost în serviciu din afara corpul fizic în diferite căi în avioane interioare. Cameră mare era extraordinar de luminat, si parfumată cu trandafiri și lotus. Atmosfera era plină cu valuri de muzică moale și delicată. Audiența a fost deja destul de mare și a continuat să crească.

  Am observat un obiect voluminos acoperit cu o foaie de aur în centrul camerei, dar ca nici o explicație a problemei a fost oferit pentru mine, am rămas tăcut. Saint-Germain ne-a prezentat mai mulți invitați și ne-a dus într-o cameră plină cu instrumente muzicale rare. Nu a fost un organ de țeavă mare, patru harpe cu rame de aur realizate dintr-un materie perlat, cutie de resonanță și de sus fiind de metal alb. Siruri de caractere au fost înconjurate cu argint si bas, cu aur, și materialul de la care ei au fost făcute dat un sunet exploatație metal, lemn și vocea umană. Tonul acestor instrumente este imposibil de descris-trebuie să fie auzit-pentru că este complet diferit de ceea ce este cunoscut în Occident în lumea exterioară. Sunetul produs de acest material neobișnuit este un pic similar cu cel al Esraj, un instrument folosit în India. Am văzut, de asemenea, patru viori făcute în această substanță ca Perla, și a căror rezonanță depășește, infinit, cel al orice vioara cunoscut de lemn. Siruri de caractere au fost înfășurate în aur și argint și sunetul a fost, de asemenea, frumos situată mai presus de toate că este cunoscut. Mai târziu, în seara, ne am auzit muzica produsă de toate aceste instrumente.

  Saint-Germain ne-a dus înapoi în sala mare și a arătat, la Lotus și fiul nostru, portrete frumoase care au fost recent transferate de la Templul lui Mitla la Oaxaca. De asemenea, el le-a luat la camera de înregistrări și le-a dat dovada evidentă a ceea ce el mi-a arătat mult devreme.

  În pregătirea pentru serviciul care va fi servit în timpul acestei sărbători de anul nou, toți membrii Royal Teton are îmbrăcați în rochii simple de aur de o tesatura superba cu, pe piept, pe stânga, insigna fraternitate brodate într-un fel de albastru catifea safir, similare panoul care a servit ca o oglindă cosmică.

  Au fost 70 de masterat și 35 doamnelor prezente sub președinția iubitului Lanto, care este gardianul centrului. Când toți membrii acestei ramuri s-au adunat, lanto a venit înainte și a spus: „Este de 11 p.m. și meditația noastră va începe. În seara asta ne exprimăm toată adorarea pentru Marea Lumină. Timp de treizeci de minute vom exersa unirea cu divinitatea noastră și pentru următoarele treizeci de minute vom simți unirea lui Venus cu Pământul. Lasă-i pe toți să-și ia locul obișnuit și formează elipsul în centrul camerei.”

  Timp de o oră, 106 forme de aur au fost unite într-o singură suflare, atât de perfect a fost fuziunea lor. La sfârșitul meditației, o explozie de muzică veselă a umplut camera uriașă și lanto stătea în fața oglinzii mari. El și-a întins mâna și, într-o explozie orbitoare a luminii, un grup de ființe s-au revelat în depărtare, înconjurate într-o aură de lumină aurie, roz și violet, toate de o frumusețe strălucitoare. În timp ce se apropiau, aceleași culori glorioase au umplut sala mare de judecată, transmitând tuturor un sentiment de înălțare și putere extraordinară.

  Deodată, douăsprezece gazde ale lui Venus s-au găsit în mijlocul nostru, îmbrăcate în haine albe strălucitoare, de nedescris. Au fost șapte domni și cinci Doamne, toate frumos si radios. Șase dintre maeștri aveau cel puțin 1.90 m înălțime, iar ultima era de cel puțin 5 cm mai. Doamnele aveau o înălțime de 1,75 m. Toate au avut parul deschis la culoare maro, cu excepția marelui maestru, care a avut ele în aur glorios. Ochii lor luminoase, pătrunzători, mov-albastru au fost frumoase și fascinante. Marele Maestru s-a înclinat ca orientale, atingând inima și fruntea cu mâna dreaptă, și s-a înclinat înainte de Lanto.

  Ceilalți, de asemenea, au avansat, si salutat Lanto. Ei au fost prezentate în adunare. Lanto a dat o scurtă adresă de bun venit; aici este singurul fragment care poate fi comunicat: „în prezența al suprem Dumnezeu si unu, și al membrii marii Frăție albă aici, aceste douăsprezece gazde ale lui Venus sunt create membri ai Frăției de Royal Teton”.

  Marele Maestru a fost numit să prezide pe seara. El a acceptat bun venit și a mers la centrul camerei, solicitând ca foaia de aur care acoperă obiectele să fie eliminate. O surpriza, in trei sarcofage de cristal, ai putea vedea corpurile perfect conservate, al Lotus, fiul nostru Donald si mine. Păreau să doarmă, să fie radiante și să fie perfect sănătoase. Maestru președintele s-a întors la noi și a întrebat: „sunteți gata?”, si la care noi trei am răspuns afirmativ.

  „Apoi, ia un loc lângă cuferele !”, a spus el. Ne-am supus și, imediat, o radiație minunat se a format, învelind noi și corpurile. Intensitatea radiațiilor a crescut până la punctul de a ne face invizibile pentru vederea exterioară, apoi radiațiile au scăzut treptat și, spre surprinderea noastră, am văzut că sarcofagul era gol. Ne eram acolo, îmbrăcați în corpurile pe care le-am dezbrăcat cu mult timp în urmă. Pentru toate aceste secole, ei avau fost mentinute si purificate de flacara vietii!

  Transformarea a fost uimitoare, și sentimentul de nedescris, pentru ca ne am fost cel puțin la fel de surprins ca tine, cititorii prieteni. Este adevărat că, chiar și luând lucrurile la cele mai bune, partea exterioară a omului știe atât de puțin despre minuni extraordinare care ne înconjoară în orice moment, și posibilitățile infinite de fiecare grad de existență, atunci când orice este posibil pentru cel care trăiește în Uniune și Dragoste, cu divinitatea sa. Cu cât această Uniune este mai neîntreruptă, cu atât mai multe minuni ale creației sunt revelate în viața individuală.

  Experiența a fost un succes și, așa am circulat printre frații și surorile noastre, si toate au felicitat pe maestru și pe noi înșine pe această realizare frumos. Bucuria a fost mare, deoarece o astfel de experiență a devenit o realizare puternică, și toate comentat cu privire la asemănarea trupurile noastre la cele ale vizitatorilor de Venus. Sarcofage metalic au fost depozitat, iar minunatele instrumente muzicale au fost aduse în sala mare. Saint-Germain a jucat prima piesă pe marele organ, o compoziție intitulată „inimile viitorului”. Acest lucru mi se părea a fi cel mai delicat, cel mai colorat și, în același timp, muzica cea mai puternică efectuată pe un organ pământesc. În timpul jocului, cele mai frumoase culori, sclipitoare, de nedescris, turnat în atmosfera din această cameră uriașă.

  O trupă a cântat melodia următoare. Apoi, Maestrul Saint-Germain pe organ, trei dintre doamnele de pe Venus, și Lotus pe harps, doi dintre frații lui Venus, fiul nostru și cu mine pe viori, ne am luat locul și, atunci când toate au fost gata, cuvintele „Ame en ecstasy” proiectat ei înșiși peste organ, în timp ce Saint-Germain a jucat Prelude. Toate au fost scufundate în plinătatea și puritatea acestei minunate muzica. Volumul și puterea au ajuns la o asemenea magnitudine ca încât am simțit că frumusețea și gloria acestei bucurii și plinătatea au dat destulă conștiință divină pentru a ridica toată umanitatea și planeta însăși în Perfecțiune Veşnică.

  Patru piese au fost încă executate cu aceeași putere formidabilă de a ridica și armoniza totul, peste tot; ne-a dat impresia că întregul munte plutea. La finalul programului, instrumentele au fost puse deoparte, și președintele ne-a plasat pe toți în fața oglinzii cosmice. El și-a luat locul în vârful triunghiului Pământului, iar scenele Minunilor lui Venus au început să apară, din care ne-a explicat fiecare detaliu care nu era evident. Filmul a dezvăluit foarte multe despre sistemul educațional și a arătat instrumente astronomice care ar face cercetătorii în acest domeniu fără cuvinte și surprins. Am văzut, de asemenea, echipamente de cercetători geologie, care permite studierea straturilor de scoarță planetară a planetei Venus și a Pământului. Ne am văzut inventatori și descoperirile lor care depășesc cea mai sălbatică imaginație.

  „Multe dintre aceste invenții, Saint-Germain ne spune, vor fi folosite pe pamant in timpul acestei epoca de aur și de cristal care începe.”

  Principalele invenții care vor fi folosite pe pământ au fost detaliate, și dacă oamenii ar putea să le cunoască, ei ar recâștiga curajul și încrederea în viitor (este posibil ca eu am primi permisiunea de a vorbi despre aceste imagini de Venus în un alt volum.) Apoi au fost proiectate scene despre dezvoltarea viitorului Pământului. În următorii 70 de ani, marile schimbări vor avea loc în Europa, Asia, India, America, și ni s-a spus că, în ciuda aparențelor de haos și distrugere produsă de forța sinistră, va fi complet eliminată. Când acest lucru este făcut, masa omenirii se va întoarce la Marea prezență divină în fiecare inimă umană și în întreaga univers. Pacea va domni pe pământ și omul va fi plin de voință bună pentru semenii săi. Această revelație ne-a uimit.

  Următoarele scene au fost dedicate dezvoltării statelor Unite în secolul următor. Progresele pe care le vor face sunt incredibile.

  Toate cele de mai sus este real și adevărat. Marea lege divină este infailibilă, iar revelațiile acestui an nou sunt adevărate înregistrări eterice, eterne și divine. Ni s-a spus ce suflete mari s-ar trezi, ar face Înălțarea și s-ar alătura corului Maestrilor Ascensionați pentru a ajuta la dezvoltarea generală. Apoi, Maestrul Președinte a îndreptat atenția adunării către „Kumaras Binecuvântate” și, într-o voce plină de dragoste și adorație, a dat la noi următoarea explicație ca semn de recunoștință pentru ei:

  „Cele șapte Kumaras, cunoscute de unii ucenici ca Lords of the Flame of Venus, sunt ființe din acest sistem al lumilor care se oferă liber, și cu dragoste infinită, pentru a viziona peste copiii de pe pamant si ajuta-le în Ascension lor. Au venit și au dat asistență transcendentă celei mai critice perioade de dezvoltare pământească. Este perioada de inițiere care este cel mai periculos în viața unei planete și a umanității sale. Prin protecția și îndrumarea lui Kumaras, obiectivul este atins și omenirea se ridică în lumină. Este un fapt cunoscut de unii frați că, la fiecare douăzeci și cinci de secole, Kumaras trimit o emisie foarte intensificată de dragoste, înțelepciune și energie cosmică. Această lumină intensă și radiația transcendentă, prin inundarea Pământului și a locuitorilor săi, interpenetrează totul, constituie un proces ascensional care dă un nou impuls creșterii întregii planete și umanității sale.

  „Pe măsură ce aceste mari expansiuni se apropie, apar perturbări fizice extraordinare și o preocupare generală ține de oameni. Acest lucru se datorează discordiei acumulate din la sfârșitul ciclului anterior. Astfel de inarmonie este întotdeauna cauzată de nesupunere și uitând principiile fundamentale ale vieții. Degenerarea vieții simțurilor corupe întreaga viață externă a umanității, a Pământului și a atmosferei sale.

  „Cataclismele au loc pentru a purifica totul și a aduce oamenii înapoi la puritatea originală a vieții. După trecerea acestor probleme, Kumaras dă o emisie uriașă de lumină pentru a ilemina și întări copiii Pământului și pentru a le permite să ajungă în cele în sfârșit la realizarea supremă a Sinele Divin.

  „Ne apropiem de una dintre aceste perioade și de această dată expansiunea marii lumini cosmice a înțelepciunii, iubirii și energiei, puterea razelor luminii va fi astfel încât nu numai că va fi activată mintea rasei, ci și structura atomică Pământul în sine va începe să emită mai multă lumină pentru sistemul nostru solar. De la coborârea marii lorzi ai flăcării, nu a existat nici o emisie de lumină comparabilă în intensitate cu cea care va avea loc în curând. Mulți care apar adormit din cauza activitățile lor anterioare, se vor trezi brusc, și se simt peste noapte apropierea de Marea prezență divină în fiecare inimă. Multe ființe care par să fie șterse sau prea umil în timp ce păstrarea în contact strâns cu prezența lor se va ridica, surprinzand ei înșiși și împrejurimile lor cu o lumina transcendent care se vor manifesta. Toate acestea vor fi înfăptuite prin puterea iubirii divine, iar umanitatea va înțelege în cele din urmă că este înălțimea nebuniei că o parte a creației lui Dumnezeu este în război cu o alta. Dorința de a-i binecuvânta pe alții va înlocui egoismul și va intra neintenționat în inimile oamenilor: va răspândi o lumină care va dezvălui continuarea modului de perfecțiune.

  „Este doar egoismul care ține ființele umane în sclavie și mizerie care s-au manifestat atât de departe pe pământ, dar când lumina lui Hristos crește dragostea inimii, egoismul fuge și dispare în Oceanul uitării.

  „Marile schimbări fizice naturale vor avea loc. Două mari centre de lumină își vor răspândi binecuvântările asupra umanității. În Asia, există prezență glorioasă, spumante a Shamballa, înconjurată de o uriașă radiație, iar un alt centru va apărea în Statele Unite. Cu toate acestea, acest lucru nu va fi în cazul în care unii ar fi crezut că s-ar manifesta, dar într-un punct care nu a fost încă indicat în lumea exterioară. Cu această ajutorul și emisia intensă de lumină oferită de corul Maestrilor Ascensionati către copiii Pământului, sute de oameni vor simți creşterea vibrațională a cadavrelor lor fizice. De îndată ce acest lucru este de peste, ei vor înțelege că limitările fizice și discordie s-au evaporat, că, în calitate de copii de lumină, ele sunt pentru totdeauna unul cu flacăra vieții eterne, și că veșnică perfecțiune, tineret și frumusețe sunt un realitate vizibilă și tangibilă. Dragi copii ai Pământului, sunteți pe pragul unei noi ere. Marile ființe ale iubirii țin ușa deschisă și te invită să te plimbi conștient cu ei în lumină. Indiferent de activitățile lumii exterioare, plimbare în lumină și spre lumină, în ciuda aparențelor. Veți ști apoi din experiență că un maestru al luminii, care a mers pe calea înainte de tine, întotdeauna ceasuri peste tine și vă spune pas cu pas calea adevărului. Ciclul s-a terminat și începe o nouă dispensație, aducând un mod mai sigur, mai puternic și mai rapid, permițând celor care urcă pe calea realizării să stabilească și să mențină contactul permanent cu Marea lumină cosmică.

  „În această ordine de reînnoire, disciplina al neofit va consta în menținerea atenției sale în mod exclusiv asupra celor trei centre superioare ale corpului, și toată activitatea sa va fi concentrată pe aceste puncte. Numai centrele inimii, capului și gâtului vor fi luate în considerare conștient și atent. Este doar de complet dezinteresat în centrele inferioare ale corpului că aspirantul va fi capabil să se elibereze de mizerie și limitare.

  „Centrul de la partea de sus a capului este cel mai înalt centru al corpului uman, acest lucru este în cazul în care coarda de argint de alb lichid Lumina care vine de la Marea sursă de creație penetrează. Când atenția mentală este menținută constant în acest punct, poarta sufletului este deschisă și activitatea triplă a luminii albe pure înconjoară talia chiar sub plexul solar, oprirea pentru totdeauna a tuturor manifestărilor distructive ale natură animală la om. Astfel, sufletul poate să se ridice la perfecțiunea sursei sale și să devină maestru al tuturor creației umane, adică să domine toate discordia pământească. Studenții sinceri trebuie să mediteze deseori asupra acțiunii perfecte a luminii aurii în capetele lor, astfel încât mintea exterioară va fi iluminată și va ști tot ceea ce este favorabil pentru aceasta. Aceasta este lumina interioară a lui Dumnezeu. Trebuie să simțim această lumină umplând toată conștiința, trupul și împrejurimile. Aceasta este lumina iluminând fiecare ființă venind în lume și nu există nimeni care să aibă cel puțin un set de lumină în el.

  „Mulți oameni de pe pământ se trezesc repede și simt această lumină interioară ieșind. Se răspândește prin ele și crește în acest fel. Dacă doresc să păstreze cu strictețe armonia, să păstreze atenția constantă asupra Dumnezeului interior, să accepte și să vizualizeze întreaga activitate a radiație sale spumante, ei vor putea să se încercuiască în tripla activitate a luminii sale albe. Ele vor fi apoi deconectat de la crearea discordante a lumii exterioare.

  „Dragi frați și surori, vom avea privilegiul și Marea bucurie de a vă întâlni în ianuarie și iulie a fiecărui an, aici, în centrul vostru, în pregătirea pentru următoarea emisie divină de lumină care controlează totul și va inunda în curând America coasta la coasta. Acum, în timp aducem sarcofagul de cristal, vom medita la unirea lui Venus cu pământul și omniprezența divinității în toate formele.”

  Timp de aproximativ zece minute am rămas tăcut, și apoi Președintele Maestru invitat trei dintre noi să stea lângă sarcofagi. După ce a făcut semnul inimii și al capului, și-a încrucișat mâinile pe piept și a invocat prezența divină: „O, tu, puternicul creator al universului și tot ce el conține, așteptăm manifestarea marelui și a prezenței tale benefice!”        

  O esență luminoasă blândă ne învăluit și sarcofagi, si se condensează în jurul nostru. Dintr-o dată, un mare clar de lumină albă a fost brusc penetrat în radiații înconjurătoare timp de trei sau patru minute, apoi a dispărut treptat. Din nou, cadavrele erau în sarcofag. Acum eram îmbrăcați cu corpurile pe care maestrul Saint-Germain le pregătise pentru noi și care ne permiteau să participăm la Marea Adunare a Royal Teton. Maestrul Președinte a binecuvântat Adunarea, Frăția a Royal Teton și întregul pământ, și a promis să ne întâlnim în luna iulie.

   Cei doisprezece din Venus și-au reluat poziția în cercul interior. Întregul munte a vibrat sub acțiunea puterii formidabile manipulate de aceste ființe, și lumina concentrată a luat forma unui vultur imens, cu un corp violet, cu un cap și picioare de aur. Întreaga cameră este umplută cu lumina albă strălucitoare, constituind capătul unei mari căi luminoase pe care cele douăsprezece ființe radiante s-au întors la Venus la casa lor. Viziunea oferită membrilor adunați este dincolo de imaginație. Încet, acțiunea vibrațională a fost coborâtă și o strălucire cristalină minunată iluminată oglinda cosmică.

  Cuvintele „pacea și Iluminismul pentru pământ și pentru locuitorii săi, binecuvântarea lui Venus!” s-au format pe oglindă. Fiecare membru a făcut semn de inima și cap, și a plecat ca un semn de acceptare a acestui emisie puternic. Toate mărșăluit înainte de lanto și a primit instrucțiuni personale pentru serviciul lor 1931, apoi concentrate în tăcere profundă și în venerarea marii lumini. Pentru a închide meditația, o explozie glorioasă de muzică invadează sala mare și toate capetele plecau pentru a primi binecuvântarea lui lanto. Vocea lui frumoasă a rezonat:

  „Dumnezeu singur este suprem! Hristos singur este etern și real! Numai lumina este adevărat! Aceste trei sunt unul. Restul sunt doar umbre. Umbre forma un voal, induce în eroare și de a face omenirea se poticni. Cel care umblă pe calea luminii rămâne credincios ordinelor lui Cristos și își ține privirea fixată pe Dumnezeit. Astfel, trăiește izolat în propria sa atmosferă, fără a fi afectat de vârtejul discordiei înconjurătoare, dar rămâne în funcțiune atât timp cât umbrele persistă. El arată lumina lui la aceste umbre și îi obligă să se dizolve în Oceanul uitării.

  „Nu există nici o fericire în afara contemplare și cult de singur Dumnezeu, sursa de totul. Singur, Cristos este permanent. Nu există nici o cale în univers în afara luminii. „Înarmează-te cu această înțelegere a vieții. Ia jurământul de loialitate față de sursa ta-Dumnezeu. Rămâneți la ordinele lui Cristos și fiți purtătorii luminii. Codul tău de onoare va fi obligația de a iubi și binecuvânta viața peste tot în orice formă. Aici este planul etern al existenței și cei care îl cunosc sunt bineveniți în univers. Ei pot explora totul și să rămână neatins în ciuda umbrelor pe care oamenii care au uitat sursa lor au creat.

  „Dumnezeu singur este mare și toate slava aparține sursei de toate măreția. Cel care acceptă doar sursa sa și respinge restul este înțelept în adevăr, pentru că el se identifică cu Supreme Felicitat și este maestru în univers. El este gata, apoi, pentru a deveni un creator al lumilor. El le dă fericirea lui și această activitate este împlinirea divină a planului divin pentru toți.

  „Membrii Frăției a Royal Teton, haideți, și dezvăluiți acest plan copiilor pierduți ai Pământului. Acoperiți cu lumina voastra umbrele pe care le-au creat și arătați-le calea către marele soare central, sursa voastră și sursa noastră transcendentă. Lumina mea te învăluie! Puterea mea te sprijină! Dragostea mea pulsează în tine, și radiază spre cei care caută casa lor în lumină.

  „Ei bine iubit umanitatea! Fie ca această radiație puternică să se răspândească și să te lumineze, să te vindece și să te binecuvânteze cu această iubire divină care ține totul pentru totdeauna în îmbrățișarea divină și lumina Supremă!

  „Americii! Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă învăluie în lumina permanentă și fără umbră!”

Tabel:

   Capitolul unu: Întâlnirea cu Maestrul………………. 11

            Marea lege, nevoia de control emoțional, meditație-exercițiu, stăpânirea și legea reintegrarea-karma, legea dorinței.

   Capitolul doi: Deșertul Sahara……………………….. 37

            Proiecția conștiinței, aurul, discursul Victoriei (recunoștință/Karma), gândul, sursa unică, controlul conștient al forțelor.

   Capitolul trei: Royal Teton………………………….. 69

            Vizualizare-exercițiu, dorința constructivă.

   Capitolul patru: Misterele din Yellowstone………….  99

   Capitolul cinci: Amintiri Incas…………………….. 113

            Maestrii Ascensionati,… și studentul, acceptarea prezenței.

   Capitolul șase: Orașele Îngropate ale Amazonului… 143

            Substanță universală, Maitreya și legea vieții, apatie mentală a maselor și responsabilitatea.

   Capitolul șapte: Valea Secretă…………………….. 169

            Legea vieții prin Eriel, îndoială.

   Capitolul opt: Puterea Divină Omniprezentă………..  185

            Legea cosmică de Saint-Germain, forma – viață –  atomul, acceptarea prezenței, cheia magică.

   Capitolul nouă: Vizita Venusienilor la Royal Teton. 209

            Kumaras, disciplina in New Age, centrele superioare, lumina alba/lumina aurie, discursul lanto (umbra si lumina).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *